Page 1

2012 Estetiska programmet med profilerna Design & Entreprenรถrskap

Mode & Textil

Dans

Musikal

Musik


Liten skola med personlig atmosfär Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad är ingen stor skola där du bara blir en i mängden. Tvärtom, här är andan mer familjär. Atmosfären på skolan präglas av varma och vänliga relationer där alla känner delaktighet och ansvar. Stort elevinflytande

För att du ska kunna prestera och utvecklas under din gymnasietid är det viktigt att du känner dig sedd och respekterad. Du ska också känna dig trygg och trivas på Fugik. Elevinflytandet är stort hos oss, dels formellt via klass- och elevråd, dels i en ständig dialog mellan elever och lärare. Tillsammans med dina lärare och klasskamrater är du med och utformar undervisningen.

Inför högskola och universitet

Skolan är riksrekryterande och utbildningarna är treåriga, kostnadsfria och studieförberedande. Steget från gymnasiet till högskolestudier ska vara så kort och naturligt som möjligt tycker vi. Därför ser vi till att du är väl förberedd. Du får lära dig att ta eget ansvar och arbeta målinriktat. Det är viktigt att undervisningen är så verklighetsbaserad som möjligt, och därför utgår vi ofta från aktuella händelser och trender som berör och engagerar.

Öppet hus! Välkommen till oss på Orrholmsgatan 8. 24/11 2011 och 26/1 2012 17.00   –  20.00


Hos oss får du vara vem du vill, bara du är dig själv.

Lärarna är vår främsta resurs

Våra duktiga lärare utgör förstås navet för skolans verksamhet och det är deras insatser som skickliga pedagoger, pådrivande mentorer och goda medmänniskor som gör skolan framgångsrik. Lärandet ska vara lustfyllt, som en upptäcksresa. Det ser vi bland annat till genom att väcka din nyfikenhet och låta dig förstå nyttan av det du lär dig. Lärarens uppgift blir att inspirera och stödja, att skapa ordning och struktur i lärandet. Kunskaper sätts in i ett sammanhang för att skapa en helhet i lärandet.

Vi formar utbildningen efter dina förutsättningar och intressen

Skolans pedagogiska grundsyn har sin bas i Folkuniversitetets syn på folkbildning och spridning av kunskap, där utgångspunkten hela tiden är den enskilde individens behov och förutsättningar. Med det följer att vi inte är knutna till ett arbetssätt, utan använder olika pedagogiska metoder för att anpassa undervisningen med en individuell studieplan. Detta borgar för att du som elev ska få växa och utvecklas i din egen takt.  

Om Folkuniversitetet

Folkuniversitetet, som idag är en av Sveriges ledande utbildningsanordnare, driver tolv fristående gymnasieskolor runt om i landet. Det är ett studieförbund och tillika en stiftelse knuten till Göteborgs universitet. Folkuniversitetet är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Fugik är inte en vinstdrivande skola, utan all eventuell vinst används för att vidareutveckla verksamheten.


Estetiska programmet – inriktning Bild och formgivning

Design & EntreprenĂśrskap


Från idé till färdig produkt! Design & Entreprenörskap är en utbildning för sig som är kreativ och nytänkande. Du får grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom design och formgivning genom att du får arbeta med begreppet design i ett brett perspektiv.

Projektbaserad undervisning

Den här utbildningen ger dig gedigna kunskaper om design, bild och form samt en god inblick i olika yrkesområden som t.ex. formgivning, mode, inredning och produktdesign. Du får också värdefull träning i att arbeta projektinriktat och hjälp med att utveckla ditt personliga konstnärliga uttryck. Vi lägger stor vikt på högskoleförberedelse, entreprenörskap och design. Efter avslutad utbildning har du behörighet att läsa vidare på universitet och andra designutbildningar.

Sugen på att starta eget?

På Fugik får du möjlighet att i utbildningssyfte starta och driva ett eget företag under ett läsår. Det sker

i samarbete med Ung Företagsamhet och syftar till att på bästa sätt förbereda dig inför den verklighet som väntar efter utbildningen.

Individuella val för vidare studier

Genom individuella val har du möjlighet att specialisera dig, antingen med kreativa kurser som design, foto och webb­design, eller med mer teoretiska kurser i syfte att förbereda dig inför eftergymnasiala studier. Efter utbildningen kan du till exempel söka vidare till folkhögskolor, högskolor och universitet eller varför inte till Folkuniversitetets två välrenommerade skolor: KV Konstskola och Art College i Göteborg.

