Page 1

!w pdbujp 4e trimestre 2008 > 4de trimester 2008

Revue trimestrielle de la Fondation belge de la Vocation Driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Stichting Roeping

Belgique – België P.P. – P.B. Bruxelles X – Brussel X BC 10044 P405389

32


wpdbujp Vocatio est la revue trimestrielle de la Fondation belge de la Vocation, fondation d’utilité publique. Lancé en février 2001, ce magazine a pour but de faire connaître l’action de la Fondation et de promouvoir les bourses qu’elle décerne annuellement auprès d’un large public. Les bourses étant ouvertes à toutes les disciplines, les sujets présentés se veulent un reflet de la diversité des projets primés.

Vocatio is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Stichting Roeping, stichting van openbaar nut. Het magazine verscheen voor het eerst in februari 2001 en heeft als doel de werking van de Stichting bekend te maken en de beurzen die ze jaarlijks uitreikt te promoten bij een breed publiek. De beurzen staan open voor alle disciplines en de keuze van de onderwerpen weerspiegelt dan ook de diversiteit aan gesteunde projecten.

Chaque année la Fondation décerne une quinzaine de bourses de 10 000 E à des jeunes de nationalité belge ayant entre 18 et 30 ans et pouvant témoigner d’une véritable vocation. Elle leur donne l’appui financier et le soutien moral nécessaires pour l’accomplir et ce dans des domaines d’activités aussi divers que la médecine, les arts plastiques, le cinéma, la recherche scientifique, la littérature, etc.

Elk jaar reikt de Stichting beurzen van 10 000 E uit aan een vijftiental jonge Belgen die tussen 18 en 30 jaar oud zijn en die kunnen getuigen van een werkelijke roeping; de beurs verschaft hen de morele en materiële middelen om ze te realiseren. Alle domeinen komen in aanmerking: geneeskunde, literatuur, plastische kunsten, film, wetenschappelijk onderzoek...

Beelden komen tot leven | Amuser et distraire

2

Recherches en anthropologie | Antropologisch onderzoek

5

Vers des modes nouveaux | Nieuwe werkwijzen

8

Stanley Duchateau

Véronique Joiris

Thierry Decuypere

Beyond History

12

Big-game: Overview

14

Geëngageerd interpreteren | Une interprétation engagée

18

News

21

Vincent Delbrouck

Elric Petit

Tony Nys


(+i[fj[cXh[(&&.

¯@¼W_fWiiƒ jhe_i^[kh[i Wl[YI¶kh ;ccWdk[bb[°

9[icejiiedd[djZ¼WkjWdjfbkifhƒY_[knWk`ekhZ¼^k_Z[fk_igk[b[j[cfii¼[d[ijWbbƒ$ :_\ÄY_b[Z¼_cW]_d[hkd[i_bed]k[WXi[dY[}l[d_h"gkWdZ"_boW[dYeh[f[k"iWi[kb[ fhƒi[dY[l[_bbW_jZƒb_YWj[c[djikhkdcedZ[kh][cc[djfh[iiƒZ[lekbe_hjhef fWhW‰jh[$ @[c[i[difh_l_bƒ]_ƒZ[Y[ihWh[i_dijWdjiWl[Y[bb["`[c[i[diWkii_[dZ[l[d_hZ¼…jh[ b[fWii[khZ[i[iceji$@[d[ik_ifWiYWj^eb_gk[fekhjWdj"`[d[c[hƒYbWc[}lhW_Z_h[ Z¼WkYkd[eXƒZ_[dY["`¼W_jek`ekhif[diƒgk[b[][ij[feƒj_gk[[ijY[bk_gk_i[hWffheY^[ b[fbkiZ[b¼WYj[Z[\e_$F[kj#…jh[Wbehi"[ij#Y[i_cfb[c[djb¼>kcWd_jƒfhe\edZ[Z[Y[jj[ \[cc[gk[`¼W_lekbkh[dYedjh[h$ @[b¼[dj[dZi[dYeh["b[icejihW_bbƒiZ[iWle_nZ[Yk_lh["ied^kcekh"ÄZ„b[jƒce_dZ[ bW\hW‰Y^[khZ[ied[ifh_j"[jc[ibWhc[iWkii_"Z[iWle_hY[jj[\[cc[ZƒiehcW_ibe_dZ[ deki$;dlƒh_jƒ"Yecc[jekib[i]hWdZi"_bbk_WkhW\WbbkfWhj_hfekhgk[dekifh[d_edi YediY_[dY[Z[b¼_cfehjWdY[Z[iW]ƒdƒhei_jƒ"Z[bWdƒY[ii_jƒZ[iW\e_"Z[iedYecXWj fWY_Ägk[[j\edZWc[djWb$Dekiiecc[ii[kbcW_dj[dWdj"}dekiZ[b[c[d[hWl[Y[d deiY¶khib[iekl[d_hZ[Y[jj[=hWdZ[:Wc[$ @WYgk[i8h[b[ijcehj"F_[hh[:[ifhe][i[ijcehj"8WhXWhW[ijcehj[± B[ZƒfWhjZ[I¶kh;ccWdk[bb[YedÄhc[gk[bWcehj[ijiWdi`k][c[dj$?bfhekl[ Wkii_bWdƒY[ii_jƒZ[fekhik_lh[kd[¶klh[gk_ZƒfWii[Z[be_dbWi[kb[ƒY^[bb[Z[ b¼>kcWd_jƒ"cW_igk_ikhjekjbWhWii[cXb["b¼ƒb„l[[jbk_Zedd[bWl[hjkZ¼[dÄdWle_h Zki[di$ @[Wd#<hWd‚e_iIfh_Y_]e

1

wpdbujp


ANIMATIEFILM

Beelden komen tot leven Stanley Duchateau maakt animatiefilms. Aan zijn verbeelding ontspruiten allerlei knotsgekke figuurtjes die hij tot leven brengt. Zijn eerste film, Pé Pé le Pi, heeft sinds kort een opvolger: The Mole Whisperer.

Stanley Duchateau LEEFTIJD 35 jaar ROEPING Animatiefilm Beurs van de Stichting Roeping in 2003 WOONT IN Gent BEROEP Kunstenaar Stanley Duchateau vond in de animatiefilm het medium bij uitstek om zijn creativiteit uit te drukken. Zijn aparte stijl en zijn toegankelijke, humoristische vertelwijze spreken een breed publiek aan – zoals hij zelf zegt: van zeven tot zevenenzeventig jaar. Pé Pé le Pi, zijn afstudeerproject aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent (2001), is op verschillende festivals getoond. In zijn nieuwste film, The Mole Whisperer, komt het personage van Pé Pé le Pi opnieuw voor, deze keer in het gezelschap van een familie molletjes. Het project geniet de steun van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds). > www.planetego.com

!wpdbujp

2

> HOE IS HET NIEUWE PROJECT TOT STAND GEKOMEN? In samenwerking met een striptekenaar, Olivier Schrauwen. Smaakelementen hebben ons samengebracht en in de beginfase tekenden we ook echt samen. We wisselden ideeën uit en namen er van elkaar over. Een creatieve kruisbestuiving dus. Daarna hebben we apart gewerkt en uiteindelijk zie je toch welke elementen in de film van mij zijn en welke van hem. Zijn stijl is anders. De grootste moeilijkheid, zo is gebleken, is onze kritische blik. We waren nooit tevreden over het resultaat en na iedere nieuwe versie kwam er weer een, en nog een. Als we niet allebei zo perfectionistisch waren, was de film allang klaar geweest. (Lacht.) > WAAROVER GAAT HET VERHAAL? Het onderliggende thema – maar dat is heel subtiel – is bindingsangst. Eigenlijk heeft de film weinig uitleg nodig. Ik maak puur entertainment. Veel aanwijzingen wil ik over mijn films niet geven, omdat ik niet sterk ben met woorden. Als dat wel het geval zou zijn, was ik schrijver geworden. > BEN JE TEVREDEN OVER HET RESULTAAT? De film geniet financiële steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Samen met de subsidie kregen we ook een coach toegewezen, die het hele pro-

ces volgde. Hoewel hij niet akkoord ging met sommige ontwikkelingen in de verhaallijn, heeft hij ons toch laten doen. We hebben onze eigen ideeën uitgewerkt en dat geeft een goed gevoel. Technisch ben ik niet helemaal tevreden, over het geluid dan, maar je kunt nu eenmaal niet alles in eigen beheer doen. Dat is ook het belang van subsidies: een geluidsstudio of pellicule zouden anders onbetaalbaar zijn. Ik ben een grote voorstander van een uitgebreid subsidiebeleid. Cultuur is belangrijk in de maatschappij en er is een rol weggelegd voor de overheid om kunstcreatie te steunen. Bepaalde kunstvormen, zoals de tekenfilm, zouden anders gewoon niet kunnen bestaan. > IS THE MOLE WHISPERER GESELECTEERD VOOR FESTIVALS? De film stond geprogrammeerd op een klein festival in Cyprus en op het festival van Gent, in de Belgische kortfilmcompetitie. Voor de grotere festivals, zoals Leuven, Krakau of Annecy, is het nog afwachten. Ik hecht veel belang aan die selecties, want het is eigenlijk de enige manier om de film getoond te krijgen. Aan de televisie zijn tekenfilms moeilijk te verkopen, tenzij tegen extreem lage prijzen. Voor commerciële opdrachten in het algemeen, of ze nu van de reclame-, de


toneel- of de televisiewereld komen, werk je sowieso tegen lage prijzen. Daar kan ik mee leven, zolang ik mijn creatieve vrijheid maar kan behouden; als ik teveel bemoeizucht ervaar, bedank ik ervoor. > KOM JE DAN WEL ROND? Moeilijk, maar ik wil nu eenmaal geen water bij de wijn doen. Mijn kunstenaarschap betaalt de rekeningen niet, maar ik krijg steun van mijn ouders en probeer subsidies los te krijgen voor mijn animatieprojecten. Lesgeven heb ik ook geprobeerd, maar het zoog me werkelijk leeg. Tekenfilms maken is wat ik doe, en daar wil ik al mijn tijd in steken. Hoewel ik weinig contact heb met collegaâ&#x20AC;&#x2122;s, ben ik zeker geen vakidioot. Mijn interesses zijn heel breed, van muziek tot film, en ze inspireren me permanent tot het maken van tekeningen, etsen of schilderijtjes. Mijn schetsboekjes bevatten het basismateriaal voor mijn tekenfilms.

