Page 1

NORDPLUS

2008 m. Bendrosios Nordplus programos Lietuvos institucijų koordinuojamų projektų sąvadas


TURINYS Apie programą

3

Nordplus Junior

4

Mūsų kompetencijos

5

Sveika gyvensena

6

Tiesiog sveiki!

7

Sveika mokykla – sveika visuomenė

8

Kaip išgyvensime ateityje?

9

Vėjo energijos gamyba ir vartojimas Šiaurinėje Ostrobotnijoje (Suomija) ir Lietuvoje

10

Profesijos pasirinkimas ir technologijos kurtiesiems

11

Profesijos, susijusiossu liaudies menu, amatais, − dabar ir praeityje

12

Baltijos tiltas

13

Pažink nepažintą

14

Muzika kaip priemonė Lietuvos ir Suomijos bendradarbiavimui švietimo srityje stiprinti bei vystyti

15

Mokytojų saviugda ir bendradarbiavimas – ugdymo kokybės pagrindas

16

Nordplus Higher Education

17

Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo švietimo srityje stiprinimas kuriant modulį „Supervizija socialiniame darbe”

18

„InterLinks10.Net “: Nordplus Žurnalistikos mokymo įstaigų tinklas

19

NordUd

20

Nordplus Adult

21

Profesinio orientavimo paslaugų efektyvumo vertinimas

22

Finansinio švietimo skatinimas

23

Motyvacija kokybiškam mokymuisi

24

Tausojantis gyvenimo būdas – kiek kainuoja žinojimas?

25

Žemdirbių švietimo kokybės gerinimas pasinaudojant Danijos patirtimi

26

Nordplus Horizontal

27

Mokykis keliaudamas

28

Mokyklų vadybos tobulinimas Baltijos šalyse

29

Žinios, kūrybingumas ir laisvė − modernios pedagogikos pagrindas

30

fl  �‡


Nordplus Junior programa stiprina ir skatina visų lygių mokyklų bendradarbiavimą. Šioje programoje gali dalyvauti lopšeliai, darželiai, pradinės ir vidurinės mokyklos. Nordplus Higher Education programa padeda šioje programoje dalyvaujančiose šalyse kurti bendradarbiavimo ryšius tarp aukštojo mokslo institucijų. Nordplus Adult programa stiprina bendradarbiavimą ir kuria tinklus bei partnerystes suaugusiųjų švietimo srityje.

APIE PROGRAMĄ Nordplus yra Šiaurės Ministrų Tarybos švietimo programa. Nordplus Bendroji programa jungia keturias paprogrames, orientuotas į skirtingas mokyklinio, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo tikslines grupes. Ši programa prisideda prie mobilumo, projektų ir kitų bendradarbiavimo veiklų finansavimo bei yra atvira visoms institucijoms, organizacijoms ir kitiems dirbantiems ar besispecializuojantiems švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje. Nordplus jungia penkias Šiaurės šalis, taip pat Estiją, Latviją ir Lietuvą. Nordplus Bendrąja programa siekiama: • prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą kokybės ir naujovių plėtotės pasinaudojant gerąja praktika ir sistemingai keičiantis žiniomis, paremti, plėtoti, pasinaudoti ir skleisti novatoriškus produktus bei procesus mokslo srityje; • stiprinti ir plėtoti Šiaurės šalių bendradarbiavimą mokslo srityje ir prisidėti prie bendros Šiaurės ir Baltijos šalių mokslo erdvės kūrimo; • skatinti domėtis Šiaurės šalių kalbomis ir kultūromis bei ugdyti bendrą supratimą apie Šiaurės ir Baltijos šalių kalbas ir kultūras.

fl  �‡

/ Turinys

Nordplus Horizontal programa padeda stiprinti bendradarbiavimą ir sinergiją tarp skirtingų švietimo sektorių dalyvių. 2008 m. balandžio 21 d. Lietuvos švietimo institucijos pateikė pirmąsias paraiškas Bendrajai Nordplus programai. Iš viso Nordplus programai pateiktos 802 paraiškos, iš kurių patvirtintos 479 paraiškos. Lietuvos institucijos dalyvauja 91 finansuotuose projektuose ir iš jų 23 projektus koordinuoja. Siekiant pasidžiaugti sėkminga Bendrosios Nordplus programos pradžia ir supažindinti su pirmaisiais programos projektais, sąvade pateikiami 2008 m. 23 finansuotų Lietuvos institucijų koordinuojamų projektų aprašymai.


Nordplus junior

Lietuvos institucijų koordinuojami projektai

fl  �‡

/ Turinys


MŪSŲ KOMPETENCIJOS Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 12342 Projektą koordinuojanti institucija „Atgimimo“ vidurinė mokykla M. K. Čiurlionio g. 92 66145 Druskininkai Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Loreta Šilanskienė silanskiene@gmail.com Projekto dotacija 2079 EUR

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tikslas yra vystyti bendradarbiavimą tarp dviejų švietimo institucijų, prisidėti prie demokratiškesnės Europos kūrimo, pradedant nuo individualaus piliečio (mūsų mokinio) gebėjimų ir kompetencijų vystymo. Svarbiausia yra nustatyti kiekvieno mokinio poreikius, kad galėtume juos patenkinti, o mokinys sėkmingai integruotųsi į suaugusiųjų pasaulį. Esminis dalykas yra išanalizuoti pagrindinius gebėjimus, kuriuos kiekvienas Europos pilietis turi įgyti vidurinėje mokykloje, neformaliojo ugdymo įstaigose, sporto ir jaunimo centruose. Projekte turėtų dalyvauti ir mokiniai ir jų šeimos, susipažinti su įvairove Europoje, sugebėti išsaugoti savo tapatumą ir parodyti savo kultūrinę įvairovę. Kiekviena institucija pasirenka mokyklos programos ar neformalaus ugdymo dalį, susijusią su bendrųjų gebėjimų ugdymu.

