__MAIN_TEXT__

Page 16

Berán István: Ajánlás – Új élő népzene 2.

Új élő népzene 2. MC-CD

A másfél évtizede – az akkoriban egyeduralkodó Hunga-rotonnál – megjelent Élő Népzene lemezek szellemi öröksége-ként indítottuk útjára sorozatunkat, amelynek ezúttal máso-dik részét tárjuk a népzene kedvelői elé. Új sorozat, hiszen újak a válogatás szempontjai és mód-szerei, s az előadók maguk szövetkeztek – a Folk Műhely Alkotóközösség tagjaiként – a kibocsátásra. Új azért is, mert ezek a műsorszámok máshol még nem jelentek meg, ugyan-akkor – népzenéről lévén szó – természetesen nem új szerze-ményeket, hanem a néphagyomány által megőrzött dalokat és hangszeres dallamokat hallhatunk. A Táncház Egyesület felhívására 1996 őszén 114 pálya-munka érkezett, amelyekből neves szakemberek válogattak. A zsűri tagjai – Foltin Jolán, Marosi Júlia, Pávai István és Sí-pos János – a teljes anyagot végighallgatva tették meg javas-lataikat. A „Legkedvesebb dalom” címmel megtartott közön-ségszavazás három nyerteséből itt a Bekecs és a Boglya együttest üdvözölhetjük. Sorozatunk szereplői közül néhányan szűkebb pátriájuk hagyományainak egyenes folytatói, a többség azonban városi fiatalként kötelezte el magát a népzenével. Ki énekével, ki egy szál hangszerével adja át érzéseit, a vonósok pedig „ban-dába” tömörülve élvezik a táncház mindennapi gyakorlatá-ban fölfedezett együttmuzsikálás élményét. Más és más tájak és népek muzsikája szól, más és más a hangzás és a stílus, mégis mindegyik darabban egyszerre érhetjük tetten közös kincsünket és az előadók személyiségét. Az első részben, amelyet 1997 tavaszán a Táncháztalálko-zóra jelentettünk meg, döntően a Kárpát-medencei magyar-ság muzsikája szerepelt, most nagyobb hangsúlyt kaptak a hazai nemzetiségek és a szomszéd népek dalai és táncai. Reméljük, hogy sorozatunk igényes megjelenése további híveket szerez a népzenének, s velünk együtt Önök is várják a folytatást.

1. Hegedős együttes – Keménytelki dallamok 3’44’’ 2. Cabar zenekar – Bunyevác táncok 4’07” 3. Szabó Zoltán – Medinai szerb lakodalmi dallamok 5’11” 4. Rece-fice együttes – Bánáti szerb táncok 4’32” 5. Boglya együttes – Elmegyek, elmegyek ... (Mezőmadaras) 4’59” 6. Tasnády Erika – Szép rózsabokor ... (Klézse) 1’01” 7. Bolya duó – Botosánka és ruszácska (Klézse) 3’21” 8. Zurgó együttes – Öreg magyaros és kettős (Klézse) 3’53” 9. Bekecs együttes – Szól a kakas, szól már ... (Szatmári hajnali) 4’31” 10. Dűvő együttes – Székelyverbunk, lassú és ropogtatós (Szilágyság) 5’29” 11. Papp Ágnes – Vakler Anna – Borsi Ferenc – Szentesi dalok 4’52” 12. Pikó és bandája – Kalotaszegi pár 9’02” 13. Bárdosi Ildikó – A török asszony balladája (Magyarsáros) 3’42” 14. Téka együttes – Kalotaszegi legényes 5’29”

Karakas Zoltán: A Magyar Dudazenekar A folkMAGazin múltkori számában már hírül adtuk, hogy idén januárban, az FMH-ban kezdte meg múködé-sét a Magyar Dudazenekar Klubja. A próbák mellett elő-adások, múzeumlátogatás, sípkészrtó „tanfolyam” jellemezték munkánkat. Csatlakozott csapatunkhoz három énekes leányzó is, és repertoárunkat más hangszerekkel sikerült gazdagíta-ni. Mint kiderült, van a zenekarban tekerős, kontrás, do-bos, bőgős, oboás, töröksípos, kobzos, ami izgalmassá teszi a közel kétórás műsorunkat. A nyáron sok helyről kaptunk meghívást az ország különböző sarkaiba és külföldre (Németország, Észtország). Az előadásokra jellemző siker szót csak azért merem használni, mert az emberek nem csupán érdeklődésből álltak vé-gig másfélórát. Az egyedi hangszer, a sajátos dallamvilág magával ragadta a nézőket. Azonban nem nevezhetjük elragadónak saját megjelenésünket. Szűr készít-tetéséről álmodni sem szabad, jó minőségű, hagyományos ruháról ábrándozni lehet (de minek), a valóság pedig fehér ing, sötét nadrág. Ha se pénz, akkor se posztó. Hét pályázatunkból egy! talált meghallgatásra... Örvendetesebb, hogy az FMH nyomdai munkákban (plakátok, ismeretter-jesztő szóróanyag, matrica, stb.) sokat segített, egri barátaink a zászlónkat ké-szítették el, a budafoki TV egy referencia videokazetta öszszeállítását ajánlotta fel és még lehetne sorolni sok apró, jóindulatú támogatást, amivel kultúránk ezen része tovább tudna élni. A feladat nem fogy el, csak átalakul. Már készülünk az őszre, amikor is újabb zenekutatási erdményekról szóló előadások, ónálló táncház beindítása és néhány meglepetés várja mindazokat, akiknek kedves a magyar dudazene. 2040 Budaörs, Fém u. 24. Tef./fax: (23) 440-792

