Page 1

wpdbujp 2e trimestre 2008 > 2de trimester 2008

Revue trimestrielle de la Fondation belge de la Vocation Driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Stichting Roeping

Belgique – België P.P. – P.B. Bruxelles X – Brussel X BC 10044 P405389

30


wpdbujp Vocatio est la revue trimestrielle de la Fondation belge de la Vocation, fondation d’utilité publique. Lancé en février 2001, ce magazine a pour but de faire connaître l’action de la Fondation et de promouvoir les bourses qu’elle décerne annuellement auprès d’un large public. Les bourses étant ouvertes à toutes les disciplines, les sujets présentés se veulent un reflet de la diversité des projets primés. Chaque année la Fondation décerne une quinzaine de bourses de 10 000 E à des jeunes de nationalité belge ayant entre 18 et 30 ans et pouvant témoigner d’une véritable vocation. Elle leur donne l’appui financier et le soutien moral nécessaires pour l’accomplir et ce dans des domaines d’activités aussi divers que la médecine, les arts plastiques, le cinéma, la recherche scientifique, la littérature, etc. Elle attribue également une bourse spéciale de 25 000 E, le Trèfle d’Or, décernée à un ancien lauréat pour distinguer un projet non commercial situé dans la lignée de la vocation déjà reconnue.

Vocatio is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Stichting Roeping, stichting van openbaar nut. Het magazine verscheen voor het eerst in februari 2001 en heeft als doel de werking van de Stichting bekend te maken en de beurzen die ze jaarlijks uitreikt te promoten bij een breed publiek. De beurzen staan open voor alle disciplines en de keuze van de onderwerpen weerspiegelt dan ook de diversiteit aan gesteunde projecten. Elk jaar reikt de Stichting beurzen van 10 000 E uit aan een vijftiental jonge Belgen die tussen 18 en 30 jaar oud zijn en die kunnen getuigen van een werkelijke roeping; de beurs verschaft hen de morele en materiële middelen om ze te realiseren. Alle domeinen komen in aanmerking: geneeskunde, literatuur, plastische kunsten, film, wetenschappelijk onderzoek... De Gouden Klaver is een speciale beurs van 25 000 E. Ze wordt jaarlijks uitgereikt en bekroont een niet-commercieel project van een oud-laureaat dat in de lijn ligt van de eerder erkende roeping.

Spelen en iets doorgeven | Transmettre l’émotion

1

L’action éducative La Casa del Estudiante Triqui fête ses trente ans | La Casa del Estudiante Triqui viert dertigjarig bestaan

4

Les lauréats de la Promotion 2008 | De laureaten van de Promotie 2008 Alain Hubert & Dixie Dansercoer

6

Benjamin Glorieux

Philippe Bermann

La langue des signes par vidéo | Gebarentaal in videofonie

15

Armoedebestrijding dankzij vulkanen | Des volcans pour réduire la pauvreté

18

News

20

Brigitte François

Gérald Ernst


CELLO

Spelen en iets doorgeven Benjamin is een musicus met een vastomlijnd persoonlijk doel, maar zonder carrièreplan. Hij neemt de tijd voor zichzelf en alles wat hem kan inspireren en begeleiden op zijn zoektocht naar muzikale integriteit. Het resultaat is een kleurrijke artistieke loopbaan en een goedgevulde agenda, waarin oud en nieuw, traditie en experiment samengaan.

Benjamin Glorieux LEEFTIJD 28 jaar ROEPING Cello Beurs van de Stichting Roeping in 2006 Finalist Zinetticoncours (Verona, Italië) in 2006 WOONT IN Brussel BEROEP Cellist In 2006 studeerde Benjamin Glorieux met grootste onderscheiding af aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en werd hij toegelaten aan de Kapel Koningin Elisabeth, wat met eerdere studies in Keulen en Genève resulteerde in een parcours van barokcello tot hedendaagse muziek. Hij werd uitgenodigd bij Ictus en Champ d’Action zowel als bij Ausonia en Ton Koopman, en is lid van het Enigmakwartet en het ensemble Armide. In september 2008 speelt hij een cellosolorecital in Flagey.

> WAT ZIJN DE BELANGRIJKE MOMENTEN GEWEEST, SINDS JE IN 2006 DE BEURS BEHAALDE? Op muzikaal vlak waren er festivals, masterclasses, concerten, prijzen, opnames en heel veel samenwerkingen. De meest betekenisvolle periode was wel de periode van enkele maanden, waarin ik helemaal met cello gestopt ben. Ik voelde de behoefte om af te bouwen, om in de toekomst op de juiste manier verder te kunnen gaan. Het was een moment van ‘positieve twijfel’ in de bewuste zoektocht naar het waarom van het musicus zijn. Ik heb het roer radicaal omgegooid: ik heb mijn cello verkocht en ben in een muziekwinkel gaan werken. Van meet af aan voelde ik een soort opluchting, een gevoel van herboren worden. Ik heb leren aanvaarden dat elke stap die ik zet, muzikaal of extramuzikaal, zo zinvol mogelijk moet zijn. Als je veel optreedt, ben je constant bezig iets door te geven aan het publiek en ik wilde weten: welke boodschap breng ik eigenlijk over? Bovendien merkte ik na een concert soms dat ik een impressie had van mezelf als musicus die – zo leidde ik af uit reacties en commentaren – niet altijd overeenstemde met de beleving van het publiek. Stoppen was een noodzakelijke beslissing. Ik heb mij altijd zeer verantwoorde-

lijk gevoeld ten opzichte van de muziek: als uitvoerder ben je een medium, een schakel in een veelgelaagd systeem dat toelaat klank in gevoelens om te zetten, en omgekeerd. Dat gevoel leunt dicht aan bij religiositeit, maar je kunt het onmogelijk afdoende omschrijven. Het heeft te maken met schoonheid, en hoe ik als musicus die schoonheid in klanken kan uitdrukken. Muziek is een manier geworden om me uit te drukken ten behoeve van iets dat veel minder concreet is en veel omvattender dan de fysieke realiteit van een instrument. > JE VERWIJST VAAK NAAR ROEL DIELTIENS ALS EEN VOORBEELD. Ik zie hem als een man van weinig toegevingen, een gedreven mens die in een wereld vol conventies zijn vrijheid en artistieke integriteit weet te bewaren, die zonder angst zijn eigen pad bewandelt. Roel heeft bij het begin van zijn carrière veel kritiek te verwerken gekregen, omdat hij zich niet tot één repertorium beperkte, omdat hij ‘van alles’ speelde. Zijn veelzijdigheid en zijn levensfilosofie hebben me bij mijn keuzes geïnspireerd. Roel is nooit mijn officiële leraar geweest; ik beschouw hem eerder als een occasionele raadgever, iemand die tegen mij heeft gezegd: ga je eigen weg.

> www.benjaminglorieux. blogspot.com

1

wpdbujp


Photo / Foto : Séverine Windels

> WELKE RICHTING GA JE NU UIT? Ik bevind me in een periode waarin ik steeds meer evolueer naar een synthese van oud en nieuw, zowel als solist als in kleine en grotere ensembles. Dat vergt tijd, vertrouwen dat je de juiste personen op je pad kruist, en veel verantwoordelijkheid. Bij een ‘hedendaags’ ensemble verwachten ze een andere bagage dan bij een ‘barok’ ensemble: elke wereld bezit een eigen vocabularium, dat je zo goed mogelijk moet beheersen, als je je erin wilt onderdompelen. Ik werk eraan en ik tracht mij constant bij te scholen. Daarnaast vind ik ook dat je in een experiment moet kunnen loslaten. Onlangs heb ik met een jazzmuzikant gespeeld, en dat klikte perfect. Er was niets afgesproken, we zijn spontaan beginnen te spelen. Die zoektocht naar absolute vrijheid, die creativiteit leer je natuurlijk niet op een conservatorium, waar de nadruk ligt op traditie en authenticiteit. Dat zijn ongetwijfeld waardevolle criteria, maar het zijn niet de enige. Dat is ook de geest van het Armide-ensemble, dat ik heel recent heb opgericht en waarmee ik graag thematisch zou willen werken. Een thema laat toe om de mix van oud en nieuw perfect te realiseren in een programma. Wat het wordt, zal blijken in december, want dan treden we op in Flagey.

wpdbujp

2

15.06.08 & 21.06.08

Brahms Dubbelconcerto in Brussel en Gent 15-6 in het Cultureel Centrum van Oudergem 21-6 in het Koninklijk Conservatorium van Gent > www.bso-orchestra.be/

27.06.08 > 04.07.08

Cd-opname van muziek van Rameau met het ensemble Ausonia voor het label Alpha > www.ensemble-ausonia.org > www.alpha-prod.com

26.07.08

Concert tijdens Itinéraire Baroque, uitgenodigd door Ton Koopman > www.francefestivals.com/perigord-vert/programme.html

29 & 30.08.08

Opening Klarafestival 2008 met B-rock > www.b-rock.org

19.09.08 > 12.30

Recital cellosolo in Flagey > www.flagey.be


VIOLONCELLE

Transmettre l’émotion Benjamin construit sa carrière en poursuivant un objectif personnel clairement défini mais sans plan établi, en prenant le temps et en saisissant chaque occasion d’enrichir sa quête d’intégrité musicale. Il en résulte un parcours artistique riche et un agenda bien rempli où l’ancien et le contemporain, la tradition et l’expérimentation se côtoient

Benjamin Glorieux ÂGE 28 ans VOCATION Le violoncelle Bourse de la Fondation de la Vocation en 2006 Finaliste du concours Zinetti (Vérone, Italie) en 2006 VIT À Bruxelles PROFESSION Violoncelliste Diplômé en 2006 avec la plus grande distinction au Conservatoire royal de Bruxelles, Benjamin Glorieux fut admis la même année à la Chapelle musicale Reine Elisabeth. Ces études à Bruxelles, et auparavant à Cologne et Genève, préparèrent une carrière de violoncelliste tant dans le répertoire baroque que contemporain. Invité par Ictus et Champ d’Actionn ainsi que par Ausonia et Ton Koopman, il est membre du quatuor Enigma et de l’ensemble Armide. En septembre 2008, il se produira en récital solo à Flagey. > www.benjaminglorieux. blogspot.com