Projekto partneriai Fristundamidstodin Arsel, Islandija

Abi institucijos rengia apklausas, kokius bendruosius gebėjimus mokiniai turi vystyti, kad toliau sėkmingai studijuotų universitete, kolegijoje ar profesinėje mokykloje.

Projekto trukmė 1 m.

Abi institucijos parašo bendrą ataskaitą, kokius gebėjimus turi įgyti mūsų moksleiviai, kad taptų visaverčiais Europos piliečiais. Abi šalys parašo ataskaitas, kokių gebėjimų reikia, kad mokiniai sėkmingai studijuotų ir dirbtų pagal savo pomėgius, interesus ir gebėjimus.

fl  �‡

/ Turinys


Sveika gyvensena (STEAM) Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 8777 Projektą koordinuojanti institucija Jono Biliūno gimnazija Liudiškių g. 49 29126 Anykščiai Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Virginija Kvedarienė virginijakvedariene@yahoo.com Projekto dotacija 18 134 EUR Projekto partneriai Haarby Efterskole, Danija Projekto trukmė 1 m.

fl  �‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tikslas − 2008−2009 m. Lietuvoje ir Danijoje vykdyti klasių mainų programą tema „Sveika gyvensena (STEAM)”. Projektu siekiama palyginti Lietuvos ir Danijos jaunimo gyvenimo būdą sveikos mitybos ir sporto srityse, pasikeisti naudingomis idėjomis, diegti sveikos gyvensenos įpročius. Kūno kultūros, anglų kalbos ir matematikos tarpdalykiniai ryšiai padeda mokiniams tirti ir palyginti pagrindinius sveikos gyvensenos aspektus − mitybą ir sportą − savo bei partnerių šalyse. Taip giliau suvokiama savo kultūrinė tapatybė, skirtingų kultūrų panašumai ir skirtumai, ugdoma tolerancija bei ruošiamasi savarankiškam gyvenimui šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame labai svarbu nepasiduoti stresui, derinti darbą ir poilsį, teisingai maitintis. Kuriamas bendras tinklalapis, kuriame atsispindės abiejų mokyklų veikla sveikos gyvensenos tema STEAM klasių mainų programoje. Partneriai bendrauja internetu, veikla reguliariai vertinama ir, prireikus, koreguojama.


Tiesiog sveiki! Projekto tipas Projektinė veikla Projekto numeris 4082 Projektą koordinuojanti institucija Karmėlavos Balio Buračo Gimnazija Vilniaus g. 67 Karmėlava 54449 Kauno r. sav. Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Virginija Kanapinskienė virgute2@hotmail.com Rūta Kaltenienė ruta.kalt@gmail.com Projekto dotacija 15 615 EUR Projekto partneriai Kvaglundskolen, Danija Olaine Secondary School Nr 1, Latvija Ullvigymnasiet in Köping , Švedija Projekto trukmė 2 m.

fl  �‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto moto − „Sveikame kūne − sveika siela“. Sveika ir patraukli aplinka mokykloje − vienas iš būdų kelti moksleivių motyvaciją. Projekto tikslas: remiantis mokyklų partnerių patirtimi kurti tokią aplinką, kurioje moksleivis jaustųsi saugus, sveikas, sugebantis spręsti ir analizuoti tarpusavio santykius. Šalys partnerės numato pasidalinti gerąja patirtimi, rengti apklausas paauglių problemų išsiaiškinimui ir padėti surasti būdų joms spręsti. Patrauklaus psichologinio klimato kūrimas mokyklose − viena projekto pusė. Kita − sveikos gyvensenos propagavimas, sporto ir sveikos mitybos reikšmė moksleivių gyvenime. Numatoma rengti netradicinius sportinius užsiėmimus, diskusijas, klausimynus šia tema. Taip pat numatoma visa tai integruoti į kūno kultūros pamokas ir padaryti jas patrauklias.

Planuojamas projekto galutinis produktas • Užrašų knygelė-kalendorius anglų kalba (panaudota projekto medžiaga, apklausų rezultatai, piešiniai), projekto tinklalapis. Visų šalių kartu sukurtas scenarijus ir paskutinio susitikimo metu pastatytas spektaklis.


Sveika mokykla – sveika visuomenė Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 14826 Projektą koordinuojanti institucija Kauno Veršvų vidurinė mokykla Mūšos g. 6 47176 Kaunas Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Birutė Dručkutė birute.druckute@gmail.com Projekto dotacija 13 560 EUR Projekto partneriai Gymnasieskolan Spyken, Švedija Projekto trukmė 1 m. Projekto tinklalapis http://www.versvos.kaunas.lm.lt

fl  �‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Sveikatos problemos darosi vis aktualesnės šiuolaikiniame pasaulyje. Kasmet į mokyklas ateina vis daugiau moksleivių, turinčių įvairių sveikatos sutrikimų. Kauno Veršvų vidurinėje mokykloje 2006 m. buvo 56,5 proc. moksleivių, neturinčių sveikatos sutrikimų, o 2007 m. šis skaičius nukrito iki 45,9 proc. Sveikos gyvensenos ugdymas mokyklose tampa vis svarbesnis. Šio projekto tikslas yra palyginti sveikos gyvensenos ugdymo turinį bei metodus Kauno Veršvų vidurinėje mokykloje ir Lundo Spyken mokykloje, mokytojams pasidalinti savo gerąja patirtimi; palyginti sveikos gyvensenos įpročius tarp Lundo ir Kauno moksleivių, ištyrinėti supančią aplinką ir jos įtaką sveikai gyvensenai; išsiaiškinti pagrindines problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus. Taip pat tikimės, jog šis projektas atkreips moksleivių dėmesį į sveikos gyvensenos svarbą.