3

!wpdbujp


FILM D’ANIMATION

Amuser et distraire L’imagination débordante de Stanley Duchateau s’exprime par le dessin animé. Il invente de curieux petits personnages qui vivent d’étonnantes aventures. Après Pé Pé le Pi, il vient d’achever son second film : The Mole Whisperer

Stanley Duchateau ÂGE 35 ans VOCATION Film d’animation Bourse de la Fondation de la Vocation en 2003 VIT À Gand PROFESSION Artiste Stanley Duchateau a trouvé dans le film d’animation le moyen idéal pour exprimer sa créativité. Son style unique et ses histoires empreintes d’humour s’adressent à un large public, « de 7 à 77 ans », comme il aime à le préciser. Son film de fin d’études à l’Académie des Beaux-Arts de Gand, Pé Pé le Pi (2001) a été programmé dans de nombreux festivals. Dans sa nouvelle réalisation, The Mole Whisperer, Pé Pé le Pi joue également un rôle, cette fois en compagnie d’une famille de petites taupes. Le projet a été subsidié par le Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). > www.planetego.com

!wpdbujp

4

> COMMENT CE NOUVEAU PROJET A-T-IL VU LE JOUR ? J’ai collaboré avec le dessinateur Olivier Schrauwen. Au départ, des affinités esthétiques nous ont réunis. La première phase du travail a d’ailleurs été réalisée complètement en duo. Nous échangions des idées et l’inspiration était partagée. Ensuite, nous avons continué le travail séparément. Finalement, dans le film, les éléments personnels restent assez reconnaissables car notre style est différent. Malheureusement, nous partageons un sens critique assez exacerbé, ce qui explique pourquoi il nous a fallu tellement de temps pour arriver au résultat final. A chaque version succédait une autre. Nous n’étions jamais contents du résultat. Sans ce perfectionnisme, le film aurait certainement été prêt beaucoup plus tôt. > QUELLE EST L’HISTOIRE DU FILM THE MOLE WHISPERER ? Le thème sous-jacent, quoique présent de manière très subtile, est celui de la peur de l’attachement. Le film ne nécessite néanmoins pas de mode d’emploi. Mon but est d’amuser et de distraire. Je n’aime pas donner beaucoup d’explications autour de mes films, car je m’exprime mal en paroles. C’est pourquoi je suis devenu dessinateur et non écrivain. > SATISFAIT DU RÉSULTAT ? Le film a été soutenu par le Vlaams Audiovisueel Fonds, le fonds de soutien aux arts audiovisuels de la communauté flamande. En sus du subside, nous avons obtenu l’aide d’un coach, qui nous a laissé libres dans notre travail, et nous avons ainsi pu aller au bout de nos idées. Donc oui, je suis ravi. Je ne suis pas encore tout à fait content du son, sur le plan technique, mais c’est inévitable lorsque tout n’est pas

réalisé sur fonds propres. Les subsides sont primordiaux car, sans eux, les studios ou la pellicule seraient inabordables. Je suis un grand défenseur d’une politique de subsides étendue. La culture constitue un élément important de notre société et, sans aide, certaines formes d’arts ne verraient pas le jour. C’est certainement le cas pour le film d’animation. > THE MOLE WHISPERER A-T-IL ÉTÉ SÉLECTIONNÉ POUR DES FESTIVALS ? Il a été programmé dans un petit festival à Chypre ainsi qu’au festival du film de Gand, dans la compétition des courts-métrages belges. Pour les grands festivals tels que Leuven, Annecy ou Cracovie, j’attends encore des nouvelles. J’accorde beaucoup d’importance à ces sélections, qui sont pratiquement la seule manière de toucher le public. Les télévisions n’achètent guère de dessins animés, ou alors à très bas prix. D’ailleurs, en général, les commandes commerciales, tant en publicité qu’en télévision, sont hyper mal payées. Je les accepte malgré tout, mais je n’accepte aucune ingérence au niveau créatif. Si cela arrive, je refuse carrément le boulot. > CELA DOIT DÈS LORS ÊTRE DUR DE JOINDRE LES DEUX BOUTS ? Effectivement. Mon intégrité artistique est cependant à ce prix. Mes parents me soutiennent au quotidien et, pour réaliser mes films, je tente d’obtenir des financements. J’ai bien essayé d’enseigner mais cela me prenait toute mon énergie et, par la suite, je n’avais plus d’entrain pour travailler à mes projets personnels. Non, moi, mon métier, c’est le film d’animation et je veux m’y consacrer complètement. J’ai peu de contacts avec mes collègues mais je suis intéressé par plein d’autres choses : la musique, le film documentaire, etc.


© A. Binot

ETHNOLOGIE

Recherches en anthropologie Ethnologue passionnée par l’Afrique centrale, Véronique Joiris a mené, au début de sa carrière scientifique, plusieurs enquêtes de terrain, notamment dans des communautés pygmées du Cameroun. Docteur en anthropologie sociale depuis 1998, elle enseigne à l’ULB et assume des missions de consultance dans le domaine de l’environnement.

Véronique Joiris ÂGE 48 ans VOCATION Ethnologie Bourse de la Fondation de la Vocation en 1986 Docteur en anthropologie sociale en 1998 VIT À Bruxelles PROFESSION Ethnologue Véronique Joiris est chargée de cours en anthropologie sociale et culturelle à l’Université Libre de Bruxelles. Elle a mené des recherches ethnologiques en Afrique centrale et combine, depuis 1990, enseignement, recherche fondamentale et recherche appliquée (projets de consultance). Elle a étudié les aspects anthropologiques de la conservation et du développement durable au sein de différents programmes financés par la Commission européenne. Elle a co-dirigé la publication de l’ouvrage Gouvernance et environnement en Afrique Centrale : le modèle participatif en question, édité récemment par le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC). > www.ulb.ac.be/socio/ anthropo/

RÉALISER UN RÊVE « A l’école déjà, la géographie humaine me passionnait et, très jeune, j’ai rêvé de devenir ethnologue. Mes parents m’ont soutenue dans mon aspiration et m’ont poussée à me lancer dans cette aventure pour découvrir si elle me convenait réellement. A partir de 1985, j’ai monté mes premiers projets de recherches en anthropologie économique d’abord, en anthropologie religieuse ensuite. J’ai été très tôt active sur le terrain et, pour financer mes voyages, je cuEn souvenir d’Amendi. Amendi a accueilli Véronique mulais bourses et petits boulots. À Joiris chez les Baka. l’époque, toutes mes activités étaient axées sur les voyages. J’économisais et toutes les portes. Mon directeur de thèse, j’investissais dans du matériel. La bourse Serge Bahuchet, m’a aidée à bien cadrer attribuée par la Fondation de la Vocation ma démarche. Au fil de nos conversations, représentait pour moi un stimulant finanil m’a prodigué une véritable formation. cier important. » J’ai abordé de nouveaux axes tels que l’ethnomusicologie. Et surtout, j’ai pris LE RÔLE DU CHERCHEUR conscience de l’importance primordiale « Mon premier séjour au Cameroun s’est de la maîtrise des techniques de collecte effectué dans le cadre d’un stage au sein de donnés matérielles. Mes recherches d’un programme d’anthropologie alimensur le terrain ont révélé la valeur du voyataire, réalisé en collaboration avec l’Insge et de l’observation participative. Vivre titut des Sciences Humaines de Yaoundé. au sein d’une communauté et prendre le Là, j’ai compris que le travail de terrain temps de rencontrer les gens de manière me convenait. Je m’adaptais facilement répétée permet de pénétrer une autre à mon nouveau cadre de vie et, même réalité. Petit à petit, la perception chansi tout était étrange et nouveau, rien ne ge, suit une autre logique. Dans la publim’étonnait vraiment. Au total, j’ai passé cation scientifique, le chercheur tente de trois ans sur le terrain. Ce furent des anrestituer son expérience de la manière la nées bénies pour mon apprentissage : j’ai plus juste possible mais son rôle est paun peu appris mon métier sur le tas. Je radoxal car il est en même temps acteur contactais des ethnologues, je frappais à et témoin. Il se rapproche d’un monde, il

1 Serge Bahuchet est directeur du laboratoire Eco-anthropologie et Ethnobiologie au Centre National de la Recherche Scientifique (CRNS) à Paris.

5

!wpdbujp


© A. Binot

Homme dessinant le terroir forestier

en ressent les mécanismes essentiels mais doit obligatoirement observer une déontologie, garder ses distances. » DES MISSIONS DE CONSULTANCE « Dès 1990, j’ai mené des missions de consultance dans le domaine de l’environnement, qui constituent aujourd’hui un volet majeur de mes activités. Dans le cadre des programmes GEPAC (Gestion Participative en Afrique Centrale), APFT (Avenir des Peuples des Forêts Tropicales) et ECOFAC (conservation et utilisation rationnelle des ECOsystèmes Forestiers d’Afrique Centrale), des programmes de réflexion et d’appui financés par l’Union européenne, j’ai étudié les

wpdbujp

6

aspects anthropologiques de la conservation de la nature et du développement durable, notamment le processus de gestion participative. C’est un travail militant dans lequel je m’engage avec passion, mais aussi avec réalisme car je sais que les changements s’opèrent lentement. Une prise de conscience au niveau local doit s’opérer et nous devons soutenir les décideurs. Aujourd’hui, je me remets en question et j’assume le contexte néo-colonial dans lequel s’inscrit l’anthropologie que je pratique. C’est pourquoi je cherche à me rapprocher de mes collègues africains, qui forment une élite intellectuelle porteuse d’un nouveau projet de société pour l’Afrique centrale. »


ETNOLOGIE

Aan het begin van haar wetenschappelijke loopbaan verrichtte Véronique Joiris veldwerk in Centraal Afrika, meer bepaald bij pygmeestammen in Kameroen. Sinds 1998 is ze doctor in de antropologie; ze doceert aan de ULB en voert consultancyopdrachten uit in milieuaangelegenheden

Véronique Joiris LEEFTIJD 48 jaar ROEPING Etnologie Beurs van de Stichting Roeping in 1985 Doctor in de sociale antropologie in 1998 WOONT IN Brussel BEROEP Etnologe Véronique Joiris is docent in de sociale en culturele antropologie aan de Université Libre de Bruxelles. Ze voert sinds 1985 etnologisch onderzoek uit in Centraal Afrika en combineert sinds 1990 onderwijs, fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek (consultancyprojecten). In het kader van verschillende door de Europese commissie gefinancierde programma’s, zoals het FRP-programma (Future of Rain Forest Peoples) bestudeerde ze de antropologische aspecten van natuurbehoud en duurzame ontwikkeling. Haar laatste publicatie, uitgegeven door het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, heeft als titel Gouvernance et environnement en Afrique Centrale: le modèle participatif en question.

