__MAIN_TEXT__

Page 32

Bankó András: Lemezkritikák „Nem megyek a másvilágra...” – Bakos Árpád és a Téka A Vajdaságról hosszú ideje kevés népzenei hír érkezik. Különleges vállalkozás, hogy egy alig ismert, fiatal, ottani énekes kazettáját adja ki a Harmónia BT – igaz, a Téka mint „kísérőzenekar” azért mindig vonzerőt jelent. Bakos Árpád egy Csantavér nevű településen él, s krisztusi korát tekintve bármikor megkaphatja a behívóját. Ez a lelkiállapot izzítja át a válogatást, függetlenül attól, hogy egy-egy dal épp Kalotaszegről, Székről, az Alföldről vagy a szülőföldjéről való. Biztonságos helyen s békeidőben úgy is lehetne ajánlani e kazettát, hogy „bevonulóknak való”. Előkerül mindenféle érzelem, elválás a szeretőtől, félelem az értelmetlen haláltól, a búcsú keserűsége, az öldöklés értelmetlensége. És a hűség: „Adjon az ég, ejehaj, szebbet jobbat nálamnál, Nékem pedig csak olyat, mint te voltál.” A helyi színeket bemutató fölvételek közül izgalmas az al-dunai három székely falu hagyományából ízelítőt adó ének („Elmennék én katonának”), s a zentai tamburás dal („Ősz az idő”). Csakhogy a Vajdaság most nem túl biztonságos s tán dalolni sincs kedve a bevonulónak. Legföljebb fogcsikorgatva fogadkozni: „Nem megyek a másvilágra...” Bár lényegében minden szám ugyanarról szól, mégis mindegyik kicsit másként, árnyaltabban, hol vidáman, hol lélekszaggatóan. Hasonlóan változatos a hangszerelés; a szokásos vonóshármas mellett – s a tamburákon kívül – tekerő, hosszú furulya, cimbalom is hallható a tizenegy fölvétel között. Viszont érettek azok a számok is, amiket Bakos Árpád egyedül énekel, kivált az utolsónak tartogatott, címadó dal, a „Ködnevelő idő”, amiben a bizonytalanság már szinte a csontunkba rág. Ökrös II. – IV. A közismert svéd fesztiválon sikerült az áttörés! – így összegezte Ökrös Csaba a nyári élmények tanulságát. Eleve meglepetést keltett, hogy Fodor „Netti” Sándor, a 73 éves kalotaszegi mesterprímás és a fiatalokból álló banda együtt szerepel, utóbb meg kezdték azt hinni, hogy „az Öreg” is tagja a zenekarnak. – Hihetetlenül éreztük egymást Sanyi bácsival – mesélte Csaba előzőleg egy német turnén játszottunk együtt, tökéletesen összeérett a munkánk. A faluni fesztivál meghívottai többnyire utcán játszhatnak, de vannak színházi körülmények között rendezett folk-hangversenyek is. Mi ez utóbbi körbe kerültünk, habár elsőként kellett föllépnünk – talán arra gondoltak a szervezők, hogy ki kéne próbálni a magyarokat ebben a 800 férőhelyes teremben... Ahogy Csaba szavaiból kivehettem, végül ők tették próbára a közönséget. A műsor első felében ülve hegedültek, de – aki ismeri Csabát, számtalanszor tapasztalhatta – épp csak a szék sarkának a csücskén ül–dögélt, sőt aki még jobban ismeri őt, az tudja, hogy voltaképp állva ját–szik ilyenkor is – a szék legföljebb pillanatnyi támpont. –Na, a Sanyi bácsi póza ugyanez... – mesélte nevetve, s hogy mennyire izgultak a hallgatók, nehogy leessen valaki. A koncert vége felé aztán elunták a „lebegő ülést”, Netti odaszólt Csabának: – Álljunk föl egy kicsit.

A Belvárosi Ifjúsági Ház programjai (Budapest V., Molnár u. 9. Tel.: 117-5928) Néptánctanfolyamok Szerdán 18.30-21.30-ig Bonchidai táncok Csütörtökön 19.00-22.00-ig Nyárádmagyarósi táncok. Oktatók: György Károly és Nagy Tímea Szombaton 15.00-17.00-ig „ Legényes” tanfolyam. Oktató: György Károly Népi ének tanfolyam Csütörtökön 17.30-19.00-ig Fábián Éva vezetésével Kalamajka táncház minden szombaton 17.00-02.00-ig. A 23 órától működő folkkocsmánkban hetente változik a házigazda zenekar