Kaip išgyvensime ateityje? Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 10298 Projektą koordinuojanti institucija Klaipėdos „Gabijos“ pagrindinė mokykla Paryžiaus Komunos g. 18A 91166 Klaipėda Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Audrius Kurlavičius gabijai@takas.lt

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projektu siekiama dalyvaujančių mokyklų mokiniams įrodyti, kad labiausiai už savo gyvenimą ateityje atsako jie patys ir, kad žalingų įpročių prevencija yra vienas iš veiksnių, užtikrinančių ir paskatinančių sveiką gyvenseną. Projekto dalyviai propaguos sveiką mitybą, bus skatinami sportuoti ir kovoti su kvaišalų vartojimu, kurs vaizdinę medžiagą (plakatus, pristatymus, video) ir keisis ja su partneriais. Bus vykdomi dveji mainai į partnerines institucijas, kuriuose dalyvaus po 15 mokinių ir 4 mokytojus. Jų metu mokiniai stebės partnerių gyvenimo būdą ir skaitmeninėmis technologijomis fiksuos panašumus bei skirtumus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas socialinių įgūdžių, valios lavinimui. Projekte dalyvaujantys mokiniai:

Projekto dotacija 15 723 EUR

• išmoks rūpintis savo gyvenimo būdu iki minimumo sumažindami tikimybę pradėti rūkyti, vartoti kvaišalus;

Projekto partneriai Kahari school, Suomija

• suvoks ir išmoks gerbti juos supančią socialinę, kultūrinę, etninę įvairovę;

Projekto trukmė 1 m.

• susipažins su naujais sportiniais žaidimais, įpras sportuoti;

fl  �‡

/ Turinys

• pagerins užsienio kalbos žinias ir IKT naudojimo įgūdžius.


Vėjo energijos gamyba ir vartojimas Šiaurinėje Ostrobotnijoje (Suomija) ir Lietuvoje Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 7846 Projektą koordinuojanti institucija Šiaulių Lieporių vidurinė mokykla V. Grinkevičiaus g. 22 78254 Šiauliai Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Nijolė Jurkėnienė jurknij@bamba.lt Projekto dotacija 2539 EUR Projekto partneriai Raahe Business College, Suomija Projekto trukmė 1 m.

fl 10 10�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Gamtos ir užsienio kalbų mokslų mokytojai dalyvauja mobilumo programoje Suomijoje, veda pamokas, bendrai su kolegomis rengia rekomendacijas moksleivių tiriamajai veiklai vėjo energijos gamybos ir vartojimo srityje, dalijasi patirtimi taikant inovatyvius mokymo metodus, skatinant ir propaguojant subalansuotą plėtrą. Mokykloje nagrinėjama tema integruojama į 10 klasės gamtos mokslų ir anglų kalbos dalykų ugdymo turinį ir individualius moksleivių projektus. Moksleiviai įgyja teorinių žinių apie subalansuotą plėtrą ir alternatyvius energijos šaltinius, renka informaciją, lankosi vėjo jėgainėse Lietuvoje, apibendrina įgytas žinias, daro išvadas, keičiasi informacija su partneriais, lygina. Suomijos moksleivių vizito metu bendrauja su partneriais užsienio kalba, plečia akiratį, įgyja patirties dirbant komandoje, naudojant IT, rengiant situacijos analizę ir pristatant rezultatus mokyklos bendruomenei. Įgyta patirtis skleidžiama mokyklos svetainėje, vietinėje spaudoje, asocijuotų mokyklų mokytojų metodinių grupių bendruose susirinkimuose.


Profesijos pasirinkimas ir technologijos kurtiesiems Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 14123 Projektą koordinuojanti institucija Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras Filaretų g. 36 01210 Vilnius Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Daiva Burkauskienė daiva.mokykla@post.5ci.lt Projekto dotacija 7276 EUR Projekto partneriai Tullängsskolan, Švedija Nyborgskolen, Danija Slåtthaug videregående skole, Norvegija Projekto trukmė 1 m.

fl 11 11�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Kurti ir neprigirdintys mokiniai iš Švedijos, Danijos, Norvegijos ir Lietuvos keisis nedidelėmis mokinių ir mokytojų grupėmis ir atvykę dalyvaus ugdymo veikloje priimančioje šalyje. Jie susipažins su tos šalies kultūra, istorija, kurčiųjų bendruomene; galės palyginti, kaip vyksta ugdymas savo šalyje ir kitose šalyse. Mokiniai kartu su mokytojais dalyvaus technologijų pamokose priimančioje šalyje. Mokymas vyks gestų kalba. Mainų tikslas – plėtoti glaudų kurčiųjų bendradarbiavimą profesinio ir technologinio ugdymo srityje. Labai svarbu, kad kurtieji, kurie yra kalbinė mažuma ir jų komunikacijos galimybės yra ribotos, turės galimybes susitikti, bendrauti, keistis patirtimi, puoselėti demokratines vertybes, įgyti naujos patirties.


Profesijos, susijusios su liaudies menu, amatais, − dabar ir praeityje Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 12183 Projektą koordinuojanti institucija Šeduvos gimnazija Pilies g. 17 Šeduva Radviliškio r. sav Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Salomėja Krencienė comenius1lt@hotmail.com Projekto dotacija 9009 EUR Projekto partneriai Å Ungdomsskole, Norvegija Projekto trukmė 1 m. Projekto tinklalapis http://seduva.radviliskis.mok.lt

fl 12 12�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Įvairių amžiaus grupių mokiniai susipažins su profesijomis, susijusiomis su menu, teoriniu lygmeniu, ieškodami informacijos knygose ir internete, mokysis angliškų žodžių šia tema. Rasta informacija bus pateikiama klasės draugams, keičiamasi informacija su partneriais internetu. Vėliau mokiniai vyks į muziejus, galerijas, fotografuos eksponatus, susitiks su įvairių profesijų menininkais. Pasirinkę sau įdomią meninę veiklos rūšį mokiniai pagamins pasirinktus gaminius, paruoš darbų ekspoziciją. Eksponatų nuotraukos bus įdėtos į projekto tinklalapį. Vyks du vienos savaitės trukmės mokinių ir mokytojų vizitai. Veikla bus integruota į menų, technologijų, istorijos, anglų kalbos pamokas bei užklasinę veiklą.