EEN DROOM WAARMAKEN “Op school was ik geboeid door menselijke geografie en ik droomde al zeer jong van een carrière in de etnologie. Met de steun van mijn ouders heb ik me erin gestort: ik moést weten of ik voor het beroep in de wieg gelegd was. Vanaf 1985 heb ik mijn eigen onderzoeksprojecten opgezet in het domein van de economische en later van de religieuze antropologie. Al vrij snel was ik actief op het terrein; om mijn reizen te financieren koppelde ik kleine beurzen en mijn inkomsten uit tijdelijke jobs aan mekaar. Alles wat ik deed, was gericht op reizen en mijn materiaal bekostigen. In die zin was de beurs van de Stichting Roeping een belangrijke financiële steun.” WETENSCHAPPELIJK VORSER “Mijn eerste verblijf in Kameroen vond plaats in het kader van een stage in het kader van een programma voor voedselantropologie, opgezet in samenwerking met het Instituut voor Humane Wetenschappen van Yaoundé. Ginder heb ik begrepen dat het veldwerk me echt lag. Ik paste me gemakkelijk aan en ook al was alles nieuw, toch verbaasde ik me nergens over. In totaal heb ik drie jaren terreinwerk verricht. Die jaren waren van onschatbare waarde voor het geheel van mijn opleiding, want veel van wat met mijn beroep te maken heeft, heb ik zelf moeten ontdekken door contacten te leggen en advies te vragen. Mijn thesispromotor Serge Bahuchet 1 is heel belangrijk geweest in dat proces. Hij leerde me de juiste vragen te stellen, de juiste houding aan te nemen. Tijdens onze gesprekken gaf hij me een echte vorming en dankzij hem ontdekte ik ook nieuwe invalshoeken, zoals de etnomusicologie.

Bovenal heeft hij me het belang geleerd van juiste technieken voor dataverzameling. Mijn terreinwerk maakte duidelijk hoe belangrijk reizen en participerende observatie zijn. Enige tijd in een gemeenschap leven laat je toe de mensen te leren kennen en in een nieuwe werkelijkheid binnen te treden, zodat je eigen perceptie verandert. De rol van de onderzoeker is immers paradoxaal: hij is tegelijk subject en getuige. Hij onderkent de basismechanismen van een maatschappij door erin te leven, maar moet er om deontologische reden buiten blijven staan en afstand bewaren.” CONSULTANCYOPDRACHTEN “In 1990 startte ik met consultancyopdrachten in milieuaangelegenheden. Intussen behoren ze tot mijn vaste activiteiten. In het kader van door Europa gefinancierde steun- en studieprogramma’s bestudeerde ik de antropologische aspecten van natuurbeheer en duurzame ontwikkeling, onder meer het proces van participerend beheer. Dat tamelijk militante aspect van mijn werk boeit me, maar ik blijf realistisch over de uitkomst, omdat ik weet dat veranderingen tijd nodig hebben. Er is een bewustwording nodig op het lokale niveau en we moeten de beleidsmakers daarin steunen. Ik heb een kritische houding ten aanzien van de neokoloniale context waarin de antropologie geworteld is. Daarom zoek ik meer en meer aansluiting bij mijn Afrikaanse collega’s. Ze vormen een nieuwe intellectuele elite met een maatschappelijk toekomstproject voor Centraal Afrika.” 1. Serge Bahuchet is directeur van het laboratorium voor Eco-antropologie en etnobiologie aan het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Parijs

7

!wpdbujp

© CNRS Photothèque / BAROIN Catherine

Antropologisch onderzoek


ARCHITECTURE

Vers des modes nouveaux Membre du bureau d’architecture V+ ou Vers plus de bien être, Thierry Decuypere tend à avoir un rapport critique à l’égard son métier d’architecte. Pour lui, tout projet architectural doit se construire dans un processus de négociation et de participation.

Thierry Decuypere ÂGE 35 ans VOCATION Micro-urbanisme Bourse de la Fondation de la Vocation en 2001 VIT À Bruxelles PROFESSION Architecte Thierry Decuypere est fondateur du bureau d’architecture Vers plus de bien être/V+. Fondé il y a dix ans, le collectif a représenté la Communauté française de Belgique à la Biennale d’architecture de Venise en 2002 et vient de livrer le complexe de cinéma Sauvenière à Liège. V+ a beaucoup collaboré sur des projets avec le Cinéma Nova ou encore Citymin(e)d. A l’occasion du cinquantième anniversaire de l’Expo 58, V+ a créé un pavillon éphémère, composé de casiers de bière en polyéthylène, installé d’avril à septembre sur le plateau du Heysel. Ce projet audacieux a recçu le prix Bruxelles Horta 2008. Construit à partir d’un élément qui sera recyclé, il témoigne d’une approche de l’architecture mêlant la poésie, l’humour, l’écologie et l’expérimentation spatiale. > www.vplus.org.

!wpdbujp

8

> LE BUREAU V+ DÉCOULE-T-IL DU BUREAU DE MICRO-URBANISME, UN PROJET RÉCOMPENSÉ EN 2001 PAR LA FONDATION DE LA VOCATION ? Le bureau de micro-urbanisme reflétait mes préoccupations de l’époque, qui relevaient surtout d’un questionnement par rapport au débat urbanistique concernant le centre-ville de Bruxelles. Face à l’immobilisme des pouvoirs publics, nous avons tenté d’activer le débat par des interventions temporaires et à petite échelle. Nous étions curieux de savoir si nos actions, par exemple le placement de points rouges sur les bâtiments à l’abandon, auraient un impact. Ne faisant partie d’aucun réseau, ni politique, ni associatif, nous étions loin d’imaginer l’effet monstre qui a suivi. La presse a médiatisé l’événement et l’échevin de l’urbanisme de l’époque a été obligé de prendre position sur la question des chancres. Le succès de la formule a également très vite montré ses limites : nos actions étaient de plus en plus capturées par leur caractère événementiel. Par exemple, après l’installation d’une plage à la cité administrative, le côté divertissement était sans cesse mis en avant, occultant la démarche critique. En même temps, un vrai bureau d’architecture a pris forme avec, entre autres, une participation à la Biennale d’architecture de Venise en 2002. Le lien entre les deux réside plutôt dans ma conviction que dans une position critique que je croyais peut être plus aisée

à tenir à une micro-échelle prolongée à l’échelle plus traditionnelle d’un bureau d’architecture classique. > À L’ÉPOQUE VOUS N’ÉTIEZ PAS LES SEULS À ADOPTER CETTE ATTITUDE CRITIQUE : UN VÉRITABLE MOUVEMENT SE DÉVELOPPAIT… Exactement, le Beursschouwburg ou CityMin(e)d avaient les mêmes préoccupations. A mon étonnement, cette pratique plus militante nous a servi de référence auprès des maîtres d’ouvrage intéressés par une position culturelle et plus politique. Nous avons ainsi été sélectionnés par la Communauté française pour participer au projet de cinéma Sauvenière à Liège, une construction qui vient d’être livrée où nous matérialisons un bâtiment pour les Grignoux, une asbl également issue du mouvement associatif. > DANS CE TYPE DE PROJET, COMMENT DÉFINIR LA DÉMARCHE DE V+? Notre approche met l’accent sur le développement d’un dispositif de dialogue entres les acteurs du projet : les architectes, les maîtres d’ouvrages, les utilisateurs, les riverains. Nous ne voulons ni imposer une idée finie -l’image de l’architecte visionnaire- ni réduire notre travail à celui d’un simple transcripteur -l’architecture comme mauvaise participation. Notre responsabilité d’architectes consiste à faire une proposition spatiale et à enta-


1

Page : pagina 8: installation / installatie Chez Vous Bij Jou - AES 1 Pavillon du bonheur provisoire 2 Cinéma /bioscoop Sauvenière, Liège 3 Projet d’aménagement du pont de Jette / project van ingreep brug van Jette

© V+

© Serge Brison

© Alain Janssens

2

3

mer autour d’elle une négociation, afin qu’un projet se construise dans un processus. C’est une approche pragmatique de l’architecture. > CETTE APPROCHE POURRAIT-ELLE S’APPLIQUER ÉGALEMENT À DES PROJETS D’URBANISME ? Cela permettrait de refaire le lien avec le micro-urbanisme. Pour de grands sites, le

problème de la planification traditionnelle réside dans son manque de souplesse vis-à-vis des temporalités longues et des aléas inévitables qui accompagnent ces procédures. Si la proposition est conçue comme un processus évolutif et ouvert, on peut envisager de commencer par des micro-interventions et d’avancer au fur et à mesure en fabriquant pragmatiquement une proposition concertée.

9

wpdbujp


ARCHITECTUUR

Nieuwe werkwijzen Thierry Decuypere is lid van het architectenbureau V+ of Vers plus de bien-être. Hij blijft steeds kritisch ten aanzien van zijn beroep. In zijn ogen moet elk architecturaal project in een geest van overleg en participatie tot stand komen.

Thierry Decuypere LEEFTIJD 35 jaar ROEPING Micro-urbanisme Beurs van de Stichting Roeping in 2001 WOONT IN Brussel BEROEP Architect Thierry Decuypere richtte tien jaar geleden het architectuurbureau Vers plus de bien être/ V+ op. Het collectief vertegenwoordigde in 2002 de Franse Gemeenschap op de Architectuurbiënnale van Venetië en leverde recent de Luikse bioscoop Sauvenière op. V+ was meermaals betrokken bij projecten van Cinéma Nova of Citymin(e)d. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Expo 58, bouwde V+ een tijdelijk paviljoen, gemaakt uit bierkratten in polyethyleen dat van april tot september 2008 te bezoeken was op de site van de Heysel. Dit gedurfde project werd beloond met de Brussel Horta-prijs 2008. Het recycleerbare basismateriaal getuigt van een visie op architectuur waarin poëzie, ecologie, humor en ruimtelijk experiment centraal staan. > www.vplus.org.

!wpdbujp

10

> IS HET BUREAU V+ GEGROEID UIT HET BUREAU VOOR MICRO-URBANISME, HET PROJECT WAARVOOR JE IN 2001 EEN BEURS VAN DE STICHTING ROEPING KREEG? Het bureau voor micro-urbanisme wilde het toenmalige stedenbouwkundige debat rond het Brusselse stadscentrum in vraag stellen. Het immobilisme van de overheid zette ons ertoe aan kleinschalige en tijdelijke acties op te zetten om het debat aan te zwengelen. We vroegen ons af of onze werkwijze, bijvoorbeeld het plaatsen van rode stippen op leegstaande gebouwen, een impact kon hebben. Aangezien we geen lid waren van een partij of een belangengroep, zijn we danig geschrokken van het teweeggebrachte effect. De media sprongen erop en de Brusselse schepen van urbanisme Simons werd uiteindelijk gedwongen om een standpunt in te nemen in het debat rond leegstand en verkrotting. De formule bereikte echter snel haar limiet: het ludieke karakter overschaduwde het kritische uitgangspunt. Dat was zeker het geval met de inrichting van een strand op het dak van de administratieve wijk. Stilaan zijn we uitgegroeid tot een ‘echt’ architectenbureau, met als eerste belangrijk project de deelname aan de architectuurbiënnale in Venetië in 2002. De link tussen V+ en het bureau voor microurbanisme schuilt eerder in mijn overtui-

ging dat je een kritische houding, die ik enkel op kleine schaal mogelijk achtte, ook in het kader van een ‘klassiek’ architectenbureau kunt toepassen. > ANDEREN DEELDEN JULLIE KRITISCHE HOUDING EN ER KWAM EEN ECHTE BEWEGING OP GANG... Inderdaad, Citymin(e)d of de Beursschouwburg toonde dezelfde betrokkenheid. Tot mijn verbazing heeft onze nogal militante houding in ons voordeel gespeeld bij opdrachtgevers met een interesse voor een cultureel en uitgesproken politiek standpunt. Zo heeft de Franse Gemeenschap ons geselecteerd om mee te werken aan het project van de Sauvenière-bioscoop in Luik. Het is net opgeleverd en we werken er ook aan een gebouw voor Les Grignoux, een lokale vzw. > HOE PAKT V+ DERGELIJKE PROJECTEN AAN? Wij leggen de nadruk op de dialoog tussen alle actoren: architecten, omwonenden, opdrachtgevers, gebruikers. De bedoeling is niet een afgewerkt product op te leggen (de architect als visionair) noch simpelweg de bestaande eisen te vertalen (de architectuur als ‘foute’ participatie). Het is onze verantwoordelijkheid als architect om een ruimtelijk voorstel te doen, waarrond overleg kan ontstaan.


