__MAIN_TEXT__

Page 31

Tóth Ferenc – 1930 - 1998 – „Tóth Ferenc kalocsai tanító, együttesvezetõ, koreográfus 1930-ban született, fiatal tanítóként került Kalocsára az 1950-es évek elején. Itt tanított elsõ osztályosokat nyugdíjas koráig. Iskolájában már a kezdetektõl fontosnak tartotta Kalocsa és vidéke hagyományait kamatoztatni a nevelésben. Elõször gyermekcsoportokat szervezett és oktatott Pécsiné Ács Saroltával, a neves kalocsai gyûjtõvel és néprajzossal. Ezekbõl a gyerekekbõl és kalocsai adatközlõkbõl alakították meg 1963-ban a Kalocsai Népi Együttest, melyet rövidesen egész Európában megismertek a magyar népmûvészet reprezentáns képviselõjeként. Az együttes Tóth Ferenc vezetése alatt többször kapott nívódíjat, elsõ helyezéseket az Országos Hagyományõrzõ Fesztiválokon. Nincs Kalocsán olyan család, melyet ne érintene népmûvészeti tevékenység valamilyen formában. A Tóth Ferenc irányításával mûködõ kalocsai »Gyermekbokréta« több mint 200 gyerektáncost számlál. A 80-as évek elején alakított parasztegyüttesével, a »Piros Rózsával« újabb kincsekkel gazdagította a Kalocsa szokásait feldolgozó színpadi alkotásokat. Az eltelt több mint három évtizedben Tóth Ferenc játék-, és tánctanítói, feldolgozói munkája az egész országban ismertté, népszerûvé vált. Mûveit sok gyerekcsoport, együttes táncolja, terjeszti. A több ezer gyermektagot számláló Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesületnek 1990 óta egyik megalapítója, elnökségi tagja, módszertani, szervezõ és mûvészi munkája segíti a gyermektánc ügyét. Eddigi munkásságát »Kiváló Népmûvelõ« címmel jutalmazták, illetve az elsõ »Örökség« díjat õ kapta meg 1995-ben. 1998. januárjában megkapta a Köztársasági Elnök által adományozott Ezüst Érdemkereszt kitüntetést.“ Fotó: Kökény Richárd

Drága Ferkó! Hát megállt az Örökmozgó... Nem sorolod remeknél remekebb terveidet! Nem meséled csillagszemû gyermeksereged örömeit a sikeres bemutatók után! Nem panaszlod fel a egykori meg nem értést! Makacsul hallgatsz, s mi meg még fel sem fogtuk, micsoda hatalmas veszteség érte kis családodat, tengernyi tanítványodat, Kalocsa városát, néptáncmûvészetünket, mozgalmunkat. Csodálatos életutad minden perce a Téged körülvevõké volt. Áldozatos munkásságod kincsek halmazát teremtette meg néptáncszínpadainkon. Teljes lelkedet átitatta népünk ezerarcú mûvészete, a legkisebb gesztusoktól a leheletfinom szerelmi lírán át az erõtõl duzzadó férfiasságig. Így születtek évrõl-évre gyönyörû mûveid. Ezek mindenkor

a tiszta forrásból táplálkoztak, de kezed nyomán lettek új igazgyöngyszemekké. Kutatásaid, emberismereted, szorgalmad, az Isten-adta tehetséged révén megadatott Neked az, ami igen keveseknek: az emberi élet hosszú útjának minden korszakában, minden állomásában megláttad – és velünk is megláttattad – a legszebb emberi vonásokat, a játékot, a tisztaságot, a költõiséget, a magyarságot és az emberséget. Mûvészi alkotótevékenységed legszebb virágai itt termettek Kalocsán, de kisugárzásuk szerte az országban él, ahol csak néptáncos ifjú, gyermek, vagy hagyományõrzõ idõs asszony, ember él. Alkotói nagyságod olyan fokú szerénységgel párosult, hogy a „fentrõl jövõ“ elismerések bizony szerényen csordogáltak, s érdemtelenül mérsékeltek voltak... Téged a munka láza tartott életben, s

folkMAGazin

gyermekeidért, az alkotásért éltél! Most, hogy hosszú útra indulsz, mi itt siratunk, de ott fönt szeretõ öleléssel várnak Rád: Sári néni, Bora néni, Martin Gyurka, Pesovár Feri, s a sok elnémult nótafa, lecsengett sarkantyús, földre hányt seprûs, marsoló öreglegény! Ha majd kiültök az Esthajnal Csillag partjára, nézzetek le ránk, s tudjátok jól, hogy éltetek nem volt hiábavaló: mindaz, amit alkottatok az itt maradottaknak ad erõt; az átöröklött nemzeti anyanyelvet dalban, táncban, viseletben élteti tovább az ifjú nemzedék! ... s a büszkeség mellett szánjatok ránk egy fohászt, hogy ne hagyjon el erõnk... aztán várjatok meg! Jövünk mi is...! Nyugodj békében drága testvérünk! Nyugtalan lelked drágakövei örökké élnek!

Vásárhelyi László (Elhangzott Tóth Ferenc temetésén)

31

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/2  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk... – II.; Szacsvay Éva: Kalotaszeg – a népmûvészet felfedezése; Vadasi Tibor: Ki v...

folkMAGazin 1998/2  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk... – II.; Szacsvay Éva: Kalotaszeg – a népmûvészet felfedezése; Vadasi Tibor: Ki v...

Advertisement