Page 1

Švietimo mainų paramos fondas

Nežiopsok!

Į studijas ar stažuotę užsienyje važiuok!

Valstybinės stipendijos studijoms, mokslinėms stažuotėms ir vasaros kursams užsienyje 


Valstybinės stipendijos

Turinys VALSTYBINĖS STIPENDIJOS – KAS TAI?.................................................................. 3 Pagrindiniai reikalavimai kandidatams.............................................................. 6 Skiriamas finansavimas .......................................................................................... 6 Stipendijų dydžiai (kai stipendiją skiria Lietuva)............................................ 6 VALSTYBINIŲ STIPENDIJŲ 2010–2011 m. m. APŽVALGA................................. 7 PAGRINDINIAI KONKURSŲ ETAPAI........................................................................... 9 Paraiškų teikimas ir vertinimas............................................................................. 9 Kandidatų atranka..................................................................................................... 9 Sutarčių pasirašymas................................................................................................ 10 Ataskaitos..................................................................................................................... 10 DUK................................................................................................................................. 10 Dėl galimų paraiškų teikėjų................................................................................... 10 Dėl dokumentų.......................................................................................................... 12 Dėl veiklos ir atsiskaitymo...................................................................................... 13 Naudingos nuorodos............................................................................................... 15

Turinys

2


Lietuva yra pasirašiusi daugiau nei trisdešimt tarptautinių sutarčių dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse, todėl kiekvienais metais Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijų atstovai (studentai, mokslininkai, dėstytojai) turi galimybę gauti valstybines stipendijas dalinėms arba pilnoms studijoms, mokslinėms stažuotėms bei vasaros kalbos ir kultūros kursams įvairiose užsienio šalyse.

Šalys ir stipendijų tipai Dalinėms (nepilnoms) studijoms

Mokslinėms stažuotėms

Baltarusija

a

a

Belgija (Flandrijos regionas)

a

a

Šalis

Belgija (Valonijos regionas)

Vasaros kalbos ir kultūros kursams

a

Čekija

a

a

a

Danija

a

a

a

Estija

a

a

a

Islandija

a

Izraelis

a

a

a

Japonija

a

Kinija

a

a

Latvija

a

a

a

Lenkija

a

a

a

Meksika

a

a

Slovakija

a

a

Šveicarija

a

Turkija Vengrija

Turinys

a

a a

a

a

3

Valstybinės stipendijos

VALSTYBINĖS STIPENDIJOS – KAS TAI?


Valstybinės stipendijos

Unė – turkų kalbos ir kultūros vasaros kursų dalyvė (Samsunas, Turkija, 2010 m. vasara) „Turkų kalbos vasaros kursai man labai padėjo, nes iš karto po jų dalyvavau „Erasmus“ programoje, kur dalykai buvo dėstomi turkų kalba, taigi mano turkų kalbos lygis išaugo taip, jog galėjau pilnavertiškai dalyvauti paskaitose su turkais studentais. Manau, jog vasaros kursai ne tik yra naudingas ir įdomus būdas tobulėti, bet ir turiningai praleisti vasarą.“

Kada skelbiami konkursai stipendijoms gauti? Konkursai skelbiami kartą per metus, dažniausiai kalendorinių metų pradžioje arba pabaigoje, atsižvelgiant į sutartyse ir mainų programose numatytus paraiškų pateikimo ir kandidatų nominavimo terminus. Konkursai skelbiami Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje http://www. smpf.lt/lt/programos/valstybines_stipendijos.

Kas gali gauti valstybines stipendijas? Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų sričių nuolatinių studijų bakalauro (ne žemesnio kaip II kurso), magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai, taip pat dėstytojai, mokslininkai ir tyrėjai.