Baltijos tiltas Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 3652 Projektą koordinuojanti institucija Šiaulių Didždvario gimnazija Vilniaus g. 188 76299 Šiauliai Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Rima Morkūnienė rima@dg.su.lt Projekto dotacija 11 781 EUR Projekto partneriai Riga State Gymnasium No.1, Latvija

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projektas pavadintas „Baltijos tiltas“, nes juo siekiama „nutiesti tiltą“ tarp dviejų Baltijos šalių Tarptautinio bakalaureato mokyklų: Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Rygos valstybinės gimnazijos Nr. 1. Pagrindinis projekto tikslas yra suorganizuoti TB klasių mainus, kurių metu bus siekiama pagilinti mokinių supratimą apie Pažinimo teoriją, esančią viena iš Tarptautinio Bakalaureato programos filosofijos pagrindo dalių. Mokinių susitikimo metu pagrindinis PT tyrinėjimo klausimas bus „Ar pasaulio pasidalijimas į šalis yra natūralus ar dirbtinis dalykas?”. Ši tema pasirinkta neatsitiktinai, kadangi 2008 metai ES yra paskelbti tarpkultūrinio dialogo metais. Pažinimo teorija − tai tarpdalykinis TOK kursas, skiriamas tirti žinių prigimtį per disciplinas, skatinanti vertinimą ir iš kitų kultūrų perspektyvų. PŽ projektui pasirinkta, nes pastebėta, kad mokiniai labai dažnai susiduria su sunkumais vykdant šios programos reikalavimus.

Projekto trukmė 1 m.

Pagrindinis projekto darbo metodas − grupinio tyrimo metodas. Visą savaitę mokiniai iš Latvijos ir Lietuvos dirbs bendradarbiaudami mažose grupėse, rengs prezentacijas. Ši medžiaga bus skelbiama mokyklų internetinėse svetainėse.

Projekto tinklalapis www.dg.su.lt

Projekto metu abiejų TB mokyklų mokiniai pasidalins turima patirtimi, pagilins ir įgis naujų žinių apie Pažinimo teoriją. Projekto rezultatų sklaida bus vykdoma gimnazijos internetinėje svetainėje. Joje bus paskelbta visa projekto metu parengta PT prezentacijų medžiaga, kuria mokytojai galės sėkmingai naudotis kaip mokymo priemone.

fl 13 13�‡

/ Turinys


Pažink nepažintą Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 1184 Projektą koordinuojanti institucija Šiaulių „Juventos” pagrindinė mokykla Višinskio g. 16 77155 Šiauliai Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Asta Zajankauskaitė azajankauskaite@yahoo.com Projekto dotacija 49 830 EUR Projekto partneriai Ventspils Center Primary School, Latvija Varmarskoli, Islandija Sveanskolan, Švedija Projekto trukmė 1 m.

fl 14 14�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Nordplus Jonior mobilumo projektas „Pažink nepažintą” skirtas istoriniam, kultūriniam ir lingvistiniam Pabaltijo ir Šiaurės šalių pažinimui, komunikacinių bei kognityvinių gebėjimų lavinimui. Projekto tikslas − ugdymo kokybės gerinimas, naudojant netradicinius metodus, ir partnerinių šalių ugdymo institucijų bendravimas bei bendradarbiavimas keičiantis gerąja patirtimi. Projektinė veikla susidės iš keturių dalių (vizitų). Viso projekto metu vyks veiklos vertinimas (anketos, diskusijos, apvalaus stalo debatai). Bus vykdoma ir informacijos sklaida mokyklų bendruomenėse, rengiami straipsniai vietinei spaudai, ruošiama projekto internetinė svetainė. Planuojama projektinė veikla bus naudinga tiek mokytojams, tiek mokiniams. Visų pirma tai galimybė pažinti skirtingus ir tuo unikalius žmones, pasidalinti patirtimi. Projekto metu tobulės įvairūs gebėjimai. Gerės dalyvių lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos. Mokiniai tobulins komunikacinius, IKT gebėjimus.


Muzika kaip priemonė Lietuvos ir Suomijos bendradarbiavimui švietimo srityje stiprinti bei vystyti Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 3496 Projektą koordinuojanti institucija Vilniaus jėzuitų gimnazija Didžioji g. 32 01128 Vilnius Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Gintė Medzvieckaitė pr@vjg.lt Projekto dotacija 14 073 EUR Projekto partneriai Nurmo upper secondary school, Suomija Projekto trukmė 1 m.

fl 15 15�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Šiuo mobilumo projektu siekiama, kad mokiniai iš Lietuvos geriau ir iš arčiau pažintų Suomijos kultūrą, pagerintų anglų kalbos įgūdžius bei įgytų elementarių Suomių kalbos įgūdžių. Muzika – tai priemonė pasiekti minėtiems tikslams. Projekto dalyviai Vilniaus jėzuitų gimnazija ir Nurmo vidurinės mokyklos bei gimnazijos chorų nariai. Pirma pažintis su suomių kalba – tai suomių kalbos pamokėlė ir kūrinių suomių kalba mokymasis bendriems koncertams surengti. Tokiu pat būdu ir moksleiviai iš Suomijos susipažįsta su lietuvių kalba. Bendravimas su bendraamžiais iš Nurmo vidurinės mokyklos ir gimnazijos suteikia galimybę praktiškai pritaikyti anglų kalbos žinias ir pagerinti įgūdžius. Dalyvavimas mobilumo projekte skatina tolesnį domėjimąsi Šiaurės ir Baltijos šalių kultūromis ir kalbomis bei motyvuoja moksleivius aktyviau įsijungti į popamokinę veiklą.


