Page 11

skapande skola

Skolan går som en dans Med dans på schemat får barnen utlopp för såväl fantasi som energi. Balettakademien Umeå samarbetar med sju grundskolor inom ramen för Skapande skola. text christine thörnström, anna östman styrke foto kalle prorok

d

från konkurrens. Varje barn får röra sig efter just sina specifika förutsättningar. Det finns inte något som är rätt eller fel. – Eleverna får utlopp för rörelsebehov, fantasi och lek säger Stina Rodling, en av fyra danslärare som är involverade i Skapande skola. Lärarna åker ut till skolorna och nyligen var två av lärarna en hel vecka i Malå och undervisade. Där var dansglädjen stor och har gett mersmak. Skolan vill bygga vidare och uppehålla dansintresset hos alla elever. ans är fri

Kreativitet och fantasi i glädjefull förening I dagsläget samarbetar Balettakademien och Skapande skola med sju skolor, i Umeå och runt om i Västerbotten. Ambitionen är att dansen ska bli en självklarhet på skolschemat. Det är viktigt att så många elever som möjligt får möta dansen, så undervisningen anpassas till elevernas behov. Genom dans stimuleras barns fantasi och kreativitet; de får tillgång till redskap för att kunna uttrycka inre tankar och känslor med hjälp av sin egen kropp. Avsaknaden av tävlingsmoment gör att det ofta uppstår en fin gemenskap i grupper som dansar tillsammans. Att dansa på skolan kräver inga speciella förberedelser, redskap eller lokaler – förutom en stor, tom golvyta, förstås. – Dansen innehåller ofta gestaltande inslag och stimulerar därför till fantasi och kreativitet. Dans kan också användas ämnesöverskridande, som en annan form för inlärning av exempelvis bokstäver, matematik eller olika begrepp. Men i Skapande skola-satsningen är det dans för själva dansens skull som är i fokus, inte att det ska ge transfereffekter på andra ämnen, understryker Stina Rodling. Samarbete och ökat självförtroende Dans är inte bara roligt – det är en aktivitet med många positiva effekter. Förutom lyckan med själva

Linn Bäclman och Aja Tomic, dansar för själva dansens skull, för rytmen och glädjen.

tidskriften folkuniversitetet • nr 4 2011     11

Tidskriften Folkuniversitetet nr 4 2011  

Tidskriften Folkuniversitetet tar upp idéer och debatt om folkbildning och vuxenutbildning. Den kommer ut med 4 nr per år.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you