Nuo ko pradėti norint gauti stipendiją dalinėms studijoms ar mokslinei stažuotei? 1. Prasidėjus naujiems kalendoriniams metams, sekti valstybinių stipendijų konkursus Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje. Kvietimai teikti paraiškas dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms į užsienio šalis yra skelbiami ir atnaujinami nuolatos, tačiau daugiausia konkursų skelbiama metų pradžioje. 2. Išsirinkti Jus labiausiai dominančią šalį ir atidžiai perskaityti interneto svetainėje pateiktą informaciją. 3. Išsirinkti Jums patinkantį universitetą / institutą ir susisiekti su pastarojo tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais (vienas iš būtinų pateikti dokumentų – pasirinktos užsienio mokslo ir studijų institucijos sutikimas priimti Jus studijoms ar mokslinei stažuotei). Nereikalinga vasaros kursų atveju. 4. Suderinti savo studijų / stažuotės planą bei trukmę su savo universitetu Lietuvoje bei pasirinkta institucija užsienio šalyje. Nereikalinga vasaros kursų atveju.

Turinys

4


Audinga – 2010–2011 m. m. vyko į mokslinę stažuotę Prahos Karolio universitete, Čekijoje „Per gerai suplanuotą stažuotės laikotarpį galima nemažai nuveikti. Man per vieną stažuotės mėnesį Prahoje pavyko perskaityti ir susikonspektuoti net per tris dešimtis reikiamos krypties knygų, išžvalgyti čekų kultūros avangardo ir modernizmo laukus, suvokti pagrindinių (mano sričiai svarbių) literatūros asmenybių ryšius ir veiklos kryptis.“

Akvilė – 2010–2011 m. m. Nankine, Kinijoje studijavo kinų kalbą „Niekada negalėjau įsivaizduoti, kad nuvykus studijuoti į Kiniją, ne tik pažinsiu šį kraštą, bet susipažinsiu su visu pasauliu ir skirtingomis kultūromis. Lankiau paskaitas ir bendravau su žmonėmis iš Vietnamo, Argentinos, Gvinėjos, Sudano, Kenijos, Australijos, Fidži salos, Laoso, Nepalo...“

Evelina – turkų kalbos ir kultūros vasaros kursų dalyvė (Samsunas, Turkija, 2010 m. vasara) „Į turkų kalbos ir kultūros vasaros kursus susirinko žmonės iš įvairių pasaulio kampelių, tad buvo galimybė pažinti kitas kultūras, pasidalinti savo patirtimi. Manau, kad įgytos kalbos ir kultūrinės žinios pravers ateities karjeroje.“

Turinys

5

Valstybinės stipendijos

5. Iki numatyto termino (kiekvienai šaliai paraiškų pateikimo terminas skiriasi) užpildyti ir pateikti Švietimo mainų paramos fondui elektroninę paraišką bei kitus konkurso sąlygose nurodytus dokumentus. 6. Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui laukti pranešimo iš Švietimo mainų paramos fondo koordinatorių dėl pateiktos paraiškos tinkamumo.


Valstybinės stipendijos

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams 1. Ne žemesnis nei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal Europos kalbų lygmenis. 2. Studijų rezultatų vidurkis pagal šias mokslo sritis: Fiziniai mokslai, technologiniai mokslai, biomedicinos mokslai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 7,0 balo. Humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai, menai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 8,0 balo. 3. Atitikti kvietime teikti paraiškas nurodytą reikalavimą išsilavinimui. 4. Amžiaus apribojimas (taikomas tik kai kurių šalių).

Skiriamas finansavimas

Skiriama stipendija pragyvenimo išlaidoms padengti. Suteikiama nemokama studijų vieta. Padengiamos sveikatos draudimo išlaidos. Apmokama kelionė į studijų / mokslinės stažuotės vietą ir atgal.

Stipendijų dydžiai (kai stipendiją skiria Lietuva) 12 BSI* per mėnesį (1 560 litų) – pagrindinių ir vientisųjų studijų studentams; 15 BSI per mėnesį (1 950 litų) –  antrosios pakopos (magistrantūros) studijų studentams; 20 BSI per mėnesį (2 600 litų) – trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų studentams; 30 BSI per mėnesį (3 900 litų) – mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams ir dėstytojams. * BSI – bazinė socialinė išmoka.

