Page 1

Biblioteca Infantil i Juvenil La Salut, 52 Can Butjosa 08150 Parets del Vallès Escola d’Estiu 2014 Telf.(+34) 93 562 23 53

bibut@parets.cat @canbutjosa http://bibut.parets.cat

Biblioteca escolar de qualitat (BEQ) i la creació de contextos d’invitació a la lectura Curs 2015-16 01 Dates i horari Dimarts de 17:30 a 19:30 h 27 d’octubre 24 de novembre 15 de desembre 26 de gener 23 de febrer 15 de març 26 d’abril 24 de maig

02 Objectius 1. Conèixer i aplicar les principals estratègies per a la dinamització de la biblioteca escolar i l'animació a la lectura i l'escriptura. 2. Conèixer la literatura infantil i juvenil i la importància del seu paper en el fons bibliogràfic de la biblioteca escolar. 3. Adquirir les principals tècniques i recursos per a la narració oral. 4. Assolir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per al disseny, la implementació i la posada en pràctica d’un Pla lector de centre real.

03 Continguts Cadascuna de les sessions està estructurada en dos moments: • Una primera part on es presentaran els diferents temes que es volen conèixer. Cada sessió abordarà un aspecte concret: Sessió 1: Aspectes formals de la lectura. La literatura infantil i juvenil. Sessió 2: La biblioteca a la educació infantil. Sessió 3: La biblioteca en l'educació primària. Accions diverses. Sessió 4: Accions afavoridores del procés d'escriptura. Sessió 5: Accions afavoridores del procés de lectura partint de l’escriptura. Sessió 6: Les exposicions creatives. Accions col·lectives. Sessió 7. La creació de contextos d’invitació a la lectura, de manera transversal. Sessió 8: El PLEC (Pla de lectura de centre). •

Una segona part (mitja hora) en què es realitzarà una pràctica de treball amb l'objectiu de cohesionar el grup i conèixer de forma directa maneres de treballar amb els alumnes.

04 Pla d’avaluació de l’activitat


Les sessions seran de caràcter teòric-pràctic per tal d'oferir la possibilitat d'incorporar els coneixements assolits en la tasca educativa diària.

04.1 Avaluació per part de les persones assistent Al final del curs se’ls passarà un qüestionari de valoració dels assistents respecte a l’activitat formativa.

04.2 Avaluació de l’aprofitament Al final de cada sessió es realitzarà una pràctica de treball amb l'objectiu de cohesionar el grup i conèixer de forma directa maneres de treballar amb els alumnes.

05 Formador Jaume Centelles

06 Durada 20 hores

07 Modalitat Curs semipresencial (16 presencials i 4 a distància)

08 A qui va adreçat Mestres primària i d’educació infantil, professors de secundària i bibliotecaris.

09 Cost 75 €

2


Els àlbums il·lustrats en el desenvolupament lector d’infants i joves Curs 2015-16 01 Dates i horari Dimarts de 17:30 a 19:30 h 20 d’octubre 10 de novembre 1 de desembre 19 de gener 9 de febrer 8 de març 5 d’abril 3 de maig

02 Objectius 1. 2. 3. 4.

Aprofundir en el coneixement de la il·lustració de llibres per infants. Adquirir criteris per a la lectura i selecció d’àlbums il·lustrats. Reflexionar sobre la importància de la il·lustració en el procés lector i en la formació artística dels infants. Conèixer il·lustradors rellevants a nivell nacional i internacional.

03 Continguts • • • • • •

Història de la il·lustració en la LIJ a Catalunya. Relació entre l’art, els llibres il·lustrats i els infants. Com llegir un àlbum il·lustrat. Procés de creació de l’il·lustrador i de l’escriptor: diferències i complementarietats. Estratègies de promoció de la lectura amb els àlbums il·lustrats com a protagonistes. Descoberta d’il·lustradors rellevants a nivell nacional i internacional.

04 Pla d’avaluació de l’activitat Les sessions seran de caràcter teòric-pràctic per tal d'oferir la possibilitat d'incorporar els coneixements assolits en la tasca educativa diària.

04.1 Avaluació per part de les persones assistent Al final del curs se’ls passarà un qüestionari de valoració dels assistents respecte a l’activitat formativa.

