Page 1

Allt bรถrjade med en kurs. Kursprogram hรถsten 2019 Karlstad


Kursprogram hösten 2019

Allt började med en kurs. ”Jag hade alltid haft en dröm om att bli författare. Mitt i livet förstod jag att jag måste ta min dröm och passion på allvar. För några år sen anmälde jag mig till en kurs i skrivande på Folkuniversitetet. Idag finns mina böcker på åtta olika språk och nu jobbar jag på min tredje roman.” Rebecka Edgren Aldén, författare

FolkNyfiken univ p ersit å Pröv etet? a at t gå hos o en kurs ss! Lä s m er på s. 1 1 .


7

Teckning och måleri

10

6

Natur och kultur

Föreläsningar

Språk

4

9

Ekonomi

Folkuniversitetet

Språk

4

Expedition: Älvgatan 3, Karlstad Postadress: Älvgatan 3, 652 25 Karlstad

Natur och kultur

6

Följ oss på Facebook och få inspiration, tips och de senaste nyheterna!

Starta studiecirkel

6

Konst och hantverk

7

Dans och teater

8

Navigation

8

facebook.com/ Folkuniversitetet. VarmlandDalsland

Ekonomi, bokföring och IT

9

Expeditionen är öppen: Måndag–torsdag 11.00–16.00 Fredag 11.00–14.30 Lunchstängt 12.00–13.00 Telefon: 054-19 58 30 Kursanmälan: 054-19 58 48 E-post: info.karlstad@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se/karlstad Org.nr: 857200-6313 Stiftelserektor: Stig-Olov Blixt Ordförande: Bo Edvardsson, vicerektor och professor, Karlstads universitet

Yrkeshögskola 9 Föreläsningar

10

Pensionärsuniversitetet 10 Släktforskning

Detta är Folkuniversitetet!

CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö

Tryck: V-TAB 2019 Grafisk form: Hans Åkerskog Grafisk Formgivare Foto: Shutterstock, Unsplash, Folkuniversitetet

11

Folkuniversitetet är ett studieförbund grundat av universitet och studentkårer. Vår verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Vi verkar för ett internationellt synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Du hittar våra anmälningsvillkor på

www.folkuniversitetet.se


N Y!

Nyhet

Distanskurs

HELG

Helgkurs

Språk

ALLMÄNNA KURSER På våra språkkurser tränar du alla språkfärdigheter: tala, läsa, skriva och lyssna. Tonvikten ligger på muntlig kommunikation. Hur långt du hinner och det exakta innehållet varierar. Du som deltar står i centrum för undervisningen. Kom ihåg att det är dina och de andra deltagarnas förväntningar som formar kursen och att du själv bestämmer tempot för din inlärning!

Våra språkkurser är indelade i sex nivåer (A1– C1) enligt Europarådets referensram för språk (GERS). Utifrån skalan hittar du din ungefärliga språknivå. Tänk på att beskrivningarna avser målen med kursen och inte ditt utgångsläge. SPRÅKDIPLOM Behöver du ett bevis på dina språkkunskaper? På Folkuniversitetet kan du validera dina kunskaper i svenska och engelska eller ta en internationell språkexamen som är erkänd i stora delar av världen.

Nivåskala

Våra språkkurser är indelade i sex nivåer enligt Europarådets skala. Du kan i skalan grovt definiera din kunskapsnivå men för att vara säker på att hamna rätt rekommenderar vi att du gör ett gratis inplaceringstest. Notera att det oftast behövs flera kurser för att gå upp en nivå.

A1

Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

A2

Jag kan förstå fraser och enklare ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

B1

Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

4 | SPRÅK

B2

C1

C2

Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.

Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t.ex. ironi).

SPRÅKTEST I SVENSKA C1-NIVÅ Vi erbjuder test i svenska på C1-nivå enligt Europarådets referensram för språk (GERS). Testet godtas bland annat av Socialstyrelsen för erhållande av yrkeslegitimationer och passar dig som behöver ett intyg som visar att du har mycket goda kunskaper i svenska. Anmäl dig på folkuniversitetet.se/karlstad Testdatum: 10 oktober

C2 C1 B2 B1 A2 A1

Information och anmälan: info.karlstad@folkuniversitetet.se • www.folkuniversitetet.se • 054-19 58 48


