{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 27

meghívtam mindazokat, akik eddigi tevékenységemhez nagyban hozzájárultak. Képviseltették magukat a Magyar Hangszerész Szövetség tagjai, a Magyar Hangszerészképzõ Iskola, a Budapesti Kézmûves Kamara, a Táncház Egyesület, a Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége, a Magyar Mûvelõdési Intézet, az Óbudai Népzenei Iskola, a Pomázi Zeneiskola, a különbözõ médiák, napilapok és szakfolyóiratok, köztük nagyon megtisztelõ módon a Hangszervilág is. – A megnyitón szóba került Bársony Mihály, a Népmûvészet Mestere is, akivel – úgy tudom – szoros kapcsolatban álltál. – Igen. Bársony Mihály (1913-1989) volt Magyarország utolsó hagyományõrzõ tekerõkészítõje. Egy igazi „parasztzseni“ volt, ahogy azt Claude Flagel francia tekerõlant mûvész fogalmazta. Mihály bácsi halála után

ott folytattam, ahol õ abbahagyta. Többek közt ez is egy olyan felelõsség, amelyet szem elõtt kell tartanom. – A hangszerkészítés önmagában is teljes embert kíván. Te viszont nagyon sok egyébbel is foglalkozol: két zenekart irányítasz, lemezeket készítesz, turnézol, tanítasz, elõadásokat tartasz, gyûjtesz, tanulmányokat, újságcikkeket írsz. Hogy bírod? – Õszinte legyek? Nem tudom. Már ez a száz tekerõ is óriási szám. Bársony Mihály egész életében kb. 220 hangszert készített. Ha úgy vesszük, hogy a tekerõkészítés a fõfoglalkozásom, akkor a zenélés a másodállás, a többi pedig szabadidõs kikapcsolódás. Van, aki keresztrejtvényt fejt. Én országos tantervet írok, vagy népzenei lejegyzést készítek. – A mostani terveidrõl mondanál valamit?

...Bú hozza, kedv hordozza... Ezzel a címmel kaptam meghívót a kiskunhalasi Városi Könyvtárba 1998. február 19-én Berecz András könyvbemutatójára. Magyar-ének szakos tanárként régóta figyelemmel kísérem a népdalgyûjtõ-mesemondóéneklõ elõadómûvész pályáját, aki mindig valami meghökkentõ dologgal emelkedett ki a sok egyformából. Láttam a TV képernyõjén népdalénekes-kategória gyõzteseként, aki pikáns dalszöveggel, hangulatos, „jóízû“ elõadásmódjával annyira más volt, mint a többi. Emlékszem a tavalyi Táncháztalálkozón ülve elõadott mulatós, a közönség által egyáltalán nem zavartatott éneklésére. Most is tudott meglepetést szerezni Kiskunhalason. Vásárolni szerettünk volna könyvébõl, de már elfogyott (egyet hozott a könyvtárnak mutatóba), és nem is biztatott azzal bennünket, hogy újra meg tudja jelentetni. Dalgyûjteményt bemutató könyvet vártunk tõle sok énekléssel, ehelyett a népdalénekesek elõadói stílusát képekkel is illusztráló, õket beszédükkel és villanásszerû történetekkel bemutató, az emberre figyelõ népdalgyûjtõ mutatkozott be. Van valami benne a mesehõsökbõl! Õ is elindult szerencsét próbálni, és azt meg is találta Magyarország, Felvidék, Erdély, Vajdaság, Kárpátalja legeldugottabb tájain népdalok, népmesék formájában. Bölcs gondolatokat tanult egyszerû emberektõl, és ezt adja tovább könyvében. „Magon kõtt énekesek iskolája“ az alcím. Mert aki nem végzett iskolát, az magon kõtt. Õ ezekkel az énekesekkel találkozott. Hallgatom, ahogy idéz erdélyi emberektõl, ráismerek a csíki, majd a gyimesi tájszólásra. Talán õ onnan való? Felvidéki embereket idéz, és

