__MAIN_TEXT__

Page 21

„Pünkösdölõ”

Az MMI Népi Iparművészeti Titkársága, Heves Megye Önkormányzata, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet meghirdeti a XV. Országos Szőttespályázatot

Országos Gyermektánc Fesztivál Szekszárd, 1999. május 22-23. Sok év óta rendezünk gyermektáncfesztivált Szekszárdon, de az idei sok tekintetben kiemelkedõ volt. 27 gyermekcsoport 1100 táncosa találkozott a mûvelõdési házban (Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Gyermekek Háza). A színpompás nyitóünnepségen Kocsi Imre Antal polgármester köszöntötte az ország minden részérõl idesereglett gyerekeket. Szombaton a csoportok mûsorukat, mely két koreográfia eltáncolásából állt, neves szakemberekbõl álló zsûri és állandó teltházas közönség elõtt mutatták be. Szabadi Mihály, Mihályi Gábor, Neuwirth Annamária, Salamon Ferencné és Lányi Péter szakvéleménye megegyezett abban, hogy idén nagyon magas volt a színvonal. A jó hangulatú bemutatók után kicsinek bizonyult a mûvelõdési ház márványterme a táncmulatsághoz. Mialatt a felnõttek tanácskoztak, a Békés Banda muzsikájára táncolhattak kicsik és nagyok. Éjfél elmúlt, mire elcsendesedett a városközpont. Vasárnap délelõttre maradt még szakmai bemutató, amely után a zsûri ismét elmondhatta véleményét. A négy bemutatóból álló program nem kis feladatot adott rendezõnek, ügyelõnek, technikai személyzetnek és zsûrinek egyaránt. A fáradtságot feledtette, hogy a csoportvezetõk dicsérték a rendezést és biztosítottak bennünket arról, hogy nagyon jól érezték magukat. Seregszemle volt ez a táncosnak, pedagógusnak egyaránt! Jövõre visszavárunk mindenkit! Matókné Kapási Júlia, a fesztivál rendezõje

Harmadszor... Idén pünkösdkor, immár harmadszor, ismét megrendezésre került a Balatonboglári Országos Gyerektánc Fesztivál. Több mint 700 gyerek 19 csoportban versenyzett táncban, sportban, hangerőben és jókedvben. A résztvevők több sé ge vissza té rő ként üdvözölte egymást, de szép számmal jöttek újak is. Vasárnap a verseny a már hagyományosnak mondható rendszerben került lebonyolításra délelőtt és délután. A zsűri elnöke ismét Borbély Joli néni volt, munkáját Hor to bá gyi Gyöngy vér, P. Vas János, Végső Miklós segítették. A pontozási rendszer is a már ismert szempontok alap ján mű kö dött (10-10 pont zsű ri ta gon ként, il let ve pro duk ci ón ként a szín pa di megjelenésre, a stílusos táncolásra és a koreográfiára, valamint zsűritagonként 50 pont utólag került odaítélésre. Este jó hangulatú táncház zárta a napot, majd a több száz résztvevő pihenni tért, hiszen hétfőn futóméta-verseny és az idei Pünkösdi Király és Királynő választás került sorra. Az eredményhirdetésre az ebéd után kezdődő gálaműsor alatt tartották. Örvendetes, hogy idén az első négy he lye zett pénz ju ta lom ban is részesült: 1. 2. 3. 4.

A pályázat célja olyan alkotások életrehívása, amelyek őrzik a magyar népi szőtteshagyományt, ugyanakkor mind művészi, mind funkcionális szempontból eleget tesznek korunk igényeinek. A pályázat kiemelt témáját képezik a természetes alapanyagokból (len, kender) készült tárgyak és tárgyegyüttesek, amellyel kapcsolatban konferenciát is rendezünk. Pályázati feltételek: 1. Pályázni lehet a paraszti és takácsszövés hagyományait idéző mai használatra is alkalmas vászon (len, kender, pamut , stb.) és gyapjúszőttesekkel. 2. Egy pályázó legfeljebb öt alkotással jelentkezhet. (A garnitúra – pl.: abrosz szalvétákkal – egy darabnak minősül.) A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a tárgyegyüttesek (pl.: egy szoba vagy konyha textiljei). 3. A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet minden népi iparművész és egyéni alkotó, saját tervezésű és kivitelezésű szőtteseivel, melyek pályázati vagy kereskedelmi zsűrikbe még nem szerepeltek. 4. A pályázat jeligés. A pályamunkákhoz zárt borítékban, a felhívás mellékletét képező adatlapot kell kitölteni. (Az adatlap beszerezhető az MMI-ben vagy a Hevesi NHSZ-nél.) Beküldési határidő: 1999. július 15. A személyes átvétel július 12-től 15-ig történik, munkanapokon 8-15 óráig. Cím: Hevesi NHSZ. 3360 Heves, Kossuth u. 28. Telefonszám: 36/346-811, 346-838 Határidő után érkező pályamunkákat a Bíráló Bizottság nem vesz figyelembe. A pályázat eredményhirdetése 1999. augusztus 13-án 11 órakor lesz Hevesen, a Városi Múzeumban, amelyre külön értesítést küldünk. A pályázat anyagából ugyanekkor kiállítás nyílik, amely 1999. október 31-ig lesz nyitva. Pályadíjak: Nagydíj (1 db) 60.000 Ft I. díj (2 db) 50.000 Ft II. díj (3 db) 40.000 Ft III. díj (4 db) 30.000 Ft valamint különdíjak Az elutasított pályamunkák az eredményhirdetés napján a szövetkezetben átvehetők, vagy kérésre – érték feltüntetése nélkül – postázzuk. (A postán feladott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.) A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Titkársága (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6., Telefon: 201-87-34) és a Hevesi NHSZ ad.

Nem ér a litya (Törekvés, Budapest) - 60 ezer Ft Legyen vígasság (Szakajtó, Siófok) - 50 ezer Ft Pillike (Pillike, Tordas) - 40 ezer Ft Karádi játékok és táncok - 25 ezer Ft Akármerről fúj a szél - 25 ezer Ft.

Természetesen a rengeteg támogatót is fel kellene sorolni, de helyhiány miatt csak a Szelence Gyermektánccsoport Ala pít ványt, a Balatonboglári Ön kor mány za tot és különösen az egész nagyszerű rendezvény lelkét, Szalai Tündét (Tücsi) emelném ki. Remélhetőleg jövőre ismét találkozunk. (Patyesz)

folkMAGazin

Fotó: Herr József

21

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1999/2  

A TARTALOMBÓL: Halász Péter: A magyar népzene és a média; Bankó András: Tábortűz; Császi Erzsébet: Bűvös erejű sellőt hord a bőrműves; K. Tó...

folkMAGazin 1999/2  

A TARTALOMBÓL: Halász Péter: A magyar népzene és a média; Bankó András: Tábortűz; Császi Erzsébet: Bűvös erejű sellőt hord a bőrműves; K. Tó...

Advertisement