a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 40

A csobánolás szeamelyen ők nem vettek részt, a pap replői Bukovinában felnőtt házához mentek. Ezt követően a bíróférfiak voltak, csak Mária nak mutatták be Jézus születésének és az angyal szerepét bízták történetét, aztán sorra vették a falu Hadikfalvi csobánolás fiú gyermekekre. Érden is házait. A Gazda jóval előttük járt, s ahol kérdésére: – „A betlehemi pásztorokat szíveskedjenek befogadni! felnőttek adják elő a betlehemest. Többen közülük 50 évvel ezelőtt Befogadják-e?” – a válasz „Befogadjuk” volt, oda betért a csoport. Így Bukovinában is játszottak valamilyen szerepet. jártak házról házra. Hadikfalván a csobánolásra való felkészülés igen komoly Szent István, Szent János és Aprószentek napján is jártak s ha formában történt. A falu legtekintélyesebb, legtehetősebb emberei, az nem értek végig a falun, még újév napján és másnapján is beöltöztek. „első emberek” választották ki a szereplőket s egy hozzáértő embert Esténként közösen vacsoráztak és együtt tértek nyugovóra valamelyik bíztak meg a játék betanításával. rokon házában. A Király és a Királyszolga egy ágyban, Mária és az Szereplők: Gazda, Király, Királyszolga, Mária, József, Angyal, Angyal egy másik ágyban aludtak. A többi szereplőnek a földön, Fehér vagy Öreg csobán, Szürke csobán, Fekete csobán, Nyulas csobán, szalmából készítettek fekhelyet. A játék ideje alatt senki nem mehePungás. Gazdának köztiszteletben álló idősebb férfit választottak, tett haza. Előfordult, hogy haláleset történt valamelyik szereplő csalKirálynak széparcú, magas, jó mozgású, jó hangú fiatal férfit keresádjában. Kísérettel elbúcsúzhatott halottjától, de vissza kellett mennie tek. A Királyszolga alacsonyabb, de ügyes és csinos volt, József szea játék folytatására. Ha valaki netán megszökött repét szelíd, csendes, halk szavú emberre bízták. éjjel, hogy felkeresse a kedvesét, vagy más okból, Máriát lányos arcú, kékszemű, szőke fiúgyermek komolyan megbüntették, amit illett méltósággal játszhatta. Az Angyalt fürge mozgású, csinos arcú elviselni. A büntetést az Angyal szabta ki. Ahány kisebb termetű fiú alakította. Ma már Érden Mária botütést ítélt, annyit mértek a padra vont bűnösre. és az Angyal szerepét lányok játsszák. Bottal büntették azt is, aki szövegében tévesztett. A csobánok közül különösen a Nyulas A büntetésnek mindenki önként alávetette magát. kiválasztására ügyeltek körültekintően. Kicsi, A megbízatást mindenki komolyan vette. ügyes, pattogó mozgású legényt szemeltek ki. Még a legszegényebb házaknál is Advent első vasárnapján, délután kezdajándékot adtak. Általában pénzt, bort, pálinkát, ték a játék tanulását. Négy héten át, szombat és kolbászt, ki-ki tehetsége szerint. A Pungás gyűjvasárnap kivételével minden este más-más háznál tötte össze az adományokat, és a kijelölt házhoz jöttek össze. A ruházatát mindenki maga varrta hordta, miután a többiek már elmentek. Amikor a vagy rokonai készítették el, szigorú szabályok csobánolást befejezték, akkor este a Király házászerint. nál összegyűltek. A Király megvendégelte társait, A Király szitakeretre épített aranyozott, majd eldöntötték, hogy mikor tartják a csobánezüstözött, színes papírvirágokkal, gyöngyökbált. Végül kezetfogva egymástól elköszöntek. A kel, kis kereszttel felékesített koronát viselt. A bálra a Király két párt, a többi szereplő egy-egy pár vendéget hívhatott. koronában apró csengettyű volt, ami minden mozdulatra csilingelt. Itt elfogyasztották a csobánolás alatt összegyűlt ételeket, italokat s a Öltözete: sárgazsinóros fekete kabát, nadrág, sarkantyús csizma, fehér zenészeket is a közösen gyűjtött pénzből fizették ki. kesztyű, oldalán kard, kezében bot. Bal válláról a mellén át, a jobb Nagy megtiszteltetés volt a csobánolásban részt venni. Aki kar alatt összekapcsolva széles nemzetiszínű szalag díszlett. A szalag életében valaha eljátszotta valamelyik szerepet, soha nem felejtette el. aranyrojtban végződött. Övéről aranyozott szíjacskán H K - Heródes Hogy is felejthette volna! A hadikfalvi