> QUELS ONT ÉTÉ LES TEMPS FORTS DEPUIS L’OBTENTION DE LA BOURSE EN 2006 ? J’ai participé à des festivals, suivi de masterclasses, donné des concerts, réalisé des enregistrements et collaboré avec une multitude de collègues. Néanmoins, à mes yeux, la période la plus fertile a été celle où, pendant quelques mois, j’ai décidé de ne plus jouer. J’ai ressenti cette nécessité de prendre un peu de recul si je voulais pouvoir poursuivre sur la bonne voie. J’avais besoin de me poser la question du pourquoi d’être musicien. Ma décision a été radicale : j’ai vendu mon instrument et pris un boulot de vendeur dans un magasin de musique. J’ai su immédiatement que j’avais fait le bon choix ; je me suis senti libéré. Tout ce que je fais, en musique ou en dehors, doit avoir un sens. Le musicien a une responsabilité par rapport à la musique ; il n’est finalement qu’un chaînon dans un système complexe de transmissions d’émotions. La question centrale pour moi est de savoir comment je peux exprimer la beauté avec des sons. Cette quête touche à un sentiment proche de la religiosité dans le sens où elle dépasse la réalité physique de l’instrument.

des critiques au début de sa carrière. Sa richesse musicale et sa philosophie de la vie m’ont inspiré dans mes choix. Sans avoir été mon professeur au sens strict du terme, il a été de manière occasionnelle, un conseiller qui m’a poussé à suivre ma voie. > COMMENT SE PROFILE L’ÉVOLUTION DE VOTRE CARRIÈRE ? J’évolue de plus en plus vers une synthèse de musique ancienne et contemporaine, tant comme soliste qu’au sein d’ensembles, petits ou grands. Ce choix nécessite beaucoup de temps et me donne la chance de croiser les bonnes personnes car chaque ‘monde’ a son vocabulaire propre qu’il m’est indispensable de maîtriser parfaitement si je veux évoluer dans les deux milieux. Je travaille donc sans relâche non sans me laisser tenter par des expériences musicale nouvelles, tel que le jazz par exemple. Le respect de l’authentique et de la tradition ont marqué mes années de conservatoire et je n’y ai pas assouvi ma quête de liberté. Avec l’ensemble Armide créé récemment, j’espère pouvoir développer cette créativité en alliant répertoire ancien et contemporain. Nous nous produirons en décembre à Flagey.

> VOUS CITEZ SOUVENT ROEL DIELTIENS EN EXEMPLE Je le considère comme un homme déterminé et sans concessions qui a su préserver sa liberté et son intégrité artistique dans un monde régi par les conventions. Pourtant, son goût éclectique lui a valu

3

wpdbujp


EDUCATION

L’action éducative La Casa del Estudiante Triqui fête ses trente ans En 1970, Philippe Bermann découvrit les cultures précolombiennes du Mexique lors d’une exposition. Trois ans plus tard, il se rendit sur place pour assouvir son désir de connaissances, mais la confrontation avec la misère modifia radicalement ses centres d’intérêt. Dès 1975, il partagea la vie des Triquis, une ethnie du sud du Mexique.

Philippe Bermann ÂGE 52 ans VOCATION Anthropologie appliquée à l’enseignement Bourse de la Fondation de la Vocation en 1981 Titre de Chevalier de l’Ordre de Léopold reçu en mai 2007 VIT À Bruxelles PROFESSION Directeur de la Casa del Estudiante Triqui Philippe Bermann a fondé en 1978 la Casa del Estudiante Triqui. Elle est implantée à Etla, un village à 15km de la ville d’Oaxaca, elle-même située à 500 km au sud-est de Mexico. Les jeunes Triquis y sont accueillis dès l’âge de douze ans afin de leur donner la possibilité d’étudier et d’atteindre le niveau des études supérieures. Le complexe est constitué d’un terrain de 4000m2 comprenant bâtiments, potagers, vergers, jardins et enclos pour animaux. Chaque jeune contribue à la gestion de la Casa selon des responsabilité définies par le secteur d’activités (administration, propreté et entretien, élevage et agriculture, cuisine et achats, matériel). > http://users.skynet.be/ Casa.Triqui/

wpdbujp

4

LES TRIQUIS « En été 1973, je prenais un charter pour Mexico, avec la grande chance, à dix-sept ans, d’être invité par plusieurs familles mexicaines. Sur place, mes premiers contacts avec les descendants amérindiens de ces grandes cultures précolombiennes ainsi que ma découverte de leur misère et des conditions difficiles de leur existence, face à l’opulence et au mépris de certains, ont radicalement modifié mes centres d’intérêt. J’y retournai en 1974, puis en septembre 1975, cette fois dans le but de partager la vie des Triquis de Copala, une des ethnies les plus défavorisées de l’Etat d’Oaxaca, un des trois états les plus pauvres du sud du Mexique. Avant d’entamer mes études d’anthropologie à Mexico en 1977, j’avais rejoint l’internat Triqui de San Juan Copala, où les circonstances m’obligèrent à devenir le titulaire des 5e et 6e primaires, le seul niveau d’études présent à Copala. C’est là que je ressentis la nécessité d’aider ces jeunes Triquis à poursuivre leurs études et me décidai à fonder La Casa del Estudiante Triqui, en juillet 1978, parallèlement à mes études à Mexico. Le but : leur permettre d’accéder aux études moyennes et supérieures tout en conservant la spécificité de leur culture, dont la langue, et d’aller pour cela à plus de 150 km de leurs montagnes. Deux grands axes dominent la démarche : la motivation du jeune et sa responsabilisation au

sein de la Casa qui l’accueille, ce qui permet d’éviter la rémunération du personnel. Deux objectifs : l’autonomie de gestion grâce à une autogestion participative et l’autosuffisance économique grâce au travail productif des jeunes ». TRENTE ANS APRÈS « Aujourd’hui, quatre vingt jeunes Triquis participent ou ont pris part à cette action éducative. Les premiers d’entre eux ont construit la Casa à Etla (à 15 km de la ville d’Oaxaca), le premier puits et plusieurs dépendances. Bon nombre des jeunes ont terminé leurs études au niveau des humanités, plusieurs sont rentrés dans leur région comme instituteurs, d’autres ont obtenu un diplôme de niveau supérieur, comme Mario, avocat à Mexico, ou Marcos, architecte. Certains poursuivent leurs études étant mariés, comme Ernesto, futur ingénieur civil. Et d’autres ont dû interrompre leurs études pour cause de décès dans leur famille ou de complications familiales et économiques. Mais ils auront acquis, au sein de la Casa, le sens des responsabilités, de l’organisation et de la solidarité ; des valeurs nécessaires à leur intégration dans la société mexicaine, où la couleur de la peau et le handicap de la langue (l’espagnol étant leur seconde langue) représenteront toujours un sérieux frein au développement. Deux jeunes filles se sont intégrées à la communauté et deux autres vont maintenant


les rejoindre. Leur situation est encore plus compliquée que celle des garçons. Mais cette deuxième génération, les fils et les filles des tout premiers élèves de l’internat Triqui, bénéficie de la prise de conscience de leurs parents quant à l’importance de l’éducation (le départ de leur enfant pour cause d’études représentait auparavant la perte de deux bras pour les tâches quotidiennes). Après trente ans, l’autonomie de gestion est une réalité et l’autosuffisance économique pourrait se concrétiser pleinement, à moyen terme, grâce au développement du secteur cochenille, un insecte dont on tire la teinture carmin. Et l’enthousiasme des jeunes Triquis n’a pas pris une seule ride… ».

Les jeunes se chargent de toutes les tâches de la Casa, ce qui évite tout personnel rémunéré. Gregorio, Dominga, Amalia et Cándido préparent le repas, 2007. Amalia étudie dans la Salle d’études. Elle aide aussi le responsable de la Casa dans sa gestion administrative, 2007. Page de gauche : Amalia alimente les volailles tous les matins avant de partir pour l’école, 2008.

Philippe Bermann

5

wpdbujp


OPVOEDKUNDE

La Casa del Estudiante Triqui viert dertigjarig bestaan In 1970 ontdekte Philippe Bermann de pre-Columbiaanse Mexicaanse culturen dankzij een tentoonstelling. Drie jaar later was hij ter plaatse om zijn kennis van die beschavingen te verdiepen, maar de confrontatie met de armoede wijzigde zijn plannen radicaal. Vanaf 1975 leefde hij in de Triquigemeenschap, een van de armste bevolkingsgroepen van Zuid-Mexico.

Philippe Bermann LEEFTIJD 52 jaar ROEPING Antropologie toegepast op onderwijs Beurs van de Stichting Roeping in 1981 Titel van Ridder i n de Leopoldsorde in mei 2007 WOONT IN Brussel BEROEP Directeur van de Casa del Estudiante Triqui In 1978 stichtte Philippe Bermann de Casa del Estudiante Triqui in Etla, een dorp op vijftien kilometer van Oaxaca, dat op zijn beurt vijfhonderd kilometer ten zuidoosten van Mexico ligt. De jonge Triqui’s kunnen er vanaf hun twaalf jaar terecht. Ze krijgen er de mogelijkheid om hun studies verder te zetten tot op het niveau van het hoger onderwijs. Het complex bestaat uit een perceel van vierduizend vierkante meter met gebouwen, moestuinen, boomgaarden en dierenperken. Elke jongere draagt bij tot het beheer van de Casa op basis van een taakverdeling volgens de activiteitensector (administratie, netheid en schoonmaak, veefokkerij en landbouw, keuken en aankopen, materiaal). > http://users.skynet.be/ Casa.Triqui/

wpdbujp

6

DE TRIQUI’S “In de zomer van 1973 vloog ik naar Mexico, waar ik door een aantal Mexicaanse gezinnen was uitgenodigd. Bij mijn eerste contact met afstammelingen van de grote pre-Columbiaanse beschavingen trof me vooral hun armoede en hun moeilijke levensomstandigheden, in schril contrast met de welvaart van een kleine groep rijken die op hen neerkeek. Mijn tweede en derde reis, in 1974 en 1975, maakte ik dan ook met een nieuw doel: het dagelijkse leven van de Triqui-gemeenschap delen, een van de armste bevolkingsgroepen van de staat Oaxaca, de derde armste regio van het zuiden van Mexico. Voor ik mijn antropologiestudies in 1977 in Mexico aanvatte, werd ik door omstandigheden titularis van het vijfde en het zesde leerjaar in het Triqui-internaat van San Juan Coppala. Daar besefte ik hoe noodzakelijk het was om deze jongeren te helpen bij het verderzetten van hun studies, en in juli 1978 stichtte ik tijdens mijn studies in Mexico La Casa del Estudiante Triqui. Doel was jongeren toe te laten hun studies verder te zetten tot op het niveau van het middelbaar en het hoger onderwijs, met behoud van hun eigen cultuur, waaronder de taal, ook al bevonden ze zich op 150 kilometer van hun bergdorpen. Door de jongeren te motiveren om zelf verant-

