__MAIN_TEXT__

Page 32

LEMEZPOLC A pozsonyi Ghýmes együttes REGE címmel jelentette meg új, negyedik CD-jét a Fonó Records Ltd. gondozásában. „Rege“: A szájhagyományban élõ (õsi) mesés, mitikus történet (mese) – adja tudtul a borító beköszönõ szövege. S a Ghýmes együttes regél, úgy mint eddig, s mint még soha. A számok között éppúgy találhatók régizenei fogantatásúak (Azért ne bánkódjál [Balassi Bálint, 5], Bujdosódal [7]); versmegzenésítések (Ej de igen nagy kár [Weöres Sándor, 8]); népdalszöveg feldolgozása (Jézus ágyán [4] – e szám dallam-vonulatából akár két melódia is kitelt volna!); a kisebbségi létbõl fakadó jajkiáltás (Fennen hordod [12] – bár korántsem olyan didaktikusan, mint a „Királyének“ címû számban); mint azok az egyéni, kizárólag a Ghýmes együttesre jellemzõ hangvételû dallamok (például a Szarka Gyula szerzette Ne nézz hátra [9]), amelyek miatt a világzene kategóriáján belül lassan új fogalmat kell bevezetni, a Ghýmes-zenét.

REGE A muzsika az eddigi hagyományoknak megfelelõ: népzenei hangszerek feleselnek olyan egyéb instrumentumokkal, mint a szaxofon, a szintetizátor, vagy éppen az »esõcsináló« (ezt a különleges, dél-amerikai hangszert egy fesztiválon fedezték fel). De nem csak az esõcsinálótól egyéni a Bazsa-rózsa [2], hanem az õsi, mitikus, keleties dallamvezetéstõl is (negyed- és félhangok), amit már-már bántóan ellenpontoz az ízig-vérig mai, aktuális szöveg. A lézercsiga leginkább slágergyanús száma a Tánc a hóban [10] – ez az együttes koncertjeit látogató közönség reagálásán is érzékelhetõ. A szöveg refrénje Ady Endre: Héjanász az avaron címû versét idézi fel: //: Tánc a ködben, tánc a jégen / Tánc a hóban, tánc a fagyban. :// tánc. A dúr–moll váltakozása, az ugyancsak keleties, õsi stb. (ld. fentebb) hangulat, Szarka Tamás– Kiss Bernadett éneke hihetetlenül sajá-

tossá varázsolja ezt a muzsikát (szöveg: Szarka Tamás). A zeneszerzõk között a Szarkafivéreken kívül Buják Andort is köszönthetjük (Eskü [6]), az együttes tenorjait hangulatosan, szépen, érzékenyen árnyalja Kiss Bernadett éneke [7, 8, 10, 11], s a muzsikusok között Eredics Gábor és Kálmán, Farnbauer Péter és Lau János nevét is olvashatjuk a hagyományosan közremûködõ Galántai Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola gyermekkórusa mellett. A CD borítója (a 6P Reklám és Produkciós Iroda kivitelezésében) méltó vizuális megjelenítõje a hanghordozó anyagának: „…szarvas vagyok, fejemen / Holdat s Napot cipelem“ hallhatjuk a címadó dalban, a Regében, s a címlapon is ott látható a legendás szarvas, agancsán a Hold és a Nap jelével. A Ghýmes-zenét lehet szeretni, és lehet nem érteni, de egyvalami biztos: közömbös nem maradhat iránta az ember. —kó —s

Hegedõs

Megjelent:

Sok szép napot éjszakával

A jászsági zöld erdõbe... címû kazetta, mely az MTA Zenetudományi Intézete, a Jász Múzeum és Molnár István helytörténeti kutató Jászságban gyûjtött anyagának felhasználásával készült. Közremûködik a Jártató Zenekar, Romháti Krisztián tekerõn, Unger Balázs cimbalmon, énekel Majorosi Marianna, Góbor László, Bolla János, Fekete Zoltán.

„A Hegedõs együttes 1984-ben alakult a Honvéd Mûvészegyüttes részeként. Elsõsorban magyar népzenét játszunk, de repertoárunkban megtalálható a szomszédnépek, valamint Magyarország nemzetiségeinek zenéje is. Célunk a különbözõ vidékek népzenéjének hiteles, hagyományhû megszólaltatása, és erre törekszünk ezen a lemezen is. Az itt hallható zenei anyag nagy részét Agócs

x 32

Gergely saját gyûjtései, autentikus felvételei alapján állítottuk össze. Azok az emberek, akiktõl a lemezünkön hallható zenét tanultuk, nem iskolákban képzett muzsikusok. Falun élõ parasztemberek, pásztorok, cigányzenészek. Az õ zenei gondolkodásukban minden egyes hangsúlynak, hangszínnek és hangképzési gyakorlatnak ugyanolyan alkotószerepe van, mint a kottában rögzíthetõ értékeknek. Zenéjük egy õszinte érzésvilág mûvészi kifejezõeszköze. Az érzéseket megtanulni nem lehet. Ezért próbáltuk meglelni õket saját lelkükben, mert hisszük, hogy ez az út vezet a technikától a kultúra felé. Ha ez a lemezünkön helyenként hallható, akkor ezért azoknak az embereknek tartozunk köszönettel, akik a személyes találkozásaink révén nemcsak, mint »adatközlõk«, hanem mint tanítómesterek és jóbarátok költöztek a szívünkbe.“ Az együttes tagjai: Agócs Gergely, Gombai Tamás, Szabó Gábor, D. Tóth Sándor, Kürtösi Zsolt

folkMAGazin

Kiadja: Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány, 5100 Jászberény, Táncsics u. 5. tel.: 57/412-753

ZA K I Hangstúdió népzenei és népzenei alapokra épülõ hangfelvételek professzionális stúdiója. Tel.,fax:(36-1)318-1010, 318-7913 Mobil tel.: 06 30 950 50 29 Cim:1085 Bp. Kõfaragó u. 12.

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/2  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk... – II.; Szacsvay Éva: Kalotaszeg – a népmûvészet felfedezése; Vadasi Tibor: Ki v...

folkMAGazin 1998/2  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk... – II.; Szacsvay Éva: Kalotaszeg – a népmûvészet felfedezése; Vadasi Tibor: Ki v...

Advertisement