Page 47

Tisztelt Olvasó! Ötévesek lettünk, így Ön most a MAG tizenötödik számát tartja a kezében. Öt év eseményei, gondolatai – tavasz, nyár, tél felosztásban – kerültek bele az egyes lapszámokba. 1994. február 9-én jöttünk össze elsõ ízben néhányan azok közül, akik úgy éreztük, a szellemi értelemben vett táncházmozgalom: a kézmûvesek, mesterek sokasága, a népzenei együttesek, adatközlõk, amatõr és profi táncosok, táncegyüttesek többre is érdemesek annál, hogy csak néha, mondhatnám „hébe-hóba” jelenjenek meg róluk tudósítások, hírek itt-ott; kritikák, észrevételek pedig egyáltalán nem. Hiába alkot ki-ki a maga területén sokszor világraszólót, mi itthon már csak a periférián maradhatunk? Mi, a szerkesztõség tagjai „természetesen” naivak voltunk, hiszen csak néhányunknak voltak újságkészítéssel kapcsolatos ismeretei. De talán éppen ez a naivitás adta a bátorságot, hogy belevágjunk egy lap önálló elkészítésébe és küzdelmes fenntartásába. Azt hiszem, mi mindnyájan – beleértve a T. Olvasót is, – „rendellenesen” viselkedünk. Miképpen lehetne magyarázatot, racionalitást lelni mai világunkban arra, hogy miért ragaszkodunk ezekhez a régi dolgokhoz, miért táncolunk, miért hallgatunk népzenét, miért tetszik a Kati néni vagy Zsuzsa néni „reszketeg” éneke, miért tanulnak meg városi fiatalok dudálni, tekerõzni , vonósokon és egyéb „érthetetlen, felesleges” hangszereken játszani, miért „kell” szõni, agyagozni, fát faragni, mikor a világ teljesen más irányba robog – gyorsvonatán? Szóval naivak vagyunk ... bár lehet, hogy ez nem naivitás, lehet, hogy ez bölcsesség... Összeállt tehát a folkMAGazin kezdõ csapata: Beszprémy Katalin, Héra Éva, Bankó András, Berán István, Kása Béla, Horváth Károly, Igyártó Gabriella, Gõsi Anett, ifj. Tímár Sándor, Nagy Z. József, Tóth Kornélia, Nagy Zoltán. Több szervezet jelezte együttmûködési készségét, végül akikre mindig számíthattunk, az a Táncház Egyesület (korábban Kamara), a Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége,

a Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség és a Magyar Mûvelõdési Intézet Népmûvészeti Fõosztálya. Induláskor pályázati támogatást kaptunk a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítványtól, majd alkalmanként a Nemzeti Kulturális Alap népmûvészeti kollégiumától. Úgy érzem, az elmúlt öt évben sokaknak vált a Mag – természetesen nem az egyetlen, de – nagyon fontos fórumává. Találkozhattunk – a teljesség igénye nélkül felsorolva – a fájdalmasan korán elhunyt Bankó András, valamint Szerényi Béla, K. Tóth László, Koczpek Irén, Juhász Katalin, Szabó Zoltán, Kiss Ferenc, Novák Ferenc, Kóka Rozália, Fehér Anikó, Kaposi Edit, Tari Lujza, Péterfy László, Fügedi János, Pesovár Ernõ írásaival, Kása Béla gyönyörû fotói mellett Széphegyi Katalin, Hlinyánszky Tamás, Paula A. White, Stephen M. Spider, Michel van Langeveld szebbnél szebb képeivel is. Köszönettel tartozunk a Mag arculatának kialakításáért Pallagi Pálnak és Vörös Bálintnak, valamint az angol fordítást kezdetektõl végzõ Sue Foy-nak és a szerkesztésbe bekapcsolódó Bakonyi Erikának. Eltelt az elsõ öt esztendõ. Örülünk, hogy vagyunk, reméljük, hogy leszünk! Büszkék vagyunk arra, hogy az újság eljut az ország és a világ sok városába és falujába, mint például – hogy a kb. 600 elõfizetõ közül kettõt kiragadjak, – Cserszegtomajba a Menyecske Kórus Baráti Egyesülethez és Kolozsvárra, a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítványhoz. Sõt, – a Soros Alapítvány jóvoltából – az Interneten is megjelentünk. Ám a legbüszkébbek mégis arra lehetünk, hogy mi, a népmûvészetekhez közel állók, három-négyhavonta képesek vagyunk gondolatainkkal, írásainkkal, tudósításainkkal megtölteni újságunkat, a Magot. Reméljük, hogy nem csak a T. Olvasó leli kedvét a lapban, hanem a folkMAGazin késõbbi korokban is fontos dokumentumként szolgál majd. Érdeklõdõ figyelmüket köszöni: Nagy Zoltán

folkMAGazin

47

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

Advertisement