04.2 Avaluació de l’aprofitament L’avaluació de l’aprofitament del curs es farà mitjançant dues activitats: • De manera individual o en grups d’un màxim de tres persones que imparteixin classes dins del mateix nivell educatiu, els assistents hauran d’elaborar una proposta d’activitat plàstica al voltant d’un dels il·lustradors vistos a l’escola d’estiu o una proposta d’activitat per treballar la lectura de les imatges dels àlbums il·lustrats. Totes dues activitats han de ser aplicables a l’aula. 3


• Individualment fer una reflexió de la importància de la il·lustració com a element narratiu i artístic en desenvolupament lector d’infants i joves.

05 Formadors 20 d’octubre 10 de novembre 1 de desembre 19 de gener 9 de febrer 8 de març 5 d’abril 3 de maig

Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa - Gisela Ruiz Montserrat Castillo Joaquim Noguero Emma Bosch Taula rodona amb il·lustradors Jaume Centelles Marta Roig, Nati Calvo, Glòria Gorchs Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa - Sònia Fernández

06 Durada 20 hores

07 Modalitat Curs semipresencial (16 presencials i 4 a distància)

08 A qui va adreçat Mestres primària (cicle superior), professors de secundària i bibliotecaris.

09 Cost 75 €

4


Els contes a l’aula Curs 2015-16 01 Dates i horari Dissabte de 9:00 a 14:00 h 28 de novembre 12 de desembre 9 de gener 16 de gener

02 Objectius 1. 2. 3. 4.

Prendre consciència del propi domini del cos i la veu per tal de desenvolupar les capacitats expressives. Fonamentar la recreació de les històries en una percepció basada en les pròpies imatges i sensacions. Que cada alumne conegui un repertori de contes triats per persones que els utilitzen com a eina en la seva professió i en la seva vida. Conèixer diverses maneres de fer una sessió de contes i els rituals de començament i tancament.

03 Continguts • • •

Què són els contes i per què és important explicar-ne Tipus de contes/Selecció Com muntar una sessió/hora del conte

04 Pla d’avaluació de l’activitat Les sessions seran de caràcter teòric-pràctic per tal d'oferir la possibilitat d'incorporar els coneixements assolits en la tasca educativa diària.

04.1 Avaluació per part de les persones assistent Al final del curs se’ls passarà un qüestionari de valoració dels assistents respecte a l’activitat formativa.

04.2 Avaluació de l’aprofitament 1. 2.

Programació d’una sessió de contes a l’aula (individual o màx. 4 persones) Realització d’una HC conjunta (1 conte per alumne)

05 Formadores Eva Martínez Pardo Gemma Garcia Vilardell

06 Durada 20 hores

5


07 Modalitat Curs presencial

08 A qui va adreçat Mestres primària i educació infantil, professors de secundària i bibliotecaris.

09 Cost 75 €

6


Còmics, contes, novel·les i cinema: estratègies de promoció de la lectura per a infants i joves Curs 2015-16 01 Dates i horari Dissabte de 9:00 a 14:00 h 31 d’octubre 7 de novembre 14 de novembre

02 Objectius 1. 2. 3. 4.

Definir les característiques lectores dels infants i dels joves: gustos, tendències, trajectòries, etc. Comprendre la importància de la interrelació de diferents gèneres narratius. Conèixer algunes obres cabdals que permetin treballar el gust per la lectura. Obtenir un repertori d’estratègies i activitats per treballar el còmic, els contes, les novel·les i el cinema a la biblioteca i a l’aula.

03 Continguts • • • • • • •

Les característiques dels joves lectors. La novel·la juvenil de qualitat. L'àlbum il·lustrat en cicle superior i secundària. La narració seqüencial: còmic, novel·la gràfica, bande dessinée i manga. El cinema i les adaptacions: del paper a la pantalla i viceversa. Altres formes de narració: narrativa oral, videojocs, jocs de rol, app narratives ... Estratègies i accions de promoció: el joc com a eina.

04 Pla d’avaluació de l’activitat Les sessions seran de caràcter teòric-pràctic per tal d'oferir la possibilitat d'incorporar els coneixements assolits en la tasca educativa diària.

04.1 Avaluació per part de les persones assistent Al final del curs se’ls passarà un qüestionari de valoració dels assistents respecte a l’activitat formativa.

