Page 1

Lietuvos nacionalinė Bolonijos ekspertų grupė teikia ekspertinę pagalbą, skatina ir prisideda prie aukštojo mokslo reformos Lietuvoje įgyvendinimo proceso.

Lietuvos nacionalinė Bolonijos ekspertų grupė skleidžia informaciją apie Bolonijos procesą ir teikia ekspertinę pagalbą šiose Bolonijos proceso srityse:

Bolonijos ekspertai – Europos Komisijos iniciatyva www.smpf.lt/bolonija

• Kokybės vidinio ir išorinio užtikrinimo • Trijų ciklų sistemos diegimo: studijų programų reforma, nacionalinė ir europinė kvalifikacijų sąranga (NQF/EQF), studijų programų ir mokymosi pasiekimų derinimas (Tuning) • Pripažinimo: Lisabonos konvencija, Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS), diplomo priedėlis, EUROPASS dokumentai • Erasmus programos įgyvendinimo

1  

• Kokybės vidinio ir išorinio užtikrinimo • Trijų ciklų sistemos diegimo: studijų programų reforma, nacionalinė ir europinė kvaliikacijų sąr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you