{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

Gyöngyöspárta és szalmakalap A szegedi néptáncfesztivál anatómiája III. A rendezés... A fesztivál nyitó napjáig a „rendezőbizottság” egy főből, a fesztiváligazgatóból áll. (Mellesleg e titulus „megszerzése” önelőléptetés révén történt néhány évvel ezelőtt. Saját arculatunk megteremtésére fesztiváltitkárból igazgatóvá neveztük ki magunkat! Egy részt azért, hogy a gomba módra szaporodó kulturális rendezvények ifjú-titán ügyvezető igazgatóitól el ne maradjunk, másrészt azért, hogy a szponzorokkal való tárgyaláshoz ősz hajunk mellé, az átnyújtott névkártyánkon írásban is láthatóan, tekintélyt is biztosítsunk magunknak.) Visszatérve a rendezvény első napjára: igaz ugyan, hogy az előkészületek során konzultálunk sokakkal – például az igazgatóval, az igazival, aki annak a művelődési központnak a vezetője, amely felel a fesztiválért, a gazdasági vezetővel, aki szabályok közé szorítja esetleges pénzügyi szárnyalásainkat, a fesztivál megrendezésének támogatására létrejött alapítvány kuratóriumával, (annál is inkább, mert annak titkára is magunk vagyunk) a művészekkel, a társintézmények vezetőivel stb. – de mégis azt kell mondanunk eddig a napig tulajdonképpen egyedül vagyunk... Általában egy olyan időszakos rendezvénynek, mint a néptáncfesztivál nincs szüksége nagyobb létszámú, egész évben alkalmazott, állandó munkatársakra. Ezzel nagyon sok bérköltséget, egyéb bér- és közterheket, bérleti díjakat valamint közüzemi díjakat takaríthatunk meg! Az idők folyamán fesztiválunk is (mint intézmény) leépítette munkatársi létszámát, s lemondott a művészeti vezető, gazdasági ügyintéző és pénztárosi státuszairól. Bebizonyosodott, hogy más intézménybe integrálódva az egy fős létszám is elegendő az előkészítő-szervezői munka elvégzésére. A lebonyolításra és rendezésre azonban komoly stábot kell szervezni, alkalmazni. A felelősség megjelölésével, a föladat- és munkakörök pontos meghatározásával megfelelő szellemi és anyagi érdekeltség mellett kell a munkatársakat kiválasztani! Ilyen formán csak alkalmi munkabért vagy tiszteletdíjat kell fizetnünk egy adott föladatra s csak egy meghatározott rövid időszakra! Így alkalmazzuk rendezvényünkön a tolmácsokat, a hostesseket, a szállítókat, a rakodókat, a műsorközlőt, az orvost, a közönségszervezőket, a hangosítókat, a világosítókat, a technikust, a fotóst, a sajtófelelőst stb. Tehát, közvetlenül a nyitás napja előtt összeáll az a stáb, amely 12 napig azon munkálkodik, hogy a rendezvény sikeres legyen. Föláll a fesztivál iroda: hat munkatársa, éjjel-nappali váltásban talpon

BORICA TÁNCEGYÜTTES, 1998. van. Segítenek az elszállásoltatásban, az étkeztetésben, az utaztatásban, az együttesek mozgatásában, információkat gyűjtenek és adnak tovább. Innen az irodából irányítják a díszletépítést, a hangosítást, a dobogóállítást és mindenfajta szállítást is. Itt ügyel a fesztivál orvos, itt gépelik a műsorközlő szöveget, itt sokszorosítják a programokat stb. A technikai stáb is, amelyek a díszleteket építi az utcai dobogókat, a világító- és hangosító berendezéseket szállítja, itt piheni ki fáradalmait. Ez a helye a művészeti stáb üléseinek is. Naponta itt tartja eligazító megbeszéléseit a szervező bizottság. Minden nap az együttesvezetők és tolmácsok jelenlétében átbeszélik a napi programot, azért, hogy minden zökkenőmentesen menjen. Bármilyen késés, a programtól való eltérés – a dominóelv alapján – hatalmas galibát okozhat! Ezért fontos a programban az időpontok pontos és maradéktalan betartása! A hangnem udvarias, a stílus visszafogott. Mindenki nyu godt, még akkor is, ha nem az! Semmi idegesség nem látszódhat az arcokon! Olyan helyzet nincs, amelyet ne tudnának megoldani! A csúcsidőben tehát – a fesztivál ideje alatt – legalább ötven munkatárs sürög-forog, nyüzsög a rendezvény körül, hogy a végén, az utolsó vendég eltávozta után egy ültő helyében elaludjon, ahelyett, hogy hazamenne, s lefeküdne puha ágyikójába... Hát, ilyen egy szegedi nagyrendezvény!

TOBORZÓ Budapest Fõváros Bartók Táncegyüttes Az Utánpótlás csoportba várjuk táncos gyakorlattal rendelkezõ, vagy táncházba járó fiúk és párok jelentkezését 14-16 éves kortól. A felvételi idõpontja: 1999. szeptember 15. és 17. 17,00-18,30 óráig és szeptember 22. és 24. 17.00-18.30 óráig. Próbák: hétfõn 17,30-21,30 óráig, szerdán 17,30-19,30 óráig Budapesti Mûvelõdési Központ, Bp., XI. Etele út 55. II. em. A Gyermekcsoportba várjuk 6 és 10 éves kortól minden gyermek érdeklõdését. Próbák: kedd, péntek 14,30-17,30 óráig Andor Ilona Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium, Bp. III. Mókus u. 2. Tájékoztatás: 203-4646 / Helbich Anna

30

folkMAGazin

Simoncsics János

Néptáncosok, néptánccsoportok, figyelem! Puha- és keményszárú csizmák, karaktercipők, közvetlenül a készítőtől!

Tanka Tamás 8300 Tapolca, Sümegi út 20. Tel.: 87/321-304

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1999/3  

A TARTALOMBÓL: Timár Sándor: Néphagyományaink, ifjúság, nevelés; Kóka Rozália: „Margitka” kitüntetése; K. Tóth László: Épül a »Bakony, Balat...

folkMAGazin 1999/3  

A TARTALOMBÓL: Timár Sándor: Néphagyományaink, ifjúság, nevelés; Kóka Rozália: „Margitka” kitüntetése; K. Tóth László: Épül a »Bakony, Balat...

Advertisement