Užpildyta elektroninė paraiška ir kiti reikiami dokumentai teikiami: Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius Tel. (8 5) 249 8189, faksas (8 5) 249 7137

Turinys

6


Švietimo mainų paramos fondas skelbė 23 konkursus Lietuvos Respublikos piliečių studijoms, mokslinėms stažuotėms ir vasaros kursams 2010–2011 m. finansuoti. Viso paraiškas studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje pateikė 237 Lietuvos Respublikos piliečiai. Švietimo mainų paramos fondas studijų / mokslinių stažuočių sutartis sudarė su 129 asmenimis: 33 asmenys dalyvavo vasaros kursuose, 42 buvo išvykę į dalines studijas, 54 asmenys vyko į mokslines stažuotes.

1 diagrama. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovų pateiktų bei finansuotų paraiškų skaičius pagal šalis Šalis

Pateikta paraiškų

Skirta stipendijų

Baltarusija Belgija (Flandrijos regionas) Belgija (Valonijos regionas) Čekija Danija* Estija Islandija* Italija Izraelis Japonija** Kinija Latvija Lenkija Meksika Slovakija Šveicarija Turkija Vengrija Iš viso

14 4 30 20 0 20 0 27 1 31 18 12 30 2 0 11 12 5 237

14 4 2 13 5 16 2 7 1 0 11 10 29 0 0 2 9 4 129

* Paraiškos teikiamos tiesiogiai šioms šalims, todėl informacijos apie pateiktas paraiškas neturime. ** Informacijos apie patvirtintas paraiškas neturime.

Turinys

7

Valstybinės stipendijos

VALSTYBINIŲ STIPENDIJŲ 2010–2011 m. m. APŽVALGA


Valstybinės stipendijos

2 diagrama. Lietuvos Respublikos piliečiams skirtų stipendijų tipai pagal šalis Šalis

Vasaros kursai

Studijos

Mokslinės stažuotės

Baltarusija Belgija (Flandrijos regionas) Belgija (Valonijos regionas) Čekija Danija Estija Islandija Italija Izraelis Japonija* Kinija Latvija Lenkija Meksika Šveicarija Turkija Vengrija Iš viso

0 0 2 4 0 3 0 3 0 0 0 2 7 0 0 9 3 33

1 2 0 7 0 9 2 3 0 0 11 3 2 0 1 0 1 42

13 2 0 2 5 4 0 1 1 0 0 5 20 0 1 0 0 54

* Informacijos apie patvirtintas paraiškas neturime.

Turinys

8


Paraiškų teikimas ir vertinimas Paraiškos valstybinėms stipendijoms gauti teikiamos Švietimo mainų paramos fondui arba užsienio šalies atsakingai institucijai iki konkrečios kvietime teikti paraiškas nurodytos datos. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, vertinamas kiekvienos pateiktos paraiškos tinkamumas bei turinys. Minimalūs tinkamumo reikalavimai bei paraiškų turinio vertinimo kriterijai skelbiami kvietimuose teikti paraiškas. Asmenys, kurių paraiškos įvertintos kaip netinkamos arba nekokybiškos, informuojami raštu ir toliau atrankoje nedalyvauja. Andrejus – 2010–2011 m. m. vyko į mokslinę stažuotę Talino technologijos universiteto Geologijos institute, Estijoje „Sąlygos geologiniams moksliniams tyrimams Estijoje yra idealios. Per tris savo buvimo savaites Taline nuveikiau daugiau, nei būčiau nuveikęs Lietuvoje per pusmetį. Maža to, vienas universiteto mokslininkas aprodė man visas Estijos geologijos įžymybes, nuvežė į Saaremo salą, ten kartu rinkome fosilijas. Laikas buvo praleistas nuostabiai ir labai efektyviai.“

