__MAIN_TEXT__

Page 9

Óévbúcsúztató harsogtatás Gyimesbükkön Karácsonyné Molnár Erika gyűjtése A harsogtatás szokását rokoníthatjuk a moldvai hejgetéssel vagy urálással, mely zajcsapással, bőségvarázsló rigmusokkal, adománykéréssel egybekötött szokás. Szövegében a gabona útját követi a kenyér elkészültéig, emellett jókívánságokat sorol a gazda és családja számára. Gyimesbükkön óesztendő délután indulnak el 2-6 fős csoportokban a fiúgyerekek. Általában 10-18 éves korukig járnak harsogtatni. A legfontosabb szereplő neve a „Pap” a ház előtt mondja el a történetet Szent Szilveszterről, aki a búzát learatta, majd a malomba elvitte, hogy a molnár megőrölje. Ezután minden jót kíván a ház lakóinak. A házban már együtt éneklik el a „Jó estét, jó estét kedves házigazdánk” kezdetű dalt. A harsogtatás további szereplőinek fontos eszköze az ostor, amelyet kenderszöszből, 8-10-12-es fonattal készítenek.

Béjött, megőrölte a búzát, Szent Szilveszter hazavitte, Nagymama sütött sok-sok kis karikót Kitette az ablakba, Hogy minél hamarabb tudjuk elvenni. Hajrá gyerekek! Még mondanék, még mondanék, de attól félünk, hogy megvirjadunk, mert mi nem innen vagyunk, mi onnan vagyunk, ahol léggyel szánt’nak, csepűvel boronálnak. Hajrá gyerekek! Adjon az Isten ennek a gazdának egy olyan feleséget, amelyik szereti a sört, a bort, a pálinkát, de még jobban az urát! Hajrá gyerekek!

(Bemennek az udvarba, a Pap az ajtó előtt áll meg, a Harsogtatók egy kicsit hátrébb helyezkednek el.)

– Gyertek menjünk be! (szólítja a társait, akikkel együtt bemegy a házba)

PAP: – Jó estét, jó estét kedves gazduram beeresztesz-e?

MIND (együtt éneklik, a háziak az asztalnál ülve hallgatják): Kotta: Jó es-tét, jó es-tét, Ked-ves há-zi-gaz-dánk, Az el-mú-ló év-ből Egy-pár ó-ra van már. (Lejegyezte: Lázár Katalin)

HÁZIAK (bentről kiáltanak ki): – Gyere be! PAP (az udvaron, folytatja): Beeresztenek, becsiszegünk, becsoszogunk, nyírfakéreg a bocskorunk, hajdinaszár az ostorunk. Hajrá gyerekek! (Hátranézve bíztatja társait, akik a „Hajrá gyerekek!” résznél minden versszak után az ostort pattogtatják.)

1. Jó estét, jó estét kedves házigazdánk, Az elmúló évből egypár óra van már.

Szent Szilveszter felkelt, kiment a mezőre, Megnézte a búza megért-e. A búza meg volt érve, férgek húzták, madarak szórták. Hajrá gyerekek!

2. Jobban kérjük Istent, hogy a jövő évben áldja meg munkánkat áldott kezeivel.

Kiment tizenkét szekervel, learatta, felrakta, elvitte a malomba, mikor a molnár meglátta, fekete kalapját a földhöz vágta, s kifutott a fekete erdő alá. Onnén nézte a tizenkét szekér búzát. Hajrá gyerekek!

4. Adjon az Úristen boldog új esztendőt, S még boldogabb legyen amilyen most eltőt.

3. Áldja meg az Isten a házigazdáját, A házigazdáját s az egész családját,

5. Mi nem azért jöttünk, hogy cirkuszt vezessünk, Hanem azért jöttünk, hogy Istent dicsérjük. 6. Mi innen elmegyünk oda honnan jöttünk, S még újra azt mondjuk, boldog új esztendőt!

Fotó: Kása Béla

folkMAGazin

9

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1994/3  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: „Finánc Zolti”; Bankó András: Ne bánd, Tabán!; Fehér Anikó: Beszélgetés Kányádi Sándorral; Bankó András: Dalo...

folkMAGazin 1994/3  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: „Finánc Zolti”; Bankó András: Ne bánd, Tabán!; Fehér Anikó: Beszélgetés Kányádi Sándorral; Bankó András: Dalo...

Advertisement