– Elõször is dolgozom. Új és új tekerõk készülnek. Emellett a 100. tekerõ c. kiállítás júliusban bemutatásra kerül a világ legnagyobb tekerõfesztiválján Saint Chartier-ben, majd Németországban. Augusztusban Ausztria következik, majd augusztus 20-án a Budai Várban a Mesterségek Ünnepe. Emellett folyamatban van a Bokros zenekar második lemezének, a Szent Gellért legendájának kiadása, és a Magyar Tekerõzenekar harmadik CD-jének felvétele, melynek címe: Vitézek az végeknél. – És a hosszú távú terveid? – Hosszútávon? Egészség, boldogság és szeretet a családomnak és a barátaimnak. Nekem pedig még vagy ezer tekerõ. – Ehhez kívánunk mi is sok sikert.

Koncz Balázs

én ráismerek nagyszüleim ízes beszédére. Vagy talán inkább onnan való? Amikor megtudtam, hogy pesti, elgondolkoztam: mennyire szeretheti ezeket az embereket, akik között jár, ha még a beszédstílusokat is képes elsajátítani! „A nyelvezetet az utazás hozza. A nyelvvel legjobb utazva ismerkedni. Csodálatos a könyvtár, mert felgyûjti az emberiség tudását, de elmarad belõle az a kis finomság: a száj. Ezt egyetlen betûtípus sem adja vissza“ – mondja. „Aki népdalt még nem énekelt vagy nem hallott, csupán könyvet olvasva akarja megismerni, úgy jár, mint a kilátásért kiránduló, aki elfelejtett a hegyre felmenni. Mikor mégis fölment, elfelejtette a szemét kinyitni“– írja könyvében. „Gondolatok a könyvtárban“ – jut eszembe a verscím. Elhallgatnám még Berecz András gondolatait sokáig. De az idõ elszállt, megy a vonat, várja a család. – Vissza kell jönni még hozzánk, és hozni kellene abból az elkapkodott, de talán újra kiadható könyvbõl is! – szólnak innen is, onnan is. És énekelni is kellene, meg azt a félbemaradt mesét tovább folytatni! Várjuk vissza Berecz Andrást Kiskunhalasra!

Faddi Istvánné Fotó: Kovács Katalin

FOLKADATBANK AZ INTERNETEN! Az Almássy Téri Szabadidõközpont új szolgáltatása az internetes folkadatbázis, amellyel minden érdeklõdõ számára lehetõvé tesszük a tájékozódást. A folkmozgalom eredményeit szeretnénk közzétenni, lehetõséget adva minden szakmabelinek, hogy adatait, ismertetõjét elhelyezhesse oldalainkon, ellenszolgáltatás nélkül. Lehetõség van a rendszeren belül e-mail cím igénylésére is, amivel a kapcsolatokat szeretnénk segíteni a résztvevõk körében. 1998. szeptember 1-tõl fogadjuk az adatokat faxon, levélben, telefonon vagy e-mailben. Várjuk az iskolák, klubok, szervezõk jelentkezését programjaikról, rendezvényeikrõl. Együttesekrõl, szólistákról, kézmûvesekrõl is szeretnénk minél több ismertetõt, fényképet elhelyezni oldalainkon az elérhetõségükrõl, tevékenységükrõl. Kapcsolatot tartunk több adatbázissal és minden információt hozzáférhetõen archiválunk. Várunk minden érdeklõdõt és segítõkész partnert! További információ: B. Hegedûs Katalin • Almássy Téri Szabadidõközpont • Titkárság (9-16 óráig) 1077 Budapest, Almássy tér 6. • Tel.: 352-1572 • Fax: 342-1139 • E-mail: almassy@mail.datanet.hu

folkMAGazin

27

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/2  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk... – II.; Szacsvay Éva: Kalotaszeg – a népmûvészet felfedezése; Vadasi Tibor: Ki v...

folkMAGazin 1998/2  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk... – II.; Szacsvay Éva: Kalotaszeg – a népmûvészet felfedezése; Vadasi Tibor: Ki v...

Advertisement