Page 1

LEONARDO DA VINCI programa

Kam tai naudinga? Darbuotojams: tai galimybė kelti kvalifikaciją, tobulinti bei atnaujinti žinias ir profesinius įgūdžius. Stažuotėse darbuotojai ne tik susipažins su tarptautine verslo aplinka, bet ir pagerins savo kalbinius įgūdžius, mokysis bendrauti su užsienio partneriais ir klientais, dirbti tarptautinėje komandoje. Darbdaviams: darbuotojai stažuotėse užsienyje įgytas žinias bei patirtį vėliau pritaikys savo organizacijose. Tai suteikia galimybę susipažinti su kitose šalyse sukurtomis sėkmingomis technologijomis ir darbo patirtimi. Be to, tai ir galimybė užmegzti naudingus partnerystės ryšius su kitų šalių verslo ir socialinės srities atstovais, įgyti tarptautinio bendradarbiavimo, projektų valdymo patirties.

Kas gali dalyvauti? Projektus teikti gali visos organizacijos, privačios ar valstybinės, nepaisant jų dydžio, teisinio statuso, ekonominės veiklos. Individualūs asmenys paraiškų teikti negali.

Projekto finansavimas Laimėjus dotaciją darbuotojų mobilumo projektui, organizacijai skiriamas finansavimas, iš kurio apmokamos projekto administravimo, dalyvių kelionės, draudimo ir pragyvenimo išlaidos (100 proc. projekto vertės).

Norint gauti finansinę paramą reikia:

LEONARDO DA VINCI

Tai programa, skirta Europos Sąjungos (ES) šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti darbuotojų profesinį tobulėjimą. Lietuvoje šią veiklą administruoja Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF). LEONARDO DA VINCI mobilumo programa verslo įmonėms bei organizacijoms – tai galimybė, pasinaudojant ES finansine parama, kelti darbuotojų kvalifikaciją 30yje užsienio šalių. Darbuotojų stažuotės užsienio įmonėse laikotarpis gali trukti nuo 2 iki 26 savaičių, o viso mobilumo projekto trukmė - nuo 6 iki 24 mėn.

Partnerių skaičius Minimali mobilumo projektų partnerystė – 2 partneriai iš 2-jų šalių, iš kurių bent viena yra ES narė, tačiau mobilumo projektuose skatinama platesnė partnerystė, kai viename projekte dalyvauja privačios įmonės, visuomeninės organizacijos, socialiniai ar kiti partneriai. Daugiau informacijos rasite internete adresu www.smpf.lt/leonardo-mob, pasiteiravę telefonu (8 5) 249 71 34 arba el. paštu leonardo@smpf.lt

leonardo da vinci

programa – kas tai?

• susirasti partnerius užsienyje priimančius jūsų organizacijos darbuotojus stažuotei; • užpildyti projekto paraišką. Paraiškos rašomos lietuvių kalba ir jas vertina nepriklausomi ekspertai; • pateikti paraišką iki kiekvienų metų vasario mėn. • laimėjus finansavimą išvykti į stažuotę galima nuo birželio 1 d.

lansktinukas verslui LdV  

Kas gali dalyvauti? Norint gauti finansinę paramą reikia: Partnerių skaičius l e o n a r d o d a v i n c i susirasti partnerius užsienyje pr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you