{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

PÜNKÖSDÖLÕ

TALÁLKOZÓ A VIHARSAROKBAN Nagyon szép eseménnyel készültek március 15., a ‘48-as szabadságharc 150. évfordulójának megünneplésére a Békés megyei táncosok. Március 7-én az Erkel Ferenc Általános Mûvelõdési Központ és a „Viharsarok Néptáncszövetség“ rendezésében tartották meg az Alapfokú Mûvészeti Iskolák I. Békés Megyei Fórumát és a III. Megyei Tánctalálkozót. A program az alapfokú mûvészeti iskolák képzõmûvész tanszakainak kiállításával kezdõdött és a néptáncosok bemutatójával folytatódott. Az elõadást szakmai fórum követte, majd délután a Viharsarok Néptáncszövetség együttesei mutatkoztak be. A jelenlévõ mûvészeti iskolák, valamint a résztvevõ együttesek nagy számából, a bemutató jó színvonalából arra következtethetünk, hogy a „Viharsarok“ mûvészeti élete megõrizte régi fényét, országosan elismert értékeit. Ehhez szükség volt a helyi önkormányzatok támogatására, a szülõk áldozatvállalására, s az itt mûködõ együttesvezetõk és pedagógusok munkáját jellemzõ szakmai tudásra, amely meghatározója Békés megye néptánckultúrájának is.

Salamon Ferencné

ÓBUDA

Országos Gyermektáncfesztivál Szekszárd, 1998. május 30-31. Városunkban a nyolcvanas évek közepétõl rendezünk gyermektáncfesztivált. 1991 óta – az Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület koordinálásával – három helyen, Debrecenben, Gödöllõn és Szekszárdon mutatkozhatnak be a gyermekcsoportok. Idén 19 együttes, 900 gyerek vett részt a nyári meleget idézõ Pünkösdölõn. Szekszárd Város Önkormányzata, Tolna Megye Önkormányzata, az Örökség és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megrendezett fesztivál egy játékos sportvetélkedõvel kezdõdött, ahol 19 együttes nyolc-nyolc fõs csapata mérhette össze ügyességét. A legügyesebb csapatból kikerült a Pünkösdi király és királyné, akik örömmel vihették haza a vándordíjakat. Ezúttal a Kis-Csepel Táncegyüttes bizonyult a leggyorsabbnak, legügyesebbnek.

Az Óbudai Népzenei Iskola az utóbbi hónapokban több jelentõs bemutatkozási lehetõséget kapott. 1998 áprilisában Amstelveen zeneiskolájának meghívására Hollandiában adtak koncerteket, Jánosi András hegedûtanár pedig a skóciai Scotch Music Group (népzenetanítási szervezet) felkérésére elõadásokat, bemutatókat tartott. Július 19-26. között ifj. Csoóri Sándor és öt 12-13 éves növendéke a dél-afrikai Pretoriában szerepelt az ISME (International Society for Music Education) idei nemzetközi kongresszusának programjában. (Erre a magyar népzeneoktatás szempontjából ki-

A három bemutatót neves szakemberekbõl álló zsûri tekintette meg, akik a bemutatók után szakmai tanácskozáson mondták el véleményüket. Ez idõ alatt a Békés Banda muzsikájára hangulatos mulatságon táncoltak a gyermekeink. Az elõadások telt ház elõtt zajlottak, és örvendetes, hogy a csoportok egymás produkcióit is kíváncsian fogadták. Így valódi seregszemlévé válhatott ez a másfél nap, mindannyiunk – felnõttek és gyerekek – számára bõséges tapasztalatokkal. Mi, szervezõk, nagyon örültünk, hogy vidám, boldog, táncolni szeretõ gyermekeket láthattunk vendégül. Köszönet a támogatóknak! Várjuk jövõre is pünkösdölni a gyermekcsoportokat!