Svenska

RYSKA NIVÅ DAG TID

A1 del 1

SVENSKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK NIVÅ DAG TID

A1 del 1 B1 del 1 C1

GÅNGER START PRIS

ti 1800-2030 on 1800-2030 må 1800-2030

8 24/9 1.875:8 2/10 1.875:8 30/9 1.875:-

Övriga språk

NIVÅ DAG TID

A1 del 1 on A1 del 2 on A2 del 2 on

1.875:-

GÅNGER START PRIS

1500-1630 1900-2030 1710-1850

NIVÅ DAG TID

12 12 12 12

23/9 12/9 10/9 12/9

1.875:1.875:1.875:1.875:-

12 10/9 1.875:12 10/9 1.875:12 11/9 1.875:12

10/9

1.875:-

FRANSKA NIVÅ

DAG

TID

A1 del 1 A1 del 3 A2 del 2 B2 del 2

må må må må

1745-1915 1930-2100 1930-2100 1730-1900

GÅNGER

12 12 12 12

START

23/9 9/9 9/9 9/9

PRIS

1.875:1.875:1.875:1.875:-

ITALIENSKA ti ti ti on to må ti

26/9

12 12 12

18/9 18/9 18/9

1.875:1.875:1.875:-

to

GÅNGER START PRIS

1930-2100

12

26/9

1.875:-

GÅNGER START PRIS

A1 del 1 må 1930-2100 B1 del 3 to 1800-1930 B1 del 4 ti 1000-1130 B1 del 4 to 1300-1430 B2 del 1 – seniorkurs ti 1045-1215 B2 del 3 ti 0900-1030 B2 del 3 on 1600-1730 C1 konversation – seniorkurs ti 1330-1500

A1 del 1 A1 del 4 A2 del 2 A2 del 3 A2 del 3 B1 del 1 B1 del 2

12

SPANSKA

A1 del 1

NIVÅ DAG TID

GÅNGER START PRIS

1800-1930

TJECKISKA

ENGELSKA NIVÅ DAG TID

to

GÅNGER START PRIS

1930-2100 1800-1930 1530-1700 1350-1520 1800-1930 1800-1930 1400-1530

12 12 12 12 6 12 12

24/9 10/9 10/9 11/9 12/9 9/9 10/9

1.875:1.875:1.875: 1.875:950:1.875:1.875:-

TYSKA NIVÅ DAG TID

A1 del 1 må A1 del 2 må A2 del 2 må

GÅNGER START PRIS

1930-2100 1800-1930 1830-2000

12 12 12

23/9 16/9 9/9

1.875:1.875:1.875:-

VÅRA LÄRARE I SPRÅK Stefan Blomkvist, Katherine De Verdier, Pär Döhlmark, Andreas Henker, Catarina Johansson, Birgitta Källgren, Agneta Lundgren, Anne Hämynen, Gloria Molin och Marie Sturmhoefel.

ARABISK SKRIVARCIRKEL För dig som talar arabiska och vill förbättra din förmåga att skriva. Du lär dig mer om arabisk skrivteknik och utvecklar ditt ordförråd i olika skrivövningar. DAG TID

to

GÅNGER

1800-2030

8

START PRIS

26/9 1.875:-

Gymnasiekurser på distans Saknar du behörighet till universitetsstudier? Har du fått avslag på din ansökan till komvux? På Folkuniversitetet stärker du din kompetens! Vi erbjuder ett 90-tal kurser på heldistans. Du får lärarstöd under hela studieperioden, kan själv planera din utbildning och läsa när det passar dig. Det innebär att du har stora möjligheter att kombinera dina studier med arbete eller annan sysselsättning.

folkuniversitetet.se/vuxengymnasium Just n raba u erbjude tt r Du k erade kur vi o s kurs mbinerar paket. er du s vill lä jälv de sa .

Kunskap förändrar

Som privatperson kan du läsa kurser hos oss och få ett intyg, alternativt göra en prövning i din hemkommun. På uppdrag av juridisk person erbjuder vi betygsgrundande distansutbildningar. Betyget utfärdas efter avslutad kurs. För mer information, se vår hemsida.

Information och anmälan: info.karlstad@folkuniversitetet.se • www.folkuniversitetet.se • 054-19 58 48

SPRÅK | 5


N Y!

Nyhet

Distanskurs

HELG

Helgkurs

Natur och kultur Kommunikation och skrivande KREATIVT SKRIVANDE, GRUNDKURS DAG

TID

GÅNGER

on 1800-2030

DAG

GÅNGER

växlande

START

5

1/9

PRIS

1.125:-

Trädgård och mat FERMENTERING – MJÖLKSYRNING AV GRÖNSAKER DAG

TID

GÅNGER

to 1830-2100

TID

START

1

GÅNGER

to 1830-2100

PRIS

19/9 395:-

TID

START

1

FERMENTERING – KIMCHI DAG

GÅNGER

PRIS

25/9 925:-

DAG TID

GÅNGER

må 1800-2030

3

START PRIS

11/11 800:-

FÖRÄLDRASKAP I FOKUS En diskussionscirkel för föräldrar om skolgång, värderingar och barnuppfostran. GÅNGER

må 1800-2030

6

START PRIS

14/10 0:-

VÅRA LÄRARE I NATUR OCH KULTUR: Jan Forslund, Britt-Marie Johansson, Karl-Erik Möberg, Nisse Sundberg, Malin Westerlind, Hans Olsson, Christina Wejrum, David Göransson och Carl-Maurits Bratt