csobánolás, miként a betlehemes Király feliratú aranyozott táblácska, amolyan tarsoly-féle csüngött. A játékok mindegyike, Jézus születésének történetét mutatja be. KeretKirályszolga feketezsinóros nadrágban, kabátban, csizmában és hímzett játékában a Király köszönti a házigazdákat, recitáló énekbeszéddel bundában járt. Sajnos, ilyen bundát Érden már nem tudtak szerezni. mondja el céljukat: A Királyszolga legfontosabb kelléke a betlehem, a fából készült kicsi templom. Ez jelképezte Betlehem városát. Aranyozással, ezüstözéssel „Mi nem azért jöttünk, hogy komédiázzunk, kis képekkel ékesítették. A kis templom oldalánál volt a betlehemi Vagy valami tréfás játékot indítsunk, jászol, benne a vályogból gyúrt Jézuska. A játék során minden cselekHanem egy fertálynét mullatni kévánunk, vés a Betlehem felé irányult. Mária fehér szoknyát, inget és kötényt, Míglen a Krisztusról mi példát mutassunk...” fején fehér kendőt és úgynevezett selymes lájbit viselt. Kezében nagyméretű zsebkendő volt, amelyet a játék alatt végig a szája előtt tartott. Majd elkezdődik a játék. Az Angyal fején is korona volt, hasonlatos a királyéhoz, de valamivel A gyermeket váró Mária és József szállást keresnek. A szerényebben díszítették. Fehér szoknyában, fehér ingben, vállán színes gazdag, büszke király ajtaján is kopogtatnak. Kegyetlen szolgája szövet kendőben járt. Kezében ő is nagyméretű össze-rételt fehér zsebkeményen elutasítja a megszorult párt, majd egy kicsit beengedi őket kendőt tartott. Szent József hosszú fehér szakállt, nagy bajuszt, fehér melegedni. A király a városon kívüli istállóba utasítja a hívatlan venköpenyt, kucsmát viselt és hosszú kampósbottal járt. dégeket. A betlehemi istállóban megszületik Jézus. Az égen csillag jelA csobánok öltözéke a nevüknek megfelelő színű birkabőenik meg s angyal jelenti a mezőn, a nyájuk mellett alvó pásztoroknak, rökből készült. Álarcukat vászonból szabták, kifestették, a szem és hogy világra jött a Megváltó. A csobánok ugyan hitetlenkedve fogadják szájnyílásnál piros cérnával kihímezték, babból fogakat varrtak, az arc a hírt, de felkerekednek és ajándékokkal kedveskednek a Messiásnak. közepére színezett faorrot illesztettek. Az álarcot összedolgozták egy Mária megköszöni és áldást kér a pásztorokra. bőrcsuklyával. Ezt a játék végén leemelték és a vállukra vetették. A A pásztorok elköszönnek a házigazdától és kivonulnak a Nyulas csobán öltözéke nyúlbőrökből készült. Szalagokkal, selyemházból a Szent Családdal együtt. A Király és a Királyszolga marad szálakból készült bojtokkal, sok kis csengettyűvel díszítették, amelyek benn. A Király ismét énekbeszédben kér áldást a háziakra. minden rezzenésére megszólaltak. Szíjakból font korbáccsal járkált. Olyan volt egy Nyulas csobán, mint egy „hazai”, vagyis olyan ékes „Köszönöm s hálálom, kik itt hallgattátok, volt, mint egy menyasszony – emlegetik az öregek. A csobánok lábuAlacsony munkánkat meg sem utálátok, kon bocskort viseltek. A Fekete csobán farkát hosszú zsuppszalmából Azért az egekben legyen koronátok. készítették, jó keményre megkötötték, azzal ijesztgette a gyerekeket. Semmiféle átok nem férjen hozzátok. A Pungás tarkaszőrű, rossz bundába, csuknyába öltözött. Töredezett Mi már elmegyünk, vígan maradjatok. fogai babból készültek. Hamuval vagy fűrészporral töltött vászonzacsÁldást, békességet a következő Újesztendőben.” kóval riogatta a gyerekeket. Zsákot és egy kis hordót – bálerkát – is vitt magával, ezekbe gyűjtötte az adományokat. Kóka Rozália Karácsony napján, délelőtt a Király házánál öltözködtek Fotó: Kútvölgyi Mihály be a csobánolók. Mindjárt eljátszották a játékot, majd a mise után,

„Betlehemnek pusztájában...”

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1999/4  

A TARTALOMBÓL: Héra Éva: Ünnepek, fesztiválok?!; K. Tóth László: Vujicsics; Kocsán László: Eljöttem én kántálni...; Szánthó Zoltán: Csávás;...

folkMAGazin 1999/4  

A TARTALOMBÓL: Héra Éva: Ünnepek, fesztiválok?!; K. Tóth László: Vujicsics; Kocsán László: Eljöttem én kántálni...; Szánthó Zoltán: Csávás;...

Advertisement