Page 1

COMENIUS kvalifikacijos tobulinimo veikla

Ką apie Comenius kvalifikacijos tobulinimo veiklą mano šios veiklos dalyviai?

„Kursų metu įgijau labai vertingos patirties bei atnaujinau jau turimas žinias, išgirdau nemažai naujų idėjų ir būdų, kaip pagyvinti mokymosi procesą ir padaryti jį patrauklesnį mokiniams. Dar kartą įsitikinau posakio teisumu, kad mokytis niekada nevėlu ir tai galima daryti visą gyvenimą. Labai svarbu bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis iš kitų šalių, kad būtų galima lygiaverčiai konkuruoti ir dalintis įvairiapuse patirtimi.“ Rasa Sarhan Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokytoja. Elektrėnų savivaldybė.

COMENIUS

„Šios veiklos europinė pridedamoji vertė yra neįkainojama. Turėjau puikią galimybę viską pamatyti savo akimis: mokymosi galimybių ypatumus ir skirtumus Švedijoje ir Lietuvoje.“ Liudmila Bondarčiuk Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos mokytoja

Kontaktai

Aušra Brazdeikienė

Geležinio Vilko g. 12 LT-01112 Vilnius Tel.: (8~5) 261 0592, 212 2481, 212 3364 Faksas (8~5) 249 7137 El. paštas comenius@smpf.lt http://www.smpf.lt/

„Sužinojau apie elektroninio mokymosi ir mokymo galimybes, elektronines knygas, žaidimus ir modeliavimą, kurie gali būti naudojami mokymo tikslais. Pabandžiusi dirbti su elektroninio mokymo programomis, supratau, kad elektroninis mokymas nėra toks sudėtingas, kaip atrodė anksčiau.“

Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė

Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © Švietimo mainų paramos fondas, 2008


COMENIUS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VEIKLA Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Europos Sąjungos „Mokymosi visą gyvenimą“ programą Lietuvoje, kviečia mokytojus ir kitus švietimo institucijų darbuotojus dalyvauti Comenius kvalifikacijos tobulinimo veikloje.

Siekiate patobulinti savo kvalifikaciją, įgyti daugiau praktinių ir teorinių žinių Europos šalyse? Comenius kvalifikacijos tobulinimo veikla kaip tik Jums! Comenius kvalifikacijos tobulinimo veikla yra skirta bendrojo ugdymo kokybei tobulinti, suteikiant galimybę mokytojams ir kitam pedagoginiam personalui dalyvauti iki šešių savaičių trunkančiuose mokymuose kitoje šalyje. Tokiu būdu dalyviai yra skatinami tobulinti savo praktinius mokymo įgūdžius ir žinias bei geriau suprasti bendrojo ugdymo sistemas Europoje. Comenius kvalifikacijos tobulinimo veikla skirstoma į Bendruosius kvalifikacijos tobulinimo kursus ir Kalbų tobulinimo kursus, kurie dar skirstomi į Kalbos mokymo metodikos ir pedagogikos bei Kalbos mokymo kursus. Kursai užsienio kalbų mokytojams vyksta šalyje, kurioje mokoma kalba yra valstybinė.

Kvalifikacijos tobulinimo veikla

Bendrieji kvalifikacijos tobulinimo kursai

Kalbų tobulinimo kursai > Kalbos mokymo metodikos kursai > Kalbos mokymo kursai

Ši veikla taip pat suteikia galimybę dalyvauti europinėse konferencijose ir seminaruose, trunkančiuose ne ilgiau kaip vieną savaitę.

Kas gali dalyvauti Comenius kvalifikacijos tobulinimo veikloje? Bendruosiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose gali dalyvauti: > Mokytojai (įskaitant dirbančius ikimokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo srityse) ir tokių mokytojų rengėjai; > Mokytojų vadovai ir mokyklos administracinis personalas; > Pedagoginio personalo darbuotojai, dalyvaujantys tarpkultūriniame švietime arba dirbantys su migrantų darbuotojų ir keliautojų vaikais; > Pedagoginio personalo darbuotojai, dirbantys su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių; > Darbuotojai, dirbantys su vaikais, patenkančiais į rizikos grupę, kaip tarpininkai ir gatvės vaikų auklėtojai; > Konsultantai ir karjeros patarėjai; > Inspektoriai; > Kiti švietimo institucijų darbuotojai.

Dalyvauti Kalbų tobulinimo kursuose gali: > Kvalifikuoti ir dirbantys užsienio kalbų mokytojai; > Tokių kalbos mokytojų rengėjai; > Mokytojai, persikvalifikuojantys į užsienio kalbų mokytojus, dirbančius mokykliniame ugdyme; > Pradinio arba ikimokyklinio ugdymo institucijų mokytojai, kurie privalo (privalės) mokyti užsienio kalbų; > Kitų bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, mokantys dalyko užsienio kalba; > Bendrojo ugdymo kalbų mokymo inspektoriai arba konsultantai.

Dotacijos kalbos mokymuisi gali būti skiriamos: > Kitų (ne kalbos) dalykų užsienio kalba mokantiems mokyklų mokytojams; > Mokytojams, persikvalifikuojantiems į užsienio kalbų mokytojus; > Pradinio arba ikimokyklinio ugdymo institucijų mokytojai, kurie privalo mokyti užsienio kalbų;

> Bendrojo ugdymo personalo darbuotojams, dalyvaujantiems Comenius partnerystėje ir pageidaujantiems išmokti partnerių kalbą; > Mokytojams, pageidaujantiems išmokti rečiau vartojamų ir mokomų kalbų.

Kur susirasti kursus? Informacijos apie Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursus galima rasti Europos Komisijos sukurtame Comenius kataloge adresu https://webgate.ec.europa.eu/llp/ istcoursedatabase/. Visą informaciją, susijusią su Comenius kvalifikacijos tobulinimo veikla ir paraiškų teikimu, galite rasti Švietimo mainų paramos tinklalapyje adresu www.smpf.lt.

Kada reikia teikti paraiškas Švietimo mainų paramos fondui? 2008 m. kovo 31 d.* (kursų laikotarpis nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d.) 2008 m. birželio 30 d.* (kursų laikotarpis nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.) 2008 m. rugsėjo 30 d.* (kursų laikotarpis nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gegužės 31 d.) * tai paskutinė dokumentų pateikimo fondui paštu diena.

Comenius kval tobulinimas  
Comenius kval tobulinimas  

Geležinio Vilko g. 12 LT-01112 Vilnius Tel.: (8~5) 261 0592, 212 2481, 212 3364 Faksas (8~5) 249 7137 El. paštas comenius@smpf.lt http://www...

Advertisement