Fugikelev 2009–2012

– Jag älskar att skapa saker och har alltid varit kreativ. Det var den största anledningen till att jag valde designinrikt­ ningen. Här får jag leva ut min kreativa sida under skoltid, samtidigt som jag får en bred utbildning och behörighet till universitetet.

Malin Mattsson

MacBook Som elev hos oss får du arbeta med en egen MacBook under dina tre stu­ dieår. För oss är datorn ett självklart pedagogiskt redskap och en förutsätt­ ning för lika villkor för eleverna. Dato­ rerna är utrustade med Adobe CS Design Premium, med program som Photoshop, InDesign och Illustrator. På Design och Entreprenörskap möter du dessa program i flera kurser där vi

Anton Becker

Fugikelev 2008–2011

arbetar med bildbehandling, illustra­ tioner och trycksaker. Du får lära dig hantera programmen och utveckla din kreativitet i det digitala formatet. Du använder även olika ordbehandlings­ program och skapar bildspel och fil­ mer i program som iPhoto och iMovie.

– Jag visste att jag ville hålla på med design i framtiden och ville ha en bred grund att stå på. Folkuniversitetets design­ inriktning var då det självklara valet! Här fick jag kombinera teori med design i alla former. Jag drömmer om att i framti­ den jobba med Redesign, kan­ ske i eget företag.


Estetiska programmet – inriktning Bild och formgivning

Mode & Textil


Med sikte på egna textila kollektioner! Är du intresserad av mode och textil? Den här profilen på Fugik är en högskoleförberedande utbildning för dig som har skaparglädje och ett intresse för mode, kläder, textil och design.

Textil formgivning

På Mode & Textil lär du dig textil formgivning; att kunna skapa textilt från idé till färdig produkt. Vi arbetar med mode och kläder samt textilt avsett för produkter och inredning.

Kurser med variation

I kurserna ingår bland annat mönsterkonstruktion och sömnad, där du får lära dig processen i att ta fram kollektioner och produkter. Fackteckning är en annan viktig del i skapandet av kläder. Här får du utveckla dina färdigheter inom illustration och formgivning, samt genom tvådimensionella tekniker såsom plaggskisser och mönster­ illustrationer. Inom textil inredning får du utveckla mönster för tryck och produkter där digitala program

som Adobe Illustrator och Photoshop är viktiga verktyg.

Individuella val för vidare studier

Från Mode & Textil får du med dig mycket teoretisk och praktisk kunskap och du kan efter studier hos oss söka vidare inom modedesign, produktdesign, textil konst, inredning m.m. Genom individuella val har du möjlighet att specialisera dig, antingen med kreativa kurser som exempelvis foto och design, eller med mer teoretiska kurser i syfte att förbereda dig inför eftergymnasiala studier. Efter utbildningen kan du till exempel söka vidare till folkhögskolor, högskolor och universitet eller varför inte till Folkuniversitetets skolor; Modeskolan, KV Konstskola eller Art College.

Amanda Karlsson Fugikelev 2009–2012

– På Fugik har jag fått lära mig att både sy kläder och skissa på kollektioner. Jag har alltid varit intresserad av mode och textil och kommer definitivt att fortsätta studera mode efter gymnasiet. Min stora dröm är att designa egna klä­ der. Jag är glad att jag valde Folkuniversitetets gymnasium.

David Brask Fugikelev 2008–2011

MacBook Som elev hos oss får du arbeta med en egen MacBook under dina tre stu­ dieår. För oss är datorn ett självklart pedagogiskt redskap och en förutsätt­ ning för lika villkor för eleverna. Dato­ rerna är utrustade med Adobe CS Design Premium, med program som Photoshop, InDesign och Illustrator. På Mode & Textil använder vi datorn vid plaggskisser och modeillustratio­

ner samt vid formgivning av både kläder och produkter. För mönsterformgivning är dessa program oslagbara verktyg. Du använder även textbehandlingsprogram och skapar bildspel och filmer i pro­ grammen iPhoto och iMovie.

– Fugik var rätt för mig efter­ som jag vill jobba med mode och textil i framtiden. Skolan lägger stort fokus på den kre­ ativa designprocessen och ger även eleverna utrymme för egen utveckling. Idag läser jag utbildningen Kläder på Steneby och mitt mål är att arbeta som modeskapare, gärna internationellt.


Estetiska programmet – inriktning Dans

Dans


Styrka, teknik och koreografi!