woordelijkheid op te nemen in de onthaalstructuur, konden we zonder bezoldigd personeel werken. Dankzij gedeeld zelfbeheer was autonomie mogelijk en de economische zelfstandigheid was te danken aan het werk van de bewoners. DERTIG JAAR LATER “In totaal maken of maakten tachtig jongeren deel uit van dit educatieve project. De eersten onder hen hebben de hoofden de bijgebouwen van de Casa in Etla, op vijftien kilometer van de stad Oaxaca, opgetrokken en de waterput gegraven. Een groot deel van de jongeren heeft de middelbare school afgemaakt en een aantal is, met een leraarsdiploma op zak, terug in de regio van herkomst gaan werken. Anderen, zoals Mario, advocaat, of Marcos, architect, hebben hoger onderwijs gevolgd, sommigen als gezinshoofd, zoals Ernesto, toekomstig burgerlijk ingenieur. Natuurlijk veroorzaakten familiale of economische problemen soms de stopzetting van de studies, maar ook voor die jongeren is de ervaring in de leefgemeenschap, met de nadruk op verantwoordelijkheid, organisatie en solidariteit, een waardevolle bagage voor hun integratie in de Mexicaanse samenleving. Hun huidskleur en de taalachterstand (Spaans als tweede taal) zullen hun sociale ontplooiing immers steeds bemoeilijken.


De jongeren helpen bij de bouw van een opslagplaats voor de teelt van de cochenille, een insect dat karmijnrode verf produceert, 2007.

Twee meisjes hebben de groep vervoegd en krijgen er binnenkort twee gezellinnen bij. Voor meisjes is de situatie nog moeilijker, maar de tweede generatie, zonen en dochters van de eerste leerlingen van het Triqui-internaat, kan voortbouwen op de bewustwording van hun ouders. Zij hebben het belang van een opleiding ingezien, terwijl studerende kinderen van oudsher een verlies betekenden, ten nadele van de dagelijkse taken. Na dertig jaar is een sterk zelfbeheer bereikt en de economische autonomie zou op termijn volledig kunnen worden, dankzij de uitbouw van de sector cochenille, een karmijnrode verf producerend insect. In ieder geval hebben de jonge Triqui’s nog niets van hun enthousiasme verloren.�

De groep jongeren vormt ondanks de moeilijkheden en het geweld dat al eeuwenlang hun etnie kenmerken, een harmonische leefgemeenschap, 2007. De jongeren telen en onderhouden de cactussen waarop de karmijnproducerende cochenilles leven, 2008.

7

wpdbujp


PROMOTION – PROMOTIE 2008

Les lauréats de la Promotion 2008 De laureaten van de Promotie 2008 Alain Hubert & Dixie Dansercoer

© IPF

wpdbujp

8


Cindy Castillo

Bernard Charlier

Nathalie Cools

L’ORGUE L’orgue a immédiatement conquis l’enfant de douze ans que j’étais et m’a depuis entraînée dans une passion qui ne cesse de croître. Au sortir de mes humanités, je me dirigeai tout naturellement vers le Conservatoire de Bruxelles. Je me trouve aujourd’hui dans la plus grande école parisienne d’orgue où je bénéficie d’un enseignement de très haute qualité. Grâce à la bourse, je vais pouvoir me consacrer exclusivement à terminer mes études avant de me lancer dans le monde de l’orgue belge.

LA PÉTROLOGIE MAGMATIQUE Mes études en géologie à l’Université de Liège m’ont d’emblée passionné : la formation théorique est complétée par des campagnes de terrain, des travaux personnels de cartographie, des explorations à l’étranger…, autant d’activités qui ont éveillé mon sens de la recherche. J’étudie actuellement les (ferro-)basaltes. Mes travaux en pétrologie expérimentale et l’étude de cas naturels sur le terrain visent à approfondir la compréhension de la différenciation de la croûte terrestre.

NIEUWE BEHANDELINGSMETHODEN VOOR MULTIPLE SCLEROSIS Momenteel bestudeer ik als postdoc de cellulaire mechanismen van auto-immuniteit en gaat mijn aandacht uit naar de dendritische cel die als een bevelhebber van het immuunsysteem onze afweerreacties stuurt en in het geval van autoimmuniteit in de war stuurt. Eén van de ziekten die ik wil bestuderen is multiple sclerose, een ziekte waar wereldwijd ongeveer 2.5 miljoen mensen aan lijden, waarvoor tot op heden geen afdoende therapie bestaat.

ORGEL Het orgel had mij als twaalfjarige al in zijn ban. Sindsdien ben ik meegezogen in een passie zonder weerga. Na de middelbare school lag voor de hand dat ik naar het Brusselse conservatorium zou gaan. Nu bevind ik mij aan de grootste Parijse orgelschool, waar ik onderwijs van zeer hoge kwaliteit geniet. Dankzij de beurs kan ik me uitsluitend aan de vruchtbare voltooiing van mijn studies wijden, vooraleer ik me in de Belgische wereld van het orgel stort.

MAGMATISCHE PETROLOGIE Mijn studies in de geologie aan de Luikse universiteit hebben me van bij de aanvang sterk geboeid: de theoretische vorming is er gekoppeld aan terreinervaring, persoonlijke cartografisch werk, excursies in het buitenland... Al die activiteiten hebben mijn zin voor wetenschappelijk onderzoek gewekt. Ik onderzoek momenteel (ferro)basalten. Met mijn werk in de experimentele petrologie en mijn studie van natuurlijk voorkomen op het terrein wil ik het inzicht in de veelzijdigheid van de aardkost verdiepen.

NOUVEAUX TRAITEMENTS POUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES J’étudie actuellement en tant que postdoctorante les mécanismes cellulaires auto-immunitaires et je m’intéresse plus particulièrement à la cellule dendritique, qui commande les réactions de défense de notre système immunitaire et dans le cas de l’auto-immunité, le dérègle. Une des maladies que je souhaite étudier est la sclérose en plaques qui touche 2.5 millions de personnes de par le monde et qui reste à ce jour sans traitement efficace.

9

wpdbujp


Patricia Cornet

Ariane Loze

LABORATOIRE DE SANTÉ TROPICALE J’ai travaillé deux ans comme volontaire pour la solidarité internationale. À Cubal, en Angola, j’ai assuré la direction, le développement scientifique et technique du laboratoire clinique de l’hôpital missionnaire, ainsi que la formation des huit employés. Au-delà du soutien financier que m’offre la Fondation pour assurer la continuité du projet, c’est surtout pour la reconnaissance par mon propre pays de tout le travail scientifique et humain bénévole fait en Angola que je tiens à la remercier du fond du cœur.

THÉÂTRE Souvent, j’utilise des documents réels, non-théâtraux, comme base de travail. Les photos trouvées sont une de mes sources d’inspiration. Comme l’archéologue, j’interprète. Pour donner forme à ce travail qui se situe entre performance et photographie, je vais participer au programme APT (Advanced Performance Training) à Anvers qui promet d’être le cadre idéal pour développer ma recherche, écrire et expérimenter, tout en recevant les conseils de professionnels.

LABORATORIUM VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE Vanuit mijn passie voor laboratoriumwerk heb ik twee jaar lang als vrijwilligster voor de Coopération Internationale gewerkt. In Cubal, in Angola, had ik de leiding over de wetenschappelijke en de technische uitbouw van een klinisch laboratorium in het missieziekenhuis, evenals over de opleiding van acht medewerkers. Met de beurs kan ik de continuïteit van het project verzekeren, maar ik voel vooral ook erkenning vanuit mijn eigen land voor het vele wetenschappelijke en humanitaire werk dat ik op vrijwillige basis in Angola verricht.

wpdbujp

10

THEATER Vaak gebruik ik reëel, niet-theatraal materiaal als basis voor mijn werk. Gevonden foto’s zijn één van mijn inspiratiebronnen. Ik interpreteer, zoals de archeoloog dat doet. Om vorm te geven aan dit werk dat zich situeert tussen performance en fotografie, zal ik het programma van APT (Advanced Performance Training) in Antwerpen volgen. Het belooft het ideale kader te worden om mijn onderzoek te ontwikkelen, om te schrijven, te experimenteren en de feedback van professionelen te krijgen.

Marijke De Weweire EEN BRUG SLAAN TUSSEN DE WERELDEN VAN HORENDEN EN VAN DOVEN Ik werd geboren als een zwaar slechthorende en van jongs af aan draag ik 2 hoorapparaten. Niettemin heb ik het gewoon onderwijs gevolgd. Verschillende jaren was ik actief in een vereniging voor doven en slechthorenden. Graag zou ik de verschillende tolkvormen bundelen in een boek. Hiertoe is het nodig dat ik het tolken leer bekijken vanuit de stoel van de tolk en dit na mijn ervaring als tolkgebruiker. Daarvoor start ik met het volgen van een tolkenopleiding. RAPPROCHER LE MONDE DES SOURDS ET DES ENTENDANTS Je suis née très malentendante et depuis mon plus jeune âge, je porte deux appareils auditifs mais j’ai suivi les cours de l’enseignement ordinaire. Pendant plusieurs années, j’ai été membre d’une association pour sourds et malentendants. Je souhaite publier un ouvrage sur les formes d’interprétariat et il est donc important que je puisse aborder le sujet du point de vue de l’interprète après en avoir fait l’expérience moi-même. C’est pourquoi, grâce à la bourse, je vais suivre une formation d’interprète.


Manu Frederickx

Fanny Gérard

Vincianne Gilard

BOUWEN VAN HISTORISCHE SNAARINSTRUMENTEN Voor mij bevindt historische instrumentenbouw zich op de grens tussen kunst en wetenschap. Het begrijpen van oude instrumenten en van de context waarin ze gebruikt werden is essentieel. Ik tracht dan ook te werken met veel aandacht voor authenticiteit en kwaliteit en stop veel tijd in het bekijken van historische instrumenten, het lezen van boeken, lezingen bijwonen, bijscholen… Met de beurs kan ik hout en materiaal kopen.

