Page 19

bildterapi

Bli tryggare genom skapande Om det är något du har svårt att tala om, kan du prova att måla det istället. Bildterapin ger möjlighet att bearbeta problem genom att måla och skapa. text klara johansson bildterapi är en form av psykoterapi där bilden är kommunikationsmedlet, förklarar bildterapeuten Marketta Ivarsdotter. Man kan arbeta med måleri, skulptur eller någon annan uttrycksform. När en person väljer att gå i bildterapi, ligger ofta en psykisk problemaMarketta Ivarsdotter tik bakom, men terapin kan också vara en form av friskvård för att höja sin livskvalitet och utforska sin kreativa sida. Marketta Ivarsdotter är konstnär och skulpturlärare. 2005 började hon utbilda sig till bildterapeut på Nordic Institute of Art Therapy. Bildterapi har länge varit vanligt i England och USA men de senaste åren har det vuxit även i de nordiska länderna. Det finns fortfarande inte någon formell legitimation här, men Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter arbetar bland annat med auktorisations - och kvalitetsfrågor. Bildterapi kan bland annat hjälpa till att lindra stress, ångest och posttraumatiska besvär. Den passar särskilt bra när en person har svårt att använda sig av språket för att hantera sina problem, till exempel om personen inte kan språket särskilt bra, eller använder det för att dölja sig eller manipulera. – Många människor som genomlidit något svårt kan också uppleva att språket inte räcker till för att uttrycka vad de känner, säger Marketta Ivarsdotter. Samma ord som man använder till vardags ska plötsligt också beskriva det mest omskakande man varit med om. Vid Umeå universitet bedrivs forskning kring bildterapi. Studier har bland annat visat att bröstcancerpatienter som genomgått bildterapi hade ett snabbare tillfrisknande än andra. Det kan bero på ett antal olika faktorer, som att patienten blir psykiskt starkare vilket gynnar läkandet och att man arbetar motoriskt och stimulerar musklerna och båda hjärnhalvorna.

Marketta Ivarsdotter har i sitt arbete särskilt intresserat sig för personer som genomgått ett trauma. – Posttraumatisk bildterapi är som att ta spillror av något och föra in dem i ett nytt sammanhang, att desarmera det svåra på ett tryggt sätt och våga titta på det. Målet är att inse att man kan överleva – och till och med ha ett bra liv – trots att det kändes omöjligt tidigare. – Ibland kan klienter säga att de inte vet vad de ska måla eller att de inte kan måla, berättar Marketta Ivarsdotter. Då kan terapeuten föreslå en uppgift och tala om att det inte handlar om att vara duktig utan mera om att våga uttrycka sig så fritt som möjligt. Lika viktigt är att klienten ska uppleva att det är den personens rum, tid och material. – När vi sedan talar om bilden som har målats har klienten alltid tolkningsföreträde. Utifrån frågor och reflektioner försöker terapeuten hjälpa klienten att tolka sin egen bild. marketta ivarsdotter har sett hur människor som har gått i bildterapi har stärkt sin självkänsla och tagit mer plats i sina egna liv. – Bildterapi kan vara ett bra sätt att utforska sig själv och lära sig sätta gränser. Förhoppningsvis blir man då friare som människa och behöver inte alltid ha sina försvarsmekanismer aktiverade. Marketta Ivarsdotter tänker gärna på bildterapin som en form av lek där både klienten och terapeuten deltar. Precis som skapande, är lek något allmänmänskligt och frigörande som vi tyvärr ofta vänjer oss av med när vi blir vuxna. n

Bilden är målad av en man som bär på ett krigstrauma. Utifrån fågelfiguren diskuterades ämnen som flykt, frihet och trygghet.

” Bildterapi kan hjälpa till att lindra stress, ångest och posttraumatiska besvär. ”

tidskriften folkuniversitetet • nr 1 2011     19

Tidskriften Folkuniversitetet  

Tidskriften Folkuniversitetet tar upp idéer och debatt om folkbildning och vuxenutbildning. Den kommer ut med fyra nummer per år.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you