Page 3

A TARTALOMBÓL: 3 - 4. Héra Éva: Ünnepek fesztiválok?! 5 - 9. K. Tóth László: Vujicsics 9 - 1 0. Kocsán László: Eljöttem én kántálni... 1 1 - 1 2. Szánthó Zoltán: Csávás 1 3. Császi Erzsébet: A gyertyamártó 1 4 - 1 5. Avar Anna: Mohács III. 1 6 - 1 7. Gombos András: Táncos egyéniségek 1 8 - 2 8. HÍREK - ESEMÉNYEK 1 9. Csontos Gabriella: A táncos lábú fúvós 2 0 - 2 1. TÁNCHÁZAK - KLUBOK 2 2 - 2 3. Zsigmond Győző: Korondi toplászok 2 3 - 2 5. Paula A. White: Barangolás Erdélyben 2 6 - 2 7. »GDÚR«: Egy magyar bolgár Amerikában 2 7 - 2 9. K. Tóth László: Egy feltámadt zenész... 3 0 - 3 1. Szigetvári József: Alföldi Néptáncfesztivál 3 1 - 3 2. Szerényi Béla: Padkaporos történet 3 2 - 3 3. Bónis Ferenc: A zenei országépítő 3 4. Paksa Katalin: Magyar Népzenetörténet 3 5. Hajdú-Farkas Zoltán: Füzes ördögei 3 5. Demarcsek György: Legényes verseny 3 6 - 3 7. Szűcs Sándor: Pusztai csárdákról 3 8. Sue Foy: Kivonatos angol nyelvű ismertető 3 9 - 4 0. Kóka Rozália: „Betlehemnek pusztájában...”

Ünnepek, fesztiválok?! Az ezredforduló és államiságunk 1100 éves évfordulójára meghirdetett pályázatokra beérkezett pályaművek nagy része fesztivál: zömében néptánc- és népművészeti fesztivál. A Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatala és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázati tájékoztatója több száz rendezvényt jelez, kis falvakban és nagy városokban fesztivállal, néptáncfesztivállal akarják emlékezetessé tenni az ünnepet. A Millennium Kormánybiztos Hivatala Millenniumi sokadalom címmel határokon túlra is átnyúló sorozata szintén nagyszabású néptánc-népzenei fesztivált finanszíroz kiemelt nagyrendezvényként. A népművelők országos vándorgyűlésén november elején Veszprémben Sasvári Szilárd, az országgyűlés kulturális bizottságának elnöke, megemlítette, hogy a kormány kiemelt feladatként kezeli a helyi rendezvények, fesztiválok támogatását. Napjaink széleskörű, sokszínű és a színvonalat tekintve rendkívül heterogén kulturális kínálatában, úgy tűnik, hogy az irányítás és tömegigény kompromisszuma: a néptáncfesztivál. Ez a rendezvény, mely

nemzeti értéket képvisel, mely tömeges érdeklődésre tart számot, s melyet bármennyi pénzből, bárhol, különösebb szakértelem nélkül meg lehet szervezni és legalábbis az elvárásokat tekintve nem lehet vele megbukni. Úgy vélem, hogy a néptáncfesztiválok itthoni és nemzetközi helyzete, összképe is elgondolkodásra kell késztessen mindannyiunkat. Az Értelmező Szótár szócikke szerint: a fesztivál a nevezetes alkalmakhoz v. meghatározott ünnephez kötődő, ünnepélyes keretek között lefolyó, művészeti előadások, bemutatók sorozata. Az Új Magyar Lexikon ehhez még annyit tesz hozzá, hogy a fesztiválok segítik a nemzetközi művészeti és kulturális tapasztalatcserét, s a kereskedelmi kapcsolatok kiépítését. Ahhoz, hogy a fesztiválokról beszéljünk, két dolgot kell tehát elsősorban végig gondolunk. (A szervezési kérdésekről és a pénzről most nem beszélnék.) 1. Mi az ünnep? Mit tartunk ma, 2000 fordulóján ünnepnek? 2. Mi az a művészet, amit fesztiváljainkon bemutatunk? A legkülönbözőbb gazdasági és műveltségi fokon élő emberi közösségek

Dunamenti Folklórfesztivál 1999. – Fotó: Jantner László

Címlapfotó: Szokolay Dongó Balázs (Boldog Gusztáv felvétele) folkMAGazin

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1999/4  

A TARTALOMBÓL: Héra Éva: Ünnepek, fesztiválok?!; K. Tóth László: Vujicsics; Kocsán László: Eljöttem én kántálni...; Szánthó Zoltán: Csávás;...

folkMAGazin 1999/4  

A TARTALOMBÓL: Héra Éva: Ünnepek, fesztiválok?!; K. Tóth László: Vujicsics; Kocsán László: Eljöttem én kántálni...; Szánthó Zoltán: Csávás;...

Advertisement