Handbok för demokrater HUR GÖR EN ENSKILD MÄNNISKA FÖR ATT SKYDDA DEMOKRATIN? Vi har i Sverige vant oss vid att ta demokratin för given. Men den politiska utvecklingen de senaste åren visar att den är både sårbar och ifrågasatt. På initiativ av Hédi Fried, Kristina Persson och Sverker Sörlin startade under våren 2018 ett arbete till skydd för demokratin i samarbete med Studieförbunden, Folkhögskolorna i Sverige och Svenska PEN. En viktig del i initiativet, som vi kallar #ViMåstePrata, är Handbok för demokrater. Samla en grupp vänner, grannar eller arbetskamrater och starta studiecirkel där ni utifrån boken samtalar om demokrati och vad det innebär för er. Läs mer om hur ni startar en studiecirkel på folkuniversitetet.se/karlstad

N Y!

VECKOR

to 1830-2100

PRIS

13/10 395:-

START

4

ÖKA DIN CHANS TILL JOBBET DU ÖNSKAR

DAG TID

FERMENTERING – KOMBUCHA DAG

TID

on 1800-2030

ORNITOLOGI MED EXKURSIONER I NATUREN TID

PRIS

18/9 1.375:-

KREATIVT SKRIVANDE, FORTSÄTTNINGSKURS

Natur DAG

START

6

START

1

PRIS

7/11 395:N Y!

KOST OCH NÄRINGSLÄRA

START

flexibel

PRIS

2.350:-

Livsviktig kunskap för alla – kurser i samarbete med Röda Korset FÖRSTA HJÄLPEN FÖR BARN

För mer information om höstens trädgårdskurser, gå in på folkuniversitetet.se/karlstad

DAG

TID

GÅNGER

to 1800-2100 to 1800-2100

START

PRIS

1 17/10 0:1 5/12 0:-

FÖRSTA HJÄLPEN OCH HJÄRTLUNGRÄDDNING DAG

TID

to

1300-1600

GÅNGER

1

START

21/11

PRIS

0:-

RÖDAKORSKUNSKAP För dig som vill veta mer om Röda Korset och kanske arbeta som frivillig. DAG

TID

fr fr

1415-1800 1415-1800

GÅNGER

START

PRIS

1 1

4/10 29/11

0:0:-

Starta din egen studiecirkel. SVAMPKUNSKAP N Inspirationskväll med Carl-Maurits Bratt! Kvällen inleds med en föreläsning om förväxlingssvampar och hur du ser skillnad på ätbara och giftiga svampar. Därefter är det öppet för diskussion och frågor. Ta gärna med svampar du hittat under helgen!

Du kan starta en studiecirkel i nästan vad som helst. Kanske är du med i en förening eller ett kompisgäng som vill fördjupa sig i jazzmusik, filosofi, fotografering eller mänskliga rättigheter? Hos Folkuniversitetet får ni till exempel hjälp med administration, pedagogisk rådgivning, lokaler och marknadsföring!

DAG

Intresserad? folkuniversitetet.se/starta-studiecirkel

Y!

TID

GÅNGER

må 1800-2000

START

1

6 | NATUR OCH KULTUR

PRIS

16/9 75:-

Information och anmälan: info.karlstad@folkuniversitetet.se • www.folkuniversitetet.se • 054-19 58 48


N Y!

Nyhet

Distanskurs

Helgkurs

HELG

Konst och hantverk Ö-KONSTRUNDAN KOM OCH MÅLA FÄRDIGT DIN MÅLNING – WORKSHOP DAG TID

GÅNGER

to 1800-2030

N Y!

START PRIS

1

TID

GÅNGER

on 1000-1230

Musik

DAG TID

Enl ök

GÅNGER

45 min

7

START PRIS

löpande

2.900:-

N Y!

PRIS

16/10 575:-

N Y!

GÅNGER

on 1000-1230

PIANO DAG TID

START

2

MÅLERI FÖR NYBÖRJARE

2

HAMMARÖ 31 AUGUSTI–1 SEPTEMBER Besök Hammarös konstnärer i egna ateljéer och i gemensamma lokaler. Öppet kl. 12–17 båda dagarna! Arrangeras av Hammarö Konstförening i samarbete med Folkuniversitetet.

