__MAIN_TEXT__

Page 8

K. Tóth László: „Oroszország nem jó helyt van” Zerkula János gyimesközéploki prímás feleségével, Fikó Reginával együtt gyakori vendége a budapesti táncházaknak, s természetességével, humorával, no és – nem utolsó sorban – muzsikájával kitűnő hangulatot képes teremteni a fiatalok körében. Az alábbi beszélgetésre a Belvárosi Ifjúsági Házban került sor, 1995. február 4-én.

– Úgy mondom lassan, hogy óvatosan tudja leírni. 1927ben születtem, augusztus 27-én. Nyolc éves voltam, mikor árván maradtam, de apám sosem tanított muzsikálni. Azt mondta anyámnak, hogy ne add a gyerek kezébe a muzsikát, mert az tesz engem a sírba. Azért tette a sírba, mert a gyantapor meg a föld pora megölte. Drága édesanyám 1973-ban, 84 évesen halt meg, de még akkor is úgy láttam a két szememmel, mintha húsz éves lett volna. Apám halála után édestestvérem, Anna nevelt engem. Az ő férje adta a kezembe öt éves koromban a muzsikát. Mikor hat éves voltam, már tudtam kicsiben muzsikálni. Testvéremék gyermektelenek voltak, sógorom suszter volt és muzsikált is. Úgy hívták, hogy Sinka János Gömbő. Kilenc éves koromban már lakodalmat muzsikáltam, odáig jött a tudomány. Aki kérte, Anna nénémnek megfizette a muzsikálást, gyerekésszel nem törődtem azzal, hogy mit fizetnek. Csak kávét kértem, hogy fönn tudjak maradni reggelig vagy másnap délig. Abban az időben cikóriakávé volt, gyereknek nem adtak italt. Aztán nagyobbak lettünk, jött a háború. Nevelőapám fogságba került, minden járom a nyakamba szorult, öröm is, bánat is. Minden nehézség az én nyakamat terheli azóta. Levente katona voltam, Hidegségszádától a gyimesi határig vigyáztuk a telefonvonalakat, nehogy elvágják az orosz partizánok. Mire hírt kaptunk, már Felsőlokon bejöttek az oroszok. Elfoglalták a kaszárnyát, mi bent maradtunk a gyűrűben. Hét kerek hónapig sem a testvéreimet, sem édesanyámat egyáltalán nem láttam. Muzsikát adtak a kezembe, muzsikáltam az oroszoknak. Gyimesen, egy uradalomban voltak kihúzva a sátrak; abban voltak az

orosz katonák. Oda senki sem jöhetett be. Nem tudtam hírt adni, pedig édesanyámtól öt kilométerre voltam. Hét hónap múlva be akartak vinni Oroszországba. Azt mondta az őrnagy, hogy úriembert csinál belőlem, mert nagyon tetszett a muzsikám neki. Le volt már törve a háború. Azt mondták, hogy indulnak haza. Én meg elhatároztam, hogy nem megyek, ha meghalok is. Annyi volt az ember, mint egy köpés. Az orosz fiú is – aki tolmács volt, tizenkét nyelvet beszélt – azt mondta, hogy szökjek meg, mert elvisznek. Két órakor a mozi hátánál egy deszkát levettem, annyi széles nyílás lett, mint egy ember. A mozi mögött volt a gát vize, 60 centi mély, két méter széles. Én helyből átugrottam a hegedűmmel együtt, mert nagyon szerettem abban az időben a sportolást. Azt mondtam, ha meghalok, ott maradok, ahol a szüleim. A Tatros vizén átmentem, azt nem lehetett átugrani, mert széles volt, de csak 10-12 centi mély. Október volt, már befagyott a szekér nyomán a víz. Feljöttem a porondon a Csigolyásnál, ami olyan volt, mint az erdő. A gyimesi nagyhídnál, Áldomáscsádánál kimentem a főútra, no, ott már kúsztam, mert ott volt az orosz őr az átjáróban. Amíg élek, sosem felejtem el. Az orosz egy nagy szivart csinált újságba sodorva, visszaindult, s én átugrottam a sorompót, lehajolva átjutottam a vasúton is. Egy olyan hétszáz méterre voltam, amikor meglátta az orosz, hogy valami mozog. Rám lőtt, de én beugrottam a sáncba. Ő adott egy-két-három sorozatot a géppisztollyal. Csak az utat lőtte, úgy hullottak rám a kövek, mint az eső. Elmentem édesanyámékhoz Gyimesbükbe, a szülői házhoz. Mikor bekopogtam, éjjel 2-3 óra lehetett, édesanyám nyitott ajtót. Felsikított, mert azt hitte, hogy megcsalatott, mert azt gondolta, hogy már nem is élek. Azonnal indította Péter bátyámat – őt is elfogták, de három hétre rá elszökött – Anna nővéremhez, hogy megvagyok. Jött is. Egy kicsit sírtunk, de volt nagy-nagy öröm. Péter nem engedett el egy hétig. Édesanyám meg azt mondta, hogy te is olyan kedves fiam vagy, mint Péter. Féltett, nehogy elfogjanak, mert még szállingóztak az oroszok. Aztán elmentek, én meg szépen hazamentem Hidegségszádába. Még egy hetet sem voltam otthon, amikor megfogadtak lakodalomba. Muzsikáltam egy-két óra hosszája, amikor beszivárogtak orosz katonák, pedig már biztonságba vol-

Kása Béla felvételén Zerkula János és Fikó Regina

8

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1995/2  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Az életét is színesíti; Fügedi János: Lenthangsúlyos kalotaszegi; Sipos János: Török népzene – magyar népzene...

folkMAGazin 1995/2  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Az életét is színesíti; Fügedi János: Lenthangsúlyos kalotaszegi; Sipos János: Török népzene – magyar népzene...

Advertisement