Pagina/page 10 : Le/het bureau V+ 1 The great swallow, Benjamin Verdonck 2 Totem 3 Pavillon du bonheur provisoire

© V+

© Serge Brison

© Patrick Van Roy

1

Zo is elk project het resultaat van een groeiproces. Het is een vrij pragmatische aanpak. > IS DIE WERKWIJZE OOK TOEPASBAAR OP STEDENBOUWKUNDIGE PROJECTEN? Het zou een manier kunnen zijn om opnieuw aan te sluiten bij de idee van micro-

urbanisme. Het probleem bij grote sites is dat een traditionele planning weinig flexibel is ten opzichte van de lange termijnen en de onvermijdelijke rompslomp die de procedure met zich meebrengt. Wanneer je het project aanpakt vanuit de idee van een groeiproces, kun je met kleine ingrepen starten en dan stelselmatig een concreet voorstel uitbouwen.

11

wpdbujp


PHOTOGRAPHIE

Beyond History A l’occasion de la publication de Beyond History, un livre de photographies sur son expérience intime à La Havane, Vincent Delbrouck raconte avec passion l’aboutissement d’un projet commencé en 1997 et marqué par un engagement personnel hors du commun.

Vincent Delbrouck ÂGE 33 ans VOCATION Photographie documentaire Bourse de la Fondation de la Vocation en 2003 VIT À Bruxelles PROFESSION Photographe Le travail photographique de Vincent Delbrouck (V.D.) se distingue par l’utilisation de la peinture, du dessin, du collage et de l’écriture. Il assemble, recycle et recompose des éléments de son histoire personnelle et crée des albums ainsi que des carnets où les modèles revêtent une partie de son histoire et de son identité. Ce travail, qu’il qualifie de ‘documentaire poétique’, lui a valu plusieurs prix. Il lui a aussi permis de collaborer à de nombreux magazines de qualité tels que Purple Journal, Pavilion, Code, Amica, Trace, Pozytyw, BlowUp Journal, Vu d’Ici et View. Vincent Delbrouck faisait partie du collectif BlowUp.

Beyond History, Éd. Bold Publishing > www.myspace.com/ beyondhistory > www.vincentdelbrouck.be

!wpdbujp

LE PROJET D’UNE VIE « Au fil du temps et de mes voyages, j’ai construit un propos cohérent et engagé qui occupe une place unique parmi l’ensemble de mes travaux. J’ai réalisé ce travail en profondeur ; il s’est construit couche après couche. Formant une unité, il contient une grande part de moi-même, de ma relation ambigüe avec La Havane, ces gens que j’ai photographiés. Là-bas, j’ai eu des rapports humains complexes et je suis rentré complètement dans l’intimité de ceux que je côtoyais : une famille afro-cubaine, des jeunes de mon âge. Avec ce livre, je réécris leur histoire, l’histoire d’un quartier et celle de sa jeunesse désorientée, l’histoire d’un pays qui s’écroule, l’histoire ordinaire d’un mythe dont on ne connaît malheureusement que des clichés. Mon but est de livrer un document sur Cuba aujourd’hui, de mettre ses tripes à l’air, sans concession. Je pense que ce livre possède une force critique, pose des questions relatives à la ville, au pays, mais va bien au-delà, dans une poésie ordinaire un peu crue. »

simple, l’esthétique se rapproche de celle de la photographie amateur, du snapshot. La rupture avec le photojournalisme est évidente : ce n’est pas du reportage, mais un questionnement du documentaire. Le côté intime est primordial. J’ai parcouru ces rues, dormi dans ces lits, serré ces mains. Je photographiais et, pourtant, j’avais l’air de ne pas être là pour ça. J’étais juste là. L’étranger ordinaire et lucide. Les photos sont de moi ou pas, parfois datées, même si la chronologie n’a pas vraiment d’importance ; les histoires sont vraies ou inventées, les textes sont présentés en anglais, en espagnol, en français. J’ai vraiment voulu proposer une fiction. Chacun l’aborde par le biais qui lui plaît. Les collages, les ratures, les juxtapositions, les photocopies de textes vivent aussi, comme inscrits dans un monde poétique, presque imaginaire, celui d’une réalité construite et, pour revenir au document, peut-être mieux inscrits dans le temps. Un temps intime et libre… »

UNE FICTION VISUELLE « Le livre est composé de photos couleurs (portraits, natures mortes, paysages), de polaroïds, d’images collectées, de pages de mes carnets, de texte personnels et de poèmes de l’écrivain cubain Pedro Juan Gutiérrez1. Il est divisé en dix chapitres qui sont autant de poèmes visuels. Le matériel de base est

1. Il est l’auteur de la Trilogie Sale de La Havane, un portrait brutal et sensuel mais aussi édifiant et humoristique de la vie à La Havane, dans les années 1994 et 1995, marquées par la faim et par la misère.

12


FOTOGRAFIE

Beyond History De publicatie van Beyond History, een fotoboek over zijn intieme ervaringen in Havana, is voor Vincent Delbrouck de bekroning van een uiterst persoonlijk project, opgestart in 1997.

Vincent Delbrouck LEEFTIJD 33 jaar ROEPING Documentaire fotografie Beurs van de Stichting Roeping in 2003 WOONT IN Brussel BEROEP Fotograaf Het werk van Vincent Delbrouck (V.D.) valt op door het gebruik van collages, schilderwerk, tekeningen en teksten. Elementen uit zijn eigen geschiedenis gebruikt hij bij het maken van schriften en albums, waarin de gefotografeerde modellen deel uitmaken van zijn verhaal en zijn identiteit. Zelf noemt hij zijn werk «poëtisch documentair». Het leverde hem verschillende prijzen op, plus een samenwerking met kwaliteitstijdschriften zoals Purple Journal, Pavilion, Code, Amica, Trace, Pozytyw, BlowUp Journal, Vu d’Ici en View. Vincent Delbrouck was ook lid van het collectief BlowUp.

Beyond History, Éd. Bold Publishing > www.myspace.com/ beyondhistory > www.vincentdelbrouck.be

EEN LEVENSPROJECT “Dit werk vormt een coherent en geëngageerd geheel, waar ik stelselmatig, reis na reis, aan gebouwd heb. Omwille van zijn diepgang en zijn gelaagdheid neemt het in mijn fotografisch werk een unieke plaats in. Het bevat een groot deel van mezelf en weerspiegelt mijn ambigue verhouding tot de plaatsen en de personen die ik gefotografeerd heb. Er zijn complexe menselijke relaties ontstaan en ik ben volledig doorgedrongen in de intieme sfeer van de Afro-Cubaanse familie en de jongeren met wie ik dagelijks in contact kwam. Dit boek is hun verhaal, de geschiedenis van een wijk en haar haveloze jeugd, de geschiedenis van een land in verval, de alledaagsheid van een mythe, waarvan helaas enkel de clichés bekend zijn. Mijn boek is een document dat iets zegt over het hedendaagse Cuba, met lef en zonder compromissen. Ik denk dat het een kritische blik biedt, dat het de stad en het land in vraag stelt, maar er schuilt ook een poëtische, rauwe, ordinaire kracht in.”

nalistiek, integendeel: ik bevraag net het documentaire genre. Het is geen reportagefotografie. Het intieme gegeven primeert. Wat je ziet, zijn de plaatsen waar ik geweest ben, de dingen die ik gedaan heb: flaneren in de straten, in bed liggen, met vrienden rondhangen... Hoewel ik constant foto’s gemaakt heb, leek dat niet de reden van mijn aanwezigheid. Ik was een gewone vreemdeling, een observerende buitenstaander. Er is een soort vrijblijvendheid, die me na aan het hart ligt. De foto’s en teksten zijn niet allemaal van mijn hand; sommige verhaaltjes lijken echt, maar zijn eigenlijk verzonnen; ook de chronologie van de beelden en de taal van de teksten zijn door mekaar gehaspeld. Het gaat om fictie; eenieder benadert die op zijn of haar eigen manier. Collages, doorhalingen, fotokopieën en plakwerk komen tot leven, als delen van een poëtische, haast verbeelde wereld, een gemaakte werkelijkheid die steeds terugwijst naar het document als getuige.”

VISUELE FICTIE “Het boek bestaat uit kleurenfoto’s (portretten, stillevens, landschappen), gevonden materiaal, bladzijden uit mijn schetsboeken, persoonlijke teksten en gedichten van de Cubaanse schrijver Pedro Juan Gutiérrez1. Elk van de tien hoofdstukken is als een visueel gedicht. Het basismateriaal is eenvoudig, met een esthetiek die aanleunt bij de amateurfotografie en de snapshot. Het is geen fotojour1 Met zijn Trilogia sucia de la Habana schetst Gutiérrez een brutaal en sensueel, maar ook ontluisterend en humoristisch portret van het leven in Havanna in de door honger en armoede geteisterde jaren 1994 en 1995.

13

!wpdbujp


DESIGN

Big-game: Overview Depuis 2004, Elric Petit forme avec Augustin Scott de Martinville et Grégoire Jeanmonod le collectif Big-game. Dans une exposition rétrospective Grand-Hornu Images présente les sept collections nées de leur passion commune pour l’objet.

