__MAIN_TEXT__

Page 30

LEMEZPOLC

Táncháztalálkozó ’99 Csürrentõ , Balla Tibor, Forgács Zsuzsanna, Boglya, Göncöl, Harsáczki Katalin, Dsupin Pál, Nagy Gábor, Dûvõ, Herczku Ágnes, Gombai Tamás, Kiss Eszter, Mali Katalin, Kalamajka, Rõmer Ottó és zkr., Polgár Lilla, Zurgó, Söndörgõ, Rece-Fice, Vándor Vokál, Dongó Szokolay Balázs, Balogh Sándor és zkr., Kovács Nóri, Szalóki Ágnes és zkr., Pikó és Bandája

A néphagyomány kutatóinak, gyűjtőinek, előadóművészeinek szerencsére gyakran megadatik az a lehetőség, hogy érdeklődésük tárgyát, ebben az esetben a zenét, a személyes kapcsolatok élményeivel gazdagodva ismerjék meg, és tolmácsolják. Ez a lemez is többszöri találkozás és egy öt napos szilveszteri mulatság, együtt-zenélés gyümölcse. Egy Küküllő-menti falusi banda – a szászcsávási zenekar, egy fiatal népzenei együttes – az Üsztürü, és egy svájci magyar tánccsoport – a Figurás együttes közös élményéből született. Ebben a légkörben volt lehetőség a kutató, gyűjtő igényeinek megfelelő, de a zeneszeretők számára is élvezhető és eredeti, természetes formájában meghagyott előadásmódot rög zí te ni. Több kü lön bö ző szem pon tot vettünk tehát fi gye lem be: az első, hogy a zenészek valóságos közönség nélkül is inspiráló légkörben játszhassanak. Így tudtunk hangulatos, hosszabb lélegzetvételű,

magával ragadó muzsikát fel ven ni, mely akár zene vagy tánc ta nu lás ra is alkalmas. A második: minél több dallamot meg örö kí te ni stúdió kö rül mé nyek között. A harmadik, hogy az improvizatív, a prímások által irányított, eredeti ízlésvilágú előadásmódot megtartsuk. Végül, hogy a banda csodálatos összehangoltságú közös játékát megszólaltassuk, és a három prímás szikrázó egyéni stílusát is megismerhessük. Ennek érdekében a CD anyagának felépítése a következő: az első 43 percben a prímások együtt zenélnek. Külön-külön is eljátsszák a dallamokat a főprímás után, és végül közösen is. A fő prímás Jámbor István (Dumnezeu). Ő váltja a dallamokat improvizatív módon. A második számban Mezei Levente (Le ves), a harmadikban Csányi Sán dor (Cilika) mu tat ko zik be főprímásként. Jámbor István középkorú zenész, kiforrott, érett egyéniség, technikailag pontos,

nyugodt, könnyed, elegáns és magabiztos. A hegedű szinte testének része. Tartása van, igazi prímás. Figyel a zenekarra és megkapja a ze ne kar fi gyel mét is. Meg tisz te lik vele. Mezei Levente húszas évei végén járó fiatal zenész, a mesterek példáit követi, de fiatalságával játékossá, energikussá, szabad madárcsiripeléssé formálja a hegedű hangját. Mindehhez megvan a kellő technikája is. Csányi Sándor korban a kettő között van, rendkívül improvizatív szellemű, akinek muzsikája őt, magát is elragadja. A stabil zenekar előtt jól bontakozik ki szertelen tehetsége. A brácsások: Mezei Ferenc (Csángáló) és Jámbor Ferenc (Tocsila), valamint a bőgős: Csányi Mátyás (Mutis) büszkén és magas színvonalon kísérik prímásaikat. Di na mi ku sak, erő tel je sek, ritmikában szí ne sek, fan tá zia dú sak, de a har mó nia mindig a dallamot követő, a prímások játékát erősíti. Izgalmas dolog a különböző stílusok kihívásainak megfelelni, lehetőség a kíséret tagjainak egyéni kibontakozására is. Hallgassuk hát ezt az erdélyi bandát: hat önálló személyiség, zenészként és emberként is, akik még csak nem is mind azonos generáció tagjai. Hogyan muzsikálnak egy zenét kü lön-külön, mikor egyé ni sé gü ket csillogtathatják, és együtt, mikor a közösség örömét és erejét élvezik.

Redő Júlia és Szász József

30

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1999/1  

A TARTALOMBÓL: Soós János: A furulyás vagyona; Takács András: Gondolatok a Néptáncantológia kapcsán; Simoncsics János: Gyöngyöspárta és szal...

folkMAGazin 1999/1  

A TARTALOMBÓL: Soós János: A furulyás vagyona; Takács András: Gondolatok a Néptáncantológia kapcsán; Simoncsics János: Gyöngyöspárta és szal...

Advertisement