Page 1

MK Bergen Advertising Agency

Pagrindiniai Bendrosios Nordplus programos administratoriai: NORVEGIJA

Senter for internasjonalisering av hųgre utdanning – SIU Norvegijos tarptautinio bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje centras (SIU) Tel. + 47 55 30 88 00 El. paštas siu@siu.no www.siu.no Nordplus Horizontal Pagrindinis Bendrosios Nordplus programos administratorius

SUOMIJA Centret för internationellt personutbyte CIMO Tarptautinio mobilumo centras (CIMO) Tel. + 358 (0) 207 868 500 El. paštas nordplus@cimo.fi www.cimo.fi Nordplus Higher Education

ŠVEDIJA Internationella programkontoret Švietimo ir mokymo tarptautinių programų biuras Tel. + 46 (0) 8 453 72 00 El. paštas registrator@programkontoret.se www.programkontoret.se Nordplus Junior

DANIJA CIRIUS Tel. + 45 33 95 7000 El. paštas cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk Nordplus Adult

Pagrindinis Nordplus Language and Culture programos administratorius, dalinai administruojantis Bendrąją Nordplus programą: ISLANDIJA

AlÞjðaskrifstofa háskólastigsins Tarptautinio bendradarbiavimo biuras

Tel. +354 525 4311 El. paštas ask@hi.is www.nordplus.is

Informaciniai centrai Baltijos šalyse: ESTIJA Sihtasutus Archimedes Švietimo programų centras Archimedo fondas Tel. + 372 696 2418 El. paštas arch@archimedes.ee www.archimedes.ee

Nordplus HIGHER EDUCATION

LATVIJA Akadēmisko programmu aģentūra Akademinių programų agentūra Tel. + 371 72 80 138 El. paštas apa@apa.lv www.apa.lv

www.nordplusonline.org

Mobilumas, bendradarbiavimas ir tinklai Šiaurės ir Baltijos šalyse 2008–2010 metais

Informaciniai centrai autonominiuose regionuose : FARERŲ SALOS Altjóða Skrívstovan Švietimo mainų biuras Tel. + 298 322 065 www.ask.fo

GREENLAND

ALANDO SALA

Ålands Landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen Tel. + 358 (0) 18 25 000 www.regeringen.ax

Nordens institut i Grønland/NAPA Šiaurės šalių institutas Granlandij0s/NAPA Telephone: +299 32 47 33 www.napa.gl

NORDPLUS

LIETUVA Švietimo mainų paramos fondas Tel. + 370 85 212 3364 El. paštas info@smpf.lt www.smpf.lt


Studentų ir dėstytojų mobilumas Šiaurės ar Baltijos šalių aukštųjų mokyklų studentams gali būti suteikta parama mobilumui, sudaranti galimybę iki 12 mėnesių atlikti praktiką arba studijuoti kitos Šiaurės ar Baltijos šalies aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje. Aukštųjų mokyklų dėstytojai gali gauti paramą mainams, truksiantiems ilgiau negu 5 dienas, arba jeigu bus dėstoma nemažiau 8 valandų.

Tinklų veikla • Nordplus parama gali būti suteikiama tinklų kūrimui ar plėtojimui.

Intensyvūs kursai • Nordplus parama gali būti suteikiama intensyviems kursams, truksiantiems nuo 1 iki 4 savaičių, rengti. Kursuose turi dalyvauti studentai ir dėstytojai bent iš 3 programoje dalyvaujančių šalių.

Jungtinės studijų programos • Nordplus Higher Education programa remia jungtinių studijų, kurias užbaigus suteikiamas mokslinis laipsnis, programų plėtrą, apimančią mobilumo veiklos sritis.

Plėtros projektai • Nordplus parama gali būti suteikiama naujovių projektams, apimantiems įvairius klausimus (pavyzdžiui, mokymo programų plėtrą, kokybės užtikrinimą).

Nordplus Higher Education yra viena iš keturių 2008-2011 m. Bendrosios Nordplus programos paprogramių, remianti mobilumo, bendradarbiavimo ir tinklų veiklą aukštojo mokslo srityje Šiaurės ir Baltijos šalių regione. Programa siekia remti bei stiprinti aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą ir mobilumą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių, dalijantis gerosios praktikos pavyzdžiais ir inovatyviais rezultatais.

Apie Nordplus Programos tikslinė grupė yra aukštojo mokslo įstaigos, studentai, dėstytojai ir kitas personalas, taip pat viešojo, privataus ir trečiojo sektoriaus organizacijos. Gali būti organizuojamas ilgalaikis bendradarbiavimas tarp tinklų ir nustatyto laikotarpio partnerinis bendradarbiavimas. Daugiau informacijos rasite apsilankę tinklalapiuose: www.nordplusonline.org arba www.smpf.lt/nordplus

Bendroji Nordplus programa siekia: • • • •

prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą kokybės ir naujovių plėtotės; pasinaudojant gerąja praktika ir sistemingai keičiantis žiniomis, paremti, plėtoti, naudotis ir skleisti novatoriškus produktus bei procesus mokslo srityje; stiprinti ir plėtoti Šiaurės šalių bendradarbiavimą mokslo srityje, prisidėti prie bendros Šiaurės ir Baltijos šalių mokslo erdvės kūrimo; skatinti domėtis Šiaurės šalių kalbomis ir kultūromis, ugdyti bendrą supratimą apie Šiaurės ir Baltijos šalių kalbas ir kultūras.

Bendrąją Nordplus programą sudaro: • • • •

Nordplus Horizontal; Nordplus Junior; Nordplus Higher Education; Nordplus Adult.

NordplusHigher education  

suoMIJA lIETuVA dANIJA lATVIJA ŠVEdIJA CIRIUS Tel. + 45 33 95 7000 El. paštas cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk Nordplus Adult Norden...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you