Page 1

Leonardo da Vinci

programa – nauji įgūdžiai geresniam darbui Europos Komisija 2010-uosius paskelbė Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais, kurių metu bus siekiama užtikrinti socialinės atskirties asmenų teisę ir galimybę aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, skatinti visuomenės raidą, kuriai vykstant būtų gerinama gyvenimo kokybė, kuriama ir plėtojama socialinė gerovė ir skatinama užtikrinti visiems lygias galimybes. Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) administruojama Leonardo da Vinci programa prisideda prie šių tikslų, sudarydama sąlygas kurti kokybišką užimtumą keliant darbuotojų kvalifikaciją visais gyvenimo etapais. Kviečiame plačiau susipažinti su šios programos teikiamomis galimybėmis, jau įgyvendintų projektų patirtimi ir teikti paraišką 2010 metų konkursui.

Leonardo da Vinci programos veiklos galimybės

Leonardo da Vinci

• Profesinio mokymo specialistams ar darbuotojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis, tai galimybė dalyvauti mobilumo projektuose ir kelti kvalifikaciją, tobulinti bei atnaujinti žinias ir profesinius įgūdžius vykstant į stažuotes užsienyje. Stažuodamiesi specialistai turės galimybę susipažinti su kitų šalių kolegų darbo su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis patirtimi, su užsienio šalių patirtimi integruojant socialinės atskirties grupių asmenis į visuomenę, atsižvelgiant į jų profesinę veiklą, užimtumą ir patirtį. • Specialiųjų poreikių turintiems pirminio profesinio lygmens moksleiviams ar įmonių darbuotojams tai puiki galimybė dalyvauti mobilumo projektuose ir atlikti praktiką ar stažuotis užsienio įmonėse, išmokti dirbti su naujomis technologijomis, naudoti naujus darbo metodus, pažinti darbo tarptautinėje aplinkoje ypatumus, tobulinti užsienio kalbų žinias. • Organizacijoms, dirbančioms su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis, tai galimybė: - bendradarbiauti su Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių organizacijomis įgyvendinant partnerystės projektus ir siekiant abipusiškai naudingų rezultatų; - pritaikyti naujoviškus bei sėkmingus sprendimus profesinio mokymo srityje, siekiant integruoti specialiųjų poreikių turinčius asmenis į darbo rinką, adaptuoti tikslinei grupei pritaikytas mokymo(-si) metodikas ir profesinės adaptacijos darbo rinkoje priemones įgyvendinant naujovių perkėlimo projektus; - vykti į parengiamąjį vizitą ar kontaktinį seminarą susitikti su potencialiais projekto partneriais ir aptarti būsimo projekto veiklos.


Kas gali dalyvauti?

Projektus gali teikti visos organizacijos, dirbančios su socialinės atskirties grupėmis, neįgaliaisiais, specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis. Šios organizacijos gali būti privačios ar valstybinės, nepriklausomai nuo jų dydžio, teisinio statuso ar ekonominės veiklos. Individualūs asmenys paraiškų teikti negali.

2010 metų konkurso prioritetai

2010 m. konkurse ypatingas dėmesys bus skiriamas ir papildomi balai teikiami paraiškoms, kurios bus skirtos specialiųjų poreikių turinčių dalyvių ir profesinio mokymo specialistų ar darbuotojų, dirbančių su specialiųjų poreikių asmenimis, stažuotėms užsienyje, projektams, skirtiems socialiai pažeidžiamų grupių integracijai į darbo rinką skatinti, ir projektams, skirtiems lygioms galimybėms užtikrinti ir visų rūšių diskriminacijai mažinti.

Galimybė gauti papildomą finansavimą

Numatytos papildomos asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, vizitų užsienyje finansavimo galimybės. Jei projekto dalyviai yra specialiųjų poreikių turintys asmenys, paraiškoje aiškiai aprašius individualią padėtį, konkrečius šių dalyvių poreikius, gali būti skiriama papildomai lėšų, pavyzdžiui, lydinčiojo asmens kelionės ir pragyvenimo vizito metu, papildomos transporto priemonės, vežimėlio nuomos išlaidoms ar pan. finansuoti.

Kaip rasti projektų partnerius?

Patys patikimiausi projektų partneriai yra tie, su kuriais bendraujama įgyvendinant įvairius projektus bei kasdienėje veikloje. Jei tokių partnerių neturite, ŠMPF tinklalapyje internete adresu www.smpf.lt/leonardo/partneriai rasite patarimų, kaip ieškoti partnerių užsienyje Leonardo da Vinci programos projektams. Čia taip pat rasite nuorodas į ŠMPF ir kitų nacionalinių agentūrų partnerių paieškos duomenų bazes, kontaktinių seminarų puslapius, Europos Komisijos organizuojamų teminių renginių puslapius.