Kandidatų atranka Asmenys, kurių paraiškos įvertintos kaip tinkamos ir kokybiškos, kviečiami į pokalbį su Tarptautinių studijų komisijos1 (toliau – TSK) nariais (išskyrus atvejus, kai nėra konkurso). Kvietimo į pokalbį tvarka taip pat skelbiama kvietimuose teikti paraiškas. Apie TSK sprendimą rekomenduoti kandidatus užsienio šalių atsakingoms institucijoms ar ne, paraiškas pateikę asmenys paprastai informuojami per 5 darbo dienas po pokalbio. Paraiškos asmenų, kurie TSK sprendimu rekomenduojami kaip tinkami valstybinei stipendijai gauti, perduodamos atsakingoms užsienio šalių institucijoms, kurios priima galutinį sprendimą dėl valstybinių stipendijų skyrimo. Atsakymai iš užsienio šalių atsakingų institucijų paprastai gaunami gegužės, birželio arba liepos mėnesiais. Tarptautinių studijų komisija sudaryta iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos ir studentų organizacijų atstovų. Šios komisijos sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. 1

Turinys

9

Valstybinės stipendijos

PAGRINDINIAI KONKURSŲ ETAPAI


Valstybinės stipendijos

Sutarčių pasirašymas Gavus galutinį užsienio šalių atsakingų institucijų patvirtinimą dėl stipendijų skyrimo, rengiamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl stipendijų ir (arba) išmokų skyrimo. Pastarojo įsakymo pagrindu su valstybinės stipendijos gavėju sudaroma studijų arba mokslinės stažuotės užsienyje sutartis. Po sutarties pasirašymo stipendijos gavėjui pervedama 100 procentų skiriamos stipendijos (tais atvejais, kai stipendiją skiria Lietuva) bei 70 procentų nuo skiriamos maksimalios sumos kelionės išlaidoms apmokėti. Likusi dalis kelionės išlaidoms skirtų lėšų, bet ne daugiau nei 30 procentų, išmokama įvertinus ataskaitas bei išlaidas pateisinančius dokumentus.

Ataskaitos Per 20 darbo dienų nuo studijų arba mokslinės stažuotės užsienyje pabaigos, valstybinių stipendijų gavėjai turi pateikti studijų ar mokslinių stažuočių užsienyje sutartyse nurodytus ataskaitos dokumentus. Apie ataskaitų vertinimo išvadas asmenys informuojami raštu.

DUK Dėl galimų paraiškų teikėjų Ar gali paraišką valstybinei stipendijai teikti paskutinio kurso studentas? I arba II pakopos paskutinio kurso studentas paraišką gali teikti, tačiau TSK tokį studentą rekomenduoja tik su sąlyga, kad studentas tęs studijas Lietuvoje ir įstojęs į universitetą ar kolegiją pateiks institucijos, kurioje tęs studijas, tarpininkavimo raštą.

Ar gali moksleiviai dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo skelbiamuose valstybinių stipendijų konkursuose? Taip, Lietuvos mokyklų abiturientai gali pretenduoti į Japonijos Vyriausybės siūlomas stipendijas bakalauro studijoms.

Turinys

 10 


Kai kurios šalys (Šveicarija, Meksika, Vengrija, Japonija) valstybines stipendijas gali skirti net tik mokslo ir studijų institucijų atstovams, bet ir absolventams. Svarbu pažymėti, kad rekomenduojant kandidatus, pastariesiems prioritetas neskiriamas. Jeigu TSK tokį asmenį rekomenduoja priimančiai šaliai, jam neapmokamos kelionės į studijų ar mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidos.

Ar galima dalyvauti konkurse asmenims, ankstesniais metais jau gavusiems valstybinę stipendiją? Ankstesniais mokslo metais valstybines stipendijas gavusiems asmenims apribojimų nėra. Paprastai, esant dideliam konkursui tokiems kandidatams prioritetas neskiriamas.

Ar ribojamas norinčių studijuoti, stažuotis amžius? Kai kurios šalys taiko amžiaus apribojimus, tačiau tokių šalių mažuma. Tiksli informacija apie reikalavimus kandidatams skelbiama kvietime teikti paraiškas.

Ar Švietimo mainų paramos fondo skelbiamuose valstybinių stipendijų konkursuose gali dalyvauti studentai, dalyvavę „Erasmus“ programoje? Taip, gali.