24/10 300:-

AKRYL OCH COLLAGE – TESTA OCH HA KUL! – SENIORKURS DAG

START PRIS

9/10 500:-

VÅR LÄRARE I KONST Kerstin Wessberg

Textila hantverk MÖNSTERKONSTRUKTION, GRUNDKURS DAG

TID

ti

1800-2100

GÅNGER

DAG TID

Keramik

Konst

I alla våra kurser inom måleri ingår allt material du behöver för kursen! BAS AKRYLMÅLNING – FOKUS PÅ FÄRGEN DAG

TID

GÅNGER

on 1800-2030

3

GÅNGER

on 1800-2030

3

25/9 950:-

GÅNGER

on 1800-2030

3

VI SKISSAR PÅ STAN OCH MÅLAR I ATELJÉN DAG TID

to

16/10 950:-

2

START PRIS

13/11 950:-

START PRIS

26/9 1.500:-

MÅLA STORT MED MYCKET FÄRG DAG TID

to

GÅNGER

1800-2030

2

START PRIS

7/11 1.500:-

WORKSHOP MED ÄGGOLJETEMPERA DAG TID

GÅNGER

lö-sö 1030-1300

2

GÅNGER

on 1800-2030

1

HELG

N Y!

START PRIS

16/11 2.200:-

AKRYL OCH COLLAGE – TESTA OCH HA KUL! – WORKSHOP DAG TID

GÅNGER

må 1800-2030

8

START PRIS

16/9 2.025:-

KERAMIK, FORTSÄTTNINGSKURS DAG TID

to

GÅNGER

1800-2030

8

N Y!

START PRIS

19/9 2.025:-

KAVLA DITT FAT – SENIORKURS DAG TID

N Y!

N Y!

GÅNGER

1800-2030

N Y!

N Y!

START PRIS

BAS AKRYLMÅLNING – FOKUS PÅ VOLYM, DJUP OCH RUMSLIGHET DAG TID

DAG TID

PRIS

BAS AKRYLMÅLNING – FOKUS PÅ LJUS, MÖRKER OCH SKUGGA DAG TID

KERAMIK, GRUNDKURS

N Y!

START

Dreja, kavla, ringla och skulptera! Vi erbjuder dag- och kvällskurser samt workshops med olika teman. Det finns även möjlighet att boka keramiksal med ledare för privata arrangemang om ni är en grupp som vill prova på. Välkommen att lära dig mer om lerans många möjligheter och utveckla din kreativitet.

N Y!

GÅNGER

on 1000-1230

3

START PRIS

18/9 500:-

SKULPTERA I LERA, GRUNDKURS Lär dig bygga och skulptera i lera, ett förlåtande material med många möjligheter. Vi går igenom olika tekniker och redskap. Du arbetar fritt med individuell handledning. Inga förkunskaper krävs. DAG TID

ti

GÅNGER

1730-2100

5

START PRIS

1/10 2.175:-

SKULPTERA I LERA, FORTSÄTTNINGSKURS DAG TID

ti

GÅNGER

1730-2100

5

START PRIS

29/10 2.175:-

VÅRA LÄRARE I KERAMIK OCH SKULPTUR Marie-Louise Gustafsson, Viktoria Olsen och Ulrika Skog

START PRIS

21/11 400:-

START

8

PRIS

24/9 2.500:-

MÖNSTERKONSTRUKTION, FORTSÄTTNINGSKURS GÅNGER

må 1800-2100

LUNCHKÖR MED WERMLAND OPERA Återkommer våren 2020.

N Y!

8

START PRIS

23/9 2.500:-

VÅR LÄRARE I MÖNSTERKONSTRUKTION Anita Sjölind är textillärare på Steneby folkhögskola. Hon har ägnat mycket tid åt textil i olika former och har stor kunskap och erfarenhet. NÅLBINDNING DAG

TID

HELG

GÅNGER

lö 1000-1530

1

START

PRIS

26/10 850:-

VÅR LÄRARE I NÅLBINDNING Annica Myrén är utbildad textillärare och driver företaget Tova. Hon har ett stort intresse för äldre textila hantverkstekniker. Y!

STICKNING – VI LÄR AV VARANDRA! N En möjlighet för dig som redan kan sticka. Lär utan ledare tillsammans med andra vana stickare. DAG

TID

GÅNGER

START

PRIS

ti 1800-2015 12 20/8 0:-

Foto BLI EN BÄTTRE FOTOGRAF, GRUNDKURS – SENIORKURS På Seniorernas Hus. DAG

TID

GÅNGER

on 1000-1215

4

START

PRIS

18/9 500:-

BLI EN BÄTTRE FOTOGRAF, FORTSÄTTNINGSKURS – SENIORKURS På Seniorernas Hus. DAG TID

GÅNGER

on 1000-1215

4

N Y!

START PRIS

23/10 500:-

SÅ SPARAR OCH REDIGERAR DU DINA FOTON – SENIORKURS DAG

TID

GÅNGER

on 1030-1300

4

START

PRIS

20/11 500:-

VÅR LÄRARE I FOTO Sigurd Wapelhorst

Information och anmälan: info.karlstad@folkuniversitetet.se • www.folkuniversitetet.se • 054-19 58 48

KONST OCH HANTVERK | 7


Dans och teater

Med le ingå msavg if t r i pr iset.

