__MAIN_TEXT__

Page 29

– Ujjé, a Szigeten a „táncoltatás” is – üveges tánc nagy sze rû – énekelhetné a hölgyeknek, botos-seprûs az több tu cat nyi tán cos, aki urak nak, leg vé gül csár dás az idén nyá ron fel lé pett a mindenkinek. Mar git szi ge ten. Mond hat ná Az elõadás flottul pereg... ugyanezt az ország „leghazárdõrebb” zenekara, a Kolompos is, Elõször a zenekar muzsikál, énekel, megalapozván a hangulatot, hiszen 1999 júniusától négy hónapon keresztül, hetente négyszer aztán jön az ifjúsági vagy a gyermek csoport – kedvesek, bájosak, „játszott” a margitszigeti Casinóban – persze nem rulettet vagy életvidámak. Kilenc óra után néhány perccel a „nagyok” kerülnek pókert, hanem magyar népzenét. a színpadra. A fiúk délcegek, ügyesek (bár idõnként repül egy-egy Ha e történet elsõ napbot, „ki tudja hol áll meg...”), a jait hollywoodi „cellulózgyákalotaszegi legényes pedig nagy rosok” film re vitték volna, a bravúr. A lányok szépek, üdék, forgatókönyv „zanzája” ekképmosolygósak, s az üveges tánc pen fes te ne: (A mozivászon is bombasiker. vagy a képernyõ bal alsó részén Ami a zenekarnak is édeni felirat): állapot: profi a hangtechnika, Budapest, Margitsziget s ilyen körülmények között az 1999.06.01. 19:18 a néhány tucat szúnyog sem A színpadon egy festett szegi kedvüket, ami idõnként dísz let elõtt a Kolompos kami-káze mód ra csap le együttes – egyelõre civilben. rájuk... Han go lás, hang pró ba. EgyBp., Margitsziget szer csak táncosok érkeznek 1999.06.01. 22:10 É-ÉK-i irányból és elözönlik a A fergeteges mûsort záró színpadot – most még õk is „mini-tûzijáték” után még civilben. Õk a „kiscsepelesek”, következik egy rövid táncoltaVarga Edit vezetésével. Hirtelen tás, aztán a folklórprogramnak „Edit néni” határozott hangja vége. Csilla a „hét nyel ven be le reccsen a langy me leg beszélõ” háziasszony elköszön kora nyári alkonyatba – utasít, a vendégektõl, akik, mi u tán rendez, fegyelmez – és a (színki ürí tet ték kávés csészéiket, pad)kép összeáll. Jó lesz! Nem borospoharaikat, jóllakottan, volt tehát hiába az a sok próba, jó hangulatban és elégedetten bemutató, szigeti fõpróba. A kis indulnak a sétahajó felé, ami csapat akcióra kész. visszaviszi õket a pesti oldalra. A „nagycsepelesek” is A stáb fellélegzik, SIKER! meg ér kez nek, s Bodó-Bán A zenekar is felsóhajt: „már Jancsi instrukciói alapján végcsak 71 elõadás”. Szabolcs, zik el az utolsó simításokat és a „han gos” el in dít egy CD-t beállításokat. – „hadd szóljon”... – és a marA stáb is összeáll lassan. A gitszigeti Casinó még jó néhány szereplõkön kívül van öltöztetõ percig népzenétõl hangos. (néhány szülõ személyében), …És itt tessenek egy hang mér nök, pi ro tech ni kus, pil la nat ra elgondolkodni, fotós, „show-woman” (na jó, Hölgyeim és Uraim! Mert végre háziasszony) idegenvezetõ, szakezt is megértük, hogy egy olyan ács, kukta, kézilány, pincérhad, pa ti nás vendéglátóipari cég, természetesen van producer, mint a Ta ver na Szálloda és alfõnök, fõnök, nagy fõ nök Étterem Rt., szakítva a zsinóros, és „mégnagyobbfõnök”, van men tés mû ma gyar ko dás sal, Fotó: Kovács Bernadett rendezõ és