Page 19

„TEDD KI A PONTOT...” IV. Nemzetközi Legényes Verseny 2000. április 29. – Budapesti Mûvelõdési Központ A verseny célja: A rendezõség segítséget kíván nyújtani a legényes tánc minél magasabb színvonalú elsajátításához és továbbéltetéséhez. Az évenként megrendezett versenyen a Kárpát-medence kiváló legényes táncosainak anyaga kerül sorra Kalotaszegrõl, a Küküllõ mentérõl és a Mezõségrõl. A verseny két részbõl áll: I. kötelezõ: Jakab József rögzített táncfolyamataiból a rendezõség által kijelölt három folyamat (video- és táncírásmellékletet igény szerint biztosítunk). II. szabad tánc: Magyarózdi és/vagy szentbenedeki pontozó (10–14 pont terjedelmû rögtönzés). A versenyzõ szabadon építkezhet a kötelezõ folyamatokból és/vagy más magyarózdi és/vagy szentbenedeki táncosok anyagából, a táncfolyamatok építkezési elveinek megfelelõ módon történõ újraalkotásával. A versenyre 18. életévüket 2000. Szent György napjával bezárólag betöltött férfiak jelentkezhetnek. Nevezési határidõ: 2000. április 2. Nevezési díj: 1.500,- Ft A felkészüléshez szükséges videofelvételt – hozott kazettára – és táncírást a rendezõség ingyen bocsátja a versenyre jelentkezõk részére, kizárólag a nevezési díj befizetését igazoló szelvény bemutatását követõen. A táncosokat öt tagú szakmai bizottság értékeli Tervezett díjak: I. díj: 50.000,- Ft; II. díj: 30.000,- Ft; III. díj: 20.000,- Ft. A nevezés módja: A kitöltött nevezési lapokat a nevezési díj befizetését igazoló szelvény fénymásolatával együtt kell visszaküldeni. Külhoniak nemzetközi postautalványon, vagy átutalással a Budapesti Mûvelõdési Központ 11784009-15490610 számlaszámára adhatják fel – országuk pénznemében – a nevezési díjnak megfelelõ összeget. Budapesti Mûvelõdési Központ / Bartók Táncegyüttes Alapítvány H-1518 Budapest Pf.: 145. Tel.: (36.1)203-4646/262 Fax: (36.1)203-4632 e-mail: bartokta@c3.hu 1999. július 28. és augusztus 1. között immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Nógrádi Folklór Fesztivál az ország kicsiny északi megyéjében. A Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet rendezésében, sok-sok folklórt és hagyományt tisztelő és ápoló intézmény és szervezet segítségével jött létre a kulturális rendezvénysorozat, mely Hollókőben, Szügyben, Mihálygergén, Salgótarjánban, Bánkon, Pásztón, Szécsényben, Egyházas-gergén és Balassagyarmaton adott lehetőséget egy kis nézelődésre, szórakozásra, s adott esetben egy kis közös táncolásra. A fesztiválra három külföldi együttes kapott meghívást: a Szlovákiából érkezett Kopaničiar, a lengyelországi Ziemia Cieszynska és a dán Rejsegruppen Vests-jaellands együttes. Természetesen nem hiányozhattak a Nógrád megyei táncegyüttesek, a mihálygergei Ipoly, a szécsényi Palóc és a salgótarjáni Nógrád Táncegyüttes sem, akik fellépéseik mellett a fesztivál szervezésében és lebonyolításában is részt vettek. A külföldi és magyar táncegyüttesek mellett a szervezők megmutatták, hogy mily gazdag a nógrádi hagyomány dalban, táncban, viseletben. A programok sorában bemutatkoztak Kazár, Lányarc, Rimóc, Mi-hálygerge, Kétbodony, Mátraszőlős és Hollókő hagyományőrző együttesei és szólistái is. Örömmel üdvözöltük e sorban a 92. évében járó rimóci Vincze Ferencet, Feri „bácsit”, aki még mindig jókedvvel, szép hanggal és sok esetben a fia-

Folklór fesztivál Nógrádban talokat is megszégyenítő lendülettel táncolt és énekelt a nyitó és záró gálaműsorban. A programban kapott helyet Bánkon a XXXIII. Nemzetiségi Találkozó, Magyarországi Szlovákok Folklór Fesztiválja. A „Besoroztak katonának” címmel rendezett gálaműsorban magyarországi szlovák és német nemzetiségi együttesek is felléptek, melyet Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka, a fesztivál igazgatója, és Jan Skoda szerkesztett. A bánéi programot a Kopaničiar műsora zárta. A szlovák együttest a fesztivál ideje alatt a „Nógrád” táncosai és családjaik látták vendégül, melyet ezúton is megköszönünk. A Salgótarjánban rendezett IX. Nógrád Megyei Gyermek Néptánc Antológia is a fesztivál részeként került a programba. A megyei antológián 10 gyermekcsoport mutatkozott be, akik a somoskőújfalui és a pásztói regionális gyermek néptánc fesztiválokon nyújtott teljesítményük alapján kaptak meghívást a gálaműsorra. Az antológia és a fesztivál salgótarjáni gálaműsorának rendezésében a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány vett részt, házigazdaként pedig a Nógrád Táncegyüttes. A felvonulásokkal, folklór misékkel, kirakodóvásárral, táncházakkal tarkított programsorozat jó alkalmat adott a megye

folkMAGazin

lakóinak és az idelátogató vendégeknek, hogy miközben bepillantottak a nógrádi palóc hagyományokba, Európa más népeinek zenéjével, táncával is megismerkedhettek. Az eseménysorozatot a Bongo Men együttes tette egzotikussá, akik afrikai zenét és táncokat mutattak be. Ez a program is bizonysága annak, hogy kellő összefogással, hittel és szorgalommal az oly „szegény” megyének kikiáltott Nógrádban is lehet és kell folklór találkozó(ka)t szervezni, s Palócország gazdagságát megmutatni. Gyebnár László FELHÍVÁS! A salgótarjáni Nógrád Táncegyüttes 2000ben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A jeles esemény megünneplésére az együttes és fenntartója, a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány, egy egész évet átfogó programsorozatot rendez, melynek zárásaként kerül majd sor a jubileumi gálaműsorra. Várjuk minden kedves volt együttesvezetőnk, táncosunk, zenészünk jelentkezését, akik aktívan is közre tudnak működni a jubileumi gálaműsoron, s velünk együtt szeretnék felidézni az elmúlt 25 esztendőt. Várjuk azok jelentkezését is, akik az együttes életének történetét bemutató kiállításunkhoz archív fotókkal, újságcikkekkel, filmekkel rendelkeznek, s szívesen bocsátanák azt rendelkezésünkre. Címünk: Nógrád Táncegyüttes 3100 Salgótarján, Meredek u. 7. Tel/fax: 32/310-811

19

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1999/3  

A TARTALOMBÓL: Timár Sándor: Néphagyományaink, ifjúság, nevelés; Kóka Rozália: „Margitka” kitüntetése; K. Tóth László: Épül a »Bakony, Balat...

folkMAGazin 1999/3  

A TARTALOMBÓL: Timár Sándor: Néphagyományaink, ifjúság, nevelés; Kóka Rozália: „Margitka” kitüntetése; K. Tóth László: Épül a »Bakony, Balat...

Advertisement