TEATERSMINK DAG TID

N Y!

GÅNGER

må 1800-2100

VÄRMLANDSTEATERNS TEATERKURS 10–13 ÅR 80 lektionstimmar under hösten och våren. DAG TID

on

GÅNGER

START PRIS

1630-1830

18/9 2.300:-

VÄRMLANDSTEATERNS TEATERKURS 14–15 ÅR 80 lektionstimmar under hösten och våren. DAG TID

ti

GÅNGER

START PRIS

1630-1830

1/10

2.300:-

START PRIS

8

9/9 900:-

ATT SKRIVA FÖR SCENEN 40 timmar under hösten och våren. DAG TID

GÅNGER

må 1800-2100

START PRIS

10

on

GÅNGER

1800-2130

GÅNGER

må 1800-2100 ti 1830-2145

on to on

GÅNGER

1900-2115 1900-2115 1900-2115

START PRIS

8 8 8

4/9 1.600:5/9 1.600:30/10 1.600:-

IMPROVISATIONSTEATER STEG 2 DAG TID

to

START PRIS

18/9

2.300:-

DAG TID

LINDY HOP MED SUN CITY SWING Sun City Swing och Folkuniversitetet erbjuder kurser både för dig som är nybörjare och dig som har dansat Lindy Hop tidigare. För mer information, gå in på folkuniversitetet.se/karlstad. Studenter får 50 % rabatt på våra Lindy Hop-kurser. Följ Sun City Swing på Facebook eller gå med i gruppen Sun City Swing!

HELG

START PRIS

2

12/10

1.400:-

N Y!

HELG

DAG TID

GÅNGER

1000-1700

31/10 1.600:-

N Y!

GÅNGER

1000-1700

N Y!

START PRIS

8

STORYTELLING lö-sö

16/9 2.300:17/9 2.300:-

GÅNGER

1900-2115

INTRO TILL IMPRO lö-sö

START PRIS

N Y!

IMPROVISATIONSTEATER STEG 1

14/10 1.300:-

VÄRMLANDSTEATERNS SKÅDESPELARKURS C 90 lektionstimmar under hösten. DAG TID

IMPROVISATIONSTEATER TILLSAMMANS MED DRAMAVERKET

DAG TID

N Y!

VÄRMLANDSTEATERNS SKÅDESPELARKURS A 80 lektionstimmar under hösten. DAG TID

R ab a t stud t för dig s en o eller t , pensio m är a rb e nä r ts Kont a kta sökande. o infor mat io ss för me r n!

START PRIS

2

16/11

1.400:-

KURSLEDARE Hjalmar Hardestam är utbildad beteendevetare med inriktning på grupprocesser, relationer och mänskligt samspel. David Rundqvist är van workshopledare med lång erfarenhet av att coacha och leda grupper i allt från nybörjartekniker till avancerat impronörderi.

 elena håller H kulturhistorien levande Helena Lundgren Landin jobbar med sin passion: att bevara och sprida kunskap om de historiska flottningsbåtarna och yrkeslivet längs Klarälven. Sommaren 2014 hade Helena Lundgren Landin tagit magisterexamen i konstvetenskap. Hon visste ingenting om flottning eller timmerindustrin och var skeptisk när hon fick sommarjobb på Dyvelstens flottningsmuseum. Men tveksamheten övergick snabbt i nyfikenhet. – Jag fick höra massor av spännande berättelser och ju mer jag lärde mig, desto mer intresserad blev jag. När museet stängde tackade jag ja till ett jobb på Pråmkompaniets filial i Värmland där vi använder före detta flottningsbåtar i vårt arbete med pråmuthyrning och bogsering i Klarälven. Idag är Helena underhållstekniker och platsansvarig. I arbetet ingår att renovera, sköta om och köra båtarna. Hennes kunskapsresa dit gick via Folkuniversitetets kurser till fartygs- och maskinbefäl för yrkestrafik. – Jag trivs med att hålla kulturhistorien levande genom att bevara de historiska båtarna och se till att de används i yrkesmässig sjöfart istället för att bli stående på land eller bli ombyggda. Hösten 2018 gav Helena ut en bok om Lustenbåtarna som användes inom flottningen i Klarälven, en del av Värmlands historia som ingen tidigare skrivit om. Kulturgärningen gav henne Skogshistoriska Sällskapets hedersutmärkelse för viktiga insatser för svensk skogshistoria. – Det var fantastiskt roligt och det kändes extra kul att bli uppmärksammad eftersom det är ett ämne det inte finns så mycket dokumentation om. Helena Lundgren Ladin föreläser regelbundet om flottningens historia i Värmland och driver Facebookgruppen Svenska Flottningsbåtar. År 2019 blev hon nominerad till Årets Sola av Karlstads kommun.