DÉVELOPPER LA PSYCHOLOGIE D’INVESTIGATION ET LE PROFILING EN BELGIQUE Après mes études en psychologie clinique, j’ai vite compris que pour travailler dans le domaine de la psycho-criminologie, il fallait aller dans les pays où ce sujet est développé. J’ai donc effectué un stage au centre de psychologie d’investigation de Liverpool. Après mon master en 2006, j’ai commencé cette année un doctorat qui portera sur les homicides commis par les mineurs d’âge en Belgique et en Angleterre.

VALORISATION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX SOUS FORME DE COMBUSTIBLE AU RWANDA C’est à l’occasion d’un séjour au Rwanda, en novembre 2005, que mon projet a vu le jour, à la faveur d’une rencontre avec le groupement de femmes Amizero. Ces femmes, issues de la population la plus pauvre au Rwanda, se sont réunies pour améliorer ensemble le sort de leurs familles. Dans un contexte où la collecte des déchets était inexistante, avec des conséquences néfastes importantes aux niveaux sanitaire et environnemental, ce groupement a choisi de collecter et de valoriser les déchets ménagers. Le projet vise à les valoriser pour produire un combustible alternatif au charbon de bois onéreux.

FACTEUR D’INSTRUMENTS À CORDES HISTORIQUES Je considère que la facture d’instruments historiques se situe à la frontière entre l’art et la science. La connaissance des instruments anciens et du contexte dans lequel ils étaient utilisés est essentielle. Je tente aussi de travailler dans le respect de l’authenticité et de la qualité et j’investis du temps dans l’étude d’instruments historiques, la lecture, les conférences et le perfectionnement. La bourse financera l’achat de bois et de materiel.

ONTWIKKELING VAN INVESTIGATIVE PSYCHOLOGY EN PROFILING IN BELGIË Na mijn studies in de klinische psychologie had ik evenwel snel door dat ik in België in de psycho-criminologie niet aan mijn trekken zou komen. Zo komt het, dat ik in Liverpool eerst een stage doorlopen heb in het centrum voor ‘investigative psychology’. Na mijn master in 2006 begon ik dit jaar met een doctoraat in de psychologie over moord door minderjarigen in België en Engeland.

VERWERKING VAN PLANTAARDIG AFVAL TOT BRANDSTOF IN RWANDA In november 2005 heb ik tijdens een trip naar Rwanda de vrouwengroep Amizero ontmoet. Die vrouwen uit de armste bevolkingslagen van Rwanda hebben zich verenigd om samen het lot van hun families te verbeteren. Afvalinzameling bestond er niet, met de nodige desastreuze gevolgen op het vlak van hygiëne en milieu. De groepering heeft een programma opgezet voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk afval. Het project wil dit afval herwaarderen tot brandstof, ter vervanging van dure houtskool.

11

wpdbujp


Emilie Guillaume

Sabine Minez

Adi-Alice Petre

LE THÉÂTRE D’ACTION J’ai trois passions dans la vie : le théâtre, les jeunes, et le sport. En 2005, j’ai découvert le trickz, un sport de rue freestyle mêlant arts martiaux, danse et acrobatie, qui me fournit le matériel parfait pour les mélanger. Pour me former, j’ai rejoint l’Ecole Internationale d’Art de Pékin, où je m’entraîne à l’acrobatie et aux arts martiaux. La bourse me permettra de terminer ma formation et me permettra, dès mon retour, de créer un véritable théâtre d’action pour offrir la possibilité à des jeunes, pratiquant des sports de rue, de créer des spectacles et de faire connaître leurs talents trop souvent désavoués.

L’INTÉGRATION SCOLAIRE EN MILIEU ORDINAIRE, D’ENFANTS ATTEINTS DE TROUBLES AUTISTIQUES J’ai construit un projet de recherche qui vise à démontrer les conséquences positives de l’intégration en enseignement ordinaire d’enfants présentant de l’autisme, lorsque des stratégies spécifiques sont mises en place. Il semble que les enfants atteints de ce trouble sont placés de manière ségréguée dans des classes spécialisées. Je suis inscrite aux études de doctorat à l’Ulg et je travaille en tant que pédagogue au sein d’une école liégeoise. La bourse va me permettre de mener à bien ma recherche et, je l’espère, de réaliser un doctorat en sciences de l’éducation.

HARPISTE Mes premiers pas dans le monde de la musique ont commencé en Roumanie et m’ont conduite jusqu’en Belgique où j’ai poursuivi mes études au Conservatoire Royal de Bruxelles. A l’aube de ma carrière, je ne dispose pas des moyens nécessaires pour financer un bon instrument. Grâce à l’aide de la Fondation belge de la Vocation, j’aurai la chance d’avoir un instrument qui me permettra d’évoluer dans mon jeu de soliste et de chambriste.

ACTIETHEATER Er zijn drie passies in mijn leven: toneel, jongeren en sport. In 2005 leerde ik ‘trickz’ kennen, een freestyle straatsport met invloeden uit de gevechtssport, de dans en de acrobatie. Die expressieve ‘kunstvorm’ bood me het ideale materiaal om de mix van dingen die me zo dierbaar zijn, te realiseren. Als opleiding koos ik de internationale kunstschool in Peking, waar ik acrobatie en gevechtssport beoefen. Dankzij de beurs kan ik de opleiding afmaken en na mijn terugkeer echt ‘actietheater’ maken, theater dat gevechtssport verenigt met acteren en jongeren toelaat hun straatsport om te zetten in voorstellingen waarmee ze hun vaak miskende talent kunnen tonen.

wpdbujp

12

DE INTEGRATIE VAN AUTISTISCHE KINDEREN IN GEWONE SCHOLEN Ik heb een onderzoeksproject opgezet dat beoogt de positieve effecten aan het licht te brengen van de integratie van autistische kinderen in gewone scholen, indien aangepaste stratégieën worden gehanteerd. Meestal worden kinderen met dergelijke stoornissen immers in aparte klassen geplaatst. Momenteel ben ik ingeschreven als doctoraatsstudent aan de ULg en werk ik als pedagoge in een Luikse school. Met de beurs zal ik mijn onderzoeksproject kunnen uitbouwen en hoop ik een doctoraat in de opvoedkunde te behalen.

HARPISTE Mijn eerste stappen in de muziekwereld heb ik in Roemenië gezet en in België heb ik mijn studies voortgezet aan het Conservatoire Royal in Brussel. Aan de drempel van mijn carrière beschik ik niet over de nodige financiële middelen om mij een goed instrument te kunnen veroorloven. Met de beurs kan ik een instrument aanschaffen, dat me zal toelaten verder te evolueren in mijn harpspel, als soliste en als lid van kamerorkesten.


David Reiland

Jean-François Spricigo

Céline Termote

CHEF D’ORCHESTRE Adolescent, j’ai découvert l’aspect humain et relationnel de la direction d’orchestre. Quelques années plus tard, je présentais l’examen d’entrée à l’Ecole Alfred Cortot de Paris tout en étudiant aux Conservatoires de Bruxelles. Cette année parisienne, puis l’enseignement de Ronald Zollman et deux sessions à la tête de la Deutsche Kammerakademie Neussam-Rhein au Mozarteum de Salzbourg m’ont confirmé dans ma passion. La bourse va me permettre de participer à l’ American Academy of Conducting 2009 à Aspen (Colorado), stage de 3 mois entièrement consacré à l’étude du répertoire symphonique et lyrique.

PHOTOGRAPHE J’ai appris les bases de la photographie durant mes études secondaires artistiques. A la fin de mon cursus, j’ai commencé à creuser un chemin plus personnel et cela fait maintenant plus de dix ans que le désir de mettre mes émotions en forme s’est imposé. Grâce à la bourse, je vais réaliser mon prochain projet photographique qui a pour sujet la mer du Nord.

INVENTARISATIE EN DOMESTICATIE VAN WILDE VOEDSELPLANTEN, DR CONGO Mijn eerste job was die van coöperant in een broussedorpje in de DR Congo. Deze eerste ervaring liet toe om de ware leefomstandigheden op het platteland aan den lijve te ondervinden. Daarna kreeg ik de kans een onderzoek te starten omtrent wilde voedselplanten in de regio van Kisangani, DR Congo. Samen met lokale medewerkers maken we een inventaris van alle wilde voedselplanten in de regio. Het doel is om 5 voedselplanten met groot nutritioneel, economisch en cultureel belang te selecteren en die in teelt te brengen.

ORKESTLEIDER Als tiener heb ik het menselijke, relationele aspect van orkestleiding ontdekt. Enkele jaren later deed ik ingangsexamen voor de Ecole Alfred Cortot in Parijs, terwijl ik nog aan het Conservatoire Royale de Bruxelles studeerde. Dat jaar in Parijs, alsook later het onderricht van Ronald Zollman en twee sessies aan het hoofd van de Deutsche Kammerakademie Neuss-am-Rhein aan het Mozarteum in Salzburg hebben me bevestigd in mijn dirigeerpassie. Dankzij de beurs kan ik deelnemen aan de American Academy of Conducting 2009 in Aspen (Colorado), een stage van drie maanden, die geheel gewijd is aan de studie van het symfonische en het lyrische repertoire.

FOTOGRAAF Op de kunsthumaniora heb ik de basisbeginselen van de fotografie meegekregen. Op het einde begon ik, met vallen en opstaan, mijn eigen, persoonlijke weg te verkennen. Dankzij de beurs kan ik mijn volgend fotografisch project met als thema de Noordzee verwezenlijken.

INVENTAIRE ET DOMESTICATION DE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES, RD CONGO Mon premier emploi était un poste de coopérant dans un petit village de brousse en RD du Congo. Cette première expérience me permit de découvrir les conditions de vie en milieu rural. Ensuite, j’eus l’occasion d’entamer une recherche sur des plantes sauvages comestibles dans la région de Kisangani. Avec l’aide de collaborateurs locaux, nous réalisons un inventaire de toutes les plantes sauvages comestibles de la région. L’objectif est de sélectionner cinq plantes comestibles à haute valeur nutritionnelle, économique et culturelle et de les mettre en culture.