04.2 Avaluació de l’aprofitament Programació d’una activitat de foment de la lectura a l’aula per treballar la lectura i el cinema (individual o màx. 4 persones).

05 Formadora Andrea Pozo Ramírez

7


06 Durada 20 hores

07 Modalitat Curs semipresencial (15 presencials i 5 a distància)

08 A qui va adreçat Mestres primària (cicle superior), professors de secundària i bibliotecaris.

09 Cost 75 €

8


Conservació i restauració de documents a la biblioteca Curs 2015-16 01 Dates i horari Dissabte de 9:00 a 14:00 h 27 de febrer 5 de març 12 de març

02 Objectius 1. 2. 3. 4.

Definir els conceptes de conservació i restauració, així com les característiques dels documents que hi ha a les biblioteques. Conèixer els materials adients per conservar i restaurar els documents, així com els principals proveïdors. Conèixer les diferents estratègies de conservació i les tècniques de restauració més habituals. Adquirir tècniques per treballar la restauració dels documents amb els infants i joves.

03 Continguts • • •

• • • • •

• • •

Coneixement del paper Neteja inicial o Procediments de neteja mecànics o Procediments de neteja químics Desmuntatge dels suports del llibre o Observació del cosit o Desmuntatge del cosit o El cosit o Les capçades Desmuntatge i muntatge de guardes Desmuntatge de la pell del llom Desmuntatge de la pell de les tapes Reparació de les tapes Consolidació dels suports o Reparació de fulls trencats i estrips o Reparació en sec o Reparació en humit Reintegració o Reintegració manual o Reintegració mecànica Laminat o suport auxiliar o Laminació manual o Laminació a les dues cares El pergamí o Anàlisi previ del tractament o Neteja o Reintegració

9


Enquadernació o De llom buit o De tapes soltes o De tapes flexibles o A la rústica

04 Pla d’avaluació de l’activitat Les sessions seran de caràcter teòric-pràctic per tal d'oferir la possibilitat d'incorporar els coneixements assolits en la tasca educativa diària.

04.1 Avaluació per part de les persones assistent Al final del curs se’ls passarà un qüestionari de valoració dels assistents respecte a l’activitat formativa.

04.2 Avaluació de l’aprofitament Restauració de dos documents típics de biblioteca escolar (individual)

05 Formador Fermí Beltran Prat

06 Durada 15 hores

07 Modalitat Curs presencial

08 A qui va adreçat Mestres primària i educació infantil, professors de secundària i bibliotecaris.

09 Cost 65 €

10


Treballem les emocions a través dels contes Curs 2015-16 01 Dates i horari Dissabte de 9:00 a 14:00 h 16 d’abril 30 d’abril 7 de maig 21 de maig

02 Objectius 1. 2. 3.

Explorar les emocions bàsiques a través dels contes tradicionals. Prendre consciència dels automatismes de l’educador en la intervenció educativa a l’aula. Aprendre a fer servir els contes tradicionals com a eina d’acompanyament i gestió emocional.

03 Continguts • • • • •

Les emocions bàsiques: un emmarcament teòric humanista. La construcció del món afectiu-relacional. Els contes tradicionals i les seves diferents versions (Grimm, Perrault, Andersen, Disney, etc.). Arquetips i emocions que encarnen els personatges. Implementació del treball emocional amb contes a l’aula: pràctiques per a la reflexió i anàlisi de casos.

04 Pla d’avaluació de l’activitat Les sessions seran de caràcter teòric-pràctic per tal d'oferir la possibilitat d'incorporar els coneixements assolits en la tasca educativa diària.

04.1 Avaluació per part de les persones assistent Al final del curs se’ls passarà un qüestionari de valoració dels assistents respecte a l’activitat formativa.

04.2 Avaluació de l’aprofitament 1. 2.

Programació d’una sessió de contes a l’aula (individual o màx. 4 persones) Realització d’una HC conjunta (1 conte per alumne)

05 Formadora Eva Martínez Pardo

06 Durada 20 hores

07 Modalitat Curs presencial

11


08 A qui va adreçat Mestres primària i educació infantil, professors de secundària i bibliotecaris.

09 Cost 75 €

12

Cursos 2015-2016 - Biblioteca Can Butjosa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you