Page 3

Néphagyományaink, ifjúság, nevelés

®

folkMAG azin 1999 – Ősz, VI. évfolyam, 3. szám Kiadja a Táncház Alapítvány Megjelenik negyedévente Fenntartók: Táncház Egyesület Népművészeti Egyesületek Szövetsége MMI Népművészeti Főosztálya Muharay Népművészeti Szövetség Főszerkesztő: Nagy Zoltán Tervező-szerkesztő: Berán István Főmunkatárs: †Bankó András Munkatársak: Bakonyi Erika, Gősi Anett, Héra Éva Igyártó Gabriella, Tóth Kornélia Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Corvin tér 8. Levélcím: 1255 Budapest, Pf. 153. Tel./fax: 214-3521 folkmag@c3.hu • www.c3.hu/~folkmag Tücsi Nyomdaipari és Szolgáltató BT. 2132 Göd, Sződi út 41. Tel./fax: 27/336-809 ISSN - 1218 - 912X Annual subscription rates for one year: 20 US$ (incl. p+p) Bank account: OTP I. ker. fiók MNB 11701004 Táncház Alapítvány, B 82678 Kiadványunkat a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Kollégiuma támogatja

A z ezredvég, majd az új évezred küszöbén mindenki számadást végez, jól végeztük-e dolgainkat, vagy nem. Ha jól végeztük, örülünk, ha nem, akkor igyekszünk a jövőben okosabban cselekedni. Mi is ezt tesszük, akik a néphagyomány nevelésben való értékesítésén fáradozunk. Az egyik vizs gá la ti szem pont az, hogy ezeket az ér té ke ket va ló ban he lye sen ke zel tük-e? Éltünk-e ha gyo má nya ink ne ve lői értékeivel, vagy csak itt-ott álltunk elő vele táncegyütteseink tolmácsolásában, egy-egy táncházban, vagy teljes nevelő rendszerünk alapja lett?… Ezt szeretnénk, de nagyon nehéz megvalósítani, mert ez mai világunkban nagyon sok érdekkel ütközik. Csak néhány példát említek. A civilizációval beköszöntő üzleti világnak más a szándéka: Dobjunk félre mindent, ami régi, fogadjuk el az újabb és újabb divatokat és vásároljunk! Nem a másság a fontos, hanem az egységesülő, mindent fogyasztó, modern vásárló világ. A politika is csak já ték szer nek, támogatójának tekintette a népművészetet. Az ötvenes években mi voltunk „a boldog jövő felé tartó, táncoló, éneklő Magyarország”, – szinte minden fiatalnak táncegyüttesben kellett ezt a szemléletet igazolnia, – majd

később mást gondoltak, nevezetesen, hogy a nemzeti kultúra ápolása nacionalista, a nemzetközi érdekekkel összeegyeztethetetl en. A civilizáció és a hagyomány nemcsak nálunk került összeütközésbe. Így volt ez már korábban Nyugat-Európában is. Idehaza – különösen a paraszti társadalom átszervezése – a „téesz-mozgalom” ártott sokat, mert a falun még létező, hagyományos társadalmi rendet felborította, a néphagyomány életének kö rül mé nye it szétzilálta. De ha nem a szocialista ideológia világának hálójában ver gőd tünk volna, akkor a civilizáció könyörtelen kardja szabdalta volna szét, és üzleti érdekek béklyójába került volna. Ezekkel a gondolatokkal nem a modern világunkat akarom teljes mértékben elmarasztalni. Nem az a baj, hogy civilizált vi lág ban élünk, hogy repülővel, gyorsvonattal, légkondicionált autóbusszal, vagy akár kerékpáron is utazhatunk kényelmesen. Nem az a baj, hogy a mosógépbe dobott ruhánkat rövid idő után tisztán, ha akarjuk szárazon vehetjük ki. Az sem baj, hogy a világban történő eseményekről a rádióból, a televízió számtalan csatornáin, vagy az írott sajtón keresztül értesülhetünk. A civilizáció

A TARTALOMBÓL: 3 - 4. Timár Sándor: Néphagyományaink, ifjúság, nevelés 5. Kóka Rozália: „Margitka” kitüntetése 5 - 7. K. Tóth László: Épül a »Bakony, Balaton-felvidék« tájegység Szentendrén 8 - 9. TÁNCHÁZAK NAPJA 1 0 - 1 2. Avar Anna: Mohács II. 1 2. Császi Erzsébet: A kosárfonás ifjú mestere 1 3. Szántai Eszter: A szerencsés XIII-ik 1 4 - 1 5. Szabó Zoltán: Hol található manapság Kelet-Szlavónia? 1 5. „ÚJ ÉLŐ NÉPZENE 2000” 1 6 - 1 7. Juhász Katalin: Amerikából jöttem... 1 7 - 2 4. HÍREK - ESEMÉNYEK 2 0 - 2 1. TÁNCHÁZAK - KLUBOK 2 4 - 2 5. Szigetvári József: Szomszédolás... 2 6. T. Asztalos Zoltán: Korondi fazekasok 2 7. Császi Erzsébet: A kalap szakadjon...

2 8. Szerényi Béla: Szomorú padkaporos történet 2 9. ifj. Tímár Sándor: Ujjé, a szigeten nagyszerű... 3 0. Simoncsics János: Gyöngyöspárta... III. 3 1 - 3 5. TÁBORRÓL - TÁBORRA Külsőrekecsin Kiskunhalas Jobbágytelke Tiszadob Vajdaszentivány Köveskál 3 6 - 3 7. LEMEZPOLC Balogh Kálmán és a Romano Kokalo Rila Lovász Irén - Hortobágyi László Karikás 3 6. „egy zenész”: A kritika kritikája 3 8. Sue Foy: Kivonatos angol nyelvű ismertető 3 9. ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK 3 9. PLANÉTÁS KÖNYVEK 4 0. Szabó Zoltán: Az aradi vértanúk emlékezete

Címlapfotó: Bársony Mihály, a Népmûvészet mestere folkMAGazin

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1999/3  

A TARTALOMBÓL: Timár Sándor: Néphagyományaink, ifjúság, nevelés; Kóka Rozália: „Margitka” kitüntetése; K. Tóth László: Épül a »Bakony, Balat...

folkMAGazin 1999/3  

A TARTALOMBÓL: Timár Sándor: Néphagyományaink, ifjúság, nevelés; Kóka Rozália: „Margitka” kitüntetése; K. Tóth László: Épül a »Bakony, Balat...

Advertisement