Vår dansutbildning vänder sig till dig som är beredd att satsa hårt på dans och scenisk gestaltning. Du får träning i olika dansstilar så att du står väl rustad för den verklighet som väntar. Idag efterfrågas mångsidiga dansartister som kan hantera flera olika dansuttryck. Utbildningen innefattar jazzdans, klassisk balett, modern dans samt streetdance.

Teknikträning och kreativt skapande

Att bli en bra dansare kräver disciplin och hård träning. För att bli en mångsidig dansare kommer du att få jobba med koreografier i flera olika genrer. Hos oss förbättrar du din fysiska styrka och rörelsepotential, samtidigt som du stärker din gestaltningsförmåga och stilkänsla. Vi arbetar även mycket med rytmisk förståelse och ren teknik­ träning.

Samarbete med dansstudion

Eftersom utbildningen innefattar olika dansstilar har vi etablerat ett samarbete med Dansstudion i Karlstad. Som danselev på Fugik har du därför tillgång både till danslokal på skolan och lektionspass på Dansstudion.

MacBook Som elev hos oss får du arbeta med en egen MackBook under dina tre stu­ dieår. För oss är datorn ett självklart pedagogiskt redskap och en förutsätt­ ning för lika villkor för eleverna. Vi arbetar en hel del med videoinspel­ ning av lektionspass för att du som elev ska få se din egen rörelse- och koordinationsförmåga. Dessa kan vi

Individuella val för vidare studier

Genom individuella val har du möjlighet att specialisera dig inom någon av de olika dansstilarna, välja sång och teaterkurser eller satsa mer på teoretiska kurser i syfte att förbereda dig inför eftergymnasiala studier. Efter utbildningen kan du till exempel söka vidare till folkhögskolor med dansinriktning, förberedande dansutbildningar, Danshögskolan eller varför inte den välrenommerade Balett­akademien vid Folkuniversitetet.

Einar Schelin Fugikelev 2011–2014

– Jag sökte mig till danslinjen för att jag alltid tyckt om att dansa. Upplevelsen av att vara i rörelsen, i musiken och känna pulsen är häftig! Dan­ sen ger mig möjlighet att uttrycka mig. Fugik är en bra skola! Det gäller både dans­ undervisningen och undervis­ ningen i de teoretiska ämne­ na. Jag trivs med att det är en liten skola. En dröm är att kom­ ma in på Balettakademien.

Prova-på-dag

I slutet av våren kommer alla som sökt utbildningen att kallas till ett prova-på-tillfälle, där du får testa de olika dans­stilarna. Du blir också intervjuad av lärarna och den som vill kan även uppföra en egen dans inför dem. Prestationen bedöms dock inte vid antagningen.

Malin Johannesson ladda över i datorn och du kan när som helst analysera ditt arbete och utifrån filmen förbättra din teknik. Läraren kan också spela in danskore­ ografier som du kan få tillgång till i din dator och använda som ett hjälpme­ del när du vill träna lite extra. Dessut­ om har du tillgång till program som t.ex. GarageBand där du kan arrange­ ra musik till dina koreografier.

Fugikelev 2008–2011

– Idag går jag Balett­akade­ miens förberedande danslinje på Dansstudion i Karlstad. Fugiks tre gymnsieår gav mig bra grunder för att läsa vidare inom dans, samtidigt som jag fick med mig behörighet för att läsa vidare på högskola och universitet.


Estetiska programmet – inriktning Musik

Musikal


Med sikte på scenen! Inriktningen är ett bra val för dig som vill satsa på en högklassig teoretisk gymnasie­utbildning samtidigt som du utvecklar dina artisttalanger – agera på scenen, sjunga och dansa. Vi kan inte lova att du blir en stjärna, och det behöver förstås heller inte vara ditt mål, men vi lovar att din gymnasietid här ger dig ett bra utgångsläge. Du kommer att få vara med och sätta upp musikaler alla tre åren med allt vad det innebär i förberedelser, genomförande och efterarbete.

Musikaliska projekt

Utbildningen är upplagd så att de tre huvudämnena sång, dans och teater tidigt sätts ihop till en helhet. De redovisas under de tre åren i form av mindre och lite större föreställningar. I ämnet sång läggs stor vikt vid teknik och det sceniska uttrycket. Vi arbetar även med vokalensemble samt stil- och genrekunskap. Dansämnena är klassisk balett och jazzdans, med möjlighet att välja till exempelvis streetdance. Vi lägger stor vikt vid att utveckla din stilkänsla, rytmisk förståelse och din teknik. Inom scenisk gestaltning arbetar vi med frigörande kreativitetsövningar, improvisation samt tolkar och analyserar texter och pjäser.