Mokytojų saviugda ir bendradarbiavimas – ugdymo kokybės pagrindas Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 8580 Projektą koordinuojanti institucija Vilniaus Valdorfo mokykla Džiaugsmo g. 100 11302 Vilnius Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Rita Skridailienė ritaskrid@gmail.com Projekto dotacija 4880 EUR Projekto partneriai Solvikskolan, Švedija Projekto trukmė 1 m.

fl 16 16�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tikslai – užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius tarp Baltijos ir Skandinavijos šalių pedagogų, inicijuoti mokytojų saviugdą ir formuoti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, pagyvinti mokymo procesą ir mokyklinį gyvenimą suteikiant jiems daugiau kūrybiškumo, o mokiniams ir mokytojams pasitenkinimo mokymo ir mokymosi procesu, mokytis naujų komunikacijos metodų, juos naudoti įvairiose ugdymo pakopose, ugdyti mokytojų gebėjimą spręsti konfliktus. Intuityviosios pedagogikos susitikimuose numatyta veikla: pedagoginiai pokalbiai, konkrečių situacijų nagrinėjimas; žaidimai ir improvizacijos (susitikimas su savo ribomis ir jų praplėtimas); Verbek dainavimas (balso ugdymas); laisvės ugdymas per piešimą; komunikacijos menas (gyvenimo krizės, vidiniai procesai ir jų atspindys bendravime).


Nordplus higher education

Lietuvos institucijų koordinuojami projektai

fl 17 17�‡

/ Turinys


Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo švietimo srityje stiprinimas kuriant modulį „Supervizija socialiniame darbe” Projekto tipas Projektinė veikla Projekto numeris 12343 Projektą koordinuojanti institucija Mykolo Romerio universitas Ateities g. 20 08303 Vilnius Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Jolanta Pivorienė jolantapiv@mruni.lt Projekto dotacija 12 621 EUR Projekto partneriai Tamperės universitetas, Suomija Latvijos universitetas, Latvija Giotenburgo universitetas, Švedija Stavangerio universitetas, Norvegija Projekto trukmė 2 m.

fl 18 18�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tikslas – integruojant tyrimus, profesinę praktiką ir teoriją, sukurti modulį „Supervizija socialiniame darbe”, kuris prisidėtų prie socialinio darbo studijų kokybės Baltijos ir Šiaurės šalyse gerinimo. Projekto etapai: parengiamieji darbai, modulio koncepcijos ir plano parengimas, studijų dalykų parengimas, modulio įgyvendinimo plano sukūrimas, sklaida. Projekto multikultūrinė komanda sukurs naujas (jei tokių nėra, pavyzdžiui, Lietuvoje, Latvijoje) arba patobulins esančias (Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje) supervizijos dalykų programas. Sukurtas ir patvirtintas modulis suteiks galimybę projekte dalyvaujančių universitetų studentams rinkti kreditus už siūlomus dalykus bet kurioje projekte dalyvaujančioje šalyje.

Planuojamas projekto galutinis produktas • Modulio koncepcija, planas, modulio dalykų turinys bus apibendrintas modulio kompendiume.


„InterLinks10.Net“: Nordplus Žurnalistikos mokymo įstaigų tinklas Projekto tipas Tinklo veikla Projekto numeris 2 Projektą koordinuojanti institucija Vytauto Didžiojo universitetas Donelaičio g. 58 44248 Kaunas Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Doc. dr. Kristina Juraitė k.juraite@pmdf.cvdu.lt Projekto dotacija 24 000 EUR Projekto partneriai Aukštoji žiniasklaidos ir žurnalistikos mokykla, Danija Helsinkio universitetas, Suomija Juvaskulos universitetas, Suomija Latvijos universitetas Oslo universitetinė kolegija, Norvegija Roskildės universitetas, Danija Stokholmo universitetas, Švedija Tamperės universitetas, Suomija Tartu universitetas, Estija Vilniaus universitetas, Lietuva Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva Projekto trukmė 1 m. Projekto tinklalapis www.vdu.lt/media/interlinks

fl 19 19�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas „InterLinks10.Net“ – tai Šiaurės ir Baltijos šalių žurnalistikos mokymo įstaigų konsorciumas, kurio tikslas yra plėtoti universitetinio ir neuniversitetinio žurnalistikos mokymo ir tyrimų programas Bolonijos proceso ir Europos tarpkultūrinio bendradarbiavimo kontekste. Vienas iš svarbiausių tinklo uždavinių yra tobulinti ir harmonizuoti žurnalistikos antrosios pakopos studijų programas, organizuojant dėstytojų ir studentų mainus ir taikant vieningus žurnalistikos mokymo standartus. „InterLinks“ tinklo veiklos pradžia galima laikyti 1990 m., kuomet Danijos Aukštoji medijų ir žurnalistikos mokykla iniciavo Šiaurės ir Baltijos šalių tinklą, kurį nuo 1993 m. rėmė Šiaurės ministrų taryba. Šiuo metu vienuolika partnerių iš Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos aktyviai dalyvauja tinklo veikloje: akademiniuose mainuose, jungtinės žurnalistikos studijų programos rengime, studijų kokybės vertinime, integruoto mokymo metodikų diegime ir kt. Nuo 2007 m. tinklą koordinuoja Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos katedra.

