__MAIN_TEXT__

Page 30

Szolnok 1999. november 21-22.

Alföldi Néptáncfesztivál Szinte felfoghatatlan, de igaz: 38 éve rendeztek elõször néptáncfesztivált Szolnokon! Azóta ez a legjelentõsebb versenyfesztivál az országban, az a hely ahol még részt venni is felemelõ, nemhogy díjat szerezni! Hány és hány koreográfus nemzedék nõtt itt fel, micsoda mûvek láttak napvilágot! Hány egykori táncos tért ide vissza alkotóként, vagy együttesvezetõként! Sokunknak a fiatalságot, az itt szövõdött barátságokat, a legszebb emlékeinket jelenti ez a fesztivál. Bizony, e sorok írója a X-XIII. fesztiválon vett részt mint táncos. Élénken emlékszem arra, hogy olyan mûvek és alkotók nyertek, mint Kricskovics Antal Carmina Buranaja, (Fáklya Táncegyüttes) Tímár Sándor Lakodalmasa (gyöngyösi Vidróczki Táncegyüttes) Botos József Hipotézise (székesfehérvári Alba Regia Táncegyüttes). Hányszor csodáltuk meg a Baranya Táncegyüttest, vagy késõbb a Tanacot, akik a délszláv kultúra gyöngyszemeit hozták Szolnokra! Szemünk láttára formálódott a néptánc mozgalom. Micsoda áttörés volt, amikor Tímár Sándor a Bartók Táncegyüttessel elõször jelent meg a mai értelemben vett autentikus folklórszámokkal! Itt bontotta ki alkotói szárnyát Janek József (micsoda õrületes siker volt a Vonat), Mucsi János (Danaidák, Zalka Táncegyüttes) Zsuráfszky Zoltán (Juhait keresõ... - Vidróczki Együttes, vagy Hidegen fújnak a szelek - Mecsek táncegyüttes), Farkas Zoltán (Szilágysági táncok - Nyírség Együttes). Itt debütáltak az új táncok, felfedezések, itt találkoztunk elõször a moldvai csángók táncaival Diószegi László munkája nyomán, vagy itt gyönyörködhettünk elõször felvidéki karikázóban Varga Zoltánnak köszönhetõen. Itt aratott mindent elsöprõ sikereket a Jászság Együttes, vagy a Nyírség! Micsoda izgalom elõzte meg Szolnokot! Iszonyatos titoktartás mellett készültek az együttesek, a részvevõk kilétét éppúgy homály fedte, mint a zsûriét. A zsûri bemutatását legalább akkora izgalom kísérte, mint a szóbeli érettségi elnökét! A „Ti mivel jöttök Szolnokra?” kérdés a fesztivál elõtt legalább olyan tapintatlanság volt, mint Amerikában a „mennyit keresel?” Mivel a fesztivál májusban tartották, ezért a strandprogram elmaradhatatlan része volt a fesztiválnak. Ilyenkor persze az együttesek kölcsönösen hajigálták be egymás vezetõjét a medencébe. És bár verseny volt ez a javából, de itt soha sem a táncosok vetélkedtek egymással. Az alkotók és a mûvek. Épp ezért a táncosok mindig a legnagyobb barátságban, családi hangulatban voltak együtt, még akkor is, amikor 17-18 együttes együtt bulizott a Szolnok Megyei Mûvelõdési Központ aulájában! A szereplések sikeréért szurkolt mindenki, elképzelhetetlen volt az ellenségeskedés. Szolnok minden utcáján eszembe jutott valami régi szép emlék. Az egyik nagy fánál arra a fiatal párra gondoltam, akik esküvõi képüket készíttették épp akkor, amikor az együttessel a színházba igyekeztünk, hogy bemutassuk a versenyprogramot. Természetesen megénekeltük õket, kívántunk minden szépet és jót. Vajon együtt vannak-e még? És vajon mi lehet azokkal, akikkel együtt énekeltünk

30

Furik Rita: Karikázó Fotó: Szigetvári J.

itt, vagy 15 évvel ezelõtt. Bizony olyanok is vannak (Balogh Béla, Janek József), akik már egészen máshol, az égiek együttesét erõsítik. Szolnok felé az autóbuszon egyre több emlék jutott eszembe, egyre többször gondoltam arra hogy bezzeg az én idõmben... (Szolnokon persze még többször mondtuk ezt, pláne amikor egykori táncosok futottunk össze) Szóval Szolnok, 1999... Már a fesztivál elõkészületei sem mentek rendben. A kiírást meglehetõsen idegtépõ várakozás elõzte meg. Néhány együttes inkább a biztos megrendezésû nagykállói fesztivált választotta, így olyan csapatok maradtak az idén távol, mint a Nyírség vagy a Jászság táncegyüttesek. Tudom, hogy a szervezõk minden tõlük telhetõt elkövettek, hogy legyen XIX. Épp ezért két évvel ezelõtt az ANOT-on már elmondtam, hogy szerintem ez a fesztivál nem lehet a szolnokiak belügye, hiszen a magyar néptáncmozgalom fundamentális értéke, kultúrtörténeti vagyona. Nem lehet, hogy megrendezésérõl packázzanak, miközben az együttesek bizonytalanok, hogy készüljenek e vagy sem. „Bezzeg az én idõmben”, egy évvel korábban már minden együttes javásban készült, ugyanis az biztos volt, hogy lesz Szolnok. Az is igaz, hogy akkortájt nem kellett rettegnie a színházigazgatónak, hogy a fellépõ néptáncosok szétszedik a színházat, nem úgy mint négy éve, és két éve. Logikus következmény, hogy Schwajda György nem szívesen adja át színházát efféle rendezvénynek, és még csak nincs is egyedül. Számtalan olyan mûvelõdési házról tudok, amely néptáncos rendezvény elõtt nem szívesen nyitja ki az ajtót. Nincs pénz a „dühöngõ ifjúság” utáni nagyjavításra, az összetört tükrök cseréjére, a lábnyomos fal festésére. De ez egy más téma... Végülis 12 együttes jelent meg a fesztiválon, annak

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1999/4  

A TARTALOMBÓL: Héra Éva: Ünnepek, fesztiválok?!; K. Tóth László: Vujicsics; Kocsán László: Eljöttem én kántálni...; Szánthó Zoltán: Csávás;...

folkMAGazin 1999/4  

A TARTALOMBÓL: Héra Éva: Ünnepek, fesztiválok?!; K. Tóth László: Vujicsics; Kocsán László: Eljöttem én kántálni...; Szánthó Zoltán: Csávás;...

Advertisement