Page 18

En av de största sakerna jag fick med mig var det enorma kontaktnätet med både kurskamrater och kursledare, säger Richard Buske.

Bli säker på din sak Richard Buske är säkerhetschef i Sollentuna kommun. För sex år sedan gick han Företagsuniversitetets diplomutbildning. Nu har han det övergripande säkerhetsansvaret i en kommun med 66 000 invånare och 3 800 anställda. text och foto lotta åberg

har Richard Buske det övergripande säkerhetsansvaret i kommunen. Det gäller alltifrån brandskydd och som säkerhetschef

18     tidskriften folkuniversitetet • nr 2–3 2012

informationssäkerhet till hot eller våld mot medarbetare och att skydda verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet. Omfattande, kan man tycka. – Jag jobbar ju inte ensam, svarar han. Väldigt mycket av jobbet som säkerhetchef handlar om att vara en duktig samordnare. Jag jobbar mycket med management by walking around, jag går runt och träffar mycket människor ute i verksamheten i kommunen. Det är jätteviktigt för mig. handlar mycket om strategiskt arbete och att förutse och förebygga risker. Det kan till exempel handla om att hans vardag

föreslå policys, delta i upphandlingar och att bevaka vad som händer i omvärlden som kan påverka säkerheten i Sollentuna. – Hur kan jag hjälpa politikerna att nå de mål som de har satt upp? Det kan vara ett nytt bostadsområde som ska byggas, då behövs det ett säkerhetstänk kring hela det arbetet, förklarar han. Richard Buske har stor nytta av sin utbildning till diplomerad säkerhetschef på Företagsuniversitetet. – Utbildningen var dels ett kvitto på kunskaper jag hade innan, och dels lärde jag mig väldigt mycket nytt. En av de största sakerna jag fick med mig var det enorma

Tidskriften Folkuniversitetet  

Tidskriften Folkuniversitetet tar upp idéer och debatt om folkbildning och vuxenutbildning. Den kommer ut med 4 nr per år.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you