Planuojamas projekto galutinis produktas • Aktyvus tinklo partnerių dalyvavimas studentų ir dėstytojų mainų programoje. • Jungtinės antrosios pakopos žurnalistikos studijų programos parengimas. • Interaktyvių ugdymo metodų diegimas, siekiant kokybiškai parengti profesionalus darbui šiuolaikinėse žiniasklaidos priemonėse.


NordUd Projekto tipas Tinklo veikla Projekto numeris 13338 Projektą koordinuojanti institucija Skandinavistikos Centras Vilniaus universitetas Universiteto g. 5 01513 Vilnius Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Stefan G. Anbro Stefan.Anbro@flf.vu.lt Projekto dotacija 9000 EUR Projekto partneriai Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet, Danija Institut for Kultur og Identitet Roskilde Universitetscenter, Danija Moderno valodu fakultäte Latvijas Universitete, Latvija TÜ Skandinavistika Tartu Ülikool, Estija Institut for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo, Norvegija Institutionen för svenska språket Göteborgs Universitet, Švedija Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling Stockholms universitet, Švedija Projekto trukmė 1 m.

fl 20 20�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas NordUd yra Lietuvos, Latvijos, Estijos, Danijos, Norvegijos ir Švedijos skandinavistikos ir kalbotyros katedrų bei centrų bendradarbiavimo tinklas. Jo tikslas – dėstymo kokybės plėtra bendradarbiaujančių partnerių institucijose. Tikslo siekiama dviem būdais: pirmiausia, bendradarbiavimo ryšiai turėtų suformuoti erdvę keistis žiniomis, patirtimi ir geriausiais praktinio darbo pavyzdžiais, – visa tai turėtų veikti lyg inovacijų katalizatorius visose bendradarbiaujančiose institucijose. Antra, NordUd turėtų padaryti visų dalyvaujančių partnerių išteklius prieinamus visiems studentams t. y. vienos kurios institucijos mokslinėmis ir pedagoginėmis galimybėmis bus galima pasinaudoti kitų institucijų studentams – tai būtų viena iš priemonių studijų kokybei kelti. Tinklo veikla taip pat numato studentų ir dėstytojų mobilumą, bendrus seminarus ir konferencijas.


Nordplus Adult

Lietuvos institucijų koordinuojami projektai

fl 21 21�‡

/ Turinys


Profesinio orientavimo paslaugų efektyvumo vertinimas Projekto tipas Projektinė veikla Projekto numeris 12651 Projektą koordinuojanti institucija Klaipėdos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba Taikos pr. 28 91220 Klaipėda Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Giedrė Teresevičienė giedre.tereseviciene@gmail.com Projekto dotacija 50 594 EUR Projekto partneriai Turun ammatti-instituutti, Suomija OPUS Hadsel upper secondary school, Norvegija Projekto trukmė 2 m.

fl 22 22�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tikslas – didinti profesinio orientavimo paslaugų kokybę, sukuriant profesinio orientavimo paslaugų efektyvumo vertinimo įrankį Šiaurės bei Baltijos šalyse. Planuojami projekto rezultatai: • profesinio orientavimo paslaugų efektyvumo vertinimo įrankis; • apmokyta 60 profesinio orientavimo specialistų (po 20 iš kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies) dirbti su profesinio orientavimo paslaugų efektyvumo vertinimo įrankiu; • išleista viena projekto rezultatų apžvalga trimis kalbomis (lietuvių, suomių bei norvegų) ir paskelbta internetiniuose projekto partnerių puslapiuose; • išleista viena profesinio orientavimo paslaugų efektyvumo vertinimo e. knyga.

Planuojamas projekto galutinis produktas • Profesinio orientavimo paslaugų efektyvumo vertinimo įrankis.


Finansinio švietimo skatinimas Projekto tipas Projektinė veikla

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tikslas − stiprinti visuomenės finansinį švietimą suteikiant jai žinių bei įgūdžių ir skatinant bendradarbiavimą tarp suaugusiųjų švietimą vykdančių asmenų Šiaurės ir Baltijos šalyse.

Projekto numeris 956

Planuojama suorganizuoti tarptautinę konferenciją, kurioje skirtingų šalių suaugusiųjų švietimą vykdantys asmenys pasidalins savo patirtimi.

Projektą koordinuojanti institucija Lietuvos vartotojų institutas S. Konarskio g. 49-504 03123 Vilnius

Bus siekiama šviesti visuomenę įvairiomis su finansiniu švietimu susijusiomis temomis (pvz., apie vartojimo kreditus, investavimą, kreditus nekilnojamam turtui įsigyti, atsiskaitymą elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir pan.) panaudojant specialiai šiam projektui išleistą vadovą, organizuojant seminarus, transliuojant radijo laidas.

Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Zita Čeponytė info@vartotojai.lt Projekto dotacija 42 000 EUR

Planuojamas projekto galutinis produktas

Projekto partneriai Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, Lietuva FIC, Danija Club for Protection of Consumer Interests, Latvija

Planuojama:

Projekto trukmė 18 mėn.

• suorganizuoti 10 seminarų suaugusiems;

• suorganizuoti tarptautinę konferenciją (1 vnt.); • išleisti vadovą (1000 egz.); • suorganizuoti mokomąjį seminarą suaugusiųjų švietimą vykdantiems asmenims (1 vnt. ); • transliuoti 10 radijo laidų; • skelbti su projektu susijusią informaciją pareiškėjo bei partnerių internetiniuose tinklalapiuose; • platinti pranešimus spaudai.

fl 23 23�‡

/ Turinys


Motyvacija kokybiškam mokymuisi Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 3537 Projektą koordinuojanti institucija VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras Studentų g. 39-401 08106 Vilnius Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Lina Grinytė lina.dc@vpu.lt Projekto dotacija 5229 EUR Projekto partneriai Pirkanmaa Westcome Adult Education Unit, Suomija Sudurnes Comprehensive College, Islandija Life-long Learning Centre, Sudurnes, Islandija Projekto trukmė 6 mėn.

fl 24 24�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Trijų švietimo institucijų atstovai renkasi aptarti suaugusiųjų švietimo situaciją savo šalyse, ypatingą dėmesį skiriant suaugusiųjų motyvacijai mokytis visą gyvenimą. Projekto metu bus aptariami sėkmingos praktikos pavyzdžiai, nagrinėjami mažiau sėkmingi atvejai. Trijų šalių sukaupta patirtis, pasidalintos įžvalgos padės apsispręsti, koks turi būti bendras projektas, kokios metodikos ir strategijos, padėsiančios nuosekliau ir nuodugniau tyrinėti suaugusiųjų žmonių motyvaciją mokytis.