gyártásvezetõ, sõt újí tás ként a régi magyar még portás, biztonsági õr és vannak kutyák is. „Tiszta Amerika”! szellemi, kulturális értékeket „tálalja” az ehetõ finomságok mellé. És (A gépezet többnyire olajozottan mûködik, kivéve néhány olyan igaz, hogy a Délvidéken dúló háború miatt sokkal kevesebb vendég esetet, amikor évtizedek óta nem tapasztalt vihar szedi ízekre a látogatott el a Margitszigetre a „Magyar Estre”, mint amennyire a produkciót, és kis híján a berendezést is...) szervezõk korábban számítottak, mégis megtörni látszik az évtizedek Bp., Margitsziget óta létezõ „tschikósch-goulásh-dzsipszimjuzik” hegemónia, s végre 1999.06.01. 19:34 egyéb értékek is kerülhetnek az átlag turista színe elé. A próbáknak vége, már csak a „mûszak” szöszmötöl. Hála ezért a cég újító szellemû menedzsereinek (Erndt Péter, „Beélesítik” a hangtechnikát, – több száz watt, komoly keverõpult, Tóth Kálmán) és a színvonalas produkciót nyújtó „kivitelezõknek”, szuper mikrofonok... A pirotechnikus rakétákat telepít – nagy a csepeli, isaszegi és gödöllõi gyermek- és ifjúsági csoportnak, a szeánsz lesz! Aztán csönd... Ezalatt a zenekar leteszteli a Casinó Csepel Táncegyüttesnek, az angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttesnek konyhamûvészetét. Tíz pont! „Fél karomat egy kávéért” – nyögik és a Kolompos zenekarnak, valamint a szerkesztõ-koreográfus többen a fenséges lakoma után. Aztán csönd... és egyszer csak... Bodó-Bán Jánosnak. Bp., Margitsziget A szakmai sikerre jellemzõ – mind a szereplõk, mind a 1999.06.01. 20:01 vendéglátósok részérõl – hogy már készül a 2000. év „Magyar ...a Dunán feltûnik egy hajó, vészesen közeleg, s perceken Est” program forgatókönyve. Nyilván jövõre az Államalapítás belül megkezdõdik a „partraszállás”. Az õrszem jelt ad, a banda 1000. évfordulóján még több látogató keresi fel kis hazánkat, rázendít, s a fedélzeten elfogyasztott aperitiftõl jó hangulatban mint egyébként. Így a felkészülés már õsszel megkezdõdik, hogy érkezõ vendégeket a Casinó bejáratánál Kolomposék fogadják még az ideinél is jobb, színvonalasabb produkciót lásson, halljon a zeneszóval – immár „harci díszben” – fekete-fehérben. A show tehát közönség. És igaz, hogy a szereplõknek, lebonyolítóknak jövõre sem elkezdõdött... Az est most következõ részében a világ minden tájáról lesz több nyári szünetük, mint az idén, heti négy elõadás mellett, érkezõ vendégek ízelítõt kapnak a magyar gasztronómia remekeibõl de, hogy azokat a már emlegetett hollywoodi „cellulózgyárosokat” épp úgy, mint a történelmi Magyarország népzenéjébõl, táncaiból. idézzem: „The Show Must Go On...” Sõt, ez utóbbit õk maguk is kipróbálhatják, mert a program része iTS

„UJJÉ, A SZIGETEN NAGYSZERÛ...”

folkMAGazin

29

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1999/3  

A TARTALOMBÓL: Timár Sándor: Néphagyományaink, ifjúság, nevelés; Kóka Rozália: „Margitka” kitüntetése; K. Tóth László: Épül a »Bakony, Balat...

folkMAGazin 1999/3  

A TARTALOMBÓL: Timár Sándor: Néphagyományaink, ifjúság, nevelés; Kóka Rozália: „Margitka” kitüntetése; K. Tóth László: Épül a »Bakony, Balat...

Advertisement