__MAIN_TEXT__

Page 27

Juhász Katalin: A regölés - Történelmünk tükröződése a folklórban II. A télközépi szokásaink közül a regölés az egyik legarchaikusabb. A termékenység - bőségvarázsló, köszöntő jellegű szokásban a magyarság történelmére vonatkozó adatokat ezúttal nem közvetlenül a szövegben kell keresnünk, hanem a leírások, a dallam és szövegvariánsok részletes, alapos és kellően óvatos, mértéktartó történeti összehasonlító vizsgálat nyomán levonható következtetésekben. A regölés ideje december 26-a Szent István protomártír napja, majd az azt követő teljes hét. A téli napforduló ó-európai hagyományait és archaikus keleti hitvilágunkat egybeötvöző szokás Bálint Sándor szerint a középkorban még országszerte ismeretes volt. Manapság voltaképpen a hajdani gyepűvidékeken él: leginkább a Dunántúl nyugati részén, főleg Zala és Vas megyékben, nyomokban a Székelyföldön, sőt Moldvában is. Az ország más vidékein ugyan nem ismert a regölés, viszont egyes elemei, például az áldomásos jellegű és jókívánságokat halmozó formulák megtalálhatók a farsangi szokásokban. Idézzük fel most a regölés egyik legépebbnek látszó változatát a Zala megyei Hahót faluból a századfordulón végzett lejegyzés alapján: Karácsony estétől újév napjáig három közönséges regös, egy bika és egy bikás szokott regölni. A közönséges regösök láncos bottal járnak, s vele éneklés közben az ütemet erősen kiverik. A bika hosszúszőrű kifordított bundát ölt magára, a nyakán pedig hosszú láncot visel. Amint bealkonyodik, a házról- házra való járást azonnal megkezdik. Mielőtt énekelni kezdenének, egyik regös az ablakon át mindig megkérdi: Szabad-e regőnyi? Ha azt mondják: Szabad!, éneküket kint az ajtó mögött mindnyájan elkezdik: Ha beeresztenek, Becsiszegünk, csoszogunk. Nyírfakéreg a bocskorunk, Hajdinaszál a nadrágunk. Haj regő rejtem! Azt is megengedte Nekünk az Úristen! Megjöttek, megjöttek Szent István szolgái, Kinek füle, kinek lába El van fagyva. Nyomjuk-e, vagy mondjuk? Kelj föl, gazda, kelj föl, Szállott Isten házadra Sereged magával, Terített asztalával, Tele poharával. Bár kietek bora Krisztus vére volna, A kietek kenyere Krisztus teste volna, A kietek asztala Kis oltára volna, A kietek ruhája

Kása Béla felvételén Kalotaszegi táncosok

Misemondó ruha. Haj regő rejtem! Azt is megengedte Nekünk az Úristen! Adjon az Úristen Ennek a gazdának Egy hold földön Száz kereszt búzát, Száz kereszt rozsot, Száz kereszt árpát. Haj regő rejtem Azt is megengedte Nékünk az Úristen! Adjon az Úristen Ennek a gazdának Száz darab juhot, Melléje két kis ihászt, Az egyik ihásznak Szép arany furulyát, A másik ihásznak Arany hajtóbotot. Haj regő rejtem! Azt is megengedte Nékünk az Úristen! Falu végén van egy erszény, Abban vagyon ezer forint. Fele szegény regölőké, Fele a gazdáé. Tele poharával. Falu végén van egy szép lány, Kinek neve Mári, Falu végén egy szép legény, Kinek neve Ferkó. Hát te Ferkó mit viszel? Viszi csíki csákánybotját. Hát te Mári mit viszel? Viszi Mári ágyruháját. Isten meg ne mentse, Kebelébe rejtse, Összepödörítse, Mint cica a farkát, Még annál is jobban, Mint kis róka farkát. Haj regő rejtem! Azt is megengedte Az a nagy Úristen! Most a bika, kit mindeddig a bikás láncon tart, beront a szobába, ott ugrál, bömböl, a bikás pedig mindenütt a nyomában. Ahol leányok vannak, mint például a fonóban, ott a leányokat ijesztgeti s természetes, hogy nagy riadalom támad köztük. A bikás folyton csitítgatja a bikát, de hasztalan. Künn a regösök ezalatt tovább énekelnek: Amott keletkezik Egy szép kerek pázsit, Abban legelész egy Csodafiúszarvas. Csodafiúszarvasnak Ezer ága-boga, Misemondó gyertya Gyújtatlan gyúlladjál,

folkMAGazin

27

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1996/3  

A TARTALOMBÓL: Fehér Anikó: Advent; Dr. Dienes Gedeon: Pesovár Ernő 70 éves; Kóka Rozália: „Mikor kijöttek a hazából...”; Király Zsiga-díjas...

folkMAGazin 1996/3  

A TARTALOMBÓL: Fehér Anikó: Advent; Dr. Dienes Gedeon: Pesovár Ernő 70 éves; Kóka Rozália: „Mikor kijöttek a hazából...”; Király Zsiga-díjas...

Advertisement