Planuojamas projekto galutinis produktas • Parengtas Nordplus Adult projektas kitiems metams.


Tausojantis gyvenimo būdas – kiek kainuoja žinojimas? Projekto tipas Projektinė veikla Projekto numeris 13437 Projektą koordinuojanti institucija Vakarų Lietuvos vartotojų federacija Tiltų g. 8 91248 Klaipėda Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Rita Januškaitė vlvf@takas.lt Projekto dotacija 16 744 EUR Projekto partneriai Zaļais Merediāns, Latvija Sveriges Konsumenter i Samverkan, Švedija Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium, Estija Projekto trukmė 1 m. Projekto tinklalapis www.vlvf.org

fl 25 25�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Pagrindinė pasiūlyto projekto „Tausojantis gyvenimo būdas: kiek kainuoja žinojimas?” tema – vartotojų švietimas darnaus vartojimo, vartotojų teisių ir aplinkos apsaugos srityse. Šio projekto rėmuose bus kuriami suaugusių vartotojų švietimo moduliai, kurie bus adaptuoti naudojimui elektroninėje erdvėje ir bus suvokiami kaip bendrojo asmeninio švietimo dalis. Informacinių technologijų panaudojimas kuriant šiuos modulius padės ugdyti technologinius įgūdžius, suteiks žinių darnaus vartojimo, vartotojų teisių bei aplinkos apsaugos srityse, kurios yra tiesiog būtinos gyvenant šiuolaikinėje vartotojiškoje visuomenėje. Vadovėliai vartotojams bus išleisti kompaktinių diskų (visų dalyvaujančių partnerių kalbomis) ir spausdintiniu formatu (lietuviškai). Elektroninio švietimo tikslas yra formuoti bendrąjį besimokančiųjų suvokimą apie virtualų mokymąsi, mokyti, kaip suprasti ir įvaldyti žinias, kaip analizuoti ir priimti sprendimus minėtose srityse.

Planuojamas projekto galutinis produktas • Vartotojų švietimo vadovėliai kompaktinių diskų formatu (lietuvių, latvių, estų, švedų kalbomis) darnaus vartojimo, vartotojų teisių ir aplinkos apsaugos srityse. • Spausdintas vartotojų švietimo vadovėlis (lietuvių kalba).


Žemdirbių švietimo kokybės gerinimas pasinaudojant Danijos patirtimi Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto numeris 1490 Projektą koordinuojanti institucija VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Stoties g. 5 Akademija 58343 Kauno r. sav. Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Sonata Gabševičienė sonata.gabseviciene@gmail.com Projekto dotacija 5754 EUR Projekto partneriai Danijos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Projekto trukmė 7 mėn.

fl 26 26�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto uždaviniai − susipažinti su partnerių taikomais mokymų poreikio nustatymo metodais; susipažinti su mokymo paslaugų valdymo sistema, apimant laiką nuo mokymo programų rengimo iki kursų baigimo; susipažinti su mokymo turinio dokumentų formomis; susipažinti su taikomomis mokymo poveikio įvertinimo sistemomis. Laukiami projekto rezultatai: • patobulintos tikslinės grupės tiek teorinės, tiek praktinės profesinės žinios, tai palengvina tolesnį profesinės kvalifikacijos tobulinimą šioje srityje; • projekto įgyvendinimo metu ugdomi dalyvių bendrieji gebėjimai – stiprinami komandinio darbo įgūdžiai, bus tobulinamos užsienio kalbos žinios, vizitų dalyviai įgis naujos tarptautinio bendradarbiavimo, projektų valdymo patirties; • stiprinamas Danijos ir Lietuvos bendradarbiavimas bei skatinamas inovacijų diegimas žemdirbių švietimo srityje (VšĮ LŽŪKT numatoma taikyti mokymo poreikio nustatymo metodus, ankstesnių mokymų poveikio klientams įvertinimo metodus).


Nordplus Horizontal

Lietuvos institucijų koordinuojami projektai

fl 27 27�‡

/ Turinys


Mokykis keliaudamas Projekto tipas Projektinė veikla Projekto numeris 11261

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tikslas. Pasiekti žmones, kurie, naudodamiesi viešuoju transportu (tarptautinių reisų autobusais), keliauja po Baltijos (Lietuvą, Estiją) ar Skandinavijos šalis (Suomiją, Daniją, Švediją) dirbti, mokytis, turizmo ar verslo reikalais. Padėti šiems žmonėms suvokti tos šalies, į kurią jie vyksta, kalbos ir elgesio normų svarbą.

Projektą koordinuojanti institucija Soros International House Konstitucijos pr. 23A 08105 Vilnius

Projekto veikla:

Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Daiva Malinauskienė daiva@sih.lt

• pravesti bandomąją kampaniją tarptautinių reisų autobusuose, naudojant parengtas priemones;

Projekto dotacija 40 000 EUR

• organizuoti partnerių susitikimus ir tarptautines konferencijas;

Projekto partneriai Det 10. element gimnazija, Albesrtslund, Danija Learnwell Oy - The Language Menu privati įmonė, Suomija Järfälla NT gimnazija, Järfälla, Švedija International House, Estija Projekto trukmė 2 m.