Individuella val för vidare studier

Genom individuella val har du möjlighet att specialisera dig inom någon av de olika dansstilarna, välja sång och teaterkurser, eller satsa mer på teoretiska kurser i syfte att förbereda dig inför eftergymnasiala studier. Efter utbildningen kan du till exempel söka vidare till folkhögskolor med dans- och musikalinriktning, högskolor och universitet eller varför inte den välrenommerade Balettakademien vid Folkuniversitetet i Göteborg.

Julia Axelborn Fugikelev 2010–2013

– Det är väldigt roligt att gå Musikal på Fugik. Förutom att man får testa lite av varje vad gäller att sjunga, dansa och spela teater så får man ju också en högskoleförbere­ dande utbildning, vilket är vik­ tigt inför framtiden. Sedan är det ju fantastiskt kul att stå på scen i olika produktioner!

Anna Nilsson Fugikelev 2006–2009

MacBook Som elev hos oss får du arbeta med en egen MacBook under dina tre stu­ dieår. För oss är datorn ett självklart pedagogiskt redskap och en förutsätt­ ning för lika villkor för eleverna. På Musikal använder vi oss bland annat av GarageBand, ett musikprogram med inspelningsmöjligheter. Vi jobbar med loopar, midi, inspelning av röst och instrument. Vi jobbar också med

Earmaster, ett gehörsprogram som är uppbyggt som en kurs med rytmdik­ tat, melodidiktat, ackordprogressioner och skalor.

– Jag valde Musikal på Fugik för att jag var väldigt intresse­ rad av dans, musik och teater. När jag pluggade vidare efter att jag tagit studenten så insåg jag vilken bra grund jag fått. Nu satsar jag helhjärtat på en karriär inom musikal­ branschen – i år ska jag till exempel vara med i Cabaret på Tempelriddaren i Karlstad!


Estetiska programmet – inriktning Musik

Musik


Redo för ett gig!? Vill du jobba med musik i framtiden? På denna utbildning får du de baskunskaper som krävs för att läsa vidare på musikhögskola, universitet och folkhögskola. Förutom de gymnasiegemensamma ämnena får du en bred musikutbildning som inriktar sig på afrogenren; pop, rock, soul, R&B, funk och jazz.

Bilda ett band

Utbildningen lägger stort fokus på ensemblespel. Du kommer att bilda ett band tillsammans med några klasskamrater, och utifrån den gruppen kommer ni gemensamt att arbeta med samspel, arrangering, improvisation och lyhördhet. Bandet kommer t. ex. att vara kompgrupp för lunchkonserter, ämnesövergripande projekt och slutproduktioner, och det kommer att finnas möjligheter att hålla egna spelningar. Du kommer att lära dig att framträda inför publik och att arrangera konserter.

Individuell utveckling

Du kommer även att jobba individuellt med ditt instrument för att bredda dina kunskaper och fördjupa dig i afrogenren. Tillsammans med din instrumentalpedagog jobbar ni utifrån dina förutsättningar med teknik, genreförståelse, komposition och musikalitet.

Som vokalist får du privatlektioner i sång för att utveckla din röst tekniskt, musikaliskt och uttrycksmässigt. Vi jobbar med mikrofonteknik, textanalyser, och möte med publik.

Framtida möjligheter

Inriktningen Musik lägger grunden för en framtida karriär inom musikbranschen. Du kan t.ex. vidareutbilda dig och bli musiker, instrumental- och ensemblepedagog eller artist. Eftersom utbildningen är högskoleförberedande har du givetvis möjlighet att söka vidare till många andra områden också.

Elisabet Stjernberg Lärare i Sång & Ensemble

– Vi ser fram emot att välkom­ na musikelever till Fugik. Det är oerhört givande att spela och utvecklas tillsammans som grupp. Lärarna här har en gedigen utbildning inom res­ pektive musikområde, och många är praktiserande musi­ ker. Improvisationslektionerna kommer att bli väldigt roliga!

Sökinriktningar

Du kan söka på följande instrument: sång, gitarr, keyboard/piano, elbas och trummor/percussion.