32

Pedig végig álltak... – A harmadik föllépésre egy kávézóban került sor – folytatta Csaba –, úgy mondták, ott lehet táncolni, oldottabb programot kértek tőlünk. Aztán annyian összejöttek, hogy talpalatnyi hely sem maradt – mi összenéztünk Sanyi bácsival, na, még egy koncert mehet?, hát olyan hangulat kerekedett... Itt aztán még inkább elemében volt, valósággal tüzelt a vére! Általában jó hangulatúnak találták a fesztivált; Koreából, Afganisztánból érkeztek előadók, sok ír és angol szerepelt s persze megannyi svéd és norvég. Mind közül mégis az Ökrös együttest szorongatta leggyakrabban a riporterek gyűrűje, őket szólítgatta a legtöbb impresszárió. Ezek alapján túlzás nélkül állítható, hogy az Ökrös együttes megérkezett a világ folkegyütteseinek élvonalába, erre az örömre tette föl a koronát, hogy a zenekar negyedik alkalommal is fölléphetett Falunban; az előzetes tervektől eltérően húsz percet játszhatott a gálaműsorban. Időközben megjelent a talányos, II:Hippoglassus:ll című második CD, amelyen Balogh Kálmán cimbalmozik vendégként. A kilenc szám mindegyike instrumentális fölvétel, zömében erdélyi táncdallam. Sőt, időközben elkészült a harmadik CD anyagának stúdiófölvétele; ezen 24 hajnali nóta hallható, majd a mérai Kisó néni, a türei Lengyel László, valamint Sebestyén Márta és Berecz András előadásában – megjelentetését ‘96 márciusára tervezik. Sőt, körvonalazódnak egy negyedik album tervei is (Netti Sanyi bácsi közreműködésével), ami arra vall, hogy az évtizednyi „lemeztelenségért” most bőven kárpótolja közönségét az Ökrös együttes. Tisztes iparosmunka - Bekecs – átszabva A ‘92-ben alakult zenekar énekese eredetileg Szvorák Katalin volt. A nemrég lezajlott átalakulás után Majorosi Marianna, illetve a cimbalmos-tamburás Nagy Zoltán énekel, Vavrinecz András hegedül, Csávás Attila kontrázik s játszik fúvósokon, míg Nagy András bőgőzik az együttesben. Ez csak leírva ilyen egyszerű; a prímásnak rendesen meg kell dolgoznia azért, ha „ki akar hallatszani” a sok szólisztikus hangszer alól (itt-ott ki is marad), eléggé ki kell találni a kíséret szólamait is (pl. cimbalom-kontraütemek). Vavrinecz András behatóan foglalkozott a szatmári bandákkal s nem lehetett nehéz néhány zsidó, cigány illetve magyar dallamot előhozni e gyűjtéséből: megszólaltatásuk életteli, lendületes. Az együtt élő népek témakörénél maradva dél-mezőségi román muzsika s gyetvai szlovák dalok is szerepelnek a válogatásban (ez utóbbit Nagy Zoltán énekli igen jóízűen). A kalotaszegi hajnali aránylag ismert darab, a dél-alföldi boros nóták már csak távolabbról ismerősek (Kobzos Kiss Tamás énekelt hasonló profán diákdalokat), a Sopron megyei cimbalommuzsika pedig egészen ritkán hallható. Kivételesnek mondható a kiskunsági dudanótákból öszszeállított csokor – ezt a két énekes olykor duóban szólaltatja meg. Kicsit mégis az az érzése a hallgatónak: itt nagyon szép egyéni teljesítmények születtek, de nem egy kiforrott zenekari hangzás jött létre. A bekecs az a viseleti darab, amit fölkap a hátára a gazdasszony, amíg kiszalad az udvarra. Kicsit hasonlóak ezek a zeneszámok – a hátára kapta őket a Bekecs együttes, amíg meg nem leli az igaziakat, a testreszabottakat.

ELŐFIZETÉSI-TÁMOGATÁSI FELHÍVÁS KÜLFÖLDÖN ÉLŐK RÉSZÉRE Kedves külföldön élő olvasóink! Szeretnénk, ha Önök is rendszeresen hozzájutnának a folkMAGazinhoz. Aki legalább évi 10 CHF (vagy annak megfelelő más pénznem) támogatást adományoz, annak ingyenesen megküldjük a folkMAGazin megjelenő példányait. Adományokat egyéb célokra is – pl. Táncháztalálkozó, Budapesti Folkfesztivál, kiadványok, gyűjtések stb. támogatására – szívesen fogadunk csekken, vagy átutalással a következő devizaszámlára: Agrobank Rt. Budapest MNB 219-98629 Táncházi Kamara 19657772

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1995/3  

A TARTALOMBÓL: Bankó András: Leg-leg-leg: esetleg; Berán István: Közös buli; Kóka Rozália: „Nem kell a mostaniaknak mese...”; K. Tóth László...

folkMAGazin 1995/3  

A TARTALOMBÓL: Bankó András: Leg-leg-leg: esetleg; Berán István: Közös buli; Kóka Rozália: „Nem kell a mostaniaknak mese...”; K. Tóth László...

Advertisement