__MAIN_TEXT__

Page 23

KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI TÁRSASÁG - KOLOZSVÁR Székhelye, postacíme: Asociatia Etnografica „Kriza János” 3400 Cluj-Napoca str. Croitorilor nr. 15. Romania Telefon: 40 (64) 432-593

1990. február 21-én Sepsiszentgyörgyön megbeszélést tartott a Romániai Magyar Néprajzi Társaság megalakítását kezdeményezõk csoportja: Pozsony Ferenc, Gazda Klára, Zakariás Erzsébet és Könczei Csilla. A jelenlévõk javasolták, hogy e társaság Kriza János nevét viselje. 1990. március 17-én Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum épületében újból találkoztak a székelyföldi kezdeményezõk. 1990. március 18-án Kolozsváron az Unitárius Egyház Esperesi Hivatalában került sor az alakuló gyûlésre, ahol a résztvevõk összeállították a szervezeti alapszabályzatot, megfogalmazták és aláírták az alapítási jegyzõkönyvet. A romániai hivatalos bírósági bejegyzésre Kolozsváron, 1990. júniusában került sor. Tagságának száma: 175 A Kriza János Néprajzi Társaság tagjai Kolozsváron és Erdély más városaiban, településeiben élõ szakkutatók, 1995 után csatlakoztak magyar-néprajz szakot végzett vidéken élõ tanárok, néprajzi gyûjtést végzõ értelmiségiek. Vezetõség: dr. Pozsony Ferenc (elnök), dr. Keszeg Vilmos (fõtitkár), Virág Magdolna (pénztáros), Lakatos Géza (könyvelõ), Salat Zakariás Erzsébet (a kiadványok felelõs szerkesztõje), dr. Gazda Klára (pályázatok irányítója), Tánczos Vilmos (Értesítõ szerkesztõje), Csók Abelinó (vándorgyûlések szervezõje), Szabó Judit (Háromszék), dr. Balázs Lajos (Csík), Barabás László (Marosszék), Magyari Etelka (Bánság), Fazekas Lóránd (Pártium) - területi felelõsök. A Kriza János Társaság célkitûzései: a romániai magyar népi kultúra szakszerû dokumentálása, terepkutatások eredményeinek feldolgozása és kiadása; a romániai magyar néprajzkutatók érdekvédelme; az erdélyi és a moldvai néprajzi kutatások összehangolása; az anyaországi és a szomszédos országokban

Tekerõ-centenárium Kedves barátaim, ismerõseim, valaha volt és leendõ megrendelõim! Szeretném ezúton is megosztani mindnyájatokkal abbéli örömömet, hogy elkészült a századik Szerényi-tekerõ! Egy ilyen jeles alkalom két dologra ösztönzi az embert. Egyfelõl, hogy számot vessen önmagával, másfelõl, hogy megossza az örömét másokkal. Az elõbbit már megtettem magamban, az utóbbin most van a sor. Ezért elhatároztam, hogy 1998. március 15-tõl kezdõdõen közületek, intézmények és nagycsaládosok számára HÁROM ÉVVEL EZELÕTTI ÁRON KÍNÁLOM A TEKERÕIMET! Aki tehát hangszervásárlásra

élõ magyar néprajzkutatókkal, intézményekkel való kapcsolattartás; évi gyûjtõpályázatok kiírása; évkönyv megjelentetése; szakmai, módszertani füzetek kiadása; néprajzi archívumból, szakkönyvtárból álló dokumentációs és információs központ megteremtése; tematikus szakmai vándorgyûlések szervezése; szakkiállítások szervezése. A Társaság eredményei: 1990-tõl kezdõdõen 27 tematikus vándorgyûlést szerveztünk Erdély kisvárosaiban és községeiben; 5 Évkönyvet jelentettünk meg (a hatodik megjelenés elõtt); 8 módszertani füzetet, értesítõt adtunk ki; 2 forráskiadványt (egy moldvai csángó asszony folklórtudásáról szóló monográfiát, és egy marosszéki asszony emlékiratát) nyomtattunk ki a Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára sorozatban; Székházunkat az Illyés Közalapítvány segítségével vásároltuk meg, ahol több mint 4000 kötetbõl álló szakkönyvtárat és archívumot rendezünk be; Dokumentációs Központunkban helyeztük el dr. Kós Károly, dr. Nagy Jenõ és Vámszer Géza hagyatékát, valamint az 1990-tõl moldvai csángó falvakban végzett alapkutatásunk dokumentációját és az évi gyûjtõpályázatokra beérkezett dolgozatokat; Székházunkban idõszakos szakmai kiállításokat szerveztünk: pl. Korondi gyermekhangszerek, Székelyföldi temetõk kõsírjelei, Gyimesi húsvéti hímes tojások, Együttélési modellek Erdélyben, Folklór és kerámia, Moldvai csángók népmûvészete stb. Fontosabb kutatási témáink: A moldvai csángók társadalma és identitása; Gazdaságszerkezeti átalakulás Erdélyben; Együttélési modellek multietnikus erdélyi közösségekben; Családszerkezeti vizsgálat romániai magyar nyelvszigetekben; Az erkölcsi és a jogi értékrendszer változása a jelenkori erdélyi faluközösségekben; Az erdélyi arisztokrácia a jelenkori faluközösségek emlékezetében; Erdélyi magyar népmûvészet. Összeállította: dr. Pozsony Ferenc, a KJNT elnöke

adja a fejét, most tegye, mert a megrendeléseket május 31-ig tudom elfogadni. Remélem, sokaknak megkönnyítem ezzel a tekerõvásárlást és valóban örömet tudok szerezni. Akik pedig nem tudnak és nem is akarnak muzsikálni, de kíváncsiak a hangszereimre, a tekerõ történetére, készítésére, azoknak egy kiállítást ajánlok figyelmükbe. 1998. április 27-tõl egy hónapon át a Kaméleon étterem galériájában (Budapest, III. ker. Kolosy tér 5-6.) lesz látható a „100 TEKERÕ” címû kiállítás, hangszereimbõl és gyûjteményembõl. Szeretettel várok minden kedves érdeklõdõt! Szerényi Béla

folkMAGazin

23

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/1  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk...; Kóka Rozália: A „lápinta"; Kőrösi Katalin: A népzenei iskolától a NAT-ig; Tank...

folkMAGazin 1998/1  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk...; Kóka Rozália: A „lápinta"; Kőrösi Katalin: A népzenei iskolától a NAT-ig; Tank...

Advertisement