• parengti tikslinių grupių poreikių analizę; • parengti ir pagaminti patrauklias vaizdines ir mokomąsias priemones;

• sukurti projekto svetainę;

• parengti galutinį produktą − kasdienių pokalbių knygeles šalių projekto partnerių kalbomis (lietuvių, estų, danų, švedų, suomių) ir DVD su įrašais ir išplatinti juos tarp tikslinių grupių; • dalyvauti tarptautinėje turizmo ir švietimo mugėje vienoje iš partnerinių šalių, pristatant galutinį produktą. Projekto rezultatai. Siekti, kad projekto veikla padėtų žmonėms išmokti bent keletą būtiniausių frazių šalių, į kurias jie vyks, kalbomis. Tai skatintų toleranciją ir pagarbą kitoms tautoms ir kultūroms bei savo šaliai. Kita vertus, tai padėtų žmonėms jaustis komfortabiliau keliaujant po svečias šalis bei prisitaikyti prie naujos gyvenamos aplinkos, atviriau bendrauti. Taip pat tai skatintų studentų bei darbo jėgos mobilumą tarp Baltijos ir Skandinavijos šalių.

Planuojamas projekto galutinis produktas • Pokalbių knygelės bei DVD su įrašais tikslinėmis kalbomis.

fl 28 28�‡

/ Turinys


Mokyklų vadybos tobulinimas Baltijos šalyse Projekto tipas Projektinė veikla Projekto numeris 10882 Projektą koordinuojanti institucija Vilniaus Pedagoginio universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas Studentų g. 47 08106 Vilnius Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Danguolė Bylaitė-Šalavėjienė pkti.danguole@vpu.lt Projekto dotacija 75 000 EUR Projekto partneriai Tartu universitetas, Estija Daugpilio savivaldybė, Latvija Projekto trukmė 2 m. Projekto tinklapis http://www.pkti.vpu.lt; http://www.ut.ee; http://www.daugip.lv

fl 29 29�‡

/ Turinys

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projektu bus siekiama atnaujinti mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programas, mokomąją medžiagą bei metodiką. Projekto komandą sudarys Baltijos šalių švietimo specialistai: švietimo vadybos srities tyrinėtojai-mokslininkai, mokyklų vadovai praktikai, švietimo skyrių vadybininkai. Projekto metu bus įgyvendintos tyrimo, mobilumo, bendrų darbo grupių veiklos priemonės. Atnaujintos mokymo programos bei mokomoji medžiaga, metodika bus taikoma partnerių organizacijų veikloje, tobulinant švietimo vadybos specialistų profesines kompetencijas.

Planuojamas projekto galutinis produktas • Atnaujintos švietimo vadybos profesinio tobulinimo programos, mokomoji medžiaga, metodika, kuri bus saugoma elektroninėje laikmenoje, naudojama partnerių organizacijų veikloje, tobulinant švietimo vadybos specialistų profesines kompetencijas.


Žinios, kūrybingumas ir laisvė − modernios pedagogikos pagrindas Projekto tipas Projektinė veikla Projekto numeris 7256 Projektą koordinuojanti institucija Tėvų paramos Valdorfo pedagogikai bendrija Pušų g. 41-2 08116 Vilnius Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Danutė Baranauskienė, baranauskiene.danute@gmail.com

Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tikslas − sukurti struktūrą ir ugdymo programą suaugusiųjų mokyklai, kurioje besimokantys suaugusieji – pedagogai ir tėvai – išplėstų savo kompetencijas, kad galėtų ugdyti šiuolaikinius vaikus, sąmoningai pažintų ir tenkintų jų vystymosi poreikius. Bendradarbiaujant su partneriais iš Švedijos, kurie turi didelę patirtį organizuojant netradiciniais metodais paremtą suaugusiųjų švietimą ir ugdymąsi, ketinama parengti ugdymo (ugdymosi) programą bei paruošti kuratorių grupes (lietuvių ir estų), kurie būtų įsisavinę naujus darbo su suaugusiais žmonėmis būdus, įgalinančius gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę. Dalinantis patirtimi ir kartu mokantis, bus siekiama sukurti pagrindą tolesniam bendradarbiavimui. Ketinama sutelkti dėmesį į kvalifikuotų pedagogų trūkumą Valdorfo mokyklose ir darželiuose, Valdorfo pedagogo kvalifikacijos įteisinimą, tėvų kaip ugdymo proceso ir ugdymo sistemos bendradarbių motyvavimą ir pilietinio aktyvumo skatinimą.

Projekto dotacija 40 000 EUR Projekto partneriai Tėvų paramos Valdorfo pedagogikai bendrija, Lietuva Rudolf Steiner Hogskolan (RSH), Švedija Solvikskolan, Švedija Arukula Vaba Waldorfkool (AVW), Estija Projekto trukmė 2 m.

fl 30 30�‡

/ Turinys

Planuojamas projekto galutinis produktas • Paruoštos kuratorių grupės. • Sukurta ugdymo meno mokyklos struktūra ir ugdymo programa.


NORDPLUS

Rengėjas Švietimo mainų paramos fondas Redagavo Liuda Jakubčionienė Maketavo UAB „Savas takas“ ir ko © Švietimo mainų paramos fondas, 2008 Švietimo mainų paramos fondas Geležinio vilko g. 12 01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364 Faksas (8 5) 249 7137 El. paštas info@smpf.lt www.smpf.lt

fl 31

/ Turinys

NordPlus  

NORDPLUS ‡ MokyklųvadybostobulinimasBaltijosšalyse 29 Profesijospasirinkimasirtechnologijoskurtiesiems 11 Profesinioorientavimopaslaugųef...