Page 45

KÖNYVESPOLC

JELENLÉVŐ MÚLT – új Planétás könyvek Csókos Varga Györgyi: Fonás, vetés, szövés „Én eddig tudtam, hogy van két kezem,s az ujjaim száma tíz.De nem tudtam, hogy ilyen ujjaim vannak,amikkel szépet lehet csinálni. Boldog vagyok, hogy ezt megtudtam!” Sűrű Györgyi 7 éves A fonás és a szövés szerkezete aszerint alakul, hogy öltések vagy emelések, áttevések által keletkezik-e a szövet. Természetesen ezeknek rengeteg átmenete létezett és él a mai népművészetben is. A könyv játékosan tanítja meg az olvasót a szövés, vetés, fonás alapelemeire. „...S miközben játszunk és tanuljuk a régi fogásokat, ötletes megoldásokat a régi ember sokféle szükséglete és mulatságai révén, megértjük, megismerjük ... az emberi művelődés történetét...” (Ára: 1400,- Ft)

Megrendelés utánvéttel: Planétás Kiadó 1165 Budapest, Koronafürt u. 44.

Dobszay László: Magyar zenetörténet „... a zenetörténet a magyar történelem szerves része. Sajátságai a magyar politikai, társadalmi, kulturális élet következményei; törekvései e nemzet szellemi erőfeszítéseinek részét teszik. Irodalmunk és a zene között a legszorosabb kapcsolat mutatkozik századokon át, kulturális intézményeink története összefonódik a zenéével. Sőt a zeneélet árnyoldalai is éppúgy hozzátartoznak műveltségünk történetéhez – és örökségéhez –, miként vereséges csaták is önfenntartó küzdelmeinkhez. A magyar zenetörténet nem érthető meg a magyar történelem nélkül, de nemzeti történetünk ismerete sem teljes a magyar zeneélet ismerete nélkül.” (Ára: 1950,- Ft)

Egy magyar család elindul az élet útján... Dr. Borús Rózsa – Bácskai lakodalmak Kemény küszködéseink közepette, amikor a vajdasági magyarság soraiból ilyen sokan távoztak, az itt maradottak között van egy maroknyi értelmiségi csoport, amely a néprajzi kincs gyűjtése során értékeket igyekszik elénk tárni, közkincsé tenni. Az általunk végzett munka a hagyományok fennmaradása mellett önbecsülésünket is szolgálja. Ilyen jelentős kincsnek számít dr. Borús Rózsa Bácskai lakodalmak c. könyve, amely többévi gyűjtőmunka eredménye. A kiadványt a sza bad kai Grafoprodukt nyomda jelentette meg – hallottuk kedden este a Népkörben Vojnits Tivadartól. Mint mondta Borús Rózsa pályaképéből mindenképp említést érdemel, hogy egyetemi hallgatóként dr. Penavin Olga keltette fel érdeklődését a néprajz iránt, s meghatározóak voltak a Padén és a topolyai szakmunkásképzőben tanárként töltött évek is, hisz faluhelyen, illetve a kevésbé tehetősek őrzik a leghűebben múltunk emlékeit. Pályája során a Magyar Tudományos Akadémia felkérésére feldolgozta Topolya tárgyi néprajzát, s a topolyai népszokásokról készült könyve az ELTE néprajzszakos hallgatói számára kötelező olvasmányként szolgál. Beszédes Valéria arról szólt, hogy nehéz feladatra vállalkozott dr. Borús Rózsa – aki a Kiss Lajos néprajzi

társaság oszlopos tagja –, hisz az emberélet fordulói közül a lakodalomhoz kapcsolódó szokásrendet dolgozta fel, amely a legösszetettebb. Könyvében a szerző utal a társadalmi viszonyokra is, de felöleli mindazokat a szokásokat, hiedelmeket, amelyek a menyasszony és vőlegény útját e napon végigkísérik. A lakodalom menetét a vőfély szemszögéből követi nyomon. A könyv egyik érdeme, hogy közkinccsé teszi a különféle vőfélykönyvek anyagát, köztük a múlt század negyvenes éveiben keletkezett pacséri vőfélykönyvét is. Dr. Borús Rózsa elmondta, külön öröm a számára, hogy épp Szabadkán mutatják be a könyvét, hisz egy életre szóló élményt jelentett számára a gimnázium tanáraitól kapott példa, tudásanyag. Mint kifejtette, azért tartja fontosnak a lakodalmas szokások csokorba gyűjtését, mert ez az a nap, amikor egy magyar család elindul a közös élet útján. A könyvbemutató után a Népkör táncosai, énekesei, népzenészei – valamint Soós János mint vőfély – látványos műsorban bemutatták egy hagyományos bácskai lakodalom szokásrendjének jellemző mozzanatait.

(m.k.)

– Magyar Szó, 1998. november 5., Szabadka –

folkMAGazin

45

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

Advertisement