Ar galima teikti paraiškas keliems konkursams tais pačiais mokslo metais? Galite, tačiau tuo atveju, kai būsite rekomenduotas TSK konkrečios šalies valstybinei stipendijai, kitos šalies valstybinei stipendijai pateikta paraiška nebebus svarstoma. Liepa – 2010–2011 m. m. vyko į mokslinę stažuotę Baltarusijos valstybiniame technologijų universitete, Minske „Naudinga prieš pradedant pildyti elektroninę stipendijos paraiškos formą, informaciją pasiruošti iš anksto, nes suvestas tekstas puslapyje neišsisaugo. Ypač, prieš pildant paraišką, vertėtų apgalvoti tokias svarbias dalis kaip motyvacija, nauda ir pan.“

Turinys

 11 

Valstybinės stipendijos

Ar Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventai, nedirbantys mokslinio darbo Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, gali dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo skelbiamuose valstybinių stipendijų konkursuose?


Valstybinės stipendijos

Dėl dokumentų Kas yra tarpininkavimo raštas? Tarpininkavimo raštas – tai oficialus dokumentas, kurį išduoda Jūsų aukštoji mokykla. Šis raštas turi būti atspausdintas ant oficialaus universiteto ar kolegijos blanko bei pasirašomas atsakingo asmens, t. y.: I ir II pakopos studentams –  fakulteto dekano, III pakopos studentams ir mokslo darbuotojams – rektoriaus arba direktoriaus. Tarpininkavimo rašte turi būti nurodyta, kad aukštoji mokykla sutinka, jog Jūs išvyktumėte studijoms ar mokslinei stažuotei konkrečiu laikotarpiu konkrečioje šalyje, taip pat nurodo apie studijų užsienyje užskaitymą / neužskaitymą (studijų atveju).

Kas yra publikacijų sąrašas? Publikacijų sąrašą (žiūrėti, ar to prašoma kvietime teikti paraiškas) paprastai turi pateikti vykstantys į mokslines stažuotes. Jo prašo priimančioji šalis, todėl jis teikiamas atskiru dokumentu anglų kalba. Publikacijų sąraše turi būti nurodoma: publikacijos pavadinimas; bendraautoriai (jeigu tokie yra); leidinys, kuriame publikacija buvo spausdinta; publikavimo metai; puslapių skaičius (jeigu yra).

Kas yra pažyma apie studijų ar mokslinės stažuotės rezultatus? Tai oficialus dokumentas, išduotas priimančiojo universiteto, kuriame nurodoma informacija apie studentą, jo studijų ar mokslinės stažuotės pradžios bei pabaigos datos ir: studijų metu išklausyti dalykai bei įgyti kreditai (studijų atveju); atlikti tyrimai, parengtos publikacijos, skaityti straipsniai ir pan. (mokslinių stažuočių atveju).

Kam turi būti adresuotas priimančios institucijos sutikimo priimti studijoms ar stažuotei raštas? Priimančios institucijos sutikimo priimti studijoms ar stažuotei raštas turi būti adresuotas Švietimo mainų paramos fondui.

Ar vykstantiems į vasaros kursus taip pat reikalingas tarpininkavimo raštas? Nors vasaros kursai vyksta laisvu nuo studijų metu, tarpininkavimo raštas būtinas, kadangi vasaros kursų metu įgyti kreditai taip pat gali būti užskaitomi kaip studijų dalis. Tik nuo Jūsų aukštosios mokyklos priklausys, ar jie bus užskaitomi.

