__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 25

JELENLÉVŐ MÚLT A PLANÉTÁS KIADÓ ÚJ SOROZATA AZ ÓVÓ-, TANÍTÓ- ÉS TANÁRKÉPZÉS SZÁMÁRA

A sorozat a népművészeti ágak közül a következő nagyobb témakörökkel foglalkozik: népi hangszerkészítés, hangszerhasználat, hangszeres zene, népdalkincsünk (dalok, kották, szövegek) néptáncaink (tánctípusok, táncdallamok, táncstílusok), népi kézműves mesterségek (motívumkincs, nyersanyagok, technikák). A sorozat, illetve az abban megjelenő könyvek kettős célt szolgálnak. Az egyik, hogy bizonyos kötetek mint a honismeret-népismeret tárgy tankönyvei jelennének meg az iskolai oktatásban, a másik cél az, hogy az óvó-, tanító- és tanárképzés tankönyvei legyenek. Valamennyi könyv a kiváló szakemberekből álló szerkesztőbizottság javaslatai alapján kerül a sorozatba. Szintén a szerkesztőbizottság érdeme, hogy a témaválasztással a jelenlegi szakkönyvkínálatból évek óta hiányzó tankönyvek és szakkönyvek kaptak elsőséget. Az iskolákban újra felfedezték a nemezkészítést. A művelet gyakorlatát írja le a két szerző, hogyan születik a nemez: a takaró, a szövet, a zsák, a sátor, a labda, a baba és még sok minden más. Ára: 1.290,- Ft

A magyar népzene alapvető ismertetője, amely mind a vokális, mind a hangszeres néphagyomány jellegzetességeiről szól. Különösen fontos a tánczenéről szóló rész, mivel ennek kiváló szakértője és gyakorlója a szerző. Ára 2 db CD melléklettel: 1.990,-Ft

ELŐKÉSZÜLETBEN: Kósa László: Rövid magyar néprajz (Ki népei vagytok?) Csupor István - Cs. Angyal Zsuzsa: Fazekaskönyv Csókos Varga Györgyi: Fonás-szövés Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar népzenében Dobszay László: Magyar zenetörténet Bodza Klára: Népzenei énekes könyv

TOVÁBBI KÖTETEK:

Tárgyalkotó népművészet Szerkesztők: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Alapműveltséget nyújtó könyv a címben jelzett témakörökből. A tárgyalkotó népművészet korszakait, a táji csoportok stílusait, továbbá a textilművészet, a viselet, a kerámia és a fafaragás részleteit mutatja be. Ára: 2.900,- Ft Pesovár Ernő - A magyar páros táncok Az egyeduralkodónak vélt csárdáson kívül a páros táncok egyéb típusait is bemutatja a könyv, a küzdő karakterű párost, az ugrós párost, a forgós-forgatós párost. Ára: 1.190,-Ft

A hagyományban megõrzött játékok mai használatát segíti a könyv. Megtalálhatók benne az eszközös, a mozgásos, a szellemi, a párválasztó játékok és a mondókák. Mindez kiegészül a tanítás módszereivel. Ára CD-ROM melléklettel: 1.790,-Ft

A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya Szerkesztők: Felföldi László - Pesovár Ernő Részletesen leírja a magyarság három jól elkülöníthető táncdialektusának táncait: a dunait, az alföldit vagy tiszait és az erdélyi dialektust. Ezeket egészítik ki a mai Magyarország területén élő nemzetiségek táncai: a németeké, a szlovákoké, a románoké, a horvátoké, a szerbeké. A szöveges bemutatókhoz táncleírások tartoznak. Ára CD-ROM melléklettel: 2.590,-Ft

Megrendelés utánvéttel: Planétás Kiadó 1165 Budapest, Koronafürt u. 44. Az év minden jelentős ünnepét és szokását veszi sorra a szerzőpáros, különös tekintettel a máig is élőkre; az újévvel kezdődő ünnepek a vízkereszttel folytatódnak, majd sorra kerül a Szent György nap, a nagyböjt és a húsvét és így tovább Luca napig és a karácsonyi ünnepekig. Ára: 1.490,-Ft.

folkMAGazin

25

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/1  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk...; Kóka Rozália: A „lápinta"; Kőrösi Katalin: A népzenei iskolától a NAT-ig; Tank...

folkMAGazin 1998/1  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk...; Kóka Rozália: A „lápinta"; Kőrösi Katalin: A népzenei iskolától a NAT-ig; Tank...

Advertisement