8 | DANS OCH TEATER, NAVIGATION

Navigation FÖRARINTYG START

flexibel

PRIS

1.425:-

FÖRARINTYG OCH KUSTSKEPPARINTYG START

flexibel

PRIS

2.200:-

MASKINBEFÄL KLASS 8 START

flexibel

PRIS

3.700:-

FARTYGSBEFÄL KLASS 8 START

flexibel

PRIS

9.200:-

Mer inom navigation! Vi erbjuder kurser inom Astronomisk navigation. Är ni en grupp som är intresserade? Kontakta oss!

Information och anmälan: info.karlstad@folkuniversitetet.se • www.folkuniversitetet.se • 054-19 58 48


N Y!

Nyhet

Distanskurs

HELG

Helgkurs

Ekonomi, bokföring och IT

Y!

PLANERA FÖR DIN PENSION N Lär dig förstå hur pensionssystemet fungerar och bli mer jämbördig i kontakter om sparrådgivning.

Ekonomi och bokföring

DAG TID

N Y!

EKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER START

flexibel

PRIS

3.975:-

AKTIEKUNSKAP, GRUNDKURS DAG TID

GÅNGER

må 1800-2030

7

START PRIS

30/9 1.725:-

GÅNGER

on 1800-2030

7

START PRIS

28/8 2.775:-

3

START PRIS

14/10 600:-

DAG TID

GÅNGER

to 1830-2100

START PRIS

1 2/10 0:-

VISMA – BOKFÖRING I PRAKTIKEN DAG TID

fr

GÅNGER

0915-1230

5

START PRIS

13/9 4.225:-

VISMA LÖN 600 – LÖNEADMINISTRATION DAG TID

fr

BOKFÖRING OCH REDOVISNING, GRUNDKURS DAG TID

GÅNGER

må 1800-2015

OBEROENDE PENSIONSKUNSKAP Pensionsmyndigheten vägleder och tipsar dig inom områden som rör din pension. Vilka val behöver du egentligen göra? Hur fungerar pensionssystemet? Föreläsningen är för dig som vill veta mer om pensionssystemet, pensionsplanering och sparande, olika begrepp samt vad som gäller om du vill arbeta efter 65.

GÅNGER

0915-1230

5

IT ARBETA SMARTARE I OFFICEPAKETET

START PRIS

25/10 4.225:-

VÅRA LÄRARE I EKONOMI & BOKFÖRING John-Eric Axelsson, Conny Rosenhall och Göran Andersson

DAG TID

GÅNGER

må-ti 0900-1600 on-to 0900-1600

2 2

START PRIS

16/9 1.825:6/11 1.825:-

VÅR LÄRARE I IT Lars-Göran Myrland

Vi ha

r et t störs av Sverig ta e YH - u ut b u d a s v t Hos oss f bildning år d ar. kom p e te u p r o f e s n s som s och kon ionell lede r till jo takter b b.

Vissa saker i samhället måste fungera. Dygnet runt, året om. Var med och led utvecklingen inom hållbar el- och värmeproduktion och energieffektivisering i fastigheter. Hos Folkuniversitetet får du en branschanpassad YH-utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

”Många förknippar de tekniska yrkena med att det är skitigt och att man får jobba hårt. Jag tycker inte att det ska hindra en. Våga testa!” Ronya Karlsson Nordic Paper Bäckhammar AB

Drifttekniker, kraft- och värmeproduktion 400 YH-poäng Energi- och fastighetstekniker 400 YH-poäng Starta ett helt nytt yrkesliv. folkuniversitetet.se/yh

Läs hela intervjun på folkuniversitetet.se/yh

Information och anmälan: info.karlstad@folkuniversitetet.se • www.folkuniversitetet.se • 054-19 58 48

EKONOMI, BOKFÖRING OCH IT | 9


Föreläsningar Tisdag 12 november 19.10 Kärlekspoeten från Lysvik Den alltför okände Lysvikssonen Torsten Rudeen (1661–1729) var superintendent i Karlstad och biskop i Linköping. Medverkande: Lars Burman, professor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet Lokal: Bibliotekshuset Arenan. I samarbete med Stadsbiblioteket. Avgift för medlemmar 30 kr, övriga 50 kr. Förköp på Stadsbiblioteket.

Föreläsningar tillsammans med Karlstads Humanistiska Förening

Fredag och lördag 22–23 november

Karlstads Humanistiska Förening är en politiskt och religiöst obunden lokalförening inom Sveriges Humanistiska förbund. Sedan starten år 1900 arrangerar föreningen folkbildande föreläsningar kring humanistiska ämnesområden som språk, historia, pedagogik och juridik. Om inte annat anges äger föreläsningarna rum i Residenset, Residenstorget 1, Karlstad. Arrangemangen är gratis för medlemmar. Du som inte är medlem betalar 50 kr.

