Page 9

intensivstudier

Folkuniversitetets kurser i intensiv engelska lockar deltagare från hela världen. Skälen till det är lika många som nationaliteterna. Välkommen till mångfaldens klassrum. text bianca barck foto magnus pehrsson

Snabbt skicklig på engelska

– Jag vill utveckla min engelska snabbt, vanliga skolan räcker inte för mig. Det är viktigt att lära sig bra engelska, det är ett internationellt språk och jag vill studera vidare och få ett bra jobb. Kanske kan jag jobba i Kanada eller England i framtiden. Nytta med nöje

I klassrummet mittemot Lily Evans sitter några deltagare och läser medan läraren Alexis Orphanides skriver på tavlan. Det eftermiddagar i veckan. Vissa går sedan här är intensiv engelska på grundläggande i ett rum på Folkuniversitetet i Stockholm sitter deltagare från bland annat Colombia, vidare till nästa nivå, men många behöver nivå A1. Tadjikistan, Afghanistan, Sverige, Thailand, längre tid och stannar någon månad till. – Vi koncentrerar oss på vokabulär, att Spanien, Kina och Turkiet. De läser en kurs Det svåraste tycker Lily är att sätta un- bilda korrekta meningar och sedan ha enki intensiv engelska på nivå B1. Intensiv be- dervisningen på rätt nivå. Alla elever vill lare konversationer. När eleverna kan det tyder att studietakten är snabbare än van- fokusera på olika områden. är de förhoppningsvis redo för nästa nivå, säger Alexis. ligt och i det här klassrummet ges undervisningen helt på Marlène Da Rocha från Frankrike läser engelska i engelska. Stockholm och hälsar samti– Vad är skillnaden mellan ”to resign, to quit and to retire”? digt på sin syster. frågar läraren Lily Evans och ser – Jag behöver lära mig mer engelska för mina studier. Jag sig om i klassrummet. vill bli advokat och behöver –  ”To quit” betyder att du kunna språket bra. Dessutom slutar på ditt jobb, säger en kille från Iran. är det jättekul att få träffa människor från olika länder. – Yes, säger Lily. Alla de här orden betyder att man slutar Med så många nationaliteter jobba, men på olika sätt. i samma rum kan det bli kulEn spansk tjej föreslår att”to turkrockar. Samtidigt gör det retire” – det gör man när man är lektionerna inspirerande. gammal. Stämningen i rummet – Det är roligt både för mig är lite uppspelt och eleverna Marlène Da Rocha från Frankrike läser engelska i Stockholm för sina som lärare och för deltagarna diskuterar och skämtar, alla kommande studier till advokat. att här finns så många olika med olika brytning. Lily unnationaliteter och erfarenheter. dervisar i engelska på alla sex nivåer. Just – Vissa vill lära sig mer grammatik, an- Sedan kan vi förstås ha våra fördomar om dra vill prata mer. Det är faktiskt skillna- hur människor är. Om en elev till exempel B1 är hennes favorit. – Det är roligt för det är en bred nivå der mellan människor från olika länder. skämtar om stereotypen från ett visst land där man gör lite av allt. Man pratar, skriver, Japaner och kineser är ofta jätteduktiga på kan det sitta en person i rummet som tar lyssnar och övar grammatik. Dessutom lär grammatik, men inte så bra på att konver- illa upp. Då får man vara lite diplomatisk, de sig vokabulär från olika områden som sera på engelska. Spanjorer och italienare säger Alexis. familj, resor eller jobb. Och så är det här en brukar vara bra på att prata, likaså svenskar, rolig klass! säger Lily. Vill vara bekväm

Viktigt med internationellt språk

Längst bak sitter Semra Al-Shitan. För ett år Den snabba studietakten är det som lockar sedan flyttade hon hit från Turkiet med sin mest, tror Lily. man som är diplomat. Hon går kursen för – De flesta tycker om att det går fort. Det att lära sig att tala korrekt engelska. händer ganska mycket med språket på kort – Jag behöver lära mig mer grammatik. tid. Sedan är det många som följt med sin Och jag vill känna mig mer bekväm i att partner till Sverige och går kursen för att tala engelska, inte alltid tvingas tänka efter göra något vettigt medan mannen eller frun innan jag säger något, skrattar Semra. jobbar. Mittemot fönstret sitter Sher Agha BakAlla deltagare börjar språkkursen med att göra ett test för att bli placerad på rätt htiar. Han flyttade från Afghanistan till sin nivå. Kurserna i intensiv engelska startar pappa i Sverige för tre år sedan. Resten av varje månad och pågår i fyra veckor, fyra familjen följde efter.

Intensiv engelska på Folkuniversitetet Intensiv engelska passar den som vill göra snabba framsteg i språket. Kurserna startar kontinuerligt under september till juni. Målet är att förbättra engelskan inom alla områden; läsa, skriva, tala och lyssna, oftast med fokus på att tala. Kurserna i intensiv engelska finns på sex olika nivåer från nybörjare till avancerad och följer Europarådets nivåskala för bedömning av språkkunskaper. tidskriften folkuniversitetet • nr 4 2010     9

Tidskriften Folkuniversitetet  

Tidskriften Folkuniversitetet tar upp idéer och debatt om folkbildning och vuxenutbildning. Den kommer ut med fyra nummer per år.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you