Elric Petit ÂGE 30 ans VOCATION Design industriel Bourse de la Fondation de la Vocation en 2004 VIT À Bruxelles PROFESSION Designer Elric Petit, qui a étudié le Design industriel à La Cambre, a entamé son parcours professionnel au sein du bureau BIG-GAME formé avec Augustin Scott de Martinville (Français) et Grégoire Jeanmonod (Suisse) en 2004. Ils travaillent pour Habitat, Ligne Roset ou encore la Galerie Kreo. Ensemble, ils ont développé les collections d’objets Heritage in Progress, New Rich, Pack sweet Pack et Plus is more. La collection Heritage in Progress a obtenu en 2006 le prix des bourses fédérales de design suisse. L’exposition Big-game Overview au Grand-Hornu Images du 19 octobre 2008 au 22 février 2009 offre un aperçu panoramique de leur travail de 2004 à 2008. > www.big-game.ch

!wpdbujp

14

> D’EMBLÉE LA PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION FRAPPE PAR SA COHÉRENCE. A L’ENTRÉE DE L’EXPOSITION LES POSTERS DE PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES COLLECTIONS TELLES QU’ELLES ONT ÉTÉ PHOTOGRAPHIÉES DÈS 2004 PAR MILO KELLER INVITENT À LA DÉCOUVERTE ET DANS LES SALLES LES OBJETS SONT PRÉSENTÉS SIMPLEMENT, PAR SÉRIE ET DANS DES COULEURS DIFFÉRENTES. COMMENT AVEZ-VOUS RÉALISÉ CETTE SCÉNOGRAPHIE ? En réalité, c’est l’agencement de l’espace lui-même qui a dicté nos choix de présentation. Nous n’avions jamais confronté nos collections auparavant. Elles ont toujours été exposées séparément et j’étais un peu angoissé à l’idée que le face-àface ne fonctionnerait pas. La première préoccupation a donc été de réaliser un ensemble cohérent. La présentationen séries et en dégradé de couleurs constitue le fil conducteur. Les objets remplissent l’espace sans l’envahir. Les visiteurs l’abordent comme une proposition accessible et compréhensible. > POURQUOI AVOIR UTILISÉ DES SOCLES EN SAPIN ? Le bois de sapin fait référence au bois bon marché utilisé dans les meubles d’Ikea. Dans notre travail cette référence à la marque suédoise revient souvent car les objets qu’ils mettent sur le marché prennent rapidement valeur d’icônes. Nous avions envisagé au départ de présenter

toute l’exposition sur des étagères IVAR 1, Mais cela s’est avéré trop compliqué donc nous avons conservé l’idée du bois de sapin pour en faire des socles, mais à la simplicité du matériau nous avons opposé le soin et la précision accordés à leur fabrication, créant ainsi le genre de paradoxe qui caractérise notre travail. L’expo est aussi truffée de petits détails qui renvoient au quotidien, comme par exemple les échantillons de housses en tissu portant les codes de couleurs de l’usine, pour désacraliser le contexte muséal. > TRENTE ANS, C’EST JEUNE POUR UNE RETROSPECTIVE ? Il est vrai que ce qui n’était pas pensable il y a vingt ans est possible à notre époque parce que le monde évolue très vite et que les créateurs suivent le mouvement. Mais nous parlons plus volontiers d’un aperçu, le Grand-Hornu Images nous a offert l’occasion de prendre un peu de recul pour offrir une vue panoramique sur notre travail. > ANDREA BRANZI, LE CÉLÈBRE DESIGNER ITALIEN EXPOSÉ EN MÊME TEMPS QUE BIG-GAME AU GRANDHORNU, SOULIGNE QUE LE DESIGNER FAIT DES OBJETS DESTINÉS À S’AJOUTER AU MONDE ET NON PAS À LE CHANGER. C’est l’approche que nous avons privilégiée pour la collection Ready-made. Déjà dans le titre la référence à l’objet trouvé est claire pour bien montrer qu’ici nous n’avons


> BRANZI DÉFINIT LES OBJETS DES FRÈRES BOUROULLEC COMME ‘SIMPLES, GENTILS, SANS AGGRESSIVITÉ’. CELA POURRAIT S’APPLIQUER À BIGGAME AUSSI ? La comparaison est flatteuse mais dans l’esprit, oui cela nous correspond. Les objets que nous voulons créer sont ceux qui célèbrent le quotidien. D’ailleurs, au départ notre rêve était de dessiner des brosses à dents ! Aujourd’hui, les marques qui nous contactent sont celles qui justement s’intéresse à cette démarche et qui veulent produire des objets utilitaires conçus pour apporter un plus à la vie de tous les jours.

Photos © Michel Bonvin

rien inventé mais seulement transformé des objets existants pour qu’ils soient regardés autrement. L’enseigne lumineuse ou les vitres d’une Fiat Panda sont presque des objets oubliés. En supprimant le message publicitaire de l’enseigne et en ajoutant un intérupteur à ficelle, nous en avons fait un objet d’intérieur, un objet du quotidien, simple et humble. En même temps, cette collection constituait aussi une prise de risque. Un designer qui ne dessine pas, c’est forcément un peu étannant, bien que ce ne soit pas nouveau. Quand Branzi utilise des branches de bouleau intégré à ses objets, il fait la même chose, il s’efface devant une forme existante. La différence c’est que son inspiration est de l’ordre de l’esthétique et du symbolique alors que nous sommes guidés par notre amour du produit industriel.

> LE LIVRE BIG-GAME : DESIGN OVERVIEW ÉDITÉ PAR STICHTING KUNSTBOEK PARAÎT AU MOMENT DE L’EXPO MAIS CONSTITUE PLUS QUE SON CATALOGUE ? Les deux sont évidemment liés mais le livre fonctionne de manière autonome. Il reprend toutes les collections de manière exhaustive, comme l’expo, mais contient beaucoup d’autres éléments, tels que des images du processus de création de nos objets, qu’elles soient technique où conceptuelles. Les textes sont de 10 personnes d’horizons variés; artiste comme Fabrice Samyn, ou critique comme Max Borka. A leur manière, tous ont compté dans notre parcours et leur collaboration nous touche particulièrement. 1 L’étagère IVAR, un classique de la collection Ikea.

15

wpdbujp


DESIGN

Big-Game: overview Sinds 2004 vormen Elric Petit, Augustin Scott de Martinville en Grégoire Jeanmonod het designercollectief Big-Game. Grand-Hornu Images presenteert een overzicht van hun werk: zeven collecties waarin de liefde voor het object centraal staat.

Elric Petit LEEFTIJD 30 jaar ROEPING Industrieel Design Beurs van de Stichting Roeping in 2004 WOONT IN Brussel BEROEP Ontwerper Elric Petit studeerde industrieel design in La Cambre en vormt sinds 2004 samen met de Fransman Augustin Scott de Martinville en de Zwitser Grégoire Jeanmonod het bureau Big-Game. Ze werken voor Habitat en Ligne Roset, maar ook voor Galerie Kreo. Ze ontwierpen de voorwerpencollecties Heritage in Progress, New Rich, Pack Sweet Pack en Plus is more. Heritage in Progress won in 2006 de Zwitserse prijs van de federale designbeurzen. De tentoonstelling Big-Game: Overview in Grand-Hornu Images van 19 oktober 2008 tot 22 februari 2009 biedt een overzicht van hun ontwerpen van 2004 tot heden. > www.big-game.ch

!wpdbujp

16

> BIJ HET BETREDEN VAN DE TENTOONSTELLINGSRUIMTE ERVAART DE BEZOEKER EEN GROTE SAMENHANG. IN DE INKOMHAL LICHTEN DE POSTERS VAN DE VERSCHILLENDE COLLECTIES, GEFOTOGRAFEERD DOOR HUISFOTOGRAAF MILO KELLER, AL EEN TIP VAN DE SLUIER EN IN DE ZALEN STAAN DE OBJECTEN EENVOUDIG OPGESTELD, IN SERIES EN PER KLEUR. HOE ZIJN JULLIE TOT DIE PRESENTATIE GEKOMEN? De ruimte zelf heeft voor een groot deel onze keuzes bepaald. De collecties zijn nog niet eerder samen getoond, altijd afzonderlijk. De idee dat de confrontatie niet zou werken, baarde me aanvankelijk wel zorgen. De hoofddoelstelling was dus om een coherent geheel te vormen. De seriële opstelling in kleurschakeringen vormt de rode draad. De objecten nemen hun plaats in, zonder de ruimtelijkheid van de zaal weg te cijferen. Voor de bezoekers komt het geheel als bereikbaar en verstaanbaar over. > WAAROM KOOS JE VOOR SOKKELS IN DENNENHOUT? Het materiaal verwijst naar de goedkope houtsoort waaruit Ikea-meubelen gemaakt zijn. De referentie naar het merk komt vaak terug in ons werk, omdat alles wat Ikea op de markt brengt, snel een soort icoonfunctie krijgt. Aanvankelijk speelden we met de gedachte om alles op Ivar-rekken1 te presenteren, maar dat bleek praktisch gezien nogal moeilijk. We zijn bij de materiaalkeuze gebleven,

maar hebben er sokkels van gemaakt. Het banale hout contrasteert met de zorg waarmee de sokkels zijn gemaakt en afgewerkt, een paradox die kenmerkend is voor onze ontwerpen. Hier en daar in de tentoonstelling zijn trouwens kleine details aanwezig, als een soort knipoogjes naar het dagelijkse leven, om de sacrale tentoonstellingssfeer te breken. > DE BEROEMDE ITALIAANSE DESIGNER ANDREA BRANZI, OOK AANWEZIG IN GRAND-HORNU IMAGES, STELT DAT ONTWERPERS VOORWERPEN MAKEN MET EEN AANVULLENDE FUNCTIE: ZE ZIJN NIET BEDOELD OM DE WERELD TE VERANDEREN, MAAR OM HEM TE VERBETEREN Dat uitgangspunt hebben wij ook gebruikt voor de collectie Ready-Made. De titel zelf verwijst duidelijk naar het objet trouvé, om aan te geven dat het ontwerpen betreft die op bestaande vormen gebaseerd zijn. De ramen van een Fiat Panda of een verlicht reclamebord zijn zo ordinair, dat we ze eigenlijk niet meer opmerken. We hebben het reclamebord ontdaan van zijn publicitaire boodschap en er een schakelaar in de vorm van een touwtje aan vastgemaakt. Het is een dagelijks voorwerp geworden, een interieurvoorwerp, discreet en eenvoudig. Deze collectie maken was niet zonder risico. Ontwerpers die niet tekenen, zijn toch een beetje verdacht, ook al is de idee niet nieuw. Kijk naar Branzi en zijn gebruik van beukenhout. Ook hij laat een bestaande vorm


© Michel Bonvin

beslissen over het uitzicht van het object dat hij ontwerpt. Het verschil is dat hij van een element vertrekt omwille van zijn esthetische en symbolische waarde, terwijl wij geleid worden door onze liefde voor het industriële product. > BRANZI NOEMT DE ONTWERPEN VAN DE BROERS BOUROULLEC “SIMPEL, LIEF, AGRESSIELOOS”. ZOU DAT OOK OP BIGGAME VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN? De vergelijking is een compliment, maar qua gedachte klopt het wel. Wij willen voorwerpen ontwerpen die het dagelijkse leven verheerlijken. Trouwens, bij het begin van onze loopbaan was ons statement dat we tandenborstels wilden maken! De merken die met ons willen samenwerken, zijn gevoelig voor die aanpak: zij willen gebruiksvoorwerpen op de markt brengen die het leven mooier maken.

