__MAIN_TEXT__

Page 13

javarészt zöld vesszõbõl, vagyis hántolatlan fûzfavesszõbõl, aranyvesszõbõl dolgozik, de alkalomadtán felhasználja az amerikai füzet, tró pu si ná dat is. Évente öt mázsa anyagot fon meg, egy részét saját ültetvényérõl takarítja be. Munkáin a vesszõ színárnyalataival is játszik. Vékony, trópusi náddal fonja be az üveg demizsonokat, palackokat, míg mezõgazdasági ko sa rai vastag zöld vesszõbõl készülnek. Tojásos kosarat aranyfûzbõl, kétfülû szakajtóját, krumplis kosarát amerikai fûzbõl fonja. Szívesen készít munkás utazókosarat szögletes és ovális változatban, valamint mózeskosarat. Több óvoda rendelt már tõle bábos paravánt, játéktartó kosarat, s fel kér ték egy pékség fonott tárgyakkal való be ren de zé sé re is. Ját szó há zi, nyá ri napközis foglalkozásokat vezet a gyerekeknek, csörgõt, játékokat, virágalátéteket fon

velük. A pedagógusoknak népi játék és kismesterség oktatói tanfolyamot, nyári tábort tart, s úgy megtanítja nekik a fûz megmunkálását, hogy aztán õk is tovább tudják majd adni tudásukat diákjaiknak. Legnagyobb örömére felesége is megtanult kosarat fonni. A gyesen lévõ ta nár nõ nek már több tár gyát lezsûrizte a Népi Iparmûvészeti Tanács. S jó úton halad a legfiatalabb tanítvány, a három és fél éves Baji Matyi is, aki már egy-két fûzgyûrû fonásával mutatta meg mesterségbeli tudását. A debreceni mester munkái hagyományõrzõ kiállításokon szerepeltek, így a Hadtörténeti Múzeumban és a kecskeméti Népi Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban is. Önállóan kiállított a Tímárházban, sõt Olaszországban, Németországban is. Fotó: Iklády János

Császi Erzsébet

A SZERENCSÉS XIII-IK Forróság. Vakító napsütés. A várfalak között várakozással teli feszült csönd. Apró porszemek a tikkasztó melegben. Elérkezett augusztus 19., az évezred utolsó(elõtti) Mesterségek Ünnepének elsõ napja ... A Budai Vár már két napja lázban ég, valami készül, valami van a levegõben. Az arra tévedõ turisták vezetõjüket kérdezgetik halkan: „Mi lesz itt?” A kézmûvesek már napok óta aggodalommal figyelik az idõjárás-jelentést, mintha az esõ lenne az egyetlen elem, mely tönkretehetné a mulatságot, elriaszthatná az érdeklõdõ gyerekeket, hiábavalóvá tehetné az emberfeletti elõkészületeket. De mindenki tévedett. A felforrósodott levegõt lehûtõ esõcseppek sem kergethették szét a tömeget, mindenki folytatta a megkezdett agyagkorsót, a szõttest, nemezlabdát, a Rondellában vidám olasz hangok hívogatták

Fotó: Bogár Csaba

a közönséget, szorgos kezek gyúrták a hamisítatlan olasz tésztát, majd kóstolót osztogattak a híres Teramo-i borból. A színpadokon a legkiválóbb táncosok gondoskodtak a hangulatról, keveredett a magyar, horvát, francia, portugál, s ki tudja még miféle beszéd, majd fél órára ismét a törököké volt a Budai Vár egy színpadnyi területe. Az olasz táncosokat még a nedves padló sem tántorította el, egy kis idõre igazi latin hangulatot varázsoltak az ódon falak közé. Szent István napján többezres tömeg gyülekezett az arató-felvonuláshoz, majd a Mátyás templomnál tartott papi kenyérszentelés után buzgón követelték az elsõ falatokat az új kenyérbõl. Másnap megható pillanatok következtek: átadták az Év Mestere díjat, amelyet Falusi Béla fazekas vehetett át, az Év Ifjú Mestere pedig Szakács Aliz bõrmûves lett. A mesterek négy nap alatt igyekeztek mindenkinek a lehetõ legtöbbet megmutatni, és átadni tudásuk legjavát, türelmesen tanítgatták a gyermekeket, szemtanúi lehettünk, ahogy az élõ népmûvészet szájról-szájra, kézrõlkézre jár. Végül elérkezett a vasárnap, szinte észre sem vettük, de hirtelen vége lett. Újra jönnek a dolgos hétköznapok, a Palota elcsendesedett, a feltámadó szél pa pír ga la csi no kat gör get az üres koc ka kö ve ken, ám min den ki boldogan tekint vissza, mert négy napra élettel teltek meg az ódon kövek. Egy év múl va pe dig újra él vez he ti majd a közönség a vásári hangulatot, a ko mé di á sok tré fá it és az idõs mesteremberek jóízû történeteit. Hát ilyen volt idén a Mesterségek Ünnepe, még a tizenhármas szám legendája sem fogott ki rajta, s ha Ön, tisztelt olvasó, nem volt ott, úgy találkozzunk jövõre 2000. augusztusában a Budai Várban! Szántai Eszter

folkMAGazin

13

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1999/3  

A TARTALOMBÓL: Timár Sándor: Néphagyományaink, ifjúság, nevelés; Kóka Rozália: „Margitka” kitüntetése; K. Tóth László: Épül a »Bakony, Balat...

folkMAGazin 1999/3  

A TARTALOMBÓL: Timár Sándor: Néphagyományaink, ifjúság, nevelés; Kóka Rozália: „Margitka” kitüntetése; K. Tóth László: Épül a »Bakony, Balat...

Advertisement