Page 1

e rađ

a na ond

Ručno

df

rice za tor u g i f te e o n


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 2


web: fondanfigurice.blogspot.com 3


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 4


web: fondanfigurice.blogspot.com 5


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 6


web: fondanfigurice.blogspot.com 7


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 8


web: fondanfigurice.blogspot.com 9


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 10


web: fondanfigurice.blogspot.com 11


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 12


web: fondanfigurice.blogspot.com 13


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 14


web: fondanfigurice.blogspot.com 15


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 16


web: fondanfigurice.blogspot.com 17


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 18


web: fondanfigurice.blogspot.com 19


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 20


web: fondanfigurice.blogspot.com 21


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 22


web: fondanfigurice.blogspot.com 23


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 24


web: fondanfigurice.blogspot.com 25


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 26


web: fondanfigurice.blogspot.com 27


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 28


web: fondanfigurice.blogspot.com 29


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 30


web: fondanfigurice.blogspot.com 31


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 32


web: fondanfigurice.blogspot.com 33


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 34


web: fondanfigurice.blogspot.com 35


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 36


web: fondanfigurice.blogspot.com 37


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 38


web: fondanfigurice.blogspot.com 39


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 40


web: fondanfigurice.blogspot.com 41


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 42


web: fondanfigurice.blogspot.com 43


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 44


web: fondanfigurice.blogspot.com 45


mail: fondanfiguricebg@gmail.com 46


web: fondanfigurice.blogspot.com 47


Jestive, ručno rađene figurice za torte od fondana

fondanfigurice.blogspot.com

Fondan figurice  

Jestive, dekorativne figurice za torte od fondana, rucno radjene.