Page 1

Асоциация за Български Музикално-Танцов Фолклор Варна, България maria@folkxplorer.com www.folkxplorer.com

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева

1


Цел

Да се представят основните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за

Съхраняване на фолклора; Изучаване на фолклора; Разпространение на фолклора

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

2


Фолклорът в условията на глобализъм

Социализация на Интернет и фолклора ИКТ за съхраняване и популяризиране на фолклора Фолклор, Интернет и авторски права Примери за интегриране на ИКТ във фолклора © Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

3


Преди един век...

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

4


Устно/персонално предаване на фолклорните образци

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

5


•Предаване на фолклорните образци в семейната среда

Пример: Село Солник, Община Долни Чифлик, Варненско

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

6


•Борис Цонев – един от пионерите в съхраняването

и разпространението на танцовия фолклор

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

7


Институциите и тяхната роля в предаването/съхраняването на фолклора

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

8


OБЩЕСТВО-ФОЛКЛОР-ТЕХНОЛОГИИ

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

9


Ръст на изчислителни опрации в секунда, отнесени към 1000 USD

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

10


ИКТ – Информационна и комуникационна техника

Глобални системи

Потребители, информация

Спец. системи

ИКТ инфрастуктура. . .

Изч. Комплекси

Компютри

Изч. центрове, бизнес звена. . .

Памети, Принтери, Мрежи. . .

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

11


Глобална Комуникационна Инфраструктура Излъчване на спектакли в реално време чрез Интенрет

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

12


Социализация на Интернет или Всеки жител на планетата - с достъп до Интернет

Digital Literacy или новата грамотност

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

13


Социални Интернет сайтове Социални Интернет сайтове са тези, които позволяват изграждането на личен профил на всеки потребител и създаването на ЛИЧНА ИНТЕРНЕТ МРЕЖА, която да го (да я) свързва с другите потребители. През последните 5 години подобни сайтове се превъщат от инцидентно във феноменално явление, включвайки десетки милиони потребители. Създават се паралелни светове и социални структури на съществуващите.

Pew Internet Foundation, Януари, 2007 © Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

14


Най-популярни Социални Интернет Сайтове Наименование

Описание

Брой членове-потребители

MySpace

Универсално предназначение

192,000,000

Windows Live Spaces

Блогове

120,000,000

orkut

Google мрежа

57,431,788

Facebook

Създадена като университетска, сега – мрежа с общо предназначение

34,000,000

Broadcaster.com

Видео чат и споделяне на филми

26,000,000

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

15


Социализация на Интернет или Всеки носител на фолклора като активен потребител на Интернет, създател на дигитално съдържание навсякъде и по всяко време

ФОЛКЛОР-ИКТ-ИНТЕРНЕТ

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

16


Три основни етапа в развитието на формите за съхраняване и разпространение на фолклора

КОМБИНИРАНА РЕАЛНОСТ

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

17


Интерактивен достъп и синтез на различните видове информация за съхраняване и разпространение на фолклора

Текст Говор/Интервю

2D

3D

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

Музика

VR 18


ФОЛКЛОР-ТЕХНОЛОГИИ

БИНАРНИ СЕМИОСФЕРИ

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

19


© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

20


ALERT – Вие избирате темата, напр. “Folk Fest”

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

21


Вие избирате типа новини, напр. “Танц” "Really Simple Syndication", RSS 2.0 _______________ DLA- „Digital Lifestyle Aggregator‟

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

22


Вие избирате e-Group, напр. “Folklore dance” Електронни (Интернет) групи; CSCW(Computer Supported Cooperative Work)

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

23


BBMDE · Bulgarian/Balkan Music & Dance Events, http://groups.yahoo.com/group/BBMDE/ by Joyce Clyde

http://groups.yahoo.com/group/Bulgarian_F olk_Music_Dance_World/ by Maria Drazheva

PUBLORE automatic digest system LISTSERV@unm.edu

Fuel4arts.com mailer@fu4arts.com http://www.fuel4arts.com/el © Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

24


© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

25


Лични и публични фолклорни събития Един от най-добрите и безплатни календари е на Google

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

26


Лични и публични фолклорни материали Blog : термин, отбразуван от думите weB и LOG

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

27


© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

28


“Отворена”, свободна за развитие енциклопедиа

Wiki, WikipediA WikiBGfolklore Съ-авторски сайт на всички желаещи да участват в създаването и поддържането на фолклорна енциклопедиа

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

29


Аудио- и видео-учебни материали Podcast : термин, свързан с музикалния плеър на Apple; от думите iPod и broadcast

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

30


Музикални клипове, словесен фолклор, лекции

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

31


Видео клипове, фолклорни филми и лекции

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

32


“Песните наши, правата техни” Из интервю по Българското радио

http://www.wipo.int

Световната организация за интелектуална собственост или The World Intellectual Property Organization (WIPO) е специализирана агенция на ООН. Една от нейните програми е “Традиционни познания и фолклор” Traditional Knowledge and Folklore

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

33


“Creative Commons” Сдружение за авторски права в Интернет

CC: “Some Rights Reserved”)

http://creativecommons.org

Накои права са запазени, но материалът е предоставен за публично ползване в Интернет

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

34


© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

35


© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

36


© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

37


© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

38


Предложение за участие с проект в програмата на Европейския Съюз

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

39


© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

40


Questions

© Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

41


Асоциация за Български Музикално-Танцов Фолклор П.К 38 Варна 9000, България

МОБ+359 888 90 88 59 Факс +359 52 61 01 33 maria@folkxplorer.com www.folkxplorer.com © Copyright Maria Drazheva / Мария Дражева, 2007

42

Фолклорът в условията на социализация на Интернет  

Фолклорът в условията на социализация на Интернет

Advertisement