Torsdag 5 september 18.30

Torsdag 3 eller 10 oktober 12.15

Søvn og sovevaner – nå og da Om sömnens kulturhistoria. Föreläsningen sker på norska. Medverkande: Bjørn Sverre Hol Haugen, førsteamanuensis i museologi och kulturarv, Universitetet i Oslo

(Svenska Akademien väljer datum)

Nobelpriset i litteratur 2018 och 2019 Några värmländska läsare spekulerar och resonerar inför tillkännagivandet kl. 13.00. Alla på plats är med och gissningstävlar! Lokal: Akademibokhandeln Mitt i City

Fredag 20 september 19.00

Tisdag 29 oktober 18.30

Selmas ättlingar – barns läslust i fokus Om läslustprojekt och boken Rimlikt. Ingår i Kulturnattens program. Medverkande: Malin Edgren, författare Lokal: Bibliotekshuset

Tobakens uppgång och fall En bildrik föreläsning om en glamour som börjat fimpas. Medverkande: Ulrika Torell, fil dr i kulturhistoria och intendent på Nordiska museet

Värmlands bokfestival Lokal: Nöjesfabriken

Torsdag 5 december 18.30 Caesar, Shakespeare och Trump En föreläsning om antikens ständiga aktualitet. Medverkande: Ida Östenberg, docent i antikens kultur och samhällsliv, Göteborgs universitet

Måndag 30 december 14.00 Vinet och ordet Humanistiska Förbundets årsbok 2019 uppmärksammas traditionellt med läsarkommentarer. Medverkande: Carl Jan Granqvist, krögare, TV-profil och adjungerad professor i matkonst vid Norsk hotellhøgskole och Jessica Eriksson, universitetslektor i svenska, Karlstads universitet Vill du veta mer om Karlstads Humanistiska förening? Besök oss på Facebook eller gå in på humanistiska.wordpress.com

Karlstads Pensionärsuniversitet Karlstads Pensionärsuniversitet är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Namnet Pensionärsuniversitetet betyder inte att man måste vara akademiker eller ha en examen utan alla som delar vårt intresse för allmänbildning är välkomna. Vi anordnar kurser, studiebesök och föreläsningar. I höstens program finner du bland annat:

Måndag 26 augusti Det kontantlösa samhället Medverkande: Peter Franke, politisk redaktör på Värmlands Folkblad

Tisdag 1 oktober Epoken Domus i Sverige Medverkande: Klas Olsson, informationschef på Coop Värmland

Seniorernas Hus, Sundsta herrgård kl. 13.30

Tisdag 5 november Matsvinn värre än plast!

Medverkande: Helén Williams, docent, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads universitet

Tisdag 3 december Julkonsert

Julkaffe i Domkyrkans församlingshus, därefter konsert i Karlstads domkyrka. Obs! Kl. 14.00. Samtliga arrangemang är öppna för allmänheten och äger rum på Seniorernas Hus kl. 13.30 om inte annat anges. Obligatorisk föranmälan på folkuniversitetet.se/karlstad , e-post jenniann.hertzberg@folkuniversitetet.se eller 054–19 58 40 senast fredag kl. 12.00 före föreläsningen. Avgift för föreläsning, kaffe och smörgås är 100 kr (50 kr för medlemmar). Betalas i första hand med kort eller Swish: 123 379 72 55 . Du hittar hela vårt program på folkuniversitetet.se/karlstad

10 | FÖRELÄSNINGAR, PENSIONÄRSUNIVERSITETET

Information och anmälan: info.karlstad@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se • 054-19 58 48


V  em tror du att du är?

Ta reda på din unika historia och förstå din plats i världen genom det allt mer populära och växande intresset för släktforskning.

Släktforskning och kulturhistoria SLÄKTFORSKNING, GRUNDKURS DAG TID

to to to

GÅNGER

1000-1230 1300-1630 1800-2030

START PRIS

7 7 7

19/9 1.425:19/9 1.425:19/9 1.425:-

SAMLA DIN SLÄKTFORSKNING SNYGGT OCH SYSTEMATISKT Kurs i programmet Min Släkt. DAG

TID

ti

1800-2030

GÅNGER

4

START

PRIS

15/10

850:-

GÖR EN DOKUMENTATION AV DIN HISTORIA DAG TID

ti

1000-1300

GÅNGER

Har du koll på varifrån du kommer och vilka händelser som lett fram till att just du lever här och nu? Att släktforska handlar om så mycket mer än årtal och listor på namn i gamla kyrkoböcker – det är din chans att upptäcka din egen släkts unika historia och på så vis också bättre förstå dig själv och din egen tillvaro. Släktforskning innebär helt enkelt att du försöker se vad som finns bakom årtalen och namnlistorna, och lära känna människorna som kom före dig. Vilka var de? Hur såg de ut? Hur levde de sina liv? Hur såg samhället ut? Hur kom allt att leda fram till dig? Och hur spännande vore det inte att känna igen dig själv i en annan människa som levt hundra år innan du ens var påtänkt? Kanske upptäcker du att din egen tid inte är så unik utan att historien upprepar sig själv. Eller får reda på att du eller de före dig har brutit ny mark och gjort saker som ingen tidigare vågat sig på att göra. Att ta reda på sanningen om dig själv och dina rötter är både inspirerande och lärorikt. Och ett sätt att hålla din släkthistoria levande, även för kommande generationer.