Turinys

 12 


Kvietime nurodyta data yra ta diena, kada Švietimo mainų paramos fondas turi gauti paraišką bei visus kitus kvietime teikti paraiškas nurodytus dokumentus. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta kvietime, nebus svarstomos. Akvilė – 2010–2011 m. m. Nankine, Kinijoje studijavo kinų kalbą „Visas dokumentų ruošimo procesas nėra sudėtingas, tik kartais būna mažai laiko iki galutinių terminų, todėl reiktų pasistengti susirinkti visas pažymas, dokumentus, reikalingas kopijas kaip galima anksčiau.“

Dėl veiklos ir atsiskaitymo Kada galimos studijos arba stažuotė? Valstybinės stipendijos studijoms, mokslinėms stažuotėms skiriamos konkretiems mokslo metams, kurie, daugelyje šalių prasideda nuo rugsėjo 1 d. ir tęsiasi iki kitų metų birželio mėnesio. Studijų atveju paraiškų teikėjai gali vykti vieno arba dviejų semestrų studijoms. Mokslinių stažuočių atveju – nuo kelių savaičių iki 10 mėnesių trukmės mokslinėms stažuotėms.

Kaip skaičiuojama stipendija, jeigu studijos arba mokslinė stažuotė neapima visų konkretaus mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus? Tokiu atveju mėnesinis stipendijos dydis dalinamas iš konkretaus mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir dauginamas iš dienų, kurias numatė išvykstantis asmuo, skaičiaus.

Kas bus, jei sutartyje nurodytos datos nesutaps su priimančiojo universiteto pažymoje apie studijų arba mokslinės stažuotės rezultatus nurodytomis datomis? Tokiu atveju asmuo turi grąžinti išmokėtos stipendijos dalį už studijose ar mokslinėje stažuotėje neišbūtą sutartyje nurodytą laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai studijos ar mokslinė stažuotė sutrumpėja iki 3 (trijų) kalendorinių dienų.

Turinys

 13 

Valstybinės stipendijos

Ar kvietime teikti paraiškas nurodyta dokumentų pateikimo data gali būti paskutinė išsiuntimo diena (pašto antspaudas) ar tai yra paskutinė diena, kada Švietimo mainų paramos fondas turi gauti paraišką?


Valstybinės stipendijos

Ar pačiam reikėtų susirasti mokslo instituciją studijoms / stažuotei, kuri sutiktų priimti? Ar tai gali būti bet kuri aukštojo mokslo institucija? Taip, aukštojo mokslo instituciją užsienio šalyje turi susirasti pats paraiškos teikėjas. Institucijų, į kurias galima vykti, sąrašas paprastai skelbiamas kvietime teikti paraiškas. Dažniausiai – tai visi valstybiniai užsienio šalies universitetai.

Kas užsako ir perka kelionės bilietus? Gavęs raštą dėl dotacijos skyrimo tai daro pats paraiškos teikėjas. Audinga – 2010–2011 m. m. vyko į mokslinę stažuotę Prahos Karolio universitete, Čekijoje „Mokslinės stažuotės metu sunegalavau, todėl noriu patarti, kad važiuojant į svečią šalį būtina su savimi turėti ne tik draugų ar pažįstamų, gyvenančių jūsų pasirinktame mieste, telefonų numerius, bet ir svarbiausiųjų institucijų Lietuvoje ir Čekijoje telefonų numerius. Pavyzdžiui, Lietuvos ambasados Čekijoje ar kitoje šalyje ir Čekijos ambasados Lietuvoje.“

Turinys

 14 


1. Europass CV – tai vieninga visoje Europos Sąjungoje naudojama CV forma. Europass CV pravers ieškant darbo Lietuvoje, Europoje arba dalyvaujant tarptautinių mainų programose. Daugiau informacijos http://www.smpf.lt/ lt/programos/europass/europass_cv. 2. Europass kalbų pasas – tai standartizuota kalbų įsivertinimo forma. Europass kalbų pasas padės įsivertinti kalbų mokėjimo lygį pagal visoje Europoje taikomus vienodus kriterijus. Daugiau informacijos http://www.smpf. lt/lt/programos/europass/europass_kalbu_pasas. 3. „Susipažink, įvertink, važiuok“ – gidas studentams, savanoriams, praktikantams, darbuotojams. Leidinį rasite Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainės http://www.smpf.lt/ skiltyje „Dokumentai“.

Turinys

 15 

Valstybinės stipendijos

Naudingos nuorodos


Pagrindimas

ďƒ&#x;

Valstybinių stipendijų lankstinukas 2011  

valstybiniu stipendiju

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you