Page 28

LEMEZPOLC

Bonchida-Válaszút

Észak-mezõségi magyar népzene Bonchida és Válaszút két szomszédos falu a Kis-Szamos völgyében, Kolozsvártól 26-30-km-re. Bonchida a Szamos jobb partján a Kötelendi-patak torkolatában, Válaszút a Szamos bal partján a Borsai-patak torkolatában. Néprajzilag még idesorolható öt falu: Kendilóna, Kolozs-borsa, Magyarmacskás, Fejérd és Telekfarka. Egy kisebb tájegység a Mezõségen belül. Mind a két falunak régi viselete, nagy egyezést mutat a bukovinai székelyek népviseletével. Az elsõ okleveles források Bonchidáról az 1263-as években tesznek említést. Románkori temploma viszont egy régebbi idõrõl tesz bizonyságot. A templom minden valószínûség szerint 1130-ban épült és az 1241-es nagy tatárjárás idején leégett. 1703-ban a két helység kirablásával végzõdõ kuruc-labanc csata színhelye. Válaszút határában a Bánffy-réten, ma is jól kivehetõ a tömegsírt jelzõ domb, a vasúton belül. 1717-ben az utolsó tatár betörés elpusztítja mindkét falut. Említésre méltó a bonchidai Bánffy-kastély az „erdélyi Versailles”. Ma romokban hever. Válaszútat az elsõ okiratok 1325-ben említik. A helyi szájhagyomány szerint Vereczke felõl jõve a honfoglaló magyarok átkelve a Meszes-hegységen, a Kis- vagy Nagy-Esküllõn, egy újabb vérszerzõdést kötöttek. Innen leereszkedve a Borsai-patak völgyén, Válaszútra érve, három felé válott a sereg. Egy része ment Kolozsvárnak, másodrésze Désnek és a harmadik része a Mezõségnek. Innen eredne a Válaszút név. 1499-ben egy esküllõi birtokos halastava, átszakítva a gátat, kétszer is teljesen elpusztította az egész falut. 1658-ban, II. Rákóczi György sikertelen lengyelországi hadjárata után, újból tatárok égették fel a falut. A válaszúti templomot a falain elhelyezett felirat szerint Bornemissza Kata „építtette meg, régi romlásából” 1677-ben. A régibõl csak az északi fala maradt meg. Ugyancsak elevenen él a nép emlékezetében a Válaszúti György unitárius lelkész által leírt református-unitárius hitvitát tartalmazó dráma a „Válaszúti komédia”. /helyi közmondás: „Azt akarják, hogy

legyen még egy válaszúti komédia?”/ Mindkét falu lakossága vegyes. Mintegy 2/3-ad román, 1/3-ad magyar. Kis részben vannak még cigányok is. A bonchidai felvételeket hallgatva meggyõzõdhetünk róla, hogy az egymás mellett élõ, mindhárom nép közötti kölcsönhatások, csak gazdagították és szebbé tették ezt a zenét. Népzene és néptánc szempontjából a mezõségi kutatások nagy jelentõségû és meghatározó szerepet játszanak a magyar közmûvelõdésben. A 70-es években kezdõdõ népzene és néptánc megújulás, a táncházmozgalom bázisa az utóbbi években gyûjtött és feltárt mezõségi zene és tánc lett. A magyar táncházmozgalom átlépte Magyarország határait, de átlépte Európa határait is. Ez az a mozgalom, amely az egész világ magyar és nem magyar ifjúságát összefogja.

Kallós Zoltán

KALAMAJKA Ez is Borivóknak való!

Boros énekek és mulatónóták a magyar népi szõlõ- és borkultúra folklórhagyományaiból

For Wine-drinkers Only! Musical highlights of the Hungarian wine-folklore 1. Kocsma elõtti legénytánc (Nyugat-Dunántúl) Lad's dance in front of the tavern (West-Transdanubia) 2. Sebes forduló (Erdély, Székelyföld) Quick turning-dance (Transy lvania, Székely county) 3. Részeges ember halotti búcsúztatója (Felföld, Zoborvidék) Funny funeral ceremony (Highland, Zobor county) 4. Szüreti dalok (Közép-Dunántúl) Harvest songs (Mid-Transdanubia) 5. Piros kancsó, piros bor (Erdély, Kalotaszeg) Red jug, red wine (Transy lvania, Kalotaszeg)

28

4'24" 4'15"

7'10" 4'38" 1'51"

6. Hajnali és még hajnalibb (Erdély, Székelyföld) 4'12" Morning song and somewhat later (Transy lvania, Székely county) 7. Pince, pince... (Felföld, Gömör) 4'58" Wine-cellar, wine-cellar... (Highland, Gömör county) 8. Gyöngytánc és seprûtánc (Nyugat-Dunántúl) 3'40" Pearl-dance and dance with the broom (West-Transdanubia) 9. Ha bémegyek a Bableves-csárdába (Erdély, Felcsík) 4'40" If I enter the Bean-soup Tavern (Transy lvania, Felcsík) 10. Mégis huncut a német (általánosan elterjedt) 4'57" The German is a treacherous creature (generally known) 11. Szõlõõrzõ dalok (Dél-Dunántúl, Sárköz) 4'49" Songs of the grape-guarding maids (South-Transdanubia, Sárköz) 12. Ez ám ez... (Somogy, Dél-Dunántúl) 1'14" This is the one... (Somogy, South-Transdanubia) 13. Vendégküldõ (Erdély, Szék) 7'06" Dismissal of guests (Transy lvania, Szék village) 14. Soproni hajnali nóta (Nyugat-Dunántúl) 4'00" Morning song from Sopron (West-Transdanubia) AKÓ CD 001

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1999/1  

A TARTALOMBÓL: Soós János: A furulyás vagyona; Takács András: Gondolatok a Néptáncantológia kapcsán; Simoncsics János: Gyöngyöspárta és szal...

folkMAGazin 1999/1  

A TARTALOMBÓL: Soós János: A furulyás vagyona; Takács András: Gondolatok a Néptáncantológia kapcsán; Simoncsics János: Gyöngyöspárta és szal...

Advertisement