13

wpdbujp


De kunst van de promenadologie volgens L.Burckhardt (uit Atlas tot schoonheid #MS) / L’art de la promenadologie selon L.Burckhardt (dans Atlas vers le beau, #MS)

GOUDEN KLAVER / TRÈFLE D’OR

Charlotte Geldof ATLAS TOT SCHOONHEID : PROJECTMATIG ONDERZOEK VAN DE BELGISCHE KUSTSTREEK BIJ STIJGING VAN DE ZEESPIEGEL

ARCHITECTE-RUIMTELIJK PLANNER Diploma’s in de Architectuur en de Ruimtelijke planning Hogeschool voor Wetenschap & Kunst - Departement Architectuur Sint-Lucas, Brussel en Katholieke Universiteit Leuven – Instituut voor Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Leuven. ARCHITECTE-URBANISTE Diplômes en Architecture et en Aménagement du Territoire. Hogeschool voor Wetenschap & Kunst - Departement Architectuur Sint-Lucas, Bruxelles et Katholieke Universiteit Leuven – Instituut voor Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Louvain.

wpdbujp

14

De atlas tot schoonheid is ontstaan uit de noodzaak om in stedenbouw en ruimtelijke ordening uitspraken te doen over een meer maatschappelijk georiënteerde en geëngageerde samenleving. De fundamentele bekommernissen hierbij zijn de veranderende rol van de publieke ruimte, het kusttoerisme met de daaraan gepaarde druk op de ruimte en de water- en energieproblematiek. In 1997 richtte Charlotte Geldof samen met Marc Godts FLC op, een vrije associatie van ontwerpers. In 2005 ontwikkelde FLC extended (uitgebreid met o.m. Carl Bourgeois) een ruimtelijk manifest voor de Belgische kust, onderhevig aan de stijging van de zeespiegel, genaamd Mare Meum / MUD. Dit manifest werd voorgesteld op de 2e internationale architectuurbiënnale van Rotterdam met als thema de Zondvloed (the flood). Voor haar nieuw project Atlas tot schoonheid, deel Magnificent Surrounding1 zal Charlotte Geldof verder werken op Mare Meum / MUD, er een toekomstvisie voor de Belgische kust en Noordzee qua energiebeleid aan koppelen, en het via een atlas en diverse promenades volgens de kunst der Promenadologie2 aftoetsen. 1 Magnificent surrounding is een begrip dat gebruikt wordt om bepaalde kwaliteiten van een ruimte te onderscheiden, en is ontleed aan het europees onderzoeksproject COST-10 (Dubois_Taine, red.2003) 2 Volgens Lucius Burckhardt.

ATLAS VERS LE BEAU : PROJET DE RECHERCHE : ÉTUDE DE LA CÔTE BELGE À LA MONTÉE DU NIVEAU DE LA MER L’atlas vers le beau s’est développé suite à la nécessité de prendre, en urbanisme et en aménagement du territoire, des positions en faveur d’une société plus engagée et orientée vers le social. Les enjeux fondamentaux en sont l’évolution du rôle attribué à l’espace public, le tourisme côtier et ses effets sur l’espace et la problématique de l’eau et de l’énergie. En 1997 Charlotte Geldof a crée avec Marc Godts FLC, une association libre de concepteurs. En 2005, FLC extended (rejoint entre autres par Carl Bourgeois) a développé un manifeste spatial pour la côte belge, sujette à la montée du niveau de la mer. Intitulé Mare Meum / MUD, celui-ci a été présenté à la seconde Biennale d’Architecture de Rotterdam dont le thème portait sur le déluge (the flood). Pour son nouveau projet Atlas vers le beau, section Magnificent Surrounding1 Charlotte Geldof se basera sur Mare Meum / MUD, pour développer une vision d’avenir pour la côte belge et la mer du nord en matière de politique d’énergie. Par le biais d’un atlas et diverses promenades elle souhaite la confronter à l’art de la Promenadologie2. 1 Magnificent surrounding est un concept utilisé pour distinguer certaines qualités d’un espace et est emprunté au projet de recherche européen COST-10 (Dubois_Taine, red.2003) 2 Selon Lucius Burckhardt.


COMMUNICATION

La langue des signes par vidéo Fille entendante de parents sourds, Brigitte François a découvert seulement petit à petit que la langue des signes qu’elle utilisait au quotidien recelait une richesse inouïe. Elle a fait de la culture sourde son métier et a créé avec son mari, sourd, le Sign Video Contact Centre, un centre d’appel permettant l’accès instantané par vidéoconférence à un interprète en langue des signes.

Brigitte François ÂGE 46 ans VOCATION Interprétation en langue des signes Bourse de la Fondation de la Vocation en 1986 Prix EUWIIN (European Women Inventor and Innovator Network) en 2007 VIT À Londres PROFESSION Interprète en langues des signes Brigitte François a débuté son parcours international au congrès de la Fédération Mondiale des Sourds en 1987. Elle y a rencontré Jeff McWhinney, son mari depuis 1989. Elle vit en Angleterre, où elle a appris la British Sign Language (BSL). Elle peut interpréter de l’anglais ou du français en langue des signes française ou en BSL. Avec son mari, elle a créé le Sign Video Contact Centre, une initiative pour laquelle elle a reçu en 2007 le prix européen de la femme innovatrice.

ENFANTS DE PARENTS SOURDS « Dans ma famille sourde, nous parlions en langue des signes, sans savoir que c’était là un trésor fabuleux. J’ai pris conscience petit à petit de ce fait, ma plus grande découverte étant le voyage aux États-Unis que j’ai pu organiser en 1987 grâce à la bourse de la Fondation belge de la Vocation. J’y ai découvert non seulement les aspects profondément riches de la linguistique de la langue des signes américaine, mais j’y ai aussi observé et appris la manière former les interprètes en langue des signes et de passer d’une langue visuelle à une langue parlée. Ce qui m’a aussi frappée, de façon marquante, c’est ma rencontre avec d’autres adultes, enfants de parents sourds, les CODAs (Children of Deaf Adults), qui

m’ont permis de mieux comprendre mon identité culturelle. J’ai réalisé que les langues et les cultures sont indissociables et j’ai enfin vu la culture sourde dans laquelle j’ai grandi sous un jour nouveau. Cette expérience, j’ai commencé à la partager en Belgique, résolue à proposer aux interprètes belges une formation et une approche tonifiantes. Cette même année 1987, j’ai rencontré l’homme de ma vie, Jeff McWhinney, Irlandais, sourd et, comme moi, enfant de parents sourds. Nous avons choisi de vivre à Londres car, à Bruxelles, il n’y avait guère de service favorisant l’égalité, les opportunités et l’accès à l’information d’une jeune famille sourde. Les conditions de vie d’un sourd à Londres étaient nettement plus favorables. Par exemple, le sous-titrage

Brigitte, son mari, Jeff, et leurs enfants, Zoë, JJ, Thomas , Andrew

> www.signvideo.co.uk > brigitte@signvideo.co.uk

15

wpdbujp


télévisé existait à la BBC, alors que les sourds belges luttaient encore pour faire accepter ce principe à la télévision. En 1989, j’ai donc quitté la RTBF ou j’interprétais le JT dans le médaillon pour suivre mon mari en Angleterre. Nous avons quatre enfants sourds et beaucoup de joie à les voir grandir et progresser de façon multilingue (langues des signes et langues écrites) ». SIGN VIDEO CONTACT CENTRE « Jeff et moi avons mis sur pied le Sign Video Contact Centre, un centre d’appel par vidéoconférence opérant sur une plateforme CISCO permettant l’accès instantané à un interprète en langue des signes. Notre démarche innovatrice permet aux services publics comme les communes, les hôpitaux, les banques, etc. de servir leurs clients sourds au même titre que toute autre personne. L’interprète traduit les conversations à distance par le truchement du vidéophone. Ce service permet aux personnes sourdes de saisir ce qui se dit dans leurs démarches quotidiennes. Avec le développement de la portabilité et la convergence des facilités de la vidéoconférence, nous tentons déjà de procurer ce service aux personnes sourdes en déplacement. C’est littéralement ‘l’interprète de poche’ auquel on peut faire appel avec son téléphone ou son ordinateur portable. C’est extraordinaire de savoir qu’une bourse reçue en 1986 a ouvert toutes ces portes pour

wpdbujp

16

contribuer à une transformation vraiment positive des services d’interprétation en langue des signes ». Brigitte François Je dédie cet article à mon frère, Christian François, décédé le 7 avril 2008 à Forest à l’âge de 47 ans. Il était un interprète en langue des signes de grand talent et a défendu avec passion le droit des personnes sourdes à utiliser la langue de leur choix, celle des signes.

APPEL Mon souhait, maintenant, est de faire bénéficier les sourds belges de cette innovation. Je lance un appel à ceux qui ont la compétence ou la possibilité de faire avancer les choses dans ce domaine. Merci de m’envoyer un mail : brigitte@ signvideo.co.uk.


COMMUNICATIE

Gebarentaal in videofonie Als horende dochter van dove ouders besefte Brigitte François pas geleidelijk wat de rijkdom is van de gebarentaal die ze dagelijks gebruikte. Ze maakte van de dovencultuur haar beroep en stichtte met haar dove man het Sign Video Contact Centre, een oproepencentrale die via videofonie rechtstreeks toegang verleent tot een tolk in gebarentaal.

Brigitte François LEEFTIJD 46 jaar ROEPING Tolk in gebarentaal Beurs van de Stichting Roeping in 1986 EUWIIN (European Women Inventor and Innovator Network)-prijs in 2007 WOONT IN Londen BEROEP Tolk in gebarentaal Brigitte François is tolk in gebarentaal. Tijdens het congres van de World Federation of the Deaf in 1987 ontmoette ze haar toekomstige echtgenoot, Jeff McWhinney. Ze woont in Engeland, waar ze de British Sign Language leerde en in Franse of Engelse gebarentaal tolkt uit het Frans of het Engels. Samen met haar man richtte ze het Sign Video Contact Centre op. Voor dat initiatief ontving ze in 2007 de European Women Inventor and Innovator Network Award.

