__MAIN_TEXT__

Page 23

Szabó Zoltán: Dudások farsangja A Kárpát-medencében élő népeknél a farsangi hagyománykörben a színjátéknak, maszkos alakoskodásnak szinte minden típusa előfordul. E szokások között vannak termékenység-bőségvarázsló jellegű individuális cselekedetek és egy egész közösségre, vagy kisebb-nagyobb csoportokra kiterjedő nyilvános, közös alakoskodó játékok. A Dráva menti magyar falvakba (Drávabogdányba, Sósvertikére, Recefára) horvát dudások is átjártak farsangot köszönteni a két világháború közti időszakban. Tótújfaluban, Lakócsán és a többi, horvátok lakta községben még emlékeznek arra, hogy a dudás egy jó táncos társaságában járta végig a falut. Minden házba betérve a háziakkal együtt daloltak, táncoltak, hogy az azévi kender nagyra nőjön. Mohács szigetén az 1930-as években már jó néhány tamburazenekar működött, de a farsang utolsó napjaiban még megrendezhető mulatságot a dudás (Ivo Janic) házában tartották meg és dudazenére mulattak az ott élő sokácok. Nem volt ez másképpen a Felvidéken sem. A palóc dudásokról feljegyezték, hogy a farsangi időszak volt az az utolsó alkalom, amikor számítottak muzsikájukra az 1940-50-es években. A szlovákok lakta Nyitrától észak-keletre található Kis Lehotán (Mala Lehota) még napjainkban is élnek néhányan, akik fantasztikusan játszanak ezen az „ördöngös” hangszeren. A közelmúltig szokás volt itt is, hogy a farsangi időszakban a legények egy kisebb-nagyobb csoportja házról-házra járta végig a falut. A köszöntők tarisznyájukba szalonnát kaptak. Néhány éve egy más jellegű rendezvénynek ad otthont a falu kultúrháza. Szlovákiából szinte minden dudás elzarándokol ide, öregek, fiatalok egyaránt, hogy megmutassák „tudományukat” a közönségnek és egymásnak. Az utóbbi három évben már kisebb-nagyobb magyar delegációt is meghívnak a rendezvényre. Így volt ez idén is, amikor a tereskei Pál Pista bácsi vezette „kamarazenekar” szerepelt. (Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán, Szabó Zoltán). A kiválóan szervezett farsang nagyon jól sikerült, hiszen akik egyszer kézbe fogták ezt a hangszert, és az véletlenül „ott ragad” a hónuk alatt, a nyelvi korlátok sem akadályozzák meg abban őket, hogy jól érezzék magukat.

folkMAGazin

23

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1994/1  

A TARTALOMBÓL: Hofer Tamás: A népi kultúra öröksége; Bankó András: Háztáji beköszöntő; Bankó András: Vásári vasárnapok; A II. Budapesti Folk...

folkMAGazin 1994/1  

A TARTALOMBÓL: Hofer Tamás: A népi kultúra öröksége; Bankó András: Háztáji beköszöntő; Bankó András: Vásári vasárnapok; A II. Budapesti Folk...

Advertisement