> HET BOEK BIG-GAME: DESIGN OVERVIEW, UITGEBRACHT DOOR DE STICHTING KUNSTBOEK, VERSCHIJNT TEGELIJK MET DE TENTOONSTELLING, MAAR IS MEER DAN EEN CATALOOG, NIET? De twee gaan natuurlijk samen, maar het boek staat ook op zich. Het biedt een overzicht, zoals de tentoonstelling, maar bevat veel meer extra informatie, zoals technische fiches of beelden die het proces van de vormgeving illustreren. De teksten zijn geschreven door tien heel uiteenlopende auteurs, onder andere de plastische kunstenaar Fabrice Samyn of de criticus Max Borka. Allen hebben ze een rol gespeeld in het verhaal van Big-Game en we zijn erg blij met hun bijdrage. 1. IVAR, een klassieker uit de IKEA-collectie

17

wpdbujp


ALTVIOOL

Geëngageerd interpreteren In 2005 verliet Tony Nys het Danel-kwartet. Hij studeerde veel, nam deel aan audities en voerde een jaar het radio-orkest van Frankfurt aan. Vandaag speelt hij vast als soloaltviool bij het symfonieorkest van de Munt en freelance bij verschillende ensembles.

Tony Nys LEEFTIJD 33 jaar ROEPING Altviool Beurs van de Stichting Roeping in 2001 WOONT IN Brussel BEROEP Altviolist Tony Nys studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Hij behaalde er in 1998 het meesterdiploma viool bij Philippe Hirschhorn en werd kort nadien altviolist bij het Quatuor Danel. Dankzij de beurs van de Stichting Roeping kon hij in 2001 een strijkstok van de Franse strijkstokbouwer Fétique aanschaffen, een stuk van uitzonderlijke kwaliteit. Tony Nys heeft een jarenlange ervaring als orkestmuzikant en als lid van verschillende kamermuziekensembles. Naast met het grote klassieke repertoire heeft hij ook affiniteit met nieuwe muziek. > www.triofenix.be > www. prometheusensemble.be

wpdbujp

18

> WAAROM BESLISTE JE DANEL TE VERLATEN? Daar waren eigenlijk verschillende redenen voor. Danel was een fantastische ervaring, maar na zeven drukke jaren vroeg ik me toch af of het geen tijd was voor iets anders. Het was ook heel intensief: we speelden op nationale en internationale concertpodia, meer dan honderd concerten per jaar, en hadden lesopdrachten in Lyon, Witten en Manchester. De combinatie met een gezin was niet evident, maar ik had vooral het gevoel dat ik nog andere uitdagingen wilde aangaan. Ik besloot dus het kwartet te verlaten en verder te zien wat er op mij af zou komen. Weer tijd hebben voor eigen studie was geweldig, maar ook wel confronterend. Tijdens het studeren besefte ik gaandeweg hoezeer ik vanuit mijn plaats in het kwartet muzikaal een soort automatisme had ontwikkeld. Een goed en efficiënt systeem, maar zeker niet het enige. Ik oefende veel, soms wekenlang, en genoot ervan. Bij Danel had ik de plaats van alt-

violist ingenomen, maar eigenlijk ben ik opgeleid als violist. Na mijn vertrek uit het kwartet ben ik het altrepertoire pas echt beginnen te ontdekken. De nadruk lag zowel op mijn instrument als op de partituur. Het betekende een grote verrijking voor mijn eigen muzikale ontwikkeling. Ik was wel aandachtig voor de lopende audities en koos er enkele uit in Duitsland, omdat ik wist dat ik me daar zou meten met muzikanten van een heel hoog niveau. De concurrentie was er scherp en ik was al heel blij, als ik enkele selectierondes overleefde. (Lacht.) Zo kreeg ik tevens de kans om een aantal maanden lang de altviolen aan te voeren in het radio-orkest van Frankfurt. In maart 2008 won ik de auditie voor soloaltviolist in het orkest van de Munt. > SPEELDE JE OOK NOG BIJ ENSEMBLES? De aanvoerders in het orkest van de Munt hebben het geluk dat ze maar de helft van de producties moeten spelen. Daardoor


©Jos Verhoogen

Prometheus ensemble

> HEB JE OOK NOG LESOPDRACHTEN? Bij het Orpheusinstituut in Gent heb ik voortgezet wat we met Danel gestart waren, namelijk een seminarie kamermuziek voor jonge professionele ensembles met een welbepaald project. Ze kiezen hun progamma zelf en krijgen advies en omkadering. Er is geen schoolse aanpak, want de nadruk ligt echt op interactie en uitwisseling; dat ligt me wel. > JE KENT DE KLASSIEKE WERELD IN BINNEN- EN BUITENLAND. HOE SCOORT BELGIË INTERNATIONAAL? België is een klein land met heel goede

muzikanten die overal ter wereld carrière maken. Niveau is er zeker, maar in vergelijking met Duitsland is de sfeer eerder gemoedelijk dan competitief. Vaak is het statuut van orkestmusicus in België ook ondergewaardeerd. In onze buurlanden merk je bij de musici een ongelooflijke trots op hun orkest en vooral op hun orkesttraditie. Die houding maakt ze ook zo goed, zo professioneel. Ze beschikken natuurlijk ook vaak over budgetten waarvan we hier alleen maar kunnen dromen. In de directie van orkesten in het buitenland vind je alle grote namen. Topdirigenten die hier aan de slag gaan, zijn vaak niet gemakkelijk te houden. Als orkestmuzikant speelde ik onder leiding van Claudio Abbado, Ivan Fischer, Pierre Boulez. Zij kunnen inspireren en dat is wat orkestmusici van een dirigent verwachten. Dat deed ook mijn leraar, de Russische violist Philippe Hirschorn, winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd. Zijn lessen gingen steeds gepaard met lange gesprekken, waarin hij me confronteerde

met wie ik als artiest wilde worden. Hij leerde me een open mentaliteit, hamerde erop dat je steeds verder moet kijken dan wat er is, dat je niet tevreden moet zijn met wat je hebt. Zijn inzichten blijven me bij. Na Danel wist ik niet wat er zou gebeuren en kijk, zoals het is uitgedraaid, is het goed.

©Mirjam Devriendt

blijft er veel tijd over voor kamermuziek. Een gezond evenwicht tussen orkest en kamermuziek is een van de uitdagingen waar ik na mijn vertrek uit het kwartet naar gestreefd heb. Ik speel vast bij het strijktrio TrioFenix, het Prometheusensemble en het pianokwartet Tetra-lyre. Tevens speel ik zeer regelmatig bij het Ensemble Modern in Frankfurt.

Tetra-lyre

19

wpdbujp


VIOLON ALTO © Isabelle Pateer / Otherweyes.com

Une interprétation engagée En 2005 Tony Nys a quitté le Quatuor Danel. Il se consacra alors à l’étude de son instrument et participa à des auditions. Il a mené les altos de l’orchestre radiophonique de Francfort pendant un an et est aujourd’hui il alto solo à l’orchestre symphonique de la Monnaie. Par ailleurs, il fait partie de plusieurs ensembles.

Trio Fenix

Tony Nys ÂGE 33 ans VOCATION Violon alto Bourse de la Fondation de la Vocation en 2001 VIT À Bruxelles PROFESSION Violoniste alto Tony Nys a étudié au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. Il a obtenu un master en violon chez Philippe Hirschhorn en 1998. Violoniste alto du Quatuor Danel. de 1998 à 2005 il a pu, grâce à la bourse de la Fondation de la Vocation, acquérir en 2001 un archet de grande qualité signé Fétique. Tony Nys développe une carrière de musicien d’orchestre et de chambriste riche et variée. Outre le répertoire classique, il fait preuve d’une réelle affinité pour la musique contemporaine. > www.triofenix.be > www. prometheusensemble.be

wpdbujp

20

> POURQUOI AVOIR QUITTÉ LE QUATUOR DANEL ? Après sept années bien remplies au sein du quatuor, il était sans doute temps de faire autre chose. Le rythme était effréné avec plus de cent concerts par an, tant en Belgique qu’à l’étranger, et des charges de cours à Lyon, Witten et Manchester. Avec une famille ce n’était pas toujours évident et surtout j’avais envie de relever de nouveaux défis. J’ai donc quitté donc le quatuor et ai décidé de prendre les opportunités qui se présenteraient. Avoir du temps à consacrer à l’étude me combla mais en travaillant je me rendais compte que dans mon jeu, j’avais développé une sorte d’automatisme déterminé par la place que j’occupais au sein de l’ensemble. Ayant pris la place de l’alto alors que j’ai été formé comme violoniste, je n’avais pas eu l’occasion d’étudier le répertoire pour alto. C’est donc seulement après avoir quitté le quatuor que je l’ai découvert. Cela a enrichi mon développement musical personnel. J’ai aussi participé à quelques auditions en Allemagne, que j’avais choisies en raison de leur très bon niveau. Suite à un de ces concours, j’ai emmené pendant quelques mois les altos de l’orchestre radiophonique de Francfort. En mai 2008, j’ai obtenu la première place de l’audition pour alto solo de l’orchestre de la Monnaie. > TOUT EN RESTANT ACTIF EN TANT QUE CHAMBRISTE ? Les solistes de l’orchestre de la Monnaie bénéficient d’un régime spécial car ils ne sont tenus que de jouer dans la moitié des productions. Ce qui leur permet de se consacrer par ailleurs à la musique de chambre. Trouver un bon équilibre entre la musique d’orchestre et la musique de chambre constituait d’ailleurs un de mes objectifs quand j’ai quitté Danel. Aujourd’hui,

je fais partie du trio Fenix, de l’ensemble Prometheus et du quatuor de piano, Tetralyre. Je me produis aussi régulièrement avec l’Ensemble Moderne à Francfort. > VOUS CONTINUEZ AUSSI À ENSEIGNER ? Avec Danel, nous avions entamé à l’Institut Orpheus à Gand un séminaire de musique de chambre destiné à de jeunes ensembles professionnels. Ils composent leur programme et reçoivent un encadrement adéquat. Je continue à donner ce séminaire car l’approche basée sur un véritable échange me plaît beaucoup. > EN TANT QUE CONNAISSEUR DU MONDE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE ESTIMEZ VOUS QUE LA BELGIQUE SE DÉFEND BIEN AU NIVEAU INTERNATIONAL ? Notre pays est petit possède des musiciens de grande qualité qui font carrière partout dans le monde mais nous n’avons pas un esprit très compétitif. Chez nos voisins, les musiciens d’orchestre retirent une vraie fierté de leur orchestre et de sa tradition. Ils disposent évidemment de budgets dont nous ne pouvons que rêver. A la direction d’orchestres à l’étranger, on retrouve tous les grands noms. J’ai moi-même joué dans des orchestres dirigés par Claudio Abbado, Ivan Fischer ou Pierre Boulez. Il s’agit de personnalités hors du commun qui inspirent. C’est aussi ce que savait faire mon professeur au Conservatoire, le Russe Philippe Hirschorn. Pendant ses cours, nous discutions beaucoup. Il soulignait sans cesse qu’il fallait toujours regarder plus loin, ne jamais se contenter de ce qu’on a. Ses mots résonnent dans ma mémoire. Après Danel, j’ai entamé un nouveau chapitre de ma carrière et aujourd’hui j’en suis ravi.


> > > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS EMMANUEL LURQUIN

MAHJOUBA HAMDDAN LACHKAR

Publication/Spectacle

Educadia

Un article intitulé Le groupe de percussions Sabar du maître Doudou N’Diaye Rose, concernant les percussions sénégalaises paraît dans De la tête aux pieds, le magazine en ligne des Ateliers du rythme. On y trouve une analyse de rythmes Sénégalais et une tentative d’explication de leurs particularités, transcriptions à l’appui. L’article contient des extraits musicaux permettant d’écouter les parties analysées. > www.rythme.be Spectacle Qu’est-ce qui se cache pour les enfants à partir de trois ans, avec la compagnie Cancrenote > www.cancrenote.be

JEAN-FRANÇOIS SPRICIGO

Photographie

Publication d’un portfolio sur les coulisses des défilés de haute couture, collection hiver, à Paris pour la revue internationale Idoménée du mois de décembre 2008. > www.idomenee-magazine.com/ 06.01.09 > 28.02.09 Notturno : reprise de l’exposition au Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.

> > >

En Belgique, on estime à 2.700 le nombre de jeunes diabétiques de moins de 18 ans. Pour les aider à gérer leur maladie, Mahjouba Hamddan Lachkar a développé une valise éducative appelée Educadia. Présentée au public le 18 septembre 2008, elle se compose d’un tablier sur lequel se collent des autocollants représentant les organes, les hormones, les composants alimentaires, etc. L’idée : expliquer aux enfants le diabète de type 1 de manière visuelle. La valise a été développée en collaboration avec la firme A. Menarini Diagnostics et s’utilise de manière individuelle ainsi que dans le cadre scolaire ou familial. Conçue pour une utilisation bilingue, cette valise de sensibilisation a été mise à la disposition de tous les centres du diabète en Belgique (en Flandre comme en Wallonie). Les personnes intéressées par un cours sur le diabète peuvent contacter le centre du diabète le plus proche. Pour toute question ou information sur la valise et le projet Educadia, veuillez vous adresser directement à Hamddan Lachkar Mahjouba à l’adresse : mahjouba.hamddanlachkar@uzbrussel.be. Er zijn in ons land momenteel naar schatting 2700 diabetespatiënten die jonger zijn dan achttien. Om hen met hun ziekte te leren omgaan, ontwikkelde Mahjouba Hamddan Lachkar een ‘diabetes-educatiekoffer’. Het project, dat Educadia heet, is op 18 september 2008 voorgesteld. De ‘diabetes-educatiekoffer’ omvat een educatief spel: een speciale schort met herbruikbare zelfklevende elementen in de vorm van organen, lichaamsstoffen, hormonen, voedingsmiddelen en dergelijke. Het is de bedoeling om type 1-diabetes zeer visueel aan kinderen uit te leggen. Het ontwerp is gerealiseerd in samenwerking met een partner uit de industrie, A. Menarini Diagnostics. Het spel kan zowel individueel als voor schoolbezoeken worden gebruikt, zowel voor de patiëntjes zelf als voor hun omgeving; het is tevens geschikt voor onderricht in beide landstalen. De educatiekoffer is ter beschikking gesteld van alle kinderdiabetescentra in België (zowel in Vlaanderen als in Wallonië). Wie geïnteresseerd is in een diabetesles, kan contact opnemen met het dichtstbijzijnde diabetescentrum. Met informatieve vragen over de koffer en over het project Educadia kan men terecht bij Hamddan Lachkar Mahjouba zelf: mahjouba.hamddanlachkar@uzbrussel.be

21

wpdbujp


> > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS FRANCE DE GRIESSEN

FABIAN JARDON

Clip vidéo

Concert

© Nattydred

Spectacle autour d’Erik Satie (œuvre musicale et littéraire) avec Florence Tourneur, comédienne, Rachel Withagen, comédienne et metteur en scène, et Fabian Jardon, pianiste. 07/12/08 > 11.00 Académie de musique d’Hannut 14/12/08 > 11.00 Grand Théâtre de Verviers

Après l’enregistrement de son album solo mêlant influences grunge, punk poétique et country intitulé Ballerina, France de Griessen a tourné son premier clip avec la réalisatrice et photographe Natydred. Mis en avant par le site Dailymotion dans sa sélection musique du 7 au 9 octobre, ce clip a déjà été visionné par plus de dix mille personnes en trois jours. France a également fait un concert au Klub (Paris) le 9 octobre, avec des invités tels que Elliott Murphy, Vérole et Kemar (No One Is Innocent) ; ce concert a fait l’objet d’une captation vidéo par le réalisateur Frédéric Ambrosine, auteur du film documentaire Rock’n’Roll Girls. > www.myspace.com/francedegriessen

Quatuor pour la fin du Temps d’Olivier Messiaen avec Frédérique Bozzato, violon, Catherine Lebrun, violoncelle, Frédéric Piérard, clarinette, Fabian Jardon, piano. 04/01/08 > 11.00 Académie de musique d’Hannut 08/03/08 > 11.00 Grand Théâtre de Verviers

> > > CATHERINE WARMOES / JEAN-GEORGES MASSART

Exposition

19.10.08 > 11.01.09 Le cube au carré Museum Felix De Boeck > www.lecubeaucarre.org

DAVID REILAND

Concert

28.01.09 & 29.01.09 Dans le cadre de la / In het kader van Mozartwoche à / in Salzburg: Symphonisches Orchester Mozarteum Salzburg. Chef d’orchestre / Dirigent: David Reiland. Programme / programma: HaydnMozart

DANIEL HENRY

Créateur textile / Textielontwerper

wpdbujp

22

© Flocart

> www.flocart.com > www.danielhenry.be

© Daniel Henry

Sinds januari 2008 is Daniel Henry artistiek directeur van het Wevelgemse bedrijf Flocart. Hij is er verantwoordelijk voor de departementen muurbekleding (bedrukt behangpapier), zonneschermen (textiel voor blinden) en lichtwerende gordijnen. Zijn eerste collectie behangpapier, ETERNITY, werd in september voorgesteld op het Decosit-salon in Brussel. Als ontwerper werkt hij sinds 2004 voor Olivier Theyskens, artistiek directeur bij Rochas en vervolgens Nina Ricci. Hij ontwikkelt prints (prototypes en productie). Zijn eigen werk ziet hij als een textiellaboratorium; onderzoek gericht op het stimuleren van de textielindustrie.

© Nina Ricci

Depuis janvier 2008, Daniel Henry est directeur artistique de la société Flocart à Wevelgem et responsable des départements revêtement mural (papier peint imprimé), protection solaire (textiles pour les stores) et rideaux occultants. Sa première collection de papier peint, ETERNITY, a été présentée au salon Decosit, Bruxelles en septembre dernier. Comme créateur, il travaille depuis 2004 pour Olivier Theyskens, d’abord directeur artistique de Rochas et depuis 2 ans de Nina Ricci, au développement d’imprimés (prototypes et production). En parallèle, il poursuit son travail personnel sous forme de laboratoire textile; des recherches destinées à stimuler l’industrie textile.


> > > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS PETER KRÜGER

CHRISTOPHE SMETS

Film 0-6-OT

Photographie

En novembre 2007, Peter Krüger est parti en République démocratique du Congo sur les traces de l’histoire du rail dans l’ancienne colonie belge. A l’intérieur des terres, à environ 20 km de Kisangani (ex-Stanleyville), il a découvert un train de fabrication belge de type 0-6-OT, abandonné dans la forêt. Cet objet archétypique devint la source d’inspiration d’une observation audiovisuelle visant à articuler le passé et le présent du peuple congolais dans sa quête de ‘modernité’. La ligne ferroviaire construite par les coloniaux fut 80 ans plus tard le théâtre du massacre de milliers de réfugiés Rwandais assassinés le long de la voie par les rebelles de l’armée de libération de la DRC. Aujourd’hui, le passé est effacé. Une voie déserte, une vieille locomotive cachée dans la jungle, les machettes de quelques fermiers et les rêves de leurs enfants nous interpellent… Où va ce chemin ? Le temps est lié au rail et aux trains de manière indélébile. Ce travail audiovisuel mêle passé et présent, réalité et imagination, observation et commentaire. Par l’évocation de modes différents pour vivre et imaginer la réalité, le film cherche à inspirer au spectateur une contemplation historique, philosophique et poétique. Le court métrage fait partie d’une série dédiée au continent africain dans laquelle Peter Krüger explore la rencontre remarquable entre l’Europe et l’Afrique. Elle inclut également un documentaire consacré à la gare centrale d’Anvers, construite entre 1895 et 1905, à l’initiative de Léopold II (sortie début 2009). In november 2007 reisde Peter Krüger naar Congo op zoek naar de resten van de geschiedenis van het spoor in de voormalige Belgische kolonie. In het binnenland, op ongeveer twintig kilometer van Kisangani, het vroegere Stanleyville, ontdekte hij in het woud, het wrak van een trein van Belgische makelij van het type 0-6-OT. Dit archetypische object werd zijn inspiratiebron voor een audiovisuele observatie gericht op een duiding van het verleden en heden van het Congolese volk in zijn zoektocht naar ‘moderniteit’. De spoorlijn gebouwd door de kolonialen werd tachtig jaar later het toneel van de moord op duizenden Rwandese vluchtelingen, langs het spoor afgeslacht door de militairen van het Congolese bevrijdingsleger. Vandaag wijst niets op het verleden. Een verlaten spoorlijn, een oude locomotief diep in de jungle, de machetes van enkele boeren en de dromen van hun kinderen zijn evenveel herinneringen als vragen. Waar leidt die weg naartoe ? De tijd is onlosmakelijk verbonden met de spoorlijn. Dit audiovisuele werk vermengt heden en verleden, werkelijkheid en verbeelding, observatie en commentaar. Door de evocatie van verschillende modi om de werkelijkheid te beleven en te verbeelden wil de film bij de kijker een historische, filosofische en poëtische contemplatie opwekken. De kortfilm maakt deel uit van een reeks rond het Afrikaanse continent waarin Peter Krüger de buitengewone ontmoeting tussen Europa en Afrika onderzoekt. Ze bevat een documentaire over het Antwerpse Centraal Station gebouwd tussen 1895 en 1905 op initiatief van Leopold II (komt uit begin 2009). La vidéo sera montrée à la Biennale de Bruxelles / De video zal getoond worden op de Biënnale van Brussel > www.brusselsbiennal.be

> > >

21.10 > 20.12 «Une traversée photographique du XXe siècle ». Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (Paris), avec une sélection d’images sur les chiffonniers du Caire, l’occasion de rappeler à tous le travail extraordinaire réalisé par Sœur Emmanuelle dans les bidonvilles du Caire. > www.bdic.fr 06.11 > 30.11 «Destins d’enfants : le travail des Ecoles des Devoirs en Belgique » Peu connues du grand public, les écoles de devoirs livrent ici une part de leur univers magique et fragile à travers des images de la vie quotidienne, des portraits et des dessins d’enfants, accompagnés de recueils de témoignages écrits. Un projet de La Boîte à Images, avec des textes de Valérie Vandersmissen. Maison des Citoyens du Monde (Nantes) dans le cadre des semaines de la Solidarité Internationale > www.maisondescitoyensdumonde.org

