Page 34

/ Aktuellt hos oss Internationella skolorna i Düsseldorf prisas

Blix på Arbetets museum ¶¶Ett urval av Ragnvald Blix’ teckningar ställs ut på Arbetets museum i Norrköping fram till 14 oktober. Utställningen bygger på Rikke Peterssons bok Ragnvald Blix – karikatyrtecknaren som utmanade Hitler som gavs ut av Folkuniversitetets Akademiska Press. – Att få visa de starka och uppkäftiga motbilder Ragnvald

Blix vågade göra är att än en gång visa att vi kan lära oss av historien. Vi måste våga skratta åt makten, nu mer än någonsin, säger Carina Milde, intendent på Arbetets museum. Boken har tidigare blivit utställning på Jonsereds herrgård, Borås Stadsmuseum och Norsk-svenska klubben i Paris.

¶¶Internationella Skolorna i Düsseldorf har fått en hedersutmärkelse av Svenska Handelskammaren och Junior Chamber Club. Det är första gången som hedersutmärkelsen ”JCC Ehrennadel des Jahres” delas ut och Internationella Skolorna får utmärkelsen för sitt arbete att, via utbildning inom språk och kultur, förbereda och intressera svenskar för den tyska arbetsmarknaden. I motiveringen noteras också att Internationella Skolorna främjar utbyte inom det svensk-tyska näringslivet genom att också erbjuda utbildning med arbetsplatsförlagd praktik.

Michaela Zankl utreder sfi åt regeringen ¶¶Regeringen har tillsatt en ny sfiutredning. Särskild utredare blir Karin Sandwall, ansvarig för Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Till sin hjälp i utredningen har 34  Tidskriften Folkuniversitetet

hon tre experter. En av dem är Michaela Zankl regionchef för uppdragsverksamheten i Region Öst. Utredningen ska föreslå hur framtidens sfi, svenska för invandrare, ska utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Profile for Folkuniversitetet

Tidskriften Folkuniversitetet #3 - 2018