{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

LEMEZPOLC Petõ Judit: Egy CD + Egy hegyikristály Szabad-e leleplezni a Titkokat, vagy csak gyönyörködjünk bennük? Elemzõ korunk, racionalitásunk sok veszélyt rejthet. A szó iránt mégis kötelességeink vannak. Erre a karácsonyra Eggyel több ajándékot kaptunk. Egy „hegyikristályos“ CD-n Magyarpalatka, Szék, Kõrösfõ, Ördöngösfüzes zenéjét. Az Ifjú Muzsikásokkal. Nem gyõzünk betelni vele. Mindig több közünk van hozzá. Sok-sok szálán fogva tart minket. Múltunk és jelenünk összeölelkezik, ebbe a Szent-Egyházba bocskorban is beléphetünk. Sõt, abban leginkább. Sokakat talán éppen ez a gyermekek-tolmácsolta múlt ragad meg. Hogy aki hall, halljon, aki lát, lásson. Olyasféleképpen, amint a költõ, Arany János írja: Szeretem nézni (bár lábam ügyetlen) Komoly-víg táncod, keleti fajom: Mikor feljajdul rátermett kezekben A hegedû s méláz a cimbalom; És olykor a bú fátyola lelebben S kiront a jókedv táncban és dalon: Egy élet e tánc, melyben lélek a dal: kevés öröm, vegyítve sok bánattal. (Bolond Istók, Elsõ ének 4. versszak) De hogyan is tanulja meg madár és ember a dalolást? Templomi koncertjeim során megfordult a fejemben a gondolat, hogy kazettára énekeljem Krisztus születésének történetét, úgy, ahogy az a biblia szerint történt. Mert a karácsonyi történethez fűződő dallamok sorrendje, dramaturgiája nem véletlenszerű, esetleges, hanem nagyon is következetesen épül egymásra. Ezért minden dallam előtt elhangzik az evangéliumi üzenet (Lukács evangéliuma alapján) és utána szólal meg az ének úgy, ahogy azt az egyszerű gondolkodású „nép” a maga mély, őszinte hitével megfogalmazta és eldúdolta. Az énekek műfaja „népének”, ami a népdal és az egyházi ének közötti határműfaj megjelölője. A dallamok eredete a 16. század

44

Õsközösségben, a kifejezésvágyban hogyan talál rá a zenére? Néhány évvel ezelõtt megfigyelhettem Ifjú Muzsikás barátom madárdalának születését. Elõször volt a kezében igazi hegedû. Nekilátott. Naphosszat, hetekig, hónapokig vészjósló disszonanciába merülve bûvölte, igézte a hangszert, hogy megtalálja a teremtés elõtti alaktalanságban a világosság és sötétség Egyet formázó harmóniáját. Aztán, amikor eljött az idõ, megérkezett a mester is. Hogy megtanítsa, ahogy a bölcsek mondják, azt, amit úgyis tudunk, lehántva tündöklõ tudásunkról a homályt. Az Ifjú Muzsikásokat két évvel ezelõtt hallottam elõször. Csoóri Sándorral is válthattam pár szót. Beszélgetésünk úgy fejezõdött be, ahogy kezdõdött: a szóé az elsõbbség, vagy a zenéé? Egyre gondoltunk. A szó is Zene, a zene is Szó. Egy új kor küszöbén, Egy évezred végén, Egy álom után, és Egy álom elõtt. Egyetlen origó ponttal a szívünkben ... „Isten tartsa meg Sanyika, meg az együttesét is!”

Népénekek végére vezethető vissza, amikor is a reformáció korában a latin nyelvű liturgiát fokozatosan kezdte felváltani az anyanyelvű istentisztelet. Az évszázadok során sok változáson mentek keresztül, időnként bekerültek a különböző felekezetek énekeskönyveibe vagy pedig elmaradtak belőlük. Némely dallam eljutott a népzene más területeire, pl. a népszokások dallamai közé vagy épp fordítva, azok közül került át egy-egy a népének-repertoárba. A múlt században a feledés homályába látszott merülni ez a dallamkincs, mivel az akkor „korszerű” idegen (német, skandináv, angol-amerikai) kezdte kiszorítani. Ugyanakkor némely idegen dallam „elmagyarosodott” a hivő közönség ajkán. Nesztor Ivánt kértem meg arra, hogy a bibliai szövegeket és a dallamokat hozzájuk illő, természetes, finoman árnyalt zenei hatásokkal egészítse ki. Nesztor Ivánnal megmásztuk a gömöri dombokat és felvettük a barkai legelésző juhnyáj patáinak dobogását, kolompolását, a Csermosnya patak csobogását és harangszót. Mindez a dallamok alá bejátszva tükrözni próbálja azt a hangulatot, ami a gömöri magaslatokon uralkodik és amilyenben a dallamok többségét gyűjtöttem. A kazetta borítóján a szennai református templom táblarajza látható: a hal őskeresztyén szimbólum, görög fordítása, az „ichtis” az egyes szókezdő betűk összeolvasása után ezt jelenti: Jézus Krisztus, Isten fia a mi megváltónk. Az őskeresztyének titkos jelként használták a római elnyomás alatt, halat

folkMAGazin

rajzoltak a porba és így üzentek egymásnak, hogy merre van a találkozóhelyük. A dallamok többsége tisztán felvidéki – gömöri, Zobor-vidéki és pozsonycsákányi –, s eddig még hanghordozón nem került publikálásra. Ebben az értelemben lelki épülést szolgáló zenei csemege kerül az érdeklődők kezébe. Écsi Gyöngyi Megrendelhető a következő címen: Ács Károlyné, 1045 Budapest, Pozsonyi u. 4/d, tel.: 360-1830

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

Advertisement