16

Az V. Martin Emlékműsor keretében megrendezett I. Nemzetközi Legényes Verseny végeredménye (Budapesti Művelődési Központ, 1997. április 26.) I.helyezett megosztva: Fitos Dezső Zalaegerszegről és Lajkó Levente Üllésről a Martin Alapítvány nevében magánadakozók díját nyerte: 2525.000,- Ft-ot III. helyezett: Hajdú Flórián Zalaegerszegről, a Budapesti Művelődési Központ díját nyerte: 15.000,- Ft-ot Martin Emlékérmet nyert: Könczei Árpád Budapest – Kolozsvár, amit a Martin AIapítvány adományozott és 10.000,- Ft-ot A Magyarok Világszövetsége díjait nyerték: 10-10.000,- Ft-ot Both József csíkszeredai, Gazsó Tibor csókai és Kocsán László jászberényi táncosok. A közönség díját nyerte: Both József Csíkszeredából, 10.000,- Ft-ot, amit a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség ajánlott fel. A Magyar Kollégium által felajánlott kalotaszegi bujkát Gazsó Tibor nyerte. A Duna Televízió díját nyerte és 10.000,- Ft-ot Sándor András kalotaszegi táncos Mérából. A Legényes Versenyt ‘98-ban is meg kívánjuk rendezni. A következő verseny kiírását a MAG karácsonyi számában kívánjuk megjelentetni! A rendezőség: Bartók Táncegyüttes Alapítvány, Budapesti Művelődési Központ, Magyar Kollégium

Új élő népzene ’98 A Táncház Egyesület – Tímár Sándor elnök, Berán István, Bodó-Bán János, Havasréti Pál, Kiss Ferenc és Páli Sándor ügyvezetők döntése alapján „Élő népzene ‘98” címmel lemezpályázatot hirdet, népzenei együttesek, énekes és hangszeres szólisták részére. A pályázatra eddig még máshol meg nem jelent műsorszámokkal lehet jelentkezni. Annak érdekében, hogy a szakmai zsűri minden egyes tagja a teljes anyagot meghallgatva tehesse meg javaslatát, együttesektől legfeljebb tíz perces, szólistákból legfeljebb hat perces hangfelvételt kérünk. Egy műsorszám ne legyen több hat percesnél! A pályázati kazetták beérkezésének határideje: 1997. október 31. A pályázathoz egy minden szükséges információt tartalmazó mellékletet kérünk csatolni. Cím: Táncház Egyesület „Élő népzene ‘98” 1255 Budapest, Pf. 153. Személyesen: Budapest, I. Corvin tér 8. II. em. 406-os szoba További információk: 214-3521 (tel./ fax) vagy 201-3766/ 113 A nyertes műsorszámok stúdiófelvételére 1998 januárjában kerül sor, a CD és hangkazetta megjelenését a XVII. Táncháztalálkozóra tervezzük. A válogatásra felkerülő előadók 1.000,- Ft/ perc tiszteletdíjban és egy-egy tiszteletpéldányban részesülnek, valamint a hangfelvételre érkezők utazási költségeit megtérítjük. Az „Élő Népzene ‘98” pályázat eredményét a MAG következő számában közzétesszük.

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1997/2  

A TARTALOMBÓL: Jávorszky Béla Szilárd: 25 éves a táncházmozgalom; Martin György tudományos életrajza; Dr. Törzsök Erika: Gondolatok a VII. C...

folkMAGazin 1997/2  

A TARTALOMBÓL: Jávorszky Béla Szilárd: 25 éves a táncházmozgalom; Martin György tudományos életrajza; Dr. Törzsök Erika: Gondolatok a VII. C...

Advertisement