SERAFIEN HULPIAU

Restauratie

Voor de tentoonstelling “Piranesi, de prentencollectie van de universiteit Gent” in het Gentse Museum voor Schone Kunsten heeft Serafien Hulpiau intensief samengewerkt met onder meer collega-restaurator Els Gabriëls, de vakgroep Architectuur van de Gentse universiteit en het MSK Gent. Ze restaureerde twee monumentale stukken die er te zien zijn: Campo Marzio (een kaart van Rome van meer dan anderhalve meter in het vierkant) en een prent van de zuil van Trajanus (meer dan 3,30 meter hoog). De tentoonstelling is nog tot 18 januari 2009 te bezoeken. >http://adore.ugent.be/piranesi/. > www.cancrenote.be

23

wpdbujp


> > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS SARAH BRACKE

> > >

PHILIPPE LELOUCHIER

Rainbow

Op 1 oktober 2008 is Sarah Bracke aan de KULeuven aangesteld als professor in de sociologie. Sarah was in 1996 laureate van de Stichting Roeping met een project waarin de ‘terugkeer van religie’, en meer bepaald de rol van vrouwen daarin, centraal stond. Een academische interesse was slechts een van de dimensies van het soort onderzoek dat ze beoogde; die bredere opzet bracht haar bij het interdisciplinaire Cultural Studies-programma aan de University of Birmingham. Ze doctoreerde in de vrouwenstudies aan de Universiteit Utrecht en kreeg vervolgens een Marie Curie-fellowship, waarmee ze een nieuwe onderzoekslijn rond ‘the post-secular’ ontwikkelde. Dat academische traject brengt haar nu terug naar België, met een mandaat om de godsdienstsociologische traditie weer leven in te blazen en te vernieuwen met hedendaagse inzichten rond religie en secularisme in Europese samenlevingen. Daar hoort de volwaardige incorporatie bij van de studie van de islam in de godsdienstsociologie. Intussen blijft Sarah zich verder engageren voor de uitbouw van vrouwenstudies in België, onder meer via Sophia, het Belgische netwerk voor vrouwenstudies (www.sophia.be). Uit haar initiële interesse voor vrouwen in bewegingen van religieuze heropleving groeide een tweede traject: het maken van documentaires. Het hanteren van film als medium was nauw verbonden met haar gebruik van (en geloof in) etnografische onderzoeksmethodes. Sarah was een van de maaksters van de documentaire Haar Antwerpen (2005), naar aanleiding van het vijfjarige bestaan van het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen. Op dit ogenblik maakt ze Pink Camouflage, een video-essay over de manier waarop de taal van holebirechten ingezet wordt voor nieuwe globale oorlogen (zoals de ‘war on terror’ en de ‘clash of civilisations’), bekeken vanuit twee locaties: Brussel en Beiroet. Pink Camouflage zal in de lente van 2009 in Brussel in première gaan. Depuis le 1er octobre, Sarah Bracke est professeur de sociologie à la KULeuven. Sarah fut lauréate de la Fondation de la Vocation en 1996 avec un projet visant à étudier le rôle de la femme dans la résurgence de la religion. Développant un type de recherche aux dimensions multiples et dépassant le cadre d’un projet académique, elle a suivi la formation interdisciplinaire Cultural Studies à l’université de Birmingham. Docteur en histoire des femmes de l’université d’Utrecht, elle a obtenu une bourse Marie Curie grâce à laquelle elle a développé une recherche autour du thème du ‘post-séculaire’. Dans sa nouvelle fonction, elle a pour tâche de revitaliser la tradition de la sociologie de la religion et de l’actualiser par de nouvelles approches en matière de religion et de sécularisme dans les sociétés européennes. Cette démarche implique l’intégration de l’étude de l’Islam à la sociologie de la religion. En parallèle, Sarah continue à s’engager dans le développement des études féministes en Belgique, notamment au travers du réseau Sophia. Son intérêt initial pour le rôle des femmes dans des mouvements moteurs du regain religieux, l’a amenée à développer un second parcours de réalisatrice de documentaires. L’utilisation du mode cinématographique découle directement de son usage des méthodes de recherche ethnographique et de sa conviction en leur pertinence. Elle figurait parmi les réalisatrices du documentaire Haar Antwerpen (2005), réalisé à l’occasion du cinquième anniversaire du Centre d’appui aux femmes et jeunes filles allochtones. Elle travaille actuellement à un essai vidéo intitulé Pink Camouflage sur la manière dont le langage des droits homosexuels est utilisé dans les nouveaux conflits globaux ( dont la guerre contre le terrorisme et le choc des civilisations) sur base d’une observation à partir de Bruxelles et Beirout. Le film sortira au printemps 2009.

wpdbujp

24

Philippe Lelouchier, illusionniste, et Rachel Ponsonby, femme-orchestre Femme-orchestre, Rachel Ponsonby joue comme clown et musicienne au Cirque Plume. Philippe Lelouchier est illusionniste. Est-elle un clown intimiste ? Un orchestre symphonique à elle seule ? L’illusion est presque parfaite ! Et lui : un clown exubérant ? Un magicien excentrique aux lapins facétieux ? Un habile prestidigitateur qui utilise ses manches et des boîtes à double fond ? Ou, pour reprendre un mot d’enfant, un « vrai » magicien ? Un spectacle pour enfants de 5 à 99 ans ! 30.12.08 > 17.00 Le Rayon vert, Rue Gustave Van Huynegem, 30–32, 1090 Bruxelles 31.12.08 > 20.30 Le Café de la Rue, Rue de la Colonne, 30, 1080 Bruxelles 10.01.09 > 17.00 & 11.01.09 > 16.00 Maison du Peuple, Parvis de Saint-Gilles, 37, 1060 Bruxelles Info et réservation: 0494 76 25 10 >www.lelouchier.com

CINDY CASTILLO

Organiste

Depuis septembre, Cindy Castillo est organiste en résidence à la salle de concert de Kitara à Sapporo (Japon) pour la saison 2008-2009. Depuis dix ans, cette salle de concert propose à un étudiant du Conservatoire National Supérieur de Paris ou de Lyon de venir y séjourner pendant un an. Durant cette période, plusieurs concerts d’orgue sont organisés ; en solo ou avec chœur et orchestre. L’organiste a également l’occasion de donner des master classes ainsi que des concerts dans d’autres villes japonaises. Sinds september is Cindy Castillo voor het seizoen 2008-2009 organist in residentie bij de Kitaraconcertzaal in Sapporo (Japan). Al tien jaar lang bestaat er een akkoord met de conservatoria van Parijs en Lyon om elk jaar een student uit te nodigen. Tijdens de residentie worden verschillende concerten georganiseerd, zowel solo als met koor en orkest. De organist geeft ook masterclasses en krijgt de mogelijkheid in andere Japanse steden op te treden.


Fondation belge de la Vocation Sous le haut patronage de Sa Majesté la Reine Fabiola Place de l’Albertine 2, 1000 Bruxelles Tél. 02 213 14 90 | Fax 02 213 14 95 E-mail : info@fondationvocation.be Site internet : www.fondationvocation.be KBC 733-0396758-58 Le secrétariat est ouvert lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, mercredi et vendredi de 9h à 12h30.

Belgische Stichting Roeping Onder de hoge bescherming van Hare Majesteit Koningin Fabiola Albertinaplein 2, 1000 Brussel Tel. 02 213 14 90 | Fax 02 213 14 95 E-mail: info@stichtingroeping.be Website: www.stichtingroeping.be KBC 733-0396758-58 Het secretariaat is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur; op woensdag en vrijdag enkel van 9.00 tot 12.30 uur.

Conseil d’administration | Raad van bestuur

TRÉSORIER | PENNINGMEESTER Pierre Konings

MEMBRES | LEDEN Christine Boël Jacques Coerten Rik De Nolf Paul Dujardin Edouard Jakhian Baudouin Ruquois Dominique Snyers Patricia Vlerick

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL | SECRETARIS-GENERAAL Edouard De Ruydts

PRÉSIDENT D’HONNEUR | EREVOORZITTER Claude Wielemans

PRÉSIDENT | VOORZITTER Baron Philippson VICE-PRÉSIDENTS | ONDERVOORZITTERS Vicomte Louis le Hardÿ de Beaulieu Christian Koninckx

MEMBRES HONORAIRES | ERELEDEN Chevalier Evers, vice-président hre Baronne Vaxelaire, vice-présidente hre Chevalier Leduc, vice-président hre Baron de Posch, vice-président hre Chevalier leduc, vice-président hre Jacques Dopchie Roger Forthomme Mme Jean Michiels Jacques-Ch. Vanden Schrieck Paul Washer

ANCIEN PRÉSIDENT | GEWEZEN VOORZITTER Edouard Jakhian

Jury PRÉSIDENT | VOORZITTER Christian Koninckx VICE-PRÉSIDENT | ONDERVOORZITTER Louis le Hardÿ de Beaulieu Pierre Bartholomée Gabriel Belgeonne Roseline Beudels-Jamar Bernard Boon-Falleur Thierry Boon-Falleur

Hugues Boucher Stijn Coninx John Cornet d’Elzius Frédéric de Roos Eric Desoppere Rafaël D’Haene Mia Doornaert Pierre Drouot Paul Machiels Alain Martin Guy-Roland Pâque

Vocatio

Secrétariat | Secretariaat DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE | ALGEMEEN AFGEVAARDIGDE Sylviane Jacquet de Haveskercke > jacquet@fondationvocation.be > jacquet@stichtingroeping.be ASSISTANTES | ASSISTENTES Bernadette Stevens Régine de Renesse COLLABORATRICE | MEDEWERKSTER Nicole Gautier COMMUNICATION | COMMUNICATIE Séverine Windels > windels@fondationvocation.be > windels@stichtingroeping.be

Walter Roggeman Dirk Snauwaert André Soupart Francis Strauven Marleen Temmerman Pierre Van Damme Don Verboven Michel Wright

L’action en faveur des lauréats est soutenue par la Fondation Bernheim. De actie ten voordele van laureaten wordt gesteund door de Stichting Bernheim.

FONDATION BERNHEIM Avec le soutien de la Chancellerie du Premier Ministre Met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister

RÉDACTION | REDACTIE Séverine Windels > vocatio@fondationvocation.be > vocatio@stichtingroeping.be GRAPHISME | VORMGEVING Marie-Hélène Grégoire > mhgregoire@skynet.be RELECTURE | HERLEZING Catherine Piret, Jan H. Verbanck ÉDITEUR RESPONSABLE | VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Alain Philippson Albertinaplein 2 place de l’Albertine Bruxelles 1000 Brussel


pju bd p w!

Vocatio 32 - 2008  

Revue trimestrielle – driemaandelijks tijdschrift

Vocatio 32 - 2008  

Revue trimestrielle – driemaandelijks tijdschrift

Advertisement