__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 22

A szilágysági dallamok kontra- és bőgőkísérete A Hagyományok Háza gondozásában hamarosan megjelenő „Szilágysági népzene” című kiadvány a „Hangszeres népzenei példatár” sorozat legújabb kiadványa. Csernók Klára és Árendás Péter szerzők kötetében Kanalas Imre prímás és zenekarának játékáról készült lejegyzések szerepelnek. A kötetben részletes tanulmány olvasható a szilágysági dallamok kontra- és bőgőkíséretének jellegzetes stílusjegyeiről.

S

zilágyság néprajzilag átmenetet képez Erdély és az Alföld között, de Bartók Béla, Sárosi Bálint, Almási István, Kallós Zoltán vagy Paksa Katalin szerint népzenei szempontból inkább az erdélyi dialektushoz tartozik. Ezt a megállapítást a dallamkincs mellett a szilágysági vonósok játékstílusa is alátámasztja, a táncdallamok hangsúlyozása vagy az alkalmazott kontraritmusok is inkább az erdélyivel mutatnak hasonlóságot. Vonós kísérőhangszer szempontjából különleges terület, ahol az ottani falusi zenekarok több különböző kontratípusú hangszert is használtak. Szilágysági vonószenekarokkal az 1960-as évektől készültek hangfelvételek. Az első két zenekari gyűjtést 1963 áprilisában Víg Rudolf és Sztanó Pál készítette Kémeren illetve Selymesilosván. A kémeri felvételeken Kovács Géza négytagú zenekara játszik, a két hegedűs mellett Ponta István hegedűkontrás és Ponta Sándor bőgős játéka hallható; a selymesilosvai Lakatos Miklós öttagú bandájában viszont már két kontrás: Berki Mircea hegedűkontrás és id. Varga Mihály brácsás, valamint Varga József bőgős szerepelnek. A felvételek alapján pontosan nem állapítható meg, hogy a kontrások a prímás hangszerével megegyező felépítésű és hangolású hegedűn vagy prímkontrán játszanak. Ez utóbbi hangszert a hegedűből alakították át oly módon, hogy levették a legmagasabb e2 húrját, a másik három húrt pedig a húrtartó láb egyenesre vágásával vagy kis papíralátétekkel egy síkba emelték. Ez-

Szilágysámsoni zenészek, 1969. Fotó: Martin György (ZTI Tf.24418)

által a prímkontra mindhárom húrja (g– d1–a1) egyszerre szólaltatható meg. A szóbeli adatok megerősítik, hogy ez a kontratípusú hangszer korábban a Szilágyságban és Erdély több vidékén is elterjedt volt, de a XX. század legvégére már csupán a vízmelléki, szászcsávási cigányzenészek használták alkalomszerűen, leginkább a gyűjtők kérésére. A selymesilosvai zenekar a felvételek tanúsága szerint ritmikailag és hangilag teljesen ös�szecsiszolódott, nagyon energikus és dinamikus banda volt, határozott vonókezelés-

Boda Vilmos és Varga Sándor (Szilágynagyfalu), 1997. Fotó: Halmos Béla (HH FoNDP_082_FoN_08_59-60)

22

sel, feszes kontraritmusokkal. A gyűjtőknek köszönhetően a magyar és a román táncdallamok mellett lakodalmi szokásdalok is rögzítésre kerültek tőlük. Almási István erdélyi népzenekutató ugyancsak 1963-ban kezdte meg a tájegység népzenéjének szisztematikus gyűjtését, és mintegy tizenöt évnyi gyűjtőmunkájának eredményeit összegzi a Szilágysági magyar népzene című könyvében (Almási István: Szilágysági magyar népzene. Kriterion Könyvkiadó, 1979. Bukarest.) Ez az eddi-

Selymesilosvai zenészek, 1987. Fotó: Teszáry Miklós (ZTI Tf.47448)

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2020/4  

Advertisement
Advertisement
Advertisement