__MAIN_TEXT__

Page 18

TÁR

SZÉKI SOÓS JÁNOS

SZÉKELY UTCA SZÉKEN

A

z idők folyamán megfordultak Széken mócvidéki csöbrösök, deszkaárusok, innen-onnan gyümölcsáruval érkezők is, de utcája egyiküknek sem volt, csak a korondi székely fazekasoknak. A nyolcvanas évek közepéig látták el cserépedényeikkel falunk háztartásait, évente kétszer is jöttek, pünkösd táján, majd augusztusban, a székiek legnagyobb ünnepét, Szent Bertalan napját megelőzően. Sok edényre volt szükség augusztus 24-én, mert ama szent napra minden elszármazott széki ember, a világ bármely részén is éljen, hazalátogatott és részeltette magát a fekete-piros gyászünnep háromszori istentiszteletén is. Egy ház sem maradt vendég nélkül. Nem is ilyenkor koptak, csorbultak, törtek a korondi tányérok, inkább a sátras lakodalmakban! Májustól szeptemberig minden vasárnap volt lakodalom a falu valamelyik utcájában, ahová akár négyszáz vendéget is meghívtak, hát oda kellett a sok edény. Erről is gondoskodniuk kellett a széki gazdaasszonyoknak, amikor körbeállták a korondiak kóberes szekereit, mert azt a sok száz terítékre való edényt a szomszédok, rokonok, jótevők készleteiből kölcsönözték az örömszülők, és nem illett kopottakat adni. 1986 augusztusában mi voltunk a legnagyobb felvá-

18

sárlóik! Lakodalmunk estéjén ránk szakadt az ég és reggelig öntötte az esőt, a nedves levegő miatt zenészeink nem győzték cserélni a szakadt húrokat, szerencsére, mint akkoriban minden széki lakodalomban, hozzánk is belöccsent néhány budapesti népzenész jelölt, akiknél mindig akadt néhány húrkészlet az olcsó magyar Stradivari fajtából. Rögtönzött lakodalmi konyhánknak már csak udvarunk lejtős felén jutott hely, telkünk laposát a több száz férőhelyes hajópadlós sátor foglalta el. Felszolgáló segítőink, óvatosságuk ellenére is, többször hanyatt vágódtak a meredek udvarrész széttaposott vizes füvén, ilyenkor minden kirepült a kezükből, udvarunkat többször „megkínálták” tyúkhúslevessel, míves zabhegy tésztával, majd alaposan teleszórták leveshússal, sok-sok törött tányérral, fazékkal... Mihelyt az erős lovak vontatta kóberes szekereikkel a korondi fazekasok maguk mögött hagyták a Csukás-tó óriás nyárfákkal szegélyezett partját, felkapaszkodtak a Kapus-tetőre, a faluba vezető felszegi lejtő aljában megálltak vizet venni a Bogdán-kútból, majd az Újváros szélén lekanyarodtak balra, a Székely utcáig meg sem áll-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2020/1  

A tartalomból: Sárosi Bálint: Hiteles népzene (I. rész); Szávai József: Ünnep után; Fodor Zsófia: Az Örökség jubileuma (Interjú Sikentáncz S...

folkMAGazin 2020/1  

A tartalomból: Sárosi Bálint: Hiteles népzene (I. rész); Szávai József: Ünnep után; Fodor Zsófia: Az Örökség jubileuma (Interjú Sikentáncz S...

Advertisement