Fredrik Karlsson Gullander Lärare i Gehörs- och Musiklära

MacBook Som elev hos oss får du arbeta med en egen MacBook under dina tre stu­ dieår. För oss är datorn ett självklart pedagogiskt redskap och en förutsätt­ ning för lika villkor för eleverna. På Musik använder vi oss bland annat av GarageBand, ett musikprogram med inspelningsmöjligheter. Vi jobbar med loopar, midi, inspelning av röst och

instrument. Vi jobbar också med Ear­ master, ett gehörsprogram som är uppbyggt som en kurs med rytmdik­ tat, melodidiktat, ackordprogressioner och skalor.

– Eftersom du som elev redan vid gymnasievalet anger vilket instrument du vill specialisera dig på så kommer vi direkt att börja bredda dina kunskaper inom det området samtidigt som du får testa andra instru­ ment. Du kommer att jobba mycket individuellt, men du kommer också att ingå i ett komplett band. Och vem vet; kanske blir du trummis fastän du sökt in på elgitarr!?


Välkommen till oss! Öppet Hus

För att få veta mer är ni välkomna till våra informationskvällar. Torsdag 24/11 17.00–20.00 Torsdag 26/1 17.00–20.00

Demokväll!

Efter att gymnasievalet 2012 är genomfört bjuder vi in er elever som sökt vår skola till en demokväll. Tillsammans med era föräldrar får ni då möjlighet att träffa skolans lärare och blivande klasskamrater. Ni får också praktiskt prova på vad det innebär att studera vald inriktning på vår skola. Demokväll: torsdag 26/4 18.00–21.00

Praktisera hos oss!

Är du som årskurs nia nyfiken på hur det är att vara elev på Fugik? Då kan du förlägga två–tre dagar av din praktik hos oss och gå med en klass under skoldagarna. Självfallet bjuder vi dig på lunch. Kontakta oss på 054-19 58 38 mellan 8.00–12.00 så kan vi hitta dagar och tider när det passar att du kommer.

Gymnasievalet – när du ska söka till vår skola

Musikal Du som vill läsa Musikal ska i din ansökan använda ESMUS som ansökningskod. Du behöver också i fältet för övrig information ange att du vill läsa Musikal som profil. Musik Du som vill läsa Musik ska i din ansökan använda ansökningskoden ESMUS. Dans Du som vill läsa Dans ska i din ansökan använda ansökningskoden ESDAN. Design & Entreprenörskap Du som vill läsa Design & Entreprenörskap ska i din ansökan använda ansökningskoden ESBIL. Mode & Textil Du som vill läsa Mode & Textil ska i din ansökan använda ansökningskoden ESBIL. Du behöver också i fältet för övrig information ange att du vill läsa Mode & Textil som profil. För mer information om gymnasievalet besök www.karlstad.se


Bra att veta! Fria språkkurser

Som elev på skolan kan du under din fritid helt kostnadsfritt gå våra kvällskurser i språk i mån av plats.

Internationellt språkdiplom

Det blir allt vanligare att du måste visa upp ett bevis på att du besitter aktuella och användbara språkkunskaper. Som elev hos oss får du kostnadsfritt pröva för en Camebridgeexamen (IELTS).

Efter gymnasiet

När du erhållit en gymnasieexamen från vår skola är du behörig att söka vidare till utbildningar på högskola och universitet. Du är också behörig att söka vidare till många eftergymnasiala utbildningar inom bild och form, dans och musik.

Vad händer på Fugik?

Är du nyfiken på vad vi gör och har gjort på skolan? Kika då under fliken Nyheter på: folkuniversitetet.se/karlstadsgymnasium

Gilla oss!

Fugik finns också på Facebook (www.facebook.com/fugik). Där kan du se foton från föregå­ ende och nuvarande läsår och hänga med i det som händer på skolan. Under läsåret uppdaterar vi vår sida flera gånger under varje skoldag.


Det börjar med en tanke, en idé. En enskild individs vilja att åstadkomma något – litet som stort. Efter tre år hos oss lämnar du skolan med ökade kunskaper, nya insikter och lärorika erfarenheter – väl förberedd för livet efter skolan och redo att anta nya utmaningar. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du ska få en så bra gymnasieutbildning som möjligt. Resten är upp till dig.

Demokväll!

Torsdag 26/4 18.00–21.00 Läs mer på vår hemsida!

Orrholmsgatan 8 652 26 Karlstad Tel 054-19 58 38 Fax 054-19 08 22 gymnasium.karlstad @ folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se/karlstadsgymnasium

Folkuniversitetet 2011 Tryck: Contact Billes, Göteborg

Kunskap förändrar

Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad, broschyr 2012  
Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad, broschyr 2012  

Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad, broschyr 2012