Matókné Kapási Júlia

emelkedõ eseményre következõ lapszámunkban visszatérünk.) Szintén a népzenetanítást érinti: 1998. április 17-18-án Székesfehérvárott, a Táncházban tartották a népzenetanárok II. Országos Szakmai Találkozóját, melyen az elkészült új tantervekrõl és a népzeneoktatás jelenlegi helyzetérõl esett szó. A találkozó alkalmából megalakult a Zenetanárok Társaságán belül a népzenetanárok szakosztálya, melyhez a Társaságba való belépés útján minden népzenetanár csatlakozhat. (Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38., tel.: 342-8927.)

Kobzos Kiss Tamás

I. Magyarországi Nemzetközi

A duda az emberiség ség figyelmét. Így meghívottaegyik legõsibb hangszere. ink között szerepelnek osztrák Hogy az ókori görögök ismerés cseh dudazenekarok, szloték-e a dudát, bizonytalan. Kétségtelen vák, szerb és román dudások, valamint viszont, hogy a rómaiaknál az i.sz. Vizin Antus és dudás barátai. A Kárpát1. századtól már otthonos volt. Dio 1998. szeptember 11-13., Eger medence népeinek dudásain kívül szíChrysostamus szerint Nero császár is játvesen látjuk vendégül Raphaël Thiery-t szott dudán. A duda ábrázolása gyakori a középkorban is. és barátait Franciaországból. Az I. Magyarországi Nemzetközi Európában az Alpoktól északra már a 9-10. században dokuDudástalálkozó házigazda zenekara a Magyar Dudazenekar mentált. A legrégibb európai dudák felépítését õrzik lesz. egyes szerb és horvát dudák, a francia, a cseh, morva, Évek óta Eger városának legnagyobb, egyben legnépszeszlovák dudák és a magyar duda. A magyar duda nagy rûbb rendezvénye a Szüreti Napok, amit szeptember történelmi múltra tekinthet vissza. Már a 14. századi második hétvégéjén tartanak. Az esemény a Szüreti források említik. A 16. század derekáig a huszárság Hetek Egerben rendezvénysorozat része. Ennek a hadimuzsikája volt. Geleji Katona István azt írja hagyományos programnak kibõvítésével találkozróla 1636-ban, hogy a duda „a magyaroknak elsõ hatnak azok a vendégek, akik idén õsszel ellámuzsikájok“. togatnak a festõi szépségû városba. Péntek Fõúri zenekaraink állandó hangszere a délutántól vasárnap délig tartó folya16-17. században, még az erdélyi fejedelmatos programokkal várjuk az mek udvarában is. Régen templomban is érdeklõdõket. játszottak rajta pásztormisék alkalmával. GAJDOS Ennek következtében népünk a legújabb Népzenei és Néptánc idõkig élt vele, s a múlt század végén még az õ számára is „elsõ muzsika“ volt. Kulturális Egyesület A magyar dudások 1993 óta találkoz3301 Eger Pf. 550. nak évrõl-évre Egerben, a Bikavér hazáTel.: 36/456-675; jában, így 1997-ben már ötödik alkalom36/422-400; mal gyûltek össze Heves megye székhe30/636-923 lyén. www.datanet.hu/tanchaz/eger.htm Idén elõször nyílik lehetõség nemgajdos@freemail.c3.hu zetközi fesztivál lebonyolítására. 1998 szeptemberében az egri dudásfesztiváOkos Tibor lon elsõsorban a Kárpát-medence kultúrájára szeretnénk irányítani a közön-

Dudástalálkozó

folkMAGazin folkMAGazin

17

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/2  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk... – II.; Szacsvay Éva: Kalotaszeg – a népmûvészet felfedezése; Vadasi Tibor: Ki v...

folkMAGazin 1998/2  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk... – II.; Szacsvay Éva: Kalotaszeg – a népmûvészet felfedezése; Vadasi Tibor: Ki v...

Advertisement