START PRIS

3

24/9

850:-

Lär dig mer om släktforskning Torsdag 19 september 18.30

Tågtrafikens utveckling i Värmland Medverkande: Lars Yngström, Tågåkeriet i Värmland

Måndag 30 september 14.00 Forska i sockenstämmoprotokoll samt Hur sockenstämman fungerade en gång i tiden Medverkande: Lars Hammarén

Torsdag 17 oktober 18.30 Bosjön – ett stycke värmländsk bruks- och släkthistoria Medverkande: Fredrik Carlstedt, Bosjö gård

Måndag 28 oktober 14.00 Bränder och brandskydd i Värmlands historia Medverkande: Björn Albinsson, ordförande i Värmlands brandhistoriska klubb

Torsdag 21 november 18.30 Släktforska i Danmark Medverkande: Hans Hougaard, styrelseledamot i Värmlands Släktforskarförening

Plats: Arkivcentrum, Karlstad I samarbete mellan Värmlands Släktforskarförening, Folkuniversitetet och Arkivcentrum Värmland. Fri entré! Läs mer på Värmlands Släktforskarförenings hemsida www.varmlandsrotter.se

Information och anmälan: info.karlstad@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se • 054-19 58 48

Nyfiken på Folkuniversitetet? Är du nyfiken på hur det är att gå en kurs hos oss? Då är du välkommen att träffa våra kursledare som ger en introduktion till sina ämnen och berättar mer om vårt kursutbud. Du bokar plats på vår hemsida. Men skynda dig – antalet platser är begränsat och du måste föranmäla dig! VAD ÄR AKTIEKUNSKAP? Spara i aktier och se pengarna växa. JohnEric Axelsson ger dig en introduktion till Aktiekunskap så att du vet vad du kan förvänta dig av höstens kurs. Tid: 18.00–18.45 KREATIVT SKRIVANDE Kan alla skriva kreativt? Testa själv när Tina Wejrum berättar vad en kurs i kreativt skrivande innebär. Tid: 19.00–19.45 BÖRJA SLÄKTFORSKA Nyfiken på släktforskning? Hans Olsson berättar om innehållet i höstens grundkurser. Tid: 18.00–18.45 MÖNSTERKONSTRUKTION, VAD KAN DET INNEBÄRA? Vill du designa dina egna kläder? Anita Sjölind berättar om mönsterkonstruktion och svarar på dina frågor Tid: 18.00–18.45

Tisdag 3 september

VAD DU KAN GÖRA I PROGRAMMET MIN SLÄKT Vill du samla din släktforskning snyggt och systematiskt? Britt-Marie Johansson berättar om programmet Min släkt och om höstens kurs. Tid: 18.00–18.30 SÅ DOKUMENTERAR DU DIN HISTORIA! Britt-Marie Johansson berättar om sin kommande kurs som inspirerar och ger dig förutsättningar att göra något betydelsefullt av din släktforskning. Tid: 18.30–19.00 PLANERA FÖR DIN PENSION Få en djupare förståelse för hur det funkar med pension. Göran Andersson berättar om pensionssystemet, vad dina val kan innebära samt hur du förbereder dig för att träffa en pensionsrådgivare. Tid: 19.00–20.00

MÅLERI MED AKRYL OCH TEMPERA Släpp loss konstnären inom dig! Kerstin Wessberg visar akrylens möjligheter och svarar på frågor. Tid: 19.00–20.00

SLÄKTFORSKNING | 11


Folkuniversitetet Älvgatan 3, Karlstad Telefon: 054-19 58 30 E-post: info.karlstad@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se/karlstad

Svampkunskap

6

FolkNyfiken univ p ersit å Pröv etet? a at t gå hos o en kurs ss! Lä s m er på s. 1 1 .

Fermentering – kimchi 6 Bli en bättre fotograf 7

Planera för din pension

Improvisationsteater steg 1 8

Före l

9

Vinet och ordet 10

ä sn i

ng

Måla stort med mycket färg 7

Profile for Folkuniversitetet Göteborg

Kursprogram Karlstad hösten 2019  

Kursprogram Karlstad hösten 2019