2010 metų konkursas

Leonardo da Vinci

Visą informaciją, dokumentus ir paraiškų formas, susijusias su kvietimu teikti projektų paraiškas 2010 m. konkursui, rasite ŠMPF tinklalapyje adresu www.smpf.lt/leonardo/. Dokumentai, susiję su Europos Komisijos paskelbtų 2010-ųjų – Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų tema, pateikiami ŠMPF tinklalapyje adresu www.smpf.lt/leonardo/2010teminis. Čia rasite šia tema įgyvendintų projektų pavyzdžių, įvairių konferencijų medžiagą, tyrimų ataskaitas, potencialių partnerių organizacijų ryšių duomenis.

2010 metų konkurso paraiškų pateikimo terminai: mobilumo projektų – 2010 m. vasario 5 d., partnerystės projektų – 2010 m. vasario 19 d., naujovių perkėlimo projektų – 2010 m. vasario 26 d., parengiamųjų vizitų paraiškos teikiamos visus kalendorinius metus.

Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai teikia konsultacijas projektų rengėjams paraiškų teikimo, projektų administravimo klausimais. Daugiau informacijos rasite internete adresu www.smpf.lt/leonardo/ ir gausite pasiteiravę telefonu (8 5) 249 71 34 arba el. paštu leonardo@smpf.lt.

Sėkmės rengiant projektus!


Įgyvendintų projektų patirtis ir dalyvių atsiliepimai UAB Salo Baltic International kartu su Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitaciniu profesinio mokymo centru, Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centru ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais 2005– 2006 m. įgyvendino Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą Kurčiųjų ir neprigirdinčių moksleivių praktika Vokietijos įmonėse. 12 klausos negalią turinčių jaunuolių turėjo galimybę padirbėti su naujais įrengimais ir medžiagomis įvairiose Vokietijos įmonėse. Stažuotė dalyviams buvo vertinga socialinės integracijos dalis, nes dažnai negalia verčia juos likti socialiai atskirtus. Dalyvių atsiliepimai: Darbe labai daug bendravau su kolektyvu ir neprigirdinčiais žmonėmis ir labai gerai juos suprasdavau. Išmokau dirbti su naujomis technologijomis. Įgijau daug patirties dirbdamas Vokietijoje, taip pat radau nemažai draugų. Labiau pasitikiu savo jėgomis, išmokau bendrauti.

Leonardo da Vinci

Kauno statybininkų mokykla kartu su Šilutės žemės ūkio mokykla ir Lietuvos reabilitaciniu profesiniu centru 2008–2009 m. įgyvendino Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą Statybos apdailininko profesinių įgūdžių tobulinimas siekiant sėkmingos neįgaliųjų integracijos į darbo rinką. Projekto metu sutrikusio arba riboto intelekto jaunuoliai, turintys specialių pažinimo sutrikimų, psichinę, fizinę ir kompleksinę negalią, vyko atlikti profesinės praktikos Vokietijos įmonėse. Projektu džiaugėsi ir jo organizatoriai, ir dalyviai, kurie turėjo puikią galimybę įgyti naujų profesinių įgūdžių. Dalyvių atsiliepimai: Stažuodamasis užsienio šalyje susipažinau su šios šalies kultūra, kai kuriais miestais. Praktikos metu įgijau daugiau patirties restauruojant seną namą: išmokau dažyti lubas, sienas, užglaistyti išorinių namo sienų plyšelius, paruošti langus, laiptus dažymui. Pamačiau kitokių darbo įrankių, kurių nėra mūsų mokykloje. Tikiuosi, kad ieškant darbo darbdavys atkreips dėmesį, kad buvau užsienyje ir išmokau kažko nauja, negu Lietuvoje.

Valakupių reabilitacijos centras kartu su partneriais iš Islandijos, Slovėnijos, Belgijos ir Nyderlandų 2008–2009 m. įgyvendina Leonardo da Vinci programos partnerystės projektą Socialinio sugrįžimo praktikos patirtis. Projekto metu partneriai mokė vieni kitus, kaip naudotis naujoviškais metodais – el. portfelio ir verslo simuliavimo, siekiant reabilitacijos programą padaryti prieinamą neįgaliesiems su ribotomis įsidarbinimo galimybėmis. Įgyvendinant šį partnerystės projektą tobulinama specialistų kvalifikacija ir keičiami naujoviški darbo metodai, plečiama partnerystė Europoje. Dalyvių atsiliepimai: Susitikimų su partneriais metu daugiausia vyrauja dvi emocijos: didelis džiaugsmas mokytis iš jų ir malonus jaudulys rengiantis susitikimui. Pagrindinė projekto nauda – tai galimybė sužinoti daugiau apie darbo metodus Europos organizacijose, o tinkamus Lietuvai plėtoti ir pritaikyti savo veikloje.

A4 lapeliai  

- vykti į parengiamąjį vizitą ar kontaktinį seminarą susitikti su potencialiais projekto partneriais ir aptarti būsimo projekto veiklos. Kvi...