KINDEREN VAN DOVE OUDERS “Thuis gebruikten we gebarentaal, maar pas langzamerhand heb ik begrepen dat onze communicatievorm van onschatbare waarde is. De bewustwording kwam er tijdens een reis naar de Verenigde Staten in 1987. Tijdens die reis, gefinancierd door mijn beurs van de Stichting Roeping, heb ik de linguïstieke rijkdom van de Amerikaanse gebarentaal ontdekt. Ik observeerde en leerde hoe je tolken opleidt en hoe je de overgang maakt van beeldennaar gesproken taal. Erg belangrijk was ook mijn ontmoeting met andere kinderen van dove ouders, de zogenaamde Coda’s (Children of Deaf Adults), waardoor ik mijn culturele identiteit leerde begrijpen. Taal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ik bekeek mijn dovencultuur eindelijk vanuit een nieuwe invalshoek. Gesterkt door die ervaring begon ik in België aan de vorming en opleiding van tolken. In 1987 ontmoette ik de man van mijn leven, Jeff McWhinney, een Ier, doof en net als ik kind van dove ouders. We kozen ervoor om in Londen te gaan wonen, omdat de gelijkheid, de kansen en de toegang tot informatie voor doven er beter was dan in Brussel. De ondertiteling op televisie bijvoorbeeld was op de BBC al wijd verspreid, terwijl het principe zelf in

> www.signvideo.co.uk > brigitte@signvideo.co.uk

Ik draag dit artikel op aan mijn broer Christian François, die op 7 april 2008 op 47-jarige leeftijd in Vorst overleden is. Hij was een begenadigde gebarentolk, die vurig het recht van doven heeft verdedigd om zich in hun taal, de gebarentaal, uit te drukken.

België nog ter discussie stond. In 1989 heb ik mijn job van televisietolk bij de RTBf dus verlaten en ben ik mijn man naar Engeland gevolgd. We hebben vier dove kinderen en het is een plezier om hun meertalige groei en ontwikkeling (gebarentaal en geschreven taal) te volgen.” SIGN VIDEO CONTACT CENTRE “Jeff en ik hebben het SignVideo Contact Centre opgericht, een callcenter per videofonie, dat via een Cisco-platform rechtstreekse toegang verleent tot een gebarentolk. Dat innoverende initiatief laat openbare diensten (gemeenten, hospitalen, banken enzovoort) toe hun dove klanten beter te bedienen. De vertaling gebeurt op afstand dankzij de videofonie. De service werkt bevrijdend voor doven, omdat ze al wat in het openbare leven gezegd wordt, kunnen volgen. Met de ontwikkeling van de draadloze communicatie trachten we de dienst ook aan te bieden aan doven op verplaatsing. Ze beschikken als het ware over een ‘zaktolk’, die ze op elk moment via hun gsm of laptop kunnen raadplegen. Ongelofelijk hoe een beurs die ik in 1986 kreeg, de deuren heeft geopend voor een dergelijke positieve ontwikkeling van tolkdiensten in gebarentaal!” Brigitte François

OPROEP Mijn wens is nu om Belgische doven te laten delen in deze innovatie. Ik doe een oproep aan al wie de bekwaamheid of de mogelijkheid heeft om hierin een rol te spelen. Gelieve een mail te sturen naar brigitte@signvideo.co.uk.

17

wpdbujp


VULKANOLOGIE

Armoedebestrijding dankzij vulkanen Hoe kunnen vulkanologen in ontwikkelingslanden waar hun wetenschapstak niet bestaat, onderzoek verrichten dat nuttig is voor de bevolking? Dat is de vraag die Gérald Ernst en zijn collega Karen Fontijn van de universiteit van Gent zich stellen.

Gérald Ernst LEEFTIJD 40 jaar ROEPING Vulkanologie Beurs van de Stichting Roeping in 1993 Gouden Klaver van de Stichting Roeping in 2002 WOONT IN Brussel BEROEP Vulkanoloog Gérald Ernst beschouwt het als zijn missie een betere kennis te krijgen van vulkanische uitbarstingen om hun aanverwante risico’s te verminderen en hun positieve effecten te maximaliseren. Als overtuigd humanist heeft hij zich tot doel gesteld mensenlevens te redden en de vulkanologie ten dienste te stellen van de bevolking van ontwikkelingslanden. Na jarenlange functies als assistent-professor aan de universiteit van Bristol (Verenigd Koninkrijk) en als gastprofessor aan de universiteit van Michigan Tech (Verenigde Staten), keerde Gérald Ernst terug naar België waar hij, dankzij de in 2002 verkregen beurs van de Gouden Klaver en de steun van het FWO, het Mercator & Ortelius Research Centre for Eruption Dynamics opstartte, binnen het Departement geologie en van de Universiteit van Gent. >Gerald.Ernst@UGent.be

wpdbujp

18

EEN WETENSCHAPPELIJK EN HUMANITAIR PROJECT “ De inwoners van vulkanische gebieden in ontwikkelinglanden zijn uiterst kwetsbaar. De sites interesseren ons op wetenschappelijk vlak, omdat de meeste nog niet bestudeerd zijn, maar we bekijken ze ook vanuit humanitair oogpunt, omdat ze een bedreiging vormen voor de omwonenden. Vorige zomer verbleven we vijf weken voor onderzoek in het zuiden van Tanzania. Buiten een bondige studie van het einde van de koloniale periode bestaat er voor deze ecologisch uitzonderlijke regio geen geologisch onderzoek. Er zijn drie grote sluimerende vulkanen en de streek kent regelmatig aardbevingen. Samen met Ediasta Abdallah, een collega van de universiteit van Dar Es Salaam, doorkruisten we het land per bus. Onze missie vond plaats op de vulkaan Rungwe, op drieduizend meter hoogte. Die vulkaan ligt op de evenaar en is uniek om zijn fauna en flora, alsook om de verscheidenheid in de vegetatie. We hebben de flanken van een enorme, met kleine vulkanische bergen gevulde krater bestudeerd en de hellingen verkend met het oog op hun geologie. Onze studie documenteert de jongste

jaren van de vulkaan en een vierduizend jaar oude ramp. We bezochten tevens twee andere vulkanen, de Kyejo en de Ngozi, die twaalfduizend jaar geleden uitbarstte. Het onderzoek levert historische gegevens op en evalueert de risico’s. De vulkanen zijn weinig actief en in de nabije toekomst zijn de risico’s gering. Wat ons wel dringend lijkt, is om onze inspanningen te linken aan die van lokale ngo’s die ijveren voor de armoedebestrijding in de regio. Kustenaars uit Kibisi baatten een camping uit, leiden ecogidsen op en bouwen een vorm van ecotoerisme uit. Met de inkomsten steunen ze sociale initiatieven (aidspreventie, Engelse lessen voor jongeren). Een andere organisatie, Rungwe Tea and Tours, verenigt vijftienduizend theeplanters uit de 108 dorpen van de streek. Ook zij trachten met de fairtradeverkoop van hun producten een activiteit uit te bouwen die de economische ontwikkeling van de regio ten goede komt..” NATUURLIJKE SITES PROMOTEN “ nieuwe zin. We hebben de geologisch interessante sites bepaald en de lokale ecogidsen opgeleid met het oog op de

Bongo Camping, Kibisi (Tukuyu) > www.bongocamping.com/ WCS, Mbeya > www.southernhighlandstz.org/ Rungwe Tea and Tours, Tukuyu > www.rungweteatours.com/Tukuyu_rungwe.htm


De Ngosivulkaan is een plek van een adembenemende schoonheid met een bijzonder rijk ecosysteem / Le volcan Ngosi est d’une beauté époustouflante, et possède un écosystème d’une richesse inouïe.

Foto’s/ Photo © G.Enst & K.Fontijn

promotie van hun streek. We zijn vastberaden om ook andere vulkanologen te overtuigen van het nut van dergelijke initiatieven. In Europa of Amerika zouden geologisch uitzonderlijke sites zoals deze jaarlijks immers duizenden bezoekers ontvangen. Het toerisme zou ook kunnen toenemen, als deze plaatsen het label van nationaal park zouden krijgen. De Tukuyuregio bezit bovendien een erg aangenaam klimaat, een weelderige natuur en een gastvrije bevolking. Mits kleine inspanningen kan hier een bloeiende toeristische sector worden gevestigd. Het potentieel van vulkanen kan gebruikt worden om de armoede van lokale bevolkingsgroepen te bestrijden. Het is ook onze taak, als vulkanologen, om dat proces te helpen bewerkstelligen.” Gérald Ernst en Karen Fontijn

De kunstenaars van Kibisi hebben zelf een camping en leslokalen gebouwd (Bongo Camping, Tukuyu) / Les artistes de Kibisi ont construit euxmêmes un camping et des salles de cours (Bongo Camping, Tukuyu). Topografisch 3D-beeld (NASA) van de regio met aanduiding van verschillende ecologisch en geologisch interessante sites. Het ecotoerisme heeft een rechtstreekse positieve invloed op de armoede / Image topgraphique 3D (NASA) de la région indiquant plusieurs sites d’intérêt écologique et géologique exceptionnels. L’écotourisme réduit la pauvreté directement.

19

wpdbujp


VOLCANOLOGIE

Des volcans pour réduire la pauvreté Comment faire des recherches utiles aux populations, dans les pays pauvres où la volcanologie reste à inventer ? C’est la question posée par Gérald Ernst et sa collègue Karen Fontijn, de l’université de Gand.

