__MAIN_TEXT__

Page 28

PADKAPOROS TÖRTÉNETEK A HÁBORÚRÓL… Megbocsásson a kedves olvasó, hogy ennyi re személyes dolgot tárok a nyil vá nos ság elé, de szükségesnek látom ezt tennem. Jómúltkor e-mail érkezett ré szem re a Tö rök be csén élő kedves zenész barátomtól, Micsik Bélától. Azon túl, hogy nagyon fölkavart e levél, megértettem egy igen fontos dolgot. A sorokból előtűnő mentalitás, virtus és humor mutatja azt az életszemléletet, amely nem engedte és soha nem is fogja engedni, hogy a magyarság elvesszen! „Szevasz Druszám, csókollak Jutka! Bocsánat hogy ilyen személyreszóló levelet intézek ide erre a hivatalos helre! Ja, ugye, mink alföldi soviniszták vagyunk, nemde? Hát akkó druszám kapaszkodj! Most ëggy olyan bánságszagos-kiejtésű levelet fox olvasni, hogy e’mén a kedved tűlle! Remélöm hogy nem fogi mögűni a gyëtrádat, de most van kedvem ilyesmit írkáni. Mög ki tuggya mikó?... Na, szóva’, Pali komád írt nemrég ,hogy hogy vagyok, mög vagyunk-ë ezökön a déli végekön, mög satöbbi... Hát mink ölég jó mögvagyunk ittend ahun vagyunk, Törökbecsén, me’ ha arébb vónánk, mongyuk Újvidékné’ vagy Zomborná, akkó mán ëgy kicsit érdekössebb vóna. Ittend nem is piszkának bennünket a „légi vendégök” hogy a fene ötte mög vóna űket! Szöröncsénkre itt nem tanának sëmmi érdeköset... Meg... remélöm nem is fognak... Én jó vagyok, még itt vagyok, nem möntem e’ sëhová së, pedig olyan ëgy möhetnéköm van, hogy në tuggyátok mög! Nodëhát, ez van, eszt kő szeretni! Van önni, inni, még nem bántanak a ráczok, legalábbis addig nem még mög nem gyünnek a fene gyalogNÁTÓsok. Asztán mög olyan fődönfutás fog itten kialakúni hogy në tuggyátok mög! Në adjátok hogy gyalogú gyűjjön a NÁTÓ me’ akkó mesze’tek az egész szakramentomnak! Möntünk a p...ba lë Koszovóba, me’ a határon kiluggatik a bőrünket oszt nem fogik többet dobra húzni sohasë. Még a Jóisten së, me’ ezök osztán ám tudik a munkájukat, hogy a fene ötte mög űket rakásra! Druszám! Olvastam a Folkmagazinba’ a cikköddet azaz a cikkjeidet. Azokat a levélatírásokat mög a Tekerőfesztiválrú mög a hangfővételrű! Nagyon f…a gye-

28

rök vagy mondhatom! Embör, të vagy a Borsi kettőm, azaz a második mestör, azaz olyan embör akire csak főfelé nézök oszt csudálom hogy kicsi létire mekkora nagy! Lë a kalappa’! Édös druszám! Borzasztó baszi a csőrömet hogy nem möhetök Alpárra, pedig nagyon fenytem a fogamat rá! Isten bizony ha ëgy pár napra is, de e’möntem vóna! Nagyon hiányzik mán a tekerőzés, mög Të is, mög Édös Kedves Feleségöd a Jutka is. Hiányzik a komád is, mög a jó kolëgám Balla Tibi, no mög az egész tekerőbanda! Citura mellű, nagyon átpártótam hozzátok, eszt mán tudod! De most mán igazán hiányzik valami tekernivaló... Reméllöm, addig valami csak fog mozdúni ebbű a büdös disznóhempörgető sárkátyúbú, az Istenfáját nekije de në mondjam köröszbe mög hosszába me’ akkó csak fogom vétközni a lelkömet de úgy javábú! Többet ér ha bëfogom a számat oszt e’mék alunni! Lögyetök jók, mink mög maj’ tarcsuk a hátunkat amennyire csak löhet, tik mög në engeggyétök mög Orbánc Vikinek, hogy a fene rágja mög, hogy gyalogú gyűjjön NÁTÓ me’ akkó mán montam hogy mi lösz ittend... Ölég vót!... Mnya! Én möntem oszt írhatná néha ëgykét sort az elveszni látszó de még evickélő druszádnak!... Ja! A pósta borzasztójan lëvan lassítva úgyhogy nem írok a telefon mög drága... No mög nem montam hogy nem engednek át bennünket 18 és 65 év közötti hadküteles férfiakat a határon. Másképpen ott löttem vóna a Táncháztalálkozón is oszt lógtam vóna a nyakadon egész áldott nap oszt nyúztam vóna a szöröncsétlen tekerőket. Na de mos’ mán végleg helybehagylak evve’ ja bánsági beszéd-bogozássa’ me’ főfordúsz a kínlódásba’! Na, Isten áldjon bennetöket oszt gondójatok rám néhanapján... Béla”

folkMAGazin

Drága Druszám! Szégyenlem magam, de rettenetesen! Jogosan élcelődik velem időnként a Jutka: „Te pesti tápos!” Hallgatjuk a híreket, bámuljuk a tévét, és az egész háborúból annyit érzékelünk, mintha egy ócska hollywoodi filmet néznénk. Vártalak a Táncháztalálkozón. Két napig ültem a standomon, és vártalak. És akkor fölfogtam, hogy nem jöhetsz. Nem engednek! HADKÖTELES vagy! Drága Bélám! Ha imádságból védőernyőt lehetne vonni fölétek, akkor hidd el, a legbiztosabb atombunkernél is jobban védve vagytok. Nem múlt el nap, hogy ne gondoltunk volna Rád. Jutka aggodalma leírhatatlan volt. (Azért merem múlt időben írni, mert most éppen kivonulóban vannak a szerb csapatok… Na, de hová ???) Azt írod, Jó Barátom, hogy majd Te tartod a hátad értünk. Meg, hogy én mestör vagyok neked, meg fölnézel rám, meg „f…a gyerök” vagyok. (Ez utóbbit elfogadom.) No, de megbocsáss Úristen! Ki itt a nagyobb embör? Én, melletted csak egy bügébe bújt, csökömvel nyőtt gurnyaszti csirke lehetek, Jó Végvári Vitézem! Testvér! Én neked mestör nem vagyok, hanem jó muzsikus társad, ha elfogadsz. És énrám te föl nem nézel, hanem, ha találkozunk, úgy összeölelgetlek, hogy a csontod is ropog bele! Csak már itt lennél. Isten látja lelkemet, ha jössz, egy vadonat új tekerő nélkül haza nem eresztelek! Akkor aztán Balassi Bálint uram módján muzsikával védheted a végeket! Druszám, muzsikus testvérem! Befelé tart a jenki, meg a muszka, hát csak vigyázz! Ha pedig tudsz, gyere. Várlak. Minden nap. Budapest, 1999. május – június folyamán, magamban gondolkodva. Szerényi Béla

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1999/2  

A TARTALOMBÓL: Halász Péter: A magyar népzene és a média; Bankó András: Tábortűz; Császi Erzsébet: Bűvös erejű sellőt hord a bőrműves; K. Tó...

folkMAGazin 1999/2  

A TARTALOMBÓL: Halász Péter: A magyar népzene és a média; Bankó András: Tábortűz; Császi Erzsébet: Bűvös erejű sellőt hord a bőrműves; K. Tó...

Advertisement