Page 42

17 ÉVES A NÉPTÁNCOSOK SZAKMAI HÁZA * Történeti áttekintés Perdül a szoknya Bonchidai népzene I. Az 1970-es évek elején a tudományos kutatás és a revival mozgalmak együttműködése révén sajátos, egyedülálló ifjúsági népzenei, néptáncos mozgalom, a „táncházmozgalom” jött létre, mely újítólag hatott a magyar művészeti életre és a közművelődésre egyaránt. A néptáncmozgalom továbbfejlődése érdekében szükségszerűvé vált egy központi szakmai módszertani központ létrehozása, melyet nemcsak a táncos és zenész szakemberek igényeltek, de az MTA Zenetudományi Intézet főosztályvezetője, dr. Martin György is nagyon szorgalmazott. Elvárás volt a leendő új központtal szemben: - Az akadémiai archívumban lévő néptánc és népzenei gyűjtemények váljanak mindenki részére hozzáférhetővé! - Segítse a néptánc és népzenei oktatást, továbbképzést: - tantervek kidolgozásával, - segédanyagok (kiadványok, hangzóés videofelvételek) készítésével, -szakmai előadásokkal. - Hozzon létre egy országos adatbázist! - Segítse az együtteseket szaktanácsadók, oktatók, zenekarok közvetítésével! - Tartsa a kapcsolatokat a területi szakmai bázisokkal! A szakma folyamatos kérésére a Népművelési Intézetben 1981. szeptemberében egyszeri OKT támogatással, az MTA Zenetudományi Intézet Néptánckutató Osztályának szakmai irányításával elkezdte működését egy kis létszámú csoport, melynek tagjai: Stoller Antal - vezető Neuwirth Annamária - néptáncos szakember P. Vas János - néprajzos szakember, dokumentumtár vezető Vavrinecz András - népzenész szakember 1998 őszétől egy külön részlegben (három szoba) dolgozhatunk, négyen teljes állásban: Neuwirth Annamária - vezető, néptáncos szakember P. Vas János - néprajzos szakember Vavrinecz András - népzenész Koczka Judit - szervező, adminisztrátor Két megbízási szerződéses munkatárs: Hidas György - néptáncos szakember Sándor Attila - technikus A Szakmai Ház Kínálatából Nyomtatott kiadványok táncosoknak: Néptáncközlések mutatója Mezőségi sűrű legényes Lányi Á.: Néptáncolvasókönyv (újranyomás) Egy bükkszéki asszony népdalkincse Kartal táncélete

42

Két játék egy tánc Kisugrós Szállj elő zöld ág Játék és tánc az iskolában I-IV. Motívumok, motívumfűzések Játékok, játékfűzések Játék és tánc az óvodában Pesovár E. - Lányi Á : A magyar nép táncművészete (újranyomás) Nyomtatott kiadványok zenészeknek: – Népzenei Füzetek sorozata – Nesztor I.: Gyimesi furulyamuzsika I. Nesztor I.: Harmatos a borostyánfa levele Juhász Z.: Kukucska Ernő hagyatéka Virágvölgyi M.: Gyimesi népzene I. Virágvölgyi M.: Bonchidai népzene I. angol fordítása Árendás - Havasréti: Bonchidai népzene I. brácsa - bőgő melléklet angol fordítása Vavrinecz A.: Vajdaszentinányi népzene I. angol fordítása Árendás - Kozma : Vajdaszentiványi népzene I. brácsa-bőgő melléklet angol fordítása Virágvölgyi - Vavrinecz: Szatmári népzene I. Virágvölgyi - Vavrinecz: Szatmári népzene II. angol fordítása Virágvölgyi M.: Kalotaszegi legényesek Ökrös Cs.: Hegedűgyakorlatok Varsányi I.: Gömöri népzene Virágvölgyi M.: Bogyiszlói népzene Virágvölgyi M.: Kalotaszegi népzene I. Virágvölgyi M.: Kalotaszegi népzene II. Halmos B.-Virágvölgyi M: Széki férfitáncok – oktatási anyagok – Balogh S.: Citeraiskola Gergelits M.: Furulyaelőkészítő 1. Gergelits M.: Furulyaelőkészítő 2. Dévai J.: Furulyaiskola I. Juhász Z.: Furulyaiskola II., III., IV. Bodza K. - Paksa K.: Magyar népi énekiskola I., II. Sebő F.: Népzenei olvasókönyv Hangzó mellékletek táncos kötetekhez: Játék és tánc az iskolában I-IV. Motívumfűzésék Játék és tánc az óvodában 1-2. Magyar néptánchagyományok I-II-III. Martin Gy.: A magyar körtánc I-II. Martin Gy.: Tánctípusok, táncdialektusok I-II-III. Hangzó mellékletek zenei kötetekhez: Sebő F.: Népzenei olvasókönyv 1-2. Bodza - Paksa: Magyar népi énekiskola I. és II. kötetéhez 2-2 kazetta Furulyaiskola II-IV. köteteihez egy-egy kazetta Gyimesi furulyamuzsika Harmatos a borostyánfa ... Kukucska Ernő ... Gyimesi népzene II.

folkMAGazin

Vajdaszentiványi népzene I. Szatmári népzene I., II. Kalotaszegi legényesek Citeraiskola Gömöri népzene Bogyiszlói népzene Kalotaszegi népzene I., II. Zenei anyagok néptáncoktatáshoz Szék Nyugat -Mezőség Szatmár – Kalotaszeg Galgamente – Dél-Alföld Keleti palóc (Gömör) – Galgamente Keleti palóc (Gömör) – Bácska Kis Küküllő mente (Szászcsávás) Kalocsa – Rábaköz Gyimes Székelyföld – Sóvidék – Keleti Mezőség (Mezőkölpény) Szatmár – Marosszék Marosszék (Felső Nyárádmente) – Rábaköz – eredeti felvételek – Marosszéki táncrend (Magyarpéterlaka) Vajdaszentivány Videofelvételek – táncos kiadványokhoz – Motívumfűzések Játékok, játékfűzések – néptánc tanításhoz – A magyar nép táncművészete Magyar néptánchagyományok A Szakmai Ház Szolgáltatásai - videoanyagok vetítése, válogatása, másolása, - hangzóanyagok válogatása, másolása, - szaktanácsadás: néprajz, néptánc, népzene - továbbképzések segítése: tantervekkel, hangzó- és videoanyagokkal, elméleti előadásokkal Kapcsolattartás a területi bázisokkal 1981-től olyan központokkal terveztük az együttműködést, ahol a korábbi években egy-egy bázisegyüttes segítségével már folyt módszertani munka, s az alapvető személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. - Debrecen (Hajdú-Bihar, SzabolcsSzatmár m.) - Jászberény (Heves, Pest, Szolnok m.) Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád m.) - Szeged (Békés, Bács-Kiskun, Csongrád m.) - Szekszárd (Baranya, Somogy, Tolna m.) Szombathely (Győr, Vas, Zala m.) - Székesfehérvár (Fejér, Komárom, Veszprém m.) Az utóbbi évek új központjai: - Békéscsaba (Békés m. ) - Salgótarján (Nógrád m.) Neuwirth Annamária

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

Advertisement