__MAIN_TEXT__

Page 13

„A B lébe udavá ben n felá ri Palo mag mutat llított ta közv a sz yarors kozna mûkö etlen zen ínpad zági k k be a dõ mû közeA re ei és tá okon k ézmûv legkivá helybáb ndezvé ncegy ülföld esmest lóbb szín játékos nyt art üttesek i és it erek, várj esítik, ok és isták, k lépne thoni ked a a köz esténk gyerek omédi k fel. nem velõi önsége ént pe progra ások, -m d t. zete k k számá A gasz ig tánc ok ra ony h t ro nó áz (Szí hái a nes dna különb mia RTV k íz ö 199 elítõt zõ 7/34 .“

Augusztus 20. és 23. között idén már tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége a Mesterségek Ünnepét a Budai Várban. A tavalyi rendezvényrõl megjelent újságés s 20. új u t z cikkekbõl Ledniczky Márton s az augu meg n jelenleg a helyi k állította össze válogatásunkat. i z e e nd tér ik, i

érz n re ítan rán nyéké a Kapiszt iszont úgy zik kiszor krõl r ö k v a s z t : k k k e lo és ü ri Pa pét. Az o ézmûvese letrõl igy sincs, r yszínen á v a d ó k rü sz Bu A hel n ne bb te rint errõl a tavalyi n, a rségek Ü se zajlik. a e j n ú í z este 3.) mét kezé b és helys r sze „Új özött a M vatal épít ben újab lgármeste jövõre is ztus 1 s u g u i t o v 97. a 24. k mesteri h inden é rületi alp k Ünnepé r m ág, 19 s d a b polgá mányzat tván I. ke estersége za M (Néps önkor Kiszely Is , hogy a a õket. i akadály semm zzék.“ „A Budavári Palota ódon utcáit ismét a mesterrende ségek rangos képviselõi né-pesítik be augusztus 20. és 24. kö-zött. Ez az esemény valóban „A Magyarországon létezõ összes ünnep a hazaiak és a külföldiek számára kézmûvesszakma képviselteti magát az ünnepen. A látogatók egyaránt. Sikerességét már csak az is mutatja, megismerkedhetnek olyan, gyahogy tizenegyedszer rendezik meg, tavaly mintkorlatilag kihalófélben lévõ mesegy 100 ezer látogatója volt. Vélhetõen most terségekkel, mint a gyékény sem lesz kisebb az érdeklõdés. A rendezvény szövõ, kerékgyártó, kékfestõ, zenés táncos felvonulással kezdõdik, ahol csipkeverõ. Túlzás lenne azt megyénként mutat-koznak be a mesterségek állítani, hogy ezekre a szakképviselõi. A közel 500 mesterbõl álló menet mákra manapság már nincs a palotából elindulva egészen a Mátyás temszükség, hiszen ha tért hódít is a plomig vonul, ahol a Szent István nap hagyotömegcikkgyártás, a nagyüzem, mányainak megfelelõen a pap megszenteli a gyékényt mégiscsak szövik, a az új kenyeret, melybõl – és természetesen tojást festik, és a vásárlók igénya szentelt borból – kóstolót is kapnak az lik ezeket a kézzel készített poregybegyûltek.“ tékákat. A Népmûvészeti Egye(Kézmûves Magazin, 1997/8.)

sületek Szövetségének huszonnyolc szervezete van: tizennyolc megyei egyesület és tíz mûhely, melyek mestereit minden évben meghívjuk. A kézmûvesek munkáját az egyesületek és mi magunk is «zsürizzük», így kiszûrjük a silány portékát.“

(Magyar Nemzet, 1997. augusztus 14.)

.)

„ - Jövõre vonatkozó tervek? - 2000-ben a Világ Mesterségeinek Ünnepét szeretnénk megrendezni a Budai Várban. reméljük, ez valóban egy világra szóló látványosság lesz, és hasonlóan sok hazai és külföldi látogatót vonz majd, mint az eddigi rendezvényeink.“ (Kézmûves Magazin, 1997/9.) „Van bõven látnivaló. A magyar szellem kirakodóvásárán a hazánkban létezõ összes kézmûvesmesterség képviselteti magát. A látogató megismerkedhet a kihalófélben lévõ szakmákkal, amilyen a kerékgyártó, a kékfestõ, a papírmerítõ. A csipkeverõknél megcsodálhatja a csipkébõl készült Magyarországot, amelyet egy hétig napi nyolcórai munkával készítettek el. A csizmadia 18 óra alatt készít el egy pár csizmát, melynek talpában faszegek vannak. Édesapjáról szállt rá mestersége, mûhelye Budapesten van. Vehetünk tekerõlantot a fiatalembertõl, aki egy dél-alföldi öregembertõl tanulta meg a hangszerkészítés csínját-bínját. Két hónapig dolgozik a fával, mire a tekerõlant megszólal. Választani sem tudunk a reneszánsz hagyományok alapján készülõ míves ruhák közül; a lószõrékszerek megállásra kényszerítenek; nem beszélve a fazekasok csuprairól és a mézesbábosok portékájáról. A vásár mellett elbeszélgethetünk a mesterekkel, végignézhetjük a patkókovácsolást és azt is, hogyan készíti a kádár a hordót.“

(Új Magyarország, 1997. augusztus 21.)

folkMAGazin

13

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/2  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk... – II.; Szacsvay Éva: Kalotaszeg – a népmûvészet felfedezése; Vadasi Tibor: Ki v...

folkMAGazin 1998/2  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk... – II.; Szacsvay Éva: Kalotaszeg – a népmûvészet felfedezése; Vadasi Tibor: Ki v...

Advertisement