Gérald Ernst ÂGE 40 ans VOCATION Volcanologie Bourse de la Fondation de la Vocation en 1993 Trèfle d’Or de la Fondation de la Vocation en 2002 VIT À Bruxelles PROFESSION Volcanologue Gérald Ernst s’est fixé comme mission de mieux comprendre les éruptions volcaniques afin de réduire les risques associés et d’en maximiser les bénéfices. Humaniste dans l’âme, son objectif est de mettre la volcanologie au service des populations des pays pauvres. Après avoir été pendant plusieurs années professeur-assistant à l’université de Bristol (Royaume-Uni) ainsi que professeur invité à l’université de Michigan Tech (États-Unis), Gérald Ernst est revenu en Belgique où il a fondé, grâce à la bourse du Trèfle d’Or obtenue en 2002 et grâce au soutient du FWO, le Centre Mercator & Ortélius de Recherches sur le Dynamisme Eruptif, au sein du Département de géologie de l’Université de Gand. >Gerald.Ernst@UGent.be

wpdbujp

20

UN PROJET SCIENTIFIQUE ET HUMANITAIRE « Les populations vivant près d’un volcan actif dans les pays pauvres sont extrêmement vulnérables. Si ces sites présentent pour nous un attrait scientifique, car la plupart d’entre eux n’ont pas encore été étudiés, ils constituent aussi un défi humanitaire, de par le risque encouru par leurs habitants. L’été passé, nous avons séjourné cinq semaines dans le sud de la Tanzanie pour étudier les dépôts des volcans locaux et en extraire le secret des événements géologiques de ces derniers siècles. Nos recherches sont soutenues par le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) et l’Université de Gand, où la volcanologie s’est développée, au départ, grâce au soutien de la Fondation. Mise à part une étude sommaire réalisée à la fin de l’époque coloniale, la géologie de cette région écologique exceptionnelle n’a guère été étudiée. Elle compte trois grands volcans actifs assoupis et de nombreuses failles. La région connaît des tremblements de terre réguliers. Edista Abdallah, notre collègue de l’université de Dar Es-Salaam, Karen et moi avons traversé le pays en bus sur 900 km. Rien de tel pour le découvrir ! Notre mission a consisté en une expédition sur le volcan Rungwe, à 3 000 m d’altitude. Ce volcan est unique pour sa faune et sa flore équatoriale ainsi que pour ses variations de végétation. Nous avons étudié les falaises d’un énorme cratère, rempli de petites montagnes volcaniques, et exploré la géologie des pentes du volcan. Ces travaux documentent la jeunesse du volcan ainsi qu’un cataclysme qui a eu lieu il y a 4 000 ans. Nous avons visité le volcan Kyejo et le volcan Ngozi, qui a connu une éruption il y

a environ 12 000 ans. Notre étude alimente l’histoire des volcans et en évalue les risques. Le volcanisme est peu actif : il y a des risques, mais rien d’immédiat. Par contre, il est impératif d’associer nos efforts à ceux des ONG locales qui luttent contre la pauvreté : une ONG a déjà construit un camping et lancé de l’écotourisme. Des fonds soutiennent des actions humanitaires (sensibilisation des populations au sida ; cours d’anglais pour les jeunes). Une autre initiative est née, le Rungwe Tea & Tours, soit une association regroupant les 15 000 planteurs de thé des 108 villages du Rungwe. Eux aussi développent l’écotourisme et luttent contre la pauvreté en vendant leurs produits Fair Trade ». PROMOUVOIR LES SITES NATURELS « Nous avons découvert un sens nouveau à nos recherches. Nous avons repéré les sites d’intérêt géologique et en faisons la promotion tout en partageant nos connaissances géologiques avec les écoguides locaux. Nous sommes déterminés à convaincre d’autres volcanologues de la valeur de ce genre d’effort. Des sites géologiques exceptionnels similaires au sein de la région de Tukuyu recevraient des milliers de visiteurs s’ils étaient localisés en Europe ou aux États-Unis et avaient le statut de parc national. La région connaît un climat agréable et il faudrait peu de choses pour y attirer des touristes intéressés par une expérience authentique au sein d’une nature généreuse et d’une population des plus accueillante. Les volcans offrent des ressources qui pourraient être récoltées par les populations locales pour réduire la pauvreté. En tant que volcanologues, nous explorons aussi les moyens de faciliter ce processus ».


> > > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS

> > >

News

PAULA FUKS

Écriture et cinéma

« À 18 ans, je voulais changer le monde. J’ai choisi comme terrain d’action l’éducation car je pense que c’est en donnant les outils aux enfants d’aujourd’hui qu’ils pourront changer le monde de demain. » Paula Fuks a élaboré avec succès une nouvelle approche du développement de l’enfant par la créativité et la collectivité, au sein du centre d’expression et de créativité Youplaboum. Psychopédagogue et formatrice, le domaine des relations humaines constitue son terrain de prédilection. Dès lors quoi de plus naturel pour elle que d’exprimer par des mots et des images ses expériences vécues lors de nombreuses rencontres. Écrivain amateur, Paula a eu en 2006 l’occasion de participer à la rédaction du livre « Témoins - 13 récits de vie pour les droits humains », un projet commun de la Ligue des droits de l’Homme et du centre culturel la Vénerie. Ce recueil de témoignages de victimes du non respect des droits de l’homme compte treize nouvelles, chacune d’elles ayant été rédigée par un écrivain amateur sur base d’une histoire vraie racontée par son protagoniste. « Écrire par le biais de l’histoire d’un autre a été une expérience très intéressante» confie Paula. « Ma rencontre avec Rafik, un jeune

Algérien demandeur d’asile, m’a ramenée à ma propre histoire, celle de mes parents, rescapés de la Shoah, et de mes grands-parents, réfugiés polonais en Belgique. Le thème de la mémoire m’a toujours particulièrement interpellée, et fixer le vécu de cet homme par l’écrit m’a beaucoup touchée. Mon récit m’est apparu comme une contribution, aussi modeste soit-elle, à l’humanité ». La rencontre avec le pédagogue Siegi Hirsch a quant à elle été le point de départ d’un documentaire réalisé par Michel Mees. La matière de ce film a été entièrement livrée par Paula, qui dès le premier contact avec Hirsch, un homme au parcours et à la philosophie hors du commun, a reconnu en lui un pionnier de l’éducation. « Hirsch a été déporté pendant la guerre et il a survécu dans les camps grâce à son sens de la solidarité ainsi qu’à la puissance de son imagination, organisant des activités théâtrales et musicales avec ses compagnons d’infortune. Après la guerre et jusqu’à leur fermeture (1959), il est devenu éducateur, puis directeur dans des homes d’enfants juifs orphelins. Hirsch a été un des premiers à reconnaître l’importance de la notion de groupe comme cadre propice au développement de l’enfant, au même titre que les activités artistiques et créatives. Il fut un précurseur. Certains outils de notre pratique pédagogique actuelle étaient déjà utilisés par Hirsch dans les années cinquante. De plus, sa personnalité attachante et profondément humaniste m’a profondément marquée. Lors de ma rencontre avec un réalisateur de la RTBF, j’ai donc spontanément avancé l’idée de la création d’un documentaire. Il a été tourné en 2006 et produit par les Films de la Mémoire». Grâce à l’expérience acquise par ces deux projets, Paula envisage de fêter les 25 ans de Youplaboum dont elle est la fondatrice, par la publication d’un livre et d’un film. « En relatant mon expérience en éducation et en réalisant un documentaire tourné à Youplaboum, je souhaite transmettre les questionnements qui m’ont animée au jour le jour et les réflexions qui m’ont permis d’élaborer une pédagogie adaptée à l’évolution de la société ». Pour poursuivre sa recherche en éducation, Paula projette aussi d’organiser un colloque sur le thème de la créativité mise en œuvre en collectivité, outil de développement de l’enfant.

21

wpdbujp


> > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS

> > >

CHANTAL MAES

NATHALIE JOIRIS

Voyage Out

Présentation de nouveaux travaux

Exposition de Chantal Maes dans le cadre de l’Été de la Photographie à l’Espace Photographique Contretype 18.06.08 > 21.09.08 > www.contretype.org

ELRIC PETIT

Design with a smile

Le monde à plusieurs facettes, 2008. Détail. Exposition de Nathalie Joiris à la Galerie Faider 13.06.08 > 12.07.08 www.galeriefaider.be

© Milo Keller

INGE JONCKHEERE

Be Creative

Elric Petit participera avec Big-game à l’exposition Design with a smile à l’occasion de la sortie du livre du même nom édité par Stichting Kunstboek. Le tapis Miles et les tabourets BOX y seront présentés parmi une sélection de 150 objets de designers internationaux Elric Petit neemt met Big-game deel aan de tentoonstelling Design with a smile, georganiseerd ter gelegenheid van de publicatie van het gelijknamige boek door de Stichting Kunstboek. Het tapijt Miles en de krukjes BOX maken deel uit van een selectie van 150 objecten van internationale vormgevers. 11.07.08 > 12.10.08 > http://design.museum.gent.be

wpdbujp

22

Inge Jonckheere, wetenschapster met een creatieve ziel, neemt deel aan het Europees Salon voor Textielcreatie Be Creative. Jonge en getalenteerde ontwerpers (liefhebbers en studenten zowel als ervaren beroepsontwerpers) stellen er hun creaties van gerecycleerde en/of herwonnen materialen voor. 12.06.08 > 14.06.08 >www.becreative2008.com/ Fashion.aspx


> > > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS

> > >

PAULINE BEUGNIES, COLIN DELFOSSE

FABIAN JARDON

Out of Focus

Récital de piano Récital de piano de Fabian Jardon au château de Modave, dans des oeuvres de Mozart, Liszt, Debussy et Scriabine 01.06.08 > 18.00 >www.modave-castle.be

ANN VANCOILLIE

Concert quatuor Eonta

Jeune collectif de photographes, Out of Focus a été crée en 2005 par quatre jeunes diplômés de l’Ihecs (Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales) : Pauline Beugnies, Colin Delfosse, Thomas Freteur, et Aurélie Grimberghs. Parallèlement aux canaux d’information classiques, ils mettent un point d’honneur à trouver des nouveaux espaces de diffusion ouverts à un public le plus éclectique possible. Du reportage journalistique à l’animation socioculturelle, Out of Focus souhaite interpeller et faire réfléchir en tout lieu et à tout moment. Dès le départ, le collectif s’est principalement tourné vers des sujets internationaux, dans les pays du Sud et africains en particulier. Différents reportages ont été réalisés, pour les travaux de fin d’études, à partir d’initiatives propres ou sur commandes : Au Congo, au Bengladesh, au Mali, à Cuba, ... Mais Out of Focus entend aussi porter un regard sur la société qui l’entoure. Petit à petit, différents projets sont nés en Belgique.

À partir du 8 mai 2008 Out of Focus présente une exposition en plein air itinérante (Bxl, Charleroi, Tournai, Liège, etc.) sur l’exploitation minière au Katanga en RDC. Celle-ci commencera officiellement le 9 mai lors du parcours d’artistes dans la commune de Saint-Gilles, puis à Charleroi du 14 juin au 2 juillet ensuite à Bruxelles...

Le quatuor est composé d’Ann Vancoillie, Elena Boni, Peter Hogerheyde, Jadranka Gasparovic, tous membres de l’Opera des Flandres. Il se produira à la Fondation Biermans-Lapôtre, Maison culturelle FranceBelgique, avec un programme varié (Haydn, Piazzolla, Zaborov, Chaillou, Henderickx, Schwarz). 04.07.08 > 20.00 > www.concerts.fr

> www.outoffocus.be FRANCE DE GRIESSEN

Concert

SARA PICAVET

Sie kommen

Sie kommen, spectacle chorégraphique et création musicale de Cédric Dambrain et Louise Vanneste. Les musiciens, présents sur le plateau, interprèteront une pièce pour clavecin (Sara Picavet), claviers électroniques (Tomoko Honda) et électronique live (Cédric Dambrain). © Bee Lotto

20 & 21.06 > 20.00 > www.siekommen.be A l’OPA, France de Griessen présentera des titres de son album solo, réalisé en collaboration avec Shanka (No One Is Innocent / Destruction Inc.) : des chansons rock en français et en anglais, aux influences grunge et country.

22.07.08 > 25.07.08 Intégrale des vingts Regards sur l’Enfant Jésus d’Olivier Messiaen > www.midis-minimes.be

05.06.08 > 22.30 > www.opa-paris.com > www.myspace.com/francedegriessen

23

wpdbujp


> > > > > > > NEWS > > > > > > > > NEWS LESLIE MANNÈS

LIONEL THELEN

Festival Danse Balsa Marni VIII

Publication

20.06 & 21.06 > 19.30 Let’s pretend (collaboration avec Jasmina Douieb, Flore Vanhulst, Toni D’antonio, inspirée d’Alice de Lewis Caroll) À plusieurs moments pendant le festival : By-product 2 Parasite (collaboration avec Manon Santkin et Jennifer Defays) > www.balsamine.be JUDITH VINDEVOGEL

ZILKE - dood en ontwaken

“De bloedmooie Zilke lijdt al sinds haar geboorte aan het uiterst zeldzame syndroom van Asseroosje, ook wel Doornpoesje genoemd, dat zich als volgt uit: verschillende keren per dag breekt Zilke’s hart, overmand door mededogen voor het lijden van de mens, en sterft zij, om even later door de genadeloze Dood weer tot leven te worden gewekt.” Productie: Walpurgis; regie en tekstbewerking: Judith Vindevogel; libretto: Pieter de Bysser. 07-08-09-10.08 > 20.30 Theater op de Markt, Hasselt > www.walpurgis.be

FRANK THEYS

Un nouvel ouvrage de Lionel Thelen sur la sociologie du travail et de la gestion des ressources humaines sera publié en juin et s’intitule « Le management humain. Pour une approche collective de la performance en milieu professionnel » (cf ci-dessous) : « La plupart des moyennes et grandes entreprises intègrent aujourd’hui un département de gestion des ressources humaines (GRH), chargé de la prise en charge de tout ce qui concerne les questions inhérentes au personnel. Depuis leurs débuts, ces départements importent, des ÉtatsUnis pour l’essentiel, des modes et recettes de gestion qui cumulent deux traits culturels majeurs Outre-atlantique : a) la prominence de l’individuel sur le collectif et b) le déni des disparités sociales au profit de disparités culturelles, ethniques et/ou linguistique. Les conséquences délétères de l’usage intensif des outils et stratégies de GRH inspirés de ces modèles sont un mal-être croissant des travailleurs les moins qualifiés, la déliquescence des solidarités collectives professionnelles au profit de contrats dits « psychologiques », la montée en flèche des sentiments et ressentis d’injustice et celle, concomitante, des diverses pathologies liées aux formes de stress que développent les individus en réponse à des modes de gestion ne leur convenant pas. Afin de contrer ces tendances, il convient de mettre en exergue les faiblesses du système et, à partir de ces dernières, proposer des pratiques permettant d’en corriger les failles. Ces pratiques peuvent se subsumer sous l’appellation de « management humain » et impliquent un abord collectif de la performance tant de la firme que de ses salariés ainsi que la mise en avant de l’importance de l’environnement socioéconomique et culturel en externe et de l’environnement de travail en interne. Le management humain vise à donner une alternative aux entreprises et à leurs département de GRH face à la toute puissance du modèle dit de la « flexicurité » tel que prôné actuellement tant Outreatlantique qu’au sein de la... Stratégie Européenne pour l’emploi. Parce qu’il est vrai que si nous sommes à présent tous ‘flexibilisés’ nous n’en sommes pas pour autant plus ‘sécurisés’ tandis qu’un nombre croissant de salariés se sentent, eux, toujours plus... précarisés.» THELEN, Lionel (2008), Le management humain. Pour une approche collective de la performance en milieu professionnel, Zürich, HR Today (Dossiers HRM), juin 2008, 56 pages. Sous presse.

Technocalyps is een documentaire van regisseur Frank Theys over het intrigerende ‘transhumanisme’. In het drieluik duikt hij in de wereld van wetenschappers en enthousiastelingen die ervan overtuigd zijn dat we een tijdperk naderen waarin de mens, zoals we die nu kennen, niet meer het intelligentste wezen op aarde zal zijn. Alle technologische ontwikkelingen (biogenetica, artificiële intelligentie, nanotechnologie...) lijken te evolueren naar één doel: de mens overstijgen en iets transhumaans, ‘bovenmenselijks’ creëren. De film verschijnt eind mei op dvd. Technocalyps est un documentaire du réalisateur Frank Theys sur le phénomène intriguant du ‘transhumanisme’. Dans cette trilogie, il entre dans le monde des scientifiques et des passionnés persuadés que nous nous dirigeons vers une époque où l’homme ne sera plus l’être le plus intelligent de la planète. Toutes les évolutions technologiques (la biogénétique, l’intelligence artificielle, la nanotechnologie) semblent évoluer vers le dépassement de l’être humain et la création d’une espèce ‘surhumaine’. Le film sort fin mai sur DVD. > www.cinemien.nl/sites/homescreen.php?taal=nl&land=nl&page=synopsi s&barcode=8717249473114

24

WIM DELVA

AIDS-onderzoek

© Zamfunfu M.

Technocalyps

wpdbujp

> > >

Begin augustus geeft Wim Delva een postervoorstelling op de 17de internationale aidsconferentie in Mexico City. De titel van de poster is: The implications of inadequately modelling AIDS mortality for the expected impact of microbicides: a modelling study. Zijn wetenschappelijk artikel HIV testing and STI care among sexually active youth in the Balkans verschijnt in het najaar in het tijdschrift AIDS Patient Care & STDs. Vanaf oktober 2008 zal hij in Zuid-Afrika verderwerken aan zijn doctoraatsonderzoek, in samenwerking met het South African Centre for Epidemiological Modelling and Analysis, dat in Stellenbosch dichtbij Kaapstad gevestigd is.


Fondation belge de la Vocation Sous le haut patronage de Sa Majesté la Reine Fabiola Place de l’Albertine 2, 1000 Bruxelles Tél. 02 213 14 90 | Fax 02 213 14 95 E-mail : info@fondationvocation.be Site internet : www.fondationvocation.be KBC 733-0396758-58 Le secrétariat est ouvert lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, mercredi et vendredi de 9h à 12h30.

Belgische Stichting Roeping Onder de hoge bescherming van Hare Majesteit Koningin Fabiola Albertinaplein 2, 1000 Brussel Tel. 02 213 14 90 | Fax 02 213 14 95 E-mail: info@stichtingroeping.be Website: www.stichtingroeping.be KBC 733-0396758-58 Het secretariaat is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur; op woensdag en vrijdag enkel van 9.00 tot 12.30 uur.

Conseil d’administration | Raad van bestuur

TRÉSORIER | PENNINGMEESTER Pierre Konings

MEMBRES | LEDEN Christine Boël Jacques Coerten Rik De Nolf Paul Dujardin Edouard Jakhian Baudouin Ruquois Dominique Snyers Patricia Vlerick

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL | SECRETARIS-GENERAAL Edouard De Ruydts

PRÉSIDENT D’HONNEUR | EREVOORZITTER Claude Wielemans

PRÉSIDENT | VOORZITTER Baron Philippson VICE-PRÉSIDENTS | ONDERVOORZITTERS Vicomte Louis le Hardÿ de Beaulieu Christian Koninckx

MEMBRES HONORAIRES | ERELEDEN Chevalier Evers, vice-président hre Baronne Vaxelaire, vice-présidente hre Chevalier Leduc, vice-président hre Baron de Posch, vice-président hre Chevalier leduc, vice-président hre Jacques Dopchie Roger Forthomme Mme Jean Michiels Jacques-Ch. Vanden Schrieck Paul Washer

ANCIEN PRÉSIDENT | GEWEZEN VOORZITTER Edouard Jakhian

Jury Promotion / Promotie 2008 PRÉSIDENT | VOORZITTER Christian Koninckx VICE-PRÉSIDENT | ONDERVOORZITTER Louis le Hardÿ de Beaulieu Pierre Bartholomée Ludo Bekkers Gabriel Belgeonne Bernard Boon-Falleur Thierry Boon-Falleur

Hugues Boucher Stijn Coninx John Cornet d’Elzius Frédéric de Roos Eric Desoppere Annie Devreese-Declerck Rafaël D’Haene Mia Doornaert Pierre Drouot Edgaer Kesteloot Paul Machiels

Vocatio

Secrétariat | Secretariaat DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE | ALGEMEEN AFGEVAARDIGDE Sylviane Jacquet de Haveskercke > jacquet@fondationvocation.be > jacquet@stichtingroeping.be ASSISTANTES | ASSISTENTES Bernadette Stevens Régine de Renesse COLLABORATRICE | MEDEWERKSTER Nicole Gautier COMMUNICATION | COMMUNICATIE Séverine Windels > windels@fondationvocation.be > windels@stichtingroeping.be

Alain Martin Marc Mendelson Guy-Roland Pâque Luc Putman Dirk Snauwaert André Soupart Gustave Stoop Francis Strauven Marleen Temmerman Pierre Van Damme Michel Wright

L’action en faveur des lauréats est soutenue par la Fondation Bernheim. De actie ten voordele van laureaten wordt gesteund door de Stichting Bernheim.

FONDATION BERNHEIM Avec le soutien de la Chancellerie du Premier Ministre Met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister

RÉDACTION | REDACTIE Séverine Windels > vocatio@fondationvocation.be > vocatio@stichtingroeping.be GRAPHISME | VORMGEVING Marie-Hélène Grégoire > mhgregoire@skynet.be RELECTURE | HERLEZING Catherine Piret, Jan H. Verbanck ÉDITEUR RESPONSABLE | VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Alain Philippson Albertinaplein 2 place de l’Albertine Bruxelles 1000 Brussel


p j u bd p w

Vocatio 30 - 